Cum putem ispăşi PĂCATUL AVORTULUI? (citiți… este foarte important!)

pacatul avortului

În primul rând dacă persoana care a săvârşit acest grav păcat se simte vinovată, este deja un prim pas. Iar pentru pocăinţă există în Biserica una din cele şapte Taine – spovedania.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

PARACLISUL SFANTULUI EFREM CEL NOU DE LA NEA MAKRI (AUDIO)

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei Tags:

Pr. Eugen Tănăsescu: Chinuindu-te să devii ceva/ cineva, de fapt devii nimic tu însuți

mai 6th, 2015 Fără comentarii

Pr. Eugen Tănăsescu: Chinuindu-te să devii ceva/ cineva, de fapt devii nimic tu însuți

Ca şi alte lucruri din viaţa noastră, munca nu este un scop în sine, ci un mijloc. Şi, ca orice mijloc, poate fi întrebuinţat bine sau prost. Însă, cel mai bun scop al muncii este desăvârşirea interioară. Pare că n-au legătură, dar… iată cum au. Citeşte mai departe…

Categories: Diverse Tags:

Ispita întreruperii sarcinii

Pe când preoteasa purta în pântece al patrulea copil, doctorul ginecolog a obligat-o să facă nişte controale speciale pentru că depistase, zicea, că micuţa făptură ce avea să vină pe lume prezenta anomalii morfofetale şi, prin urmare, a propus întreruperea sarcinii. Între timp au fost la Sfântul Efrem și au început să se roage sfântului. Într-o seară, preoteasa l-a văzut în cameră, la iconostas, îmbrăcat tot în alb şi strălucind.

sarcina_andreea_trandafir

O tulburătoare mărturie vine din parte unui preot din Creta, părintele Mihail din Zaros. Spune părintele că a venit împreună cu soţia să-i mulţumească sfântului pentru minunea pe care o făcuse.

Şi, istoriseşte părintele, pe când preoteasa purta în pântece al patrulea copil, doctorul ginecolog a obligat-o să facă nişte controale speciale pentru că depistase, zicea, că micuţa făptură ce avea să vină pe lume prezenta anomalii morfofetale şi prin urmare a propus întreruperea sarcinii. Preotul a spus că nu poate fi vorba despre aşa ceva şi că orice eventuală cruce trimite Dumnezeu, trebuie îndurată pentru că întotdeauna există un scop. „Vom fi răsplătiţi ca părinţi dacă Dumnezeu va lăsa să ducem o cruce aşa de grea cum a anunţat doctorul”. Şi astfel, cu credinţă, cei doi părinţi au luat decizia să aducă pe lume copilul pe care îl trimisese Dumnezeu.

Între timp au fost la Sfântul Efrem, care le rămăsese viu în amintire. Au început să se roage sfântului şi într-o seară preoteasa l-a văzut în cameră, la iconostas, îmbrăcat tot în alb şi strălucind. S-au bucurat foarte mult. A sosit şi ora naşterii. S-a născut un băieţel sănătos, care mai apoi a primit numele sfântului. „Astăzi – povesteşte preotul mai departe – băieţelul a împlinit patru anişori şi este mai zburdalnic şi mai isteţ decât toţi ceilalţi copii pe care îi avem”.

Preotul îşi încheie epistola cu o rugăminte fierbinte către alte mămici care au diferite probleme să aibă mai multă credinţă în Dumnezeu şi în sfinţi decât în doctori.

(Noi minuni ale Sfântului Efrem. Minuni cu copii născuţi şi nenăscuţi, Editura Egumenița, 2009, p. 63)

Sura: doxologia.ro

Categories: Minuni Tags:

Un copil iubitor va creşte într-un mediu în care există dragoste reciprocă

mai 6th, 2015 Fără comentarii

Un copil iubitor va creşte într-un mediu în care există dragoste reciprocă

Natura copilului este blândă şi receptivă la bine. Dacă noi, adulţii, avem nevoie de mult efort în lupta cu patimile, în cazul copilului, în anumite condiţii, virtuţile se dezvoltă uşor şi repede. Citeşte mai departe…

Categories: Diverse Tags:

6 mai: Canon de rugăciune către Sfântul şi Dreptul Iov

Canon de rugăciune către Sfântul şi Dreptul Iov

Troparul Sfântului și Dreptului Iov, glasul 1:

Bogăţia virtuţilor lui Iov văzând-o vrăjmaşul drepţilor, a uneltit a o fura, şi rupând turnul trupului, vistieria duhului nu o a furat; căci a aflat întrarmat sufletul celui fără prihană, iar pe mine şi golindu-mă m-a robit. Deci mai înainte de sfârşit întâmpinându-mă, izbăveşte-mă de cel viclean, Mântuitorule, şi mă mântuieşte.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cetele israeliteneşti…

Stih: Sfinte și Dreptule Iov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Biserica lui Hristos cu ochii cei înţelegători pe diamantul cel suferitor, împodobit cu cununa răbdării, prăznuieşte cu veselie cântând: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.

Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

Înjumătăţirea Praznicului Învierii (6 mai 2015)

Înjumătăţirea Praznicului Învierii

Potrivit unei vechi tradiţii biblice, marile sărbători, ca şi perioadele importante din viaţa oamenilor au un punct median, un moment de cumpănă, de bilanţ liturgic şi duhovnicesc.

Înjumătăţirea Praznicului Învierii, sărbătorită astăzi în Biserica Ortodoxă, este punctul de mijloc al perioadei dintre Învierea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

6 MAI: Pomenirea sfântului şi dreptului şi mult-pătimitorulul prooroc Iov / Righteous Job the Long-Suffering (ROMANIAN, ENGLISH)

mai 5th, 2015 1 comentariu

Pomenirea sfântului şi dreptului şi mult-pătimitorulul prooroc Iov


Iov

Sfîntul şi dreptul Iov se trăgea din seminţia lui Avraam, fiu din fiii lui Isav, care era al cincilea de la Avraam. El îşi avea petrecerea sa în pămîntul Hus, într-una din laturile Arabiei, şi era cel mai bogat om de la răsăritul soarelui, fiind foarte temător de Dumnezeu. Dintre dobitoace avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute perechi de boi; asinele ce se păşteau erau cinci sute şi slugi foarte multe, avînd el lucruri mari pe pămînt, pentru că era bărbatul acesta de bun neam şi cu cinste mare între toţi cei ce vieţuiau la răsărit.

Acesta era om adevărat, fără prihană, drept şi credincios, depărtîndu-se de la tot lucrul rău. El avea şapte feciori şi trei fete. Şi feciorii, văzînd pe tatăl lor că face milostenie veşnic la mii de săraci, au început să facă la fel ca tatăl lor; şi mulţi oameni erau chemaţi la masă şi ei slujeau la masa celor necăjiţi acolo. Deci, într-o zi, se ospătau toţi împreună la cel dintîi frate, într-altă zi la celălalt frate şi aşa pînă la cel din urmă, cînd începeau iarăşi de la cel dintîi. Citeşte mai departe…

Categories: Noi pagini de Sinaxar Tags:

6 mai: SF. SERAFIM DIN BEOTIA

SF. SERAFIM DIN BEOTIA

 


6 MAI: CUVIOSUL ŞI DE DUMNEZEU-PURTĂTORUL PĂRINTELE NOSTRU SERAFIM, CARE A PUSTNICIT ÎN MUNTELE DOMBUS DIN LEVADIA ŞI ÎN PACE S-A SĂVÂRŞIT.

 

            Născut într-un sătuleţ din Viotia, în anul 1527, Părintele nostru Serafim a arătat din cea mai fragedă vârstă o minunată chemare către viaţa pustnicească. Sub îndrumarea preotului satului s-a dedat cu râvnă şi hărnicie studiului Scripturilor şi Vieţilor Sfinţilor, pe care se hotărâse imediat să-i imite, urmând vieţuirea monahală într-o mică mănăstire părăsită din împrejurimi, închinată Proorocului Ilie.A vieţuit acolo aproape şase luni, nevoindu-se într-o peşteră. Deranjat însă de desele vizite ale părinţilor lui, a fost nevoit să se mute în Mănăstirea Schimbării la Faţă, din Muntele Sagmation, ce se află între Teba şi Evia. S-a dedat cu vitejie la cele mai aspre nevoinţe şi îndeosebi ascultării fără cârtire faţă de toţi fraţii. Încredinţându-se de rapidele lui progrese, egumenul l-a îmbrăcat în schima monahală şi în ciuda împotrivirilor motivate de smerita lui cugetare, l-a hirotonit diacon şi apoi preot. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Mitropolitul Antonie de Suroj: LĂSAREA ÎN VOIA LUI DUMNEZEU

Mitropolitul Antonie de Suroj:

LĂSAREA ÎN VOIA LUI DUMNEZEU

 

Vă reamintiţi, desigur, cele două pasaje ale Sfântului Apostol Pavel în care se spune: „În slăbiciune mă simt puternic”. Această slăbiciune nu este aceea de care dăm dovadă când păcătuim şi uităm de Dumnezeu, ci aceea care se exprimă printr-o supunere totală, o transparenţă absolută, prin lăsarea cu totul în voia lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, încercăm să fim puternici şi ne opunem ca Dumnezeu să-Şi manifeste puterea. Citeşte mai departe…

Moaştele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou se află în Bucureşti

Moaştele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou se află în Bucureşti

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, marţi, 05 mai 2015 – ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou –, credincioşii bucureşteni au posibilitatea să se închine la Moaştele Sfântului Efrem aduse de la Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Oplon din Atena, Grecia, la trei biserici din Capitală, astfel: la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti şi la bisericaTuturor Sfinţilor Români din Sectorul 3 Capitală, Cartierul Titan, Strada Trapezului nr 3 A, unde va fi dus un fragment din Moaştele Sfântului Efrem cel Nou de la Reşedinţa Patriarhală. Un al treilea fragment din Moaştele Sfântului Cuvios Efrem cel Nou se află la Mănăstirea Chiajna – Giuleşti, Sectorul 6 Bucureşti, Cartierul Giuleşti Sârbi, Drumul Săbăreni nr 172. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags: