PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A 29-A DUPĂ RUSALII (Vindecarea celor 10 leproşi) – RECUNOSCĂTORI

ianuarie 18th, 2020 6 comentarii

PREDICA LADUMINICA A XXIX-A DUPĂ RUSALII A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA 

(Luca 17, 12-19)

Kiriakodromion-cop-1

Legături:

RECUNOSCĂTORI

„Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât acesta de alt neam?” (Luca 17, 18)

„…Omul este cea mai desăvârşită făptură pe care a creat-o Dumnezeu pe pământ. Este coroana creaţiei lui Dumnezeu. Din acest motiv toată dragostea şi grija lui Dumnezeu se îndreaptă spre el. Pronia lui Dumnezeu asigură omului toate cele necesare vieţii: aerul, pe care-l respiră, apa, pe care o bea, lumina, care-l luminează, copacii şi plantele, care-l hrănesc, păsările, care-i cântă, marea, care-l răcoreşte, uscatul, unde trăieşte şi propăşeşte. Închipuiţi-vă ce s-ar întâmpla (să presupunem!), dacă ar lipsi aceste bunuri zilnice, pe care Dumnezeu le oferă gratuit şi celui mai sărac om. Dacă, de pildă, s-ar fi stins soarele, cum s-a stins în ziua răstignirii lui Hristos; atunci, întreaga D.E.I. să funcţioneze, n-ar putea înlocui nici pentru puţin timp lumina naturală. Gândiţi-vă iarăşi: Ce s-ar întâmpla, dacă râurile şi izvoarele ar seca? Omul ar suferi după un pahar de apă.
Spun unii că astronautul american, care a ajuns şi a călcat primul pe lună, a însetat şi, pentru că acolo nu există nici măcar o picătură de apă, astronautul a spus: „Ah, Dumnezeul meu, când mă voi întoarce pe pământ să deschid robinetul casei mele să beau!… Putem să spunem că înotăm la propriu în marea nesfârşitelor binefaceri ale lui Dumnezeu.
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: "Hristoase, iartă-ne! Curăţeşte-ne de lepra nemulţumirii. Dă-ne o inimă care să Te iubească şi să-Ţi fie veşnic recunoscătoare."

ianuarie 18th, 2020 Fără comentarii

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:

„Hristoase, iartă-ne! Curăţeşte-ne de lepra nemulţumirii. Dă-ne o inimă care să Te iubească şi să-Ţi fie veşnic recunoscătoare.”

Kiriakodromion-cop-1

„…Aşadar, zece de astfel leproşi, care trăiau izolaţi şi deznădăjduiţi, când L-au văzut de departe pe Hristos trecând pe drumul public şi mergând într-un sat, imediat, toţi împreună au început să strige şi să-I ceară ajutor. Strigau: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!” (Luca 17, 13). Strigau aceste cuvinte cu credinţă. Credeau că Hristos, aşa cum a vindecat mii de bolnavi, care pătimeau de diferite boli, doar El ar putea să-i facă şi pe ei bine. Şi Hristos i-a făcut bine doar prin cuvântul Său cel atotputernic. Într-o secundă, trupul lor s-a curăţat. N-a rămas asupra lor niciun semn al groaznicei boli. O, Hristoase, cât de mare este puterea Ta! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA POMENIREA SFÂNTULUI MARCU AL EFESULUI (19 ianuarie): BISERICA NOASTRĂ ESTE ÎN PERICOL!

ianuarie 18th, 2020 Fără comentarii

BISERICA NOASTRĂ ESTE ÎN PERICOL!

Sursa: „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 103 ani”

ORNAM1

ORNAM1

ORNAM1

Sfântul Marcu, Mitropolitul Efesului, Evghenicul. Se numeşte aşa pentru că este altul decât Sfântul Marcu Evanghelistul. Vom spune câteva cuvinte despre Sfântul Marcu al Efesului.

***

Acest mare sfânt şi mărturisitor al Credinţei noastre Ortodoxe s-a născut în 1392. Unde s-a născut, în ce cetate? O, cetatea care l-a născut! Nu este elin şi nu este creştin ortodox cel care aude numele acestei cetăţi şi nu se emoţionează. S-a născut în cetatea visurilor noastre, în Constantinopol!
S-a născut din părinţi binecinstitori şi bogaţi, care şi-au dorit realizarea copilului lor. Inteligent şi studios cum era, a studiat la diferite şcoli şi a audiat mulţi profesori. În felul acesta, a dobândit o aleasă educaţie. Îl ştia pe Homer pe de rost! Acum, dacă vei întreba vreun copil de elin, nu ştie nici măcar un vers din Homer. Păcat de banii pe care îi cheltuieşte statul cu şcolile. Englezii îl ştiu pe Homer, germanii îl ştiu pe Homer. Noi? Nimic. O, patrie, unde ai ajuns cu politicienii care se laudă în Parlamentul elinilor că au „îngropat” – ei, groparii – frumoasa limbă elină!…

Aşadar, Marcu Evghenicul a studiat operele antice. Însă, înainte de toate, citea zi şi noapte şi avea sub perna sa – ce carte? – Sfânta Scriptură. A învăţat foarte bine Scriptura şi a devenit unul din cei mai înţelepţi profesori din Constantinopol. Cu această zestre, a devenit apoi monah, diacon şi preot al Bisericii, iar, în cele din urmă, mitropolit al istoricei cetăţi Efes. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Predici Tags:

PARACLISUL SFÂNTULUI MARCU AL EFESULUI – UNICUL MĂRTURISITOR, LUPTĂTOR ŞI APĂRĂTOR AL ORTODOXIEI LA FALSUL SINOD DE LA FERRARA-FLORENŢA

ianuarie 18th, 2020 Fără comentarii

sfantul-marcu-evghenicul

ORNAM1

CINSTITUL PARACLIS AL CELUI ÎNTRE SFINŢI
PĂRINTELUI NOSTRU MARCU EVGHENICUL,
MITROPOLITUL EFESULUI,
FĂCĂTORUL DE MINUNI
– 19 IANUARIE –

După obişnuitul început şi ‘‘Dumnezeu este Domnul…’’ cântăm următoarele tropare pe glasul al IV-lea, podobia: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

La Cuviosul Dascăl şi iscusit Păstor, să alergăm acum în grabă cu dragoste şi să-l chemăm rugându-l să ne scape acum din toate ispitele şi eresuri cumplite, să tămăduiască-n dar şi cumplitele boale, că îndrăzneală la Domnul câştigând Ierarhul Marcu ajută pe toţi degrab (de 2 ori).

Slavă… Şi acum…a Născătoarei:

Nu vom tăcea de Dumnezeu Născătoare-n veac a spune pururi ale tale prea mari puteri, că de n-ai fi stătut tu să te rogi pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De tine, Doamnă, nu ne vom depărta, că tu ne izbăveşti din toate nevoile.

Psalmul 50 şi CANONUL

Cântarea I, glasul al VIII-LEA:
Irmos: Pe faraon cel ce se purta în car…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

La prea viteazul voievod al taberei dreptmăritoare alerg, care înecat-a faraonicul eres, ce ridicat-a valuri mari împotriva Bisericii Israelului celui nou, a Ortodoxiei Părinţilor.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Apărător Ortodoxiei, Dascăl şi Tâlcuitor luminat, Teolog prea mare şi sfinţit tăinuitor te-ai arătat Bisericii, alăută Cuvântului şi a Duhului trâmbiţă, Marcu, făcătorule de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urând vicleana uneltire foarte te-ai îmbărbătat oarecând a vădi eresul şi a-1 dezrădăcina şi-a apăra Biserica în Ferrara-Florenţa ca un ostaş nebiruit, Marcu, prea viteazule luptător.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De negrăit este minunea naşterii dumnezeieştii Făclii cum n-a ars, Fecioară, preacurat mitrasul tău, ci mai vârtos l-a luminat spre a fi încăpere a Făcătorului tuturor? Căruia te roagă pentru noi toţi. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

20 ianuarie: Viața Sfântului Lavrentie de Cernigov

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii

Viața Sfântului Lavrentie de Cernigov

Sf LAvrentie Cernigov2

Muncind încă de mic, împreună cu toţi membrii familiei sale, tânărul Luca a avut o viaţă destul de grea; copil fiind, din pricina unei căzături la joacă, el va şchiopăta toată viaţă cu un picior. Rămas orfan de tată încă de mic, iar mama lui căzând la pat, lui Luca i-au revenit mai toate sarcinile casei, ceilalţi fraţi muncind afară.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: POMENIREA ADORMIRII STAREŢULUI TEOCLIT DIONISIATUL. IN MEMORIAM: SFATURI DUHOVNICEŞTI

ianuarie 19th, 2020 4 comentarii

Părintele Teoclit Dionisiatul – sfaturi duhovniceşti

De la manastirea Sf. Pavel ajung pe carari de munte la manastirea Dionisiu. Sf. Nifon cel ce va ajunge patriarh al Constantinopolului si apoi mitropolit al Tarii Romanesti a fost calugarit aici. Asa se explica faptul ca domnitorul Neagoe Basarab va reconstrui chiliile si biserica. Domnitorul Petru Rares va plati pictura bisericii si a trapezei. In tabloul votiv, el e reprezentat impreuna cu Elena Doamna si copii. Am sentimentul ca ma aflu intr-o biserica din Moldova! In biserica se gaseste icoana minunata a Maicii Domnului cu scene din acatist; numeroase lantisoare amintesc de minunile facute. Manastirea este renumita si pentru faptul ca aici se nevoiestel monahul Teoklitos, unul dintre cei mai cunoscuti scriitori bisericesti, acum in varsta de 90 de ani. E autorul celebrelor, ” Dialoguri la Athos „, traduse si in limba romana. Citeşte mai departe…
Categories: Mari duhovnici Tags:

20 ianuarie: MONAHUL DAMIAN ŢÂRU (Viaţa, Învăţăturile) – AVEM NEVOIE DE RUGĂCIUNE CA DE AER

ianuarie 19th, 2020 2 comentarii

MONAHUL DAMIAN ŢÂRU

Mănăstirea Secu – Neamţ (1892-1964)

a. Viaţa

Monahul Damian Ţâru a fost un mare nevoitor, un neîntrecut isihast al zilelor noastre.

S-a născut la Târgu Ocna – Bacău, dintr-o familie de ţărani credincioşi. După terminarea şcolii primare este dat ca ucenic la un atelier de tâmplărie din localitate. Însă, fiind ales de Duhul Sfânt, în anul 1915 intră în viaţa monahală. Mai întâi se duce la Mănăstirea Frăsinei, pentru a fi cât mai înstrăinat de lume. După zece ani de ascultare, aceeaşi dorinţă de linişte îl trimite la Mănăstirea Turnu. Aici nu stă decât patru ani.

În anul 1930, călăuzit de pronia lui Dumnezeu, se reîntoarce în Moldova şi se stabileşte la Schitul Ţibucani – Neamţ. Între timp şi sora sa după trup intră în viaţa monahală. În anul 1935 este călugărit cu numele de Damian, iar în anul 1940 se retrage la Mănăstirea Secu unde rămâne până la moarte. Aici părintele Damian Ţâru ajunge la o mare sporire duhovnicească, întrecând pe toţi ceilalţi din mănăstire cu ascultarea, cu rugăciunea şi cu smerenia.

La 20 ianuarie 1964, se mută din viaţa aceasta şi este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Secu

b. Fapte şi cuvinte de învăţătură

  1. Părintele Damian dorea din copilărie să slujească lui Hristos. Spunea ucenicului său că, pe când era mic, se furişa din casa părintească şi se încuia singur în biserica satului. Acolo petrecea toată noaptea, rugându-se şi citind sfintele cărţi cu lumânarea în mână, iar când se lumina de ziuă, se întorcea din nou acasă. Mama lui, nu o dată, îl bătea să-i spună unde doarme noaptea. Dar el răbda toate pentru dragostea lui Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: SFÂNTUL IERARH EFTIMIE, PATRIARH DE TÂRNOVO, BULGARIA

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii
SFÂNTUL IERARH EFTIMIE,
PATRIARH DE TÂRNOVO, BULGARIA

Acesta se născu în cetatea Târnovo din părinţi de neam bun. Din tinereţe, dorind să îşi închine viaţa Domnului, merse la sfântul Teodosie (pomenit la 27 noiembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic) care întemeiase mănăstirea din pustia Kelifareno, în apropierea cetăţii Târnovo, unde adunase mulţime de monahi.

Tânărul monah petrecea în desăvârştă ascultare, izgonitoarea înşelăciunii şi maica sporirii duhovniceşti, întreaga noapte stătea la rugăciune ca o stană de piatră, niciodată nu dormea pe coastele sale, ci doar şezând pe un scaun dădea puţină odihnă trupului său şi îşi înfrâna pântecele cu desăvârşită înţelepciune.

Pentru vieţuirea sa aleasă, cuviosul Teodosie îi încredinţă păstorirea obştii, el retrăgându-se în adâcul pustiei pădurii, pentru deplină liniştire. Iar după cum cuviosul Teodosie primise de la sfântul Grigorie Sinaintul (pomenit la 6 aprilie, al cărui chip se poate afla aici, clic) pravila de viaţă duhovnicească, tot astfel sfântul Eftimise deveni următor al lui Teodosie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: Cuviosul Eftimie cel Mare

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii

Cuviosul Eftimie cel Mare

efthimios-Byzantium-950-960-ilustratie-de-evanghelie

Sfântul Eftimie cel Mare, Bizanţ, 950-960, ilustraţie de evanghelie

Sfântul Eftimie cel Mare era de loc din cetatea Melitene a Armeniei (n.tr. actualul oraș Malatya din Anatolia de Est a Turciei), pe lângă care curge fluviul Eufrat. Părinții săi, Pavel și Dionisia, erau creștini cinstitori de Dumnezeu de spiță aleasă. Trecuseră mulți ani de căsătorie și ei tot nu aveau nici un copil – cuprinși de tristețe își îndreptară rugile fierbinți către Dumnezeu spre a fi binecuvântați cu un prunc. In cele din urmă, avură o vedenie în care li se spunea: „Veseliți-vă! Dumnezeu vă va binecuvânta cu un fiu ce va aduce mare bucurie la toată Biserica.” Copilul primi, așadar, numele Eftimie ( „voie bună”).

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: Troparul Sf. Eftimie – Απολυτίκιο του Αγ. Ευθυμίου – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii

20 ianuarie: Troparul Sf. Eftimie –

Απολυτίκιο του Αγ. Ευθυμίου – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
( Απολυτίκιο – Ευθύμιος ο Μέγας)

Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός – Kabarnos
ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ.
μονταζ – επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Citeşte mai departe…

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei Tags:

Sufletul e acelaşi la bărbat, ca şi la femeie (Sfântul Lavrentie de la Cernigov)

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii

Sufletul e acelaşi la bărbat, ca şi la femeie

Sf Lavrentie Cernigov

 

Nu-i bine ce ai făcut. Sufletul e acelaşi, şi la bărbat şi la femeie, iar tu, pentru că ai călcat porunca lui Dumnezeu, greu vei răspunde la Dreapta Judecată. Ei au venit la mănăstire să se închine, să postească şi să se roage, iar tu le-ai tulburat liniştea.

Măicuţa D. a venit la Părintele Lavrentie şi i-a povestit cu frică acestuia că a visat că s-a lepădat de dreapta credinţă. Părintele i-a spus că aşa ceva se întâmplă atunci când greşeşti cu ceva, te-ai certat cu cineva, ai supărat pe cineva s-au n-ai primit pe cineva când era în necaz să doarmă la tine. La care ea i-a răspuns:

– Da, Părinte, aseară n-am primit în chilia mea pe o veche cunoştinţă căci era cu băiatul ei, în vârstă de vreo 13 ani.

Părintele, nemulţumit fiind, o întreabă:

– Dar de ce ai făcut asta?

– Eu nu am dragoste pentru partea bărbătească, Părinte. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Venerable Euthymius the Great – CUVIOSUL EFTIMIE CEL MARE (20 IANUARIE) – ENGLISH

ianuarie 19th, 2020 Fără comentarii

Venerable Euthymius the Great

Saint Euthymius the Great came from the city of Melitene in Armenia, near the River Euphrates. His parents, Paul and Dionysia, were pious Christians of noble birth. After many years of marriage they remained childless, and in their sorrow they entreated God to give them offspring. Finally, they had a vision and heard a voice saying, “Be of good cheer! Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags: