26 iulie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. PARASCHEVI DIN ROMA (Gr, Ro, En)

iulie 25th, 2014 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. PARASCHEVA DIN ROMA

26 iulie 

TROPAR  AUDIO

Parascheva din Roma

Sfînta Parascheva, cuvioasa muceniţă a lui Hristos, s-a născut într-un sat din cele ce erau în hotarele Romei celei vechi, din părinţi creştini cu numele Agaton şi Politeia. Aceştia păzeau poruncile Domnului fără pregetare, dar n-aveau copii. Ei se rugau cu dinadinsul lui Dumnezeu ca să le dea copii. Ziditorul şi Milostivul Dumnezeu, Care face voia celor ce se tem de El, ascultîndu-le rugăciunea, le-a dăruit pe această fiică, care s-a născut în ziua a şasea a săptămînii, numind-o în Sfîntul Botez, Parascheva, după numele zilei în care se născuse, fiindcă ziua a şasea la greci se numeşte Parascheva, adică Vineri. După ce a fost înţărcată din tînără vîrstă, a fost dăruită lui Dumnezeu. Sfînta Parascheva a fost învăţată de maica sa toate tainele credinţei creştineşti şi ea se îndeletnicea de-a pururea şi necontenit cu rugăciunea în biserică şi, învăţînd Sfintele Scripturi, citea totdeauna sfintele cărţi.

După moartea părinţilor ei, a împărţit la săraci toate averile ce-i rămăseseră. Apoi, tunzîndu-se şi îmbrăcîndu-se în schima monahală, a ieşit, propovăduind numele adevăratului Dumnezeu şi al Domnului nostru Iisus Hristos, întorcînd pe mulţi din elini la cunoştinţa lui Dumnezeu. În vremile acelea, împărăţind în Roma Antonin, nişte iudei au pîrît-o către dînsul, zicînd: “Împărate, o femeie oarecare, cu numele Parascheva, propovăduieşte pe Iisus, Fiul Mariei, pe care părinţii noştri L-au pironit pe cruce”. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

PREDICĂ LA SFÂNTA MUCENIŢĂ PARASCHEVI

iulie 25th, 2014 1 comentariu

Predica Mitropolitului Augustin de Florina

la pomenirea Sfintei Muceniţe Paraschevi


- 26 iulie -

CINSTITĂ MISIONARĂ AVÂND CA ARMĂ SFÂNTA SCRIPTURĂ

Sărbătoare. Sărbătorim astăzi, iubiţii mei, sărbătoarea marii muceniţe Sfânta Paraschevi. Dar cum sărbătorim? Aici e marea problemă. Pentru că spune undeva în Scriptură Dumnezeu: „Urăsc sărbătorile şi prăznuirile voastre” (vezi Amos 5, 21; Isaia 1, 14). De ce? Pentru că există două moduri de sărbătorire: cel uşor şi cel greu. Cel uşor este să venim şi să ne aprindem lumânarea şi să ne închinăm la icoană. Nimeni nu le condamnă pe acestea; nu suntem protestanţi şi iehovişti. Nu trebuie însă să ne limităm la această sărbătorire uşoară. Cealaltă, sărbătorirea grea, care e? De ce Sfânta noastră Biserică îi sărbătoreşte pe sfinţi? Îi prezintă înaintea noastră ca modele, ca prototipuri. Pentru că sfinţii au demonstrat că cele pe care le învaţă Hristos nu sunt teorie, nu sunt utopie, nu sunt de neîndeplinit. „Şi cine le face?!…”, auzim de obicei. Sfinţii contrazic această poziţie; pentru că au dovedit prin viaţa lor, prin predica lor şi prin sângele lor că acestea pot să fie împlinite. Au demonstrat că Hristos viază şi împărăţeşte în vecii vecilor în persoana sfinţilor şi a martirilor.
Şi nu doar în timpurile de demult. Şi astăzi există sfinţi, în veacul acesta, ca de pildă Sfântul Nectarie, care a trăit în zilele noastre, şi sfinţii din ţările unde există ateism. Nu există epocă care să nu-i aibă pe sfinţii şi martirii ei.
Nu sunt unul şi doi. Sunt nenumăraţi, un constelaţie. O stea în această constelaţie, o stea de primă mărime este şi Sfânta Paraschevi.
Nu voi istorisi viaţa ei. Vă voi oferi în linii scurte o icoană a ei. Citeşte mai departe…

26 iulie: SF. CUVIOS IOANICHIE DE LA MUSCEL ( VIAŢA, SLUJBA, ACATISTUL)

iulie 25th, 2014 Fără comentarii

Sf. Cuvios Ioanichie de la Muscel

(26 Iulie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Troparul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din Sihăstria Valea Chiliilor, Mănăstirea Negru Vodă (glasul 1).

Locuitor în sihăstrie şi înger trupesc, de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Ioanichie; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Condacul Cuviosului Ioanichie, Schimonahul din Sihăstria Valea Chiliilor, Mănăstirea Negru Vodă (glasul 8).

Ca o floare de primăvară s-a deschis peştera din Valea Chiliilor ca să dea rodul înmiresmat al moaştelor tale, Sfinte Cuvioase Ioanichie. Pentru aceea mulţumim lui Dumnezeu pentru darul dobândit, iar ţie îţi cântăm: Bucură-te, Părinte Cuvioase, podoaba sihaştrilor şi tămăduitorul bolnavilor!

Rugăciune către Sfântul Ioanichie. Citeşte mai departe…

Categories: Noi pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Munte Athos: PRĂZNUIREA CUVIOŞILOR MITROFAN ŞI DIONISIE ÎN SCHITUL SFÂNTA ANA MICĂ (PHOTO)

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Sfântul Munte Athos: PRĂZNUIREA CUVIOŞILOR MITROFAN ŞI DIONISIE ÎN SCHITUL SFÂNTA ANA MICĂ 

 

MikragiannaAgPateresproti

MikragiannaAgPateres2014-7

MikragiannaAgPateres2014-8

MikragiannaAgPateres2014-9

MikragiannaAgPateres2014-10

MikragiannaAgPateres2014-12

MikragiannaAgPateres2014-13

MikragiannaAgPateres2014-14

MikragiannaAgPateres2014-16

MikragiannaAgPateres2014-17

MikragiannaAgPateres2014-19

MikragiannaAgPateres2014-20 Citeşte mai departe…

Categories: SFÂNTUL MUNTE ATHOS Tags:

Patriarhia Antiohiei: MITROPOLITUL ILIE DE PYRGOS, BISERICA ORTODOXA IN ORIENTUL MIJLOCIU (VIDEO, greek)

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Patriarhia Antiohiei: MITROPOLITUL ILIE DE PYRGOS, BISERICA ORTODOXA IN ORIENTUL MIJLOCIU

 

pyrgoy-1

 

VIDEO

Categories: PATRIARHIA ANTIOHIEI Tags:

25 iulie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ANA (Gr, Ro, En)

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ANA 

25 iulie

TROPAR AUDIO

Ana

Sfînta Ana, care a fost bunica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, se trăgea din seminţia lui Levi. Ea era fiica Mariei şi a preotului Mathan, care a preoţit pe timpul împărăţiei Cleopatrei şi a lui Sapor, împăratul perşilor, mai înainte de împărăţia lui Irod Antipa. Preotul Mathan a avut trei fete: Maria, Sovia şi Ana. Pe cea dintîi a măritat-o în Betleem şi a născut pe bunica Salomeea; pe cea de-a doua a măritat-o tot în Betleem şi a născut pe Elisabeta, soţia preotului Zaharia şi mama Înaintemergătorului; iar pe cea de a treia, adică pe Sfînta Ana, a măritat-o în pămîntul Galileei şi a născut pe Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea bunica Salomeea, Elisabeta şi Sfînta Maria, sînt fete de trei surori.

Sfînta Ana, după ce a născut pe izbăvitoarea a toată lumea, după ce a înţărcat-o şi după ce a dăruit-o Bisericii, ca pe un dar fără de prihană lui Dumnezeu Atotţiitorul, vieţuind cealaltă vreme a vieţii sale în post, rugăciuni şi faceri de bine către cei lipsiţi, s-a dus în pace către Domnul.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

25 iulie: POMENIREA SFINŢILOR 165 DE PĂRINŢI DE LA SINODUL AL V-LEA ECUMENIC

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Pomenirea Sfintilor  165 de parinti, ce s-au strâns la al V-lea Sinod Ecumenic în Constantinopol, de au supus si au stricat dogmele lui Origen.

Convocat de piosul imparat Iustinian (cf. 14 noiembrie), care fixase drept scop al domniei sale reconcilierea Bisericilor divizate cu cruzime dupa Sinodul din Calcedon, al Cincilea Sfânt Sinod Ecumenic a reunit la Constantinopol intre 5 mai si 2 iunie 553, 165 de Episcopi, prezidati de Patriarhul Sfântul Eutihie (cf. 6 aprilie). Principalul subiect al acestei adunari era sa rezolve problema celor Trei-Capitole, adica Teodor din Mopsuestia (+428), prietenul sau, stralucitul Teodoret din Cir si discipolul lor Ibas din Edesa.

Cinstit si marit in Rasarit pentru comentariile sale despre Sfânta Scriptura, Teodor din Mopsuestia era capul scolii din Antiohia. Dar acordând in teologia sa o parte exagerata speculatiei rationale si axiomelor filozofiei lui Aristotel, ajunsese sa respinga posibilitatea unei uniri reale a ceea ce a fost creat si a ceea ce era necreat in Persoana lui Hristos. Pentru el Cuvântul (Logosul divin) nu  “se facuse” om  ci vointa omeneasca era unita in El cu vointa dumnezeiasca, mentinând diferenta intre cele doua naturi si deci a doua “persoane” ; de aceea el era considerat ca “tata al nestorianismului”. Dupa condamnarea lui Nestorie de Sinodul din Efes (431), partizanii acestuia din urma se aplecasera asupra scrierilor lui Teodoret, mort in pacea Bisericii, pentru a interpreta dogma hristologica. Sfântul Chiril al Alexandriei, desi scrisese impotriva lui, intervenise totusi pe lânga Sfântul Proclu ca acesta sa nu impuna condamnarea acestor scrieri, in scopul de a mentine pacea Bisericii atât de dureros obtinuta (438). Dar Eutihie, respingând aceasta atitudine impaciuitoare, ajunsese, prin intrigile sale, sa obtina aprobarea monofizismului prin sinodul tâlharesc de la Efes (449), in cursul caruia au fost condamnati cei doi principali discipoli ai lui Teodor si reprezentanti ai tendintei sale teologice : Teodoret  si Ibas. Citeşte mai departe…

Categories: Noi pagini de Sinaxar Tags:

25 iulie: Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii Domnului

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii Domnului

(25 iulie)

Icoana Sfintei Ana aflată la Schitul Sfintei Ana din Sfântul Munte Athos

Pomenirea ta de lumină purtătoare este şi plină de strălucirea care trimite în lume raze de mântuire, înţeleaptă Ana, plină fiind de toate darurile. (din Canonul Sfintei Ana ce se citeşte la Utrenie)

Pomenirea ta mai luminoasă decât soarele ne-a răsărit nouă astăzi, cu raza bogatelor daruri luminându-ne, preacinstită, şi negura patimilor risipind. Deci pe noi, cei ce o săvârşim, păzeşte-ne. (din Canonul Sfintei Ana ce se citeşte la Utrenie)

O, preaslăvită minune! Cea care a născut cu preaslăvire pe cea una curată între femei binecuvântată, se mută din viaţa aceasta vremelnică, la cea fără de sfârşit. Acum prăznuim sfântul praznic al măritei Ana, care de pe pământ se înalţă la cele cereşti, veselindu-se astăzi împreună cu adunările îngereşti.  (dintre Stihirile cântate la Vecernie )

Citeşte mai departe…

Categories: Noi pagini de Sinaxar Tags:

Sărbătoarea Sfântului Partenie în Sfânta Mitropolie a Artei (FOTO)

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Sărbătoarea Sfântului Partenie

 în Sfânta Mitropolie a Artei 

 
 
Marţi, 22 iulie 2014
 
Autor: Sfânta Mitropolie a Artei
 
Cu strălucire şi sub conducerea Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Arta, kyr Ignatie, a fost prăznuită pomenirea celui întru Sfinţi Părintele nostru Partenie, Episcopul Radovyzdiei, în satul Velentziko şi în biserica parohială a Sfinţilor fără-de-arginţi, în care se păstrează Cinstitul Cap al Sfântului. 
Duminică după amiază a fost oficiată Vecernia praznicală, iar luni dimineaţă – Dumnezeiasca Liturghie Arhierească.
 parthenios-5

parthenios-1

parthenios-2

parthenios-3

parthenios-4

parthenios-6

parthenios-7

parthenios-8

parthenios-9

parthenios-10

parthenios-11

parthenios-12

 

Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr
Categories: BISERICA ELADEI Tags:

Părintele Evsévios Víttis: Cuvânt la Sfânta Mănăstire Grigoríou (I)

iulie 24th, 2014 Fără comentarii

Părintele Evsévios Víttis: Cuvânt la Sfânta Mănăstire Grigoríou (I)

Georgios-Kapsanis-IN-RGheronda (Arhimandritul Gheórghios, Egumenul Mănăstirii noastre): Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti, şi toate le-mplineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

evsevios vittis INPărintele Evsévios: Vă mulţumesc foarte mult pentru faptul că îmi daţi posibilitatea să vorbesc, deşi, sincer vă spun, mă simt stânjenit să vorbesc de faţă cu atâţia părinţi şi fraţi, şi cu gheronda aici de faţă. Ce pot să vă spun, eu, neînţeleptul? Se spune că tăcerea este înţelepciune duhovnicească, dar, de vreme ce am fost rugat să vorbesc, ce să fac? Fac ascultare şi eu. Aşa că, vă rog, să mă suportaţi, pentru că ascultare fac şi eu. Fac eu ascultare, faceţi şi voi ascultare. Acum, drept să vă spun, nu am pregătit ceva anume, nu am venit să vă vorbesc despre ceva anume. Nu am ştiut că mi se va oferi cinstea de a vă vorbi.

Gheronda Gheórghios: Mulţumesc părintelui Evsévios, care a avut bunătatea de a răspunde invitaţiei pe care i-am făcut-o de a veni şi de a ne spune un cuvânt de mângâiere. Îl cunoaştem pe părintele Evsévios şi din omiliile sale, şi din cărţile pe care le-a scris, iar eu, cu harul Lui Dumnezeu, am o legătură duhovnicească „specială” cu el. Ne bucurăm, în mod deosebit, că este astăzi alături de noi, şi Îi mulţumim Lui Dumnezeu că ni l-a trimis…

Părintele Evsévios: Vă mulţumesc şi eu, de asemenea, foarte mult…

Gheronda Gheórghios: Fiindcă cinstitul gheronda se află astăzi alături de noi, profit de ocazie pentru a-l ruga să ne spună ,,cuvânt duhovnicesc, mult folositor, pentru mântuirea noastră”.

Părintele Evsévios: Înainte de toate, trebuie să spun, că, eu mă bucur în mod deosebit, fiindcă simt că am fost primit aici cu foarte multă dragoste. Drept să vă spun, altfel trebuia să mă primiţi. Unul dintre voi trebuia să croiască un ciomag din lemn de corn – e foarte rezistent şi nu se rupe uşor – şi să îmi dea câteva pe spinare ca să mă îndrept, ca să fac ascultare mai apoi…Altfel, este lucru lesne să vorbească cineva. În orice caz, mă gândesc dacă nu cumva părinţii au ceva de spus, vor să întrebe ceva?

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags: