ÎN DIRECT: Pogorârea Sfintei Lumini la Sfântul Mormânt

aprilie 30th, 2016 Fără comentarii

VIDEO

 

Categories: Minuni Tags:

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI A ÎPS TEODOSIE, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI (2016)

inviere_2

 † Teodosie,

prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Tomisului,

Iubitului nostru cler, cinului monahal și dreptcredincioșilor creștini, har și pace de la Hristos Cel Înviat, slăvit împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, iar de la noi, părintești binecuvântări. 

Eu sunt Lumina lumii;

cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric,

ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8, 12)

 Hristos a înviat!

 

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Bucuria şi lumina Învierii Mântuitorului Hristos străbat întregul univers iar umanitatea stăpânită de moarte şi de stricăciune îşi regăseşte Raiul pierdut în Persoana dumnezeiască şi omenească a Celui înviat din morţi.

Întreaga Biserică din cer şi de pe pământ răsună de glasuri îngereşti şi omeneşti: Hristos a înviat! Moartea a fost biruită, iadul s-a prădat, Raiul s-a deschis oamenilor, primăvara fiinţei înfloreşte viaţa veşnică pentru cei muritori, florile virtuţilor înmiresmează văzduhul, lumina Soarelui ceresc arde întunericul din noi. Pătrunşi de bucuria cea mai presus de fire a Învierii Mântuitorului, toți cei ce alcătuim Biserica lui Dumnezeu, preoţi şi credincioşi, purtând lumină din lumină în mâini şi în suflete, ne înveşnicim întru iubirea Celui ce a murit şi a înviat pentru noi.

Slujba Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se săvârşeşte afară din Biserică, în catedrala cosmică a lumii. Astfel, întregul univers se bucură şi saltă, în iubirea cea nesfârșită a Mântuitorului lumii. După ce din focul cel de taină al Sfântul Mormânt, adică al Altarului Bisericii, preotul dăruieşte Lumină întregului popor, rostind: Veniţi de luaţi lumină![1], toată suflarea de credicioşi iese afară din Biserică pentru a asculta vestirea Îngerului Învierii în Evanghelie şi pentru a cânta imnul preafrumos: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din mormânturi, viaţă dăruindu-le”[2]. Biserica rămâne goală, ca mormântul lui Hristos mărturisind peste veacuri adevărul cel cutremurător al istoriei: Hristos a biruit moartea şi noi vom trăi veşnic.

Iubiți fii duhovnicești, Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

CUVÂNT LA A DOUA ZI DE PAŞTI – SFÂNTUL SERAFIM SOBOLEV (1)

2invierea_domnului_3

Despre roadele Învierii lui Hristos şi cel mai important dar – harul Sfântului Duh, a cărui dobândire este scopul vieţii creştine.

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le” (Troparul praznicului).

Iată cuvintele troparului pascal, pe care le auzim atât de des în zilele sărbătorii Sfintelor Paşti. Acest tropar este foarte scurt, dar conţinutul lui are pentru noi o importanţă mântuitoare deosebită. Aici se vorbeşte despre biruinţa Domnului asupra morţii, prin slăvită Sa înviere. El a primit ca moartea să se atingă de trupul lui cel sfânt şi să moară, dar în acelaşi timp, prin învierea Sa, să calce moartea, dăruind neamului omenesc nemărginite binefaceri. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

SLUJBA SFÂNTULUI ATANASIE PATELARIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI (2 MAI)

mai 1st, 2016 Fără comentarii

Slujba Sfântului Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului

Sfinte Atanasie, roaga-te pentru noi!

În luna mai, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului

Să se ştie: De va cădea sărbă­toa­rea Sfântului Ata­nasie Patelarie înain­tea Sfintelor Paşti, slujba sfântului se săvârşeşte la praznicul Intrării Domnu­lui în Ierusa­lim sau luni, în Săptămâna Luminată.

La Vecernia mică
La Doamne strigat‑am…, punem sti­hi­rile pe 4, glasul al 4‑lea:
Podobie: Degrab’ ne întâmpină pe noi…
Dumnezeiască râvnă ai avut către Sfânta Biserică so­bornicească, îm­potrivindu‑te ne­­credincioşilor din ce­tatea ma­re­lui Constantin şi înălţându‑ţi su­fle­tul la rugăciune, către Milosti­vul Dumnezeu. În­vred­niceşte‑ne şi pe noi să biruim săgeţile vrăjma­şului ucigaş de oa­meni, prin rugă­ciunile tale prea­pu­ternice, cerând lui Dumnezeu să miluiască sufle­tele noastre. Citeşte mai departe…
Categories: Cântările Ortodoxiei, Rugăciuni Tags:

Vindecări minunate ale Sfintei Matrona din Moscova

mai 1st, 2016 Fără comentarii

Vindecări minunate ale Sfintei Matrona din Moscova

sf-cuv-matrona-din-moscova-3

ORNAM1

Prima dată am fost la mormântul maicii Matrona în toamna anului 1995. Atunci m-am rugat, am luat nisip și am plecat acasă, în Nijnevartovsk. La noi în biserică măicuța este iubită de toată lumea și mulți, în timpul concediului, se duc la Moscova, pentru a ajunge la mormântul ei. Țineam nisipul de un an și jumătate, când sora mea Maria mi-a povestit despre boala ei. I se depistase o tumoare malignă la glanda tiroidă. Terapia trebuia să urmeze câteva etape: operația, tratamentul cu raze, cu preparate hormonale. Maria citea cartea despre viața măicuței, iar când a aflat că am nisip de la mormântul ei, mi-a cerut să-i dau. Și iată, cum i-am dat nisipul, îi vine în vis măicuța. O mângâie cu mâna pe gât și-i spune: „Îți cunosc boala, nu-ți face griji, te vei vindeca și va fi bine”. Acum Maria nu mai are nevoie de operație.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni Tags:

Rugăciune către Sfânta Matrona din Moscova, ocrotitoare a căsătoriei cinstite

mai 1st, 2016 Fără comentarii

Rugăciune către Sfânta Matrona din Moscova, ocrotitoare a căsătoriei cinstite

sfanta_matrona_din_moscova

 

O, fericită maică Matrona, cu sufletul în cer, în fața Tronului lui Dumnezeu stând, iar cu trupul pe pământ odihnind și cu binefacere de sus înzestrată multe minuni săvârșind; coboară ochii tăi milostivi spre noi, păcătoșii, cei ce în scârbe, dureri și păcate viața ne-o petrecem, alină-ne pe noi, cei deznădăjduiți, vindecă-ne de bolile noastre cumplite pe care pentru păcatele noastre de la Dumnezeu le primim; izbăvește-ne de mulțimea necazurilor și a primejdiilor, roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ierte toate păcatele și fărădelegile pe care din tinerețile noastre și până acum le-am săvârșit, ca, primind cu rugăciunile tale binefacere și mare milă, să slăvim pe Dumnezeu Cel Unul în Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

19 aprilie/2 mai: Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

(19 aprilie/2 mai)

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzi-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm: (…)

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Aceasta se născu în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 mai: Viața Sfintei Matrona din Moscova

Viața Sfintei Matrona din Moscova

 sf-matrona-moscova-2-maiORNAM1

Sfânta Matrona s-a născut în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula. Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

2 mai: Sfântul Atanasie din Lubensk, Patriarhul Constantinopolului

mai 1st, 2016 1 comentariu

Cine este “Sfantul Atanasie de la Galati”?

Icoana cu moaşte ale Sfântului Atanasie primită în dar de la Mitropolitul Nicodim de Harkov

Legătură: SLUJBA SFÂNTULUI ATANASIE PATELARIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI (2 MAI)

 

       Sfântul Atanasie al III-lea Patelarios, Patriarhul Constantinopolului, Făcătorul de minuni din Lubensk, din Sfântul Botez Alexie, s-a născut în 1560 în insula Creta, în evlavioasa familiegrecească Patelarios. În ciuda educaţiei şi a poziţiei sociale, Alexie a fost atras de viaţa asceţilor creştini. După moartea tatălui său, a devenit novice la una dintre mănăstirile din Tesalonic, cu numele de Anania. De aici, el a plecat mai târziu la mănăstirea Esfigmenu din Muntele Athos, unde a îndeplinit ascultarea de trapezar. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

2 mai: ADUCEREA MOAŞTELOR SF. ATANASIE, PATRIARHUL ALEXANDRIEI (Pomenirea, Canonul)

 TROPARUL ADUCERII MOAŞTELOR SF. ATANASIE, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

2 mai

Atanasie cel Mare

Pomenirea aducerii moaştelor celui dintre sfinţi părintele nostru Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei.

Acest sfânt a petrecut pe pământ viaţă îngerească, iar nevoinţele cu care s-a nevoit pentru dreapta credinţă, şi împotrivirile ce a avut din partea învăţătorilor eretici, şi desele izgoniri şi mincinoasele năpaste ce a suferit sunt scrise pe larg şi la alte istorii, şi le înfăţişează şi de Dumnezeu grăitorul Grigorie. Drept aceea nu putem să povestim cele ce se spun în multe feluri de mulţi. Iar obişnuita rânduială a slujbei lui se face în 18 ianuarie. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

1 mai – Noul Mucenic Acachie

mai 1st, 2016 Fără comentarii

1 mai – Noul Mucenic Acachie

 

acachie in

Sfântul Acachie se trăgea din Neohório, în apropiere de Tesalonic şi se numea Athanasie. Din pricina sărăciei, părinţii săi plecaseră din satul lor împreună cu cei trei copii ai lor, Athanasie şi doi fraţi mai mici, mergând la Seres, unde s-au şi stabilit. L-au dat pe Athanasie, în vârstă de nouă ani atunci, la o tăbăcarie, să înveţe arta tăbăcitului. Meşterul la care intrase ucenic credea că-l poate învăţa meserie lovindu-l neîncetat cu varga. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: