ÎNTÂMPINAREA ICOANEI MAICII DOMNULUI „PORTAITISSA” ÎN SFÂNTA MITROPOLIE DE PIREU (PHOTO)

decembrie 3rd, 2016 Fără comentarii

Με βαθύτατη συγκίνηση έκδηλη χαρά και ευλάβεια υποδέχθηκε ο Κλήρος και ο λαός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Κεντρικό λιμάνι της πόλεως την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου το απόγευμα αντίγραφο της περίπτυστου και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Πορταϊτίσσης θησαυρισμένης στην Ιερά Μονή Ιβήρων, τιμαλφεστάτου σεβάσματος του αγιωνύμου όρους Άθω και όλων των Ορθοδόξων.

Η ιερά εικόνα της Παναγίας Πορταϊτίσσης, δωρεά ευσεβών προσώπων αγιογραφηθείσα υπό του καθηγητού κ. Δημητρίου Συρεγκέλα, κοσμηθείσα υπό του ασημουργού κ. Σπυρίδωνος Καλυβοπούλου, φέρουσα αντίγραφο του ρωσικού επενδυτού έφτασε δια θαλάσσης στον κεντρικό λιμένα Πειραιώς.

Ακολούθως με λιτανευτική πομπή μεταφέρθηκε στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Τριάδος Πειραιώς, όπου και ενθρονίστηκε από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ και καθαγιάσθη καί καθιερώθη δι αγίου Μύρου.

Να αναφερθεί ότι η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στο διηνεκές στο επίνειο της πόλεως των Αθηνών και όλης της Ελλάδος εικονίζουσα την θεολογική διάσταση του Παναγίου προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι η πύλη η αδιόδευτος, η κατά Ανατολάς, διά της οποίας εισήλθε ο Πανάγιος Θεός στο χώρο και τον χρόνο, στην ιστορία των ανθρώπων.

 

Citeşte mai departe…

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII: DE CE LIPSEŞTI DE LA BISERICĂ?

decembrie 2nd, 2016 3 comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA
LA DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII
(Luca 13, 10-17)

Sursa: Kiriakodromion

Legături:

DE CE LIPSEŞTI?

„Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta”(Luca 13,10)

Era, zice Evanghleia de astăzi, într-o sâmbătă, când Hristos s-a dus într-o sinagogă. Sâmbăta, evreii o ţin ca zi de închinare a lui Dumnezeu. În această zi este interzisă munca. Porunca Decalogului spune: „Şase zile din săptămână pentru muncă, dar sâmbăta trebuie să fie închinată slujirii lui Dumnezeu” (Ieşire 20, 9-10). Iudeii respectau cu stricteţe această poruncă. Oricine încălca porunca şi lucra în zi de sâmbătă, era pedepsit cu o aspră pedeapsă. Un evreu, menţionează istoria Vechiului Testament, care a îndrăznit în zi de sâmbătă să iasă afară din cetate Citeşte mai departe…

4 dec. 2016: SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE SĂVÂRŞITĂ ÎN CATEDRALA ORTODOXĂ „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ŞI RAFAIL” DIN PARIS (Ro; VIDEO)

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, VIDEO Tags:

Putem duce o viaţă de monah fără retragere la mănăstire?

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Putem duce o viaţă de monah fără retragere la mănăstire?

La mănăstire se cultivă retragerea din lume, singu­rătatea şi tăcerea. Dar şi în îmbulzeală şi în învălmăşeală se poate găsi mântuirea. Sfântul Siluan menţiona pe Sfântul Ioan din Kronstadt care, deși a trăit în condiţii de viaţă agitată, fiindcă îi iubea pe oameni, se ruga pentru ei şi rămânea, prin rugăciune, în gloată ca şi monahul în tăcerea chiliei lui. Deci, atât tăcerea cât şi tumultul să se recunoască în dragoste. Dar dragos­tea trebuie câştigată.

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Vidéo de la première liturgie à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Aujourd’hui (4 dec. 2016), le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, a consacré la nouvelle cathédraleorthodoxe russe à Paris. À la liturgie, présidée par le patriarche Cyrille, ont assistéMgr Emmanuel (Patriarcat de Constantinople), Mgr Nestor (Sirotenko), évêque de Chersonèse, en charge des communautés du patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe russe en France, Suisse, Espagne et Portugal, Mgr Ignace (Patriarcat d’Antioche), Mgr Joseph et Mgr Marc (Patriarcat de Roumanie), Mgr Jean de Charioupolis, Mgr Innocent de Vilnius et de Lituanie, Mgr Marc de Riazan et Mikhaïlovsk, Mgr Michel de Genève et d’Europe occidentale (Église russe hors-frontières), Mgr Serge de Solnetchnogorsk, Mgr Antoine de Bogorodsk. Parmi les personnes assistant à l’office se trouvaient Mme Svetlana Medvedev, épouse du premier ministre russe, M. Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris, Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Le compte-rendu sur le site de l’hebdomadaire Le Point, un autre compte-rendu.

Ci-dessous la vidéo de l’évènement, la retransmission en direct de la chaîne de télévision KTO.

Sursa: orthodoxie.com

Categories: en Français, PATRIARHIA MOSCOVEI, VIDEO Tags:

Chilia Tipikario

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Chilia Tipikario

Puţin mai la sud de biserica Protatonului din Kareia se găsește vechiul conac al Sfintei Mănăstiri Hilandar ce poartă numele de Tipikario.

Citeşte mai departe…

Categories: Imagini/fotografii, ORTODOXIE Tags:

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MARE MUCENIŢĂ VARVARA (4 decembrie)

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

sf-mc-varvara

ORNAM1

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MARE MUCENIŢĂ VARVARA

Către tine ca la un adevărat izvor de vindecări şi grabnică tămăduire şi mult-minunată, Sfântă Fecioară Mare Muceniţă Varvara, noi, ticăloşii, scăpăm, şi către sfântul tău chip cu nevoinţă căzând, ne rugăm: vezi rănile păcatelor noastre cele de peste tot trupul; vezi neputinţa sufletelor noastre şi pe acestea cu obişnuita învăţătură a milosârdiei tale şi cu bună silinţă vindecă-le degrabă.

Ia aminte la glasul rugăciunii noastre, nu trece cu vederea suspinele aduse din ticăloasele noastre inimi şi ascultă strigarea noastră, ca ceea ce eşti singura noastră scăpare, care ai închipuit prin trei ferestre pe Preasfânta cea deofiinţă şi nedespărţită Treime în baia părintească ce ţi se zidea. Pe Aceea roag-O pentru noi, păcătoşii şi netrebnicii robii tăi, ca să ne miluiască acum şi în ziua morţii noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

Sfântul Sava cel Sfinţit ‒ drumul spre sfințenie

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Sfântul Sava cel Sfinţit ‒ drumul spre sfințenie

Când a fost trimis la Constantinopol pentru îndreptările bisericeşti, împăratul a văzut un înger de lumină înaintea sfântului şi a cunoscut că este omul lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, sfântul a prorocit că unul ce se sculase asupra creştinilor se va arde cu foc, iar pe o femeie cu scurgere de sânge şi pe o fecioară îndrăcită le-a tămăduit. După cinci ani de secetă şi foamete în Palestina, pentru rugăciunile sfântului, Domnul a adus ploaie, încât toate lacurile Sfintei Cetăţi s-au umplut cu apă.

Sfântul  Sava, originar din părțile Capadociei, a luat chipul îngeresc de la 8 ani. Biruind lăcomia pântecelui și ademenirile unchilor de a se însura, copilul creștea în mănăstire din putere în putere. Odată, pe când unul dintre frați și-a uitat hainele puse la uscat în cuptor, a intrat să le aducă și a ieșit nevătămat din flăcări. La 18 ani a cerut binecuvântare să meargă la Ierusalim, în pustie, iar Domnul i-a poruncit în vis egumenului să îi dea drumul.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

5 decembrie: CUVIOSUL MUCENIC COSMA, PROTOSUL SFÂNTULUI MUNTE, CARE PRIN SPÂNZURARE S-A SĂVÂRŞIT, DE MÂINILE CATOLICILOR ŞI ECUMENIŞTILOR VEACULUI XIII (pe atunci numiţi latinocugetători sau unionişti)

decembrie 4th, 2016 5 comentarii

Arhim. Gheorghe Kapsanis:

Ortodoxia în faţa vechilor şi noilor umanisme

Legături:

* * *

Cuvânt rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte, în Duminica Ortodoxiei (1981), la porunca Sfintei Kinotite, cu prilejul aflării sfintelor moaşte a nou-arătatului Sfinţit Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte, care a fost spânzurat de latinocugetători.

Harul Sfântului Duh ne-a adunat astăzi din Sfintele Mănăstiri, din Schituri şi din sihăstriile Sfântului Munte, ca să mulţumim şi să slavoslovim pe Atotsfânta şi de viaţă începătoare Treime, pentru aflarea în aceste vremuri de pe urmă a sfintelor moaşte ale Sfinţitului Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte.
Ne-a adunat şi pentru a prăznui biruinţa Sfintei noastre Credinţe Ortodoxe împotriva tuturor iconomahilor şi a tuturor prigonitorilor ei de peste veacuri, cu mare mulţumire faţă de Domnul pentru preţioasa comoară pe care o avem în această viaţă, credinţa noastră ortodoxă, în care ne-am născut, în care ne-am botezat, în care trăim şi în care nădăjduim cu harul lui Dumnezeu să şi murim. Citeşte mai departe…

Categories: Mari duhovnici Tags:

Sfantul Sava cel Sfintit

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Sfantul Sava cel Sfintit

Sfantul Sava cel Sfintit
Crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe 5 decembrie pe Sfantul Sava cel Sfintit.

Sfantul Sava cel Sfintit s-a nascut la inceputul secolului al V-lea, in jurul anului 438, in vremea imparatului Teodosie cel Mic (403-450), in localitatea Mutalasca, din regiunea Capadocia (Turcia de astazi).

Parintii sai, Ioan si Sofia, l-au crescut pe sfant pana la varsta de cinci ani, dupa care, lasandu-l in grija unui unchi, au plecat, pentru o vreme, in Alexandria, tatal sau fiind comandant militar. La varsta de opt ani, sfantul a imbratisat viata monahala, intrand in Manastirea Sfantul Flavian, aflata in apropiere, unde s-a nevoit vreme de zece ani. Cand s-au intors parintii sai, desi cautau sa-l faca sa se intoarca acasa, sfantul a ales sa continue viata monahala.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

3 dec. 2016: SLUJIRE A PREAFERICITULUI PĂRINTE ONUFRIE, MITROPOLIT AL KIEVULUI ŞI A TOATĂ UCRAINA ÎN AJUNUL PRAZNICULUI INTRĂRII MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ (PHOTO)

decembrie 4th, 2016 Fără comentarii

2 dec.2016: În ziua pomenirii Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Hristos Mântuitorul şi a ridicat în treapta de Episcop de Shumsky şi Teykovsky pe Arhimandritul Matei (Samknulova) (Photo)

decembrie 3rd, 2016 Fără comentarii

Citeşte mai departe…