PREDICA LA APOSTOLUL DIN DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI (HRISTOS TRĂIEŞTE ŞI ÎMPĂRĂŢEŞTE)

septembrie 16th, 2017 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA APOSTOLUL DIN
DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI


(Galateni 2, 16-20)

HRISTOS TRĂIEŞTE ŞI ÎMPĂRĂŢEŞTE

“Mă răstignesc împreună cu Hristos; iar de-acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”
(Galateni 2, 20)

Trăim, iubiţii mei, trăim într-o epocă de groaznică neevlavie, necredinţă şi decădere morală. Vreţi dovezi? Altădată, dacă într-un sat se ducea un străin şi înjura de cele dumnezeieşti, nici o casă nu-i deschidea uşa să-i ofere ospitalitate. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Nu numai că străinii, care vizitează satele, înjură liber cele dumnezeieşti, dar şi cei care locuiesc la sate consideră că nu e nimic dacă înjură şi blasfemiază cele dumnezeieşti. Şi nu este doar blasfemia singurul semn rău care arată neevlavia oamenilor faţă de Dumnezeul cel Preaînalt. Există şi alte semne, care arată că lumea nu este numai neevlavioasă, ci este şi atee şi nereligioasă. Un tânăr, de pildă, care a plecat din satul său şi s-a dus la universitate şi a studiat, întorcându-se în sat, este foarte diferit. Când era mic se ducea la biserică, ţinea lumânarea şi cădelniţa şi-l ajuta pe preot şi pe cântăreţ. Atunci era un copil minunat, ce părea ca un înger. Dar acum s-a schimbat cu desăvârşire. S-a făcut necredincios. S-a făcut un diavol. Ceva mai rău decât un diavol. Pentru că diavolul, cu toată răutatea şi decăderea lui morală, crede că există Dumnezeu. Aşa cum zice Scriptura: „Şi demonii cred şi se cutremură” (Iacov 2, 19). Dar tânărul, care s-a dus la şcoli şi la universităţi şi a învăţat câteva lucruri din ştiinţă şi creierii lui au prins aere, stă acum la cafenea şi spune locuitorilor din sat, că ştiinţa a demonstrat că nu există Dumnezeu, nu există Hristos, nu există rai şi iad, ci există doar materia. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI (CRUCEA LUI HRISTOS ŞI CRUCILE NOASTRE)

septembrie 16th, 2017 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI

*

CRUCEA LUI HRISTOS ŞI CRUCILE NOASTRE 

 

„Cine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”
(Marcu 8, 34) 

Am sărbătorit, iubiţii mei, praznicul Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru care Biserica noastră a cântat ,,Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim”. Pentru Cruce poeţii Bisericii au alcătuit imne, iar Sfinţii Părinţi, de la cei mai vechi până la cei mai noi, au împletit cuvinte de laudă.

Cinstita Cruce o iubea şi o cinstea şi Sfântul Cosma Etolianul, care a primit mucenicia în anii sclaviei. Atât de mult o avea la evlavie, încât oriunde mergea ridica o cruce mare de lemn şi sub umbra ei predica; şi împărţea pretutindeni cruciuliţe care fac minuni.

***

Iubiţii mei, despre cinstita Cruce vorbeşte şi Evanghelia de astăzi. Cum începe? ,,Cine voieşte să vină după mine…” (Marcu 8, 34). ,,Cine voieşte”, zice. Nu forţează pe nimeni Hristos, nu îl ia de ureche să-l bage în staul, ca pe o oaie – ca pe o căpriţă -, ci îl lasă liber pe om. Dacă vrei, crezi în Hristos, dar dacă nu vrei, nu crezi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: Predică la Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci – „SĂ SE LEPEDE DE SINE”

septembrie 16th, 2017 1 comentariu

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI

 (Marcu 8, 34 – 9, 1)

„SĂ SE LEPEDE DE SINE”

„Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…”

Legături:

 * * *

Toţi, iubiţii mei, toţi ne numim creştini. Dar ne întrebăm: suntem într-adevăr creştini? Ca să fie cineva creştin, trebuie să asculte şi să facă tot ce zice Hristos. Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, ascultare faţă de toate câte porunceşte, este semnul de recunoaştere a unui creştin adevărat. Şi ce porunceşte Hristos? O vedem în Evanghelia de astăzi. Zice Hristos: „Cine vrea să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie!”.

Auziţi ce zice? Înţelesul cuvintelor Lui este:Vrei, omule, să-Mi urmezi, să vii după Mine, să fii omul Meu şi ucenicul Meu? Te chem lângă Mine, dar nu te forţez. Înaintea ta sunt două drumuri. Unul este drumul satanei, care la început pare uşor şi mulţumitor, dar la sfârşit este prăpastie, distrugere, iad.Celălalt drum este al Meu. Este drumul care pare îngust şi dificil. Drum anevoios şi obositor, drum presărat cu spini, cu multe piedici şi ispite, drum care seamănă cu drumul Golgotei. Dar acest drum, drumul credinţei şi al virtuţii, este binecuvântat, şi la sfârşitul drumului este viaţa veşnicăO, omule! Aceste două drumuri stau înaintea ta.Alege unul din două. Eşti liber. Dar din clipa în care vei alege şi te vei hotărî să urmezi drumul Meu – zice Hristos – , trebuie să împlineşti trei condiţii. Şi care sunt, Hristoase, condiţiile cu care Mă primeşti? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI: CRUCEA – „NEBUNIE” ŞI „PUTERE” (14 septembrie)

septembrie 13th, 2017 3 comentarii

Predică a Mitropolitului Augustin de Florina

 la Înălţarea Cinstitei Cruci

– 14 septembrie –

vol-4-cop-1

CRUCEA – „NEBUNIE” ŞI „PUTERE”

Legături:

 * * *

Fraţilor, „cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,18).

Sărbătoare a crucii, iubiţii mei. Prăznuim acel eveniment istoric când Sfânta Elena s-a dus la Sfintele Locuri, a săpat adânc în locul Căpăţânii şi a aflat Cinstita Cruce, şi pentru că astăzi Cinstita Cruce a fost înălţată în timp ce mii de oameni se rugau şi spuneau „Doamne, miluieşte!”.

Despre cruce vorbeşte astăzi Evanghelia, despre cruce şi Apostolul. Dar Apostolul ne spune ceva foarte ciudat şi asupra acestui lucru vreau acum să fiţi atenţi.

***

„Cuvântul crucii”, zice, adică propovăduirea despre cruce pentru unii este „nebunie”, iar pentru alţii este înţelepciune şi putere” (I Corinteni 1,18). Ciudat cuvânt. Acelaşi lucru este şi dulce şi acru? Cum se poate asta? Cuvântul despre cruce sau va fi nebunie şi nu înţelepciune, sau va fi înţelepciune şi nu nebunie. Şi: sau va fi neputinţă şi nu putere, sau va fi putere şi nu neputinţă. Şi cu toate acestea aceste două lucruri opuse coincid în crucea Domnului. Oare care să fie cauza acestor părute antiteze? Citeşte mai departe…

Mitropolitul Augustin de Florina: Şi mândria femeii începe din leagăn…

septembrie 11th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

           …Alte femei se mândresc cu educaţia lor; că au fost la Universitate şi cunosc limbi străine. Se mândresc pentru poziţia pe care o deţin. Se mândresc cu bărbatul lor, cu copiii lor. Se mândresc că provin din familii înalte şi cu atâtea altele.

            Şi mândria femeii începe din leagăn. Dacă astăzi există egoisme, începutul lor se află în vârsta pruncească. Vezi acele încăpăţânări copilăreşti? Sunt prevestirea caracterului mândru. Trebuie să fie pedagog mama, tatăl, învăţătorul, ca să dezrădăcineze din copil această înfricoşătoare mândrie. Pe copilul pe care-l numesc păpuşă şi înger ar trebui să-l pedepsească, ca să-i restrângă mândria. De aceea mândria creşte şi se înmulţeşte din leagăn.

(fragment din Predica la Odovania Adormirii Maicii Domnului, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: Suntem noi smeriţi precum era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu?

septembrie 9th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

…Suntem noi smeriţi precum era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu? Exemplul ei îndeosebi are o mare importanţă pentru femei. Există astăzi în lume femei smerite? Putem ca între cele care vin şi venerează icoana ei să găsim femei, care să aibă această smerenie a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu?

            Din nefericire, fraţii mei, mândria împărăţeşte astăzi. O vezi pe femeia de astăzi că se mândreşte pentru o mie şi una de pricini deşarte. O vezi mândrindu-se întâi şi-ntâi pentru frumuseţile ei; că se dezgoleşte, ca să-şi arate trupul. Şi întreb: această femeie a luxului şi a paradei, care ajunge în felul acesta chiar şi în biserică, are vreo legătură cu Născătoarea de Dumnezeu? Femeile să-şi arunce o privire la ea cât de decent este îmbrăcată. Poate mintea lor să şi-o imagineze pe Preasfânta noastră altfel?…

(fragment din Predica la Odovania Adormirii Maicii Domnului, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: ESTE NEVOIE SĂ AVEM ȘI ATENȚIE, CA LA ȘCOALĂ!

septembrie 4th, 2017 Fără comentarii

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

model-22

…Așadar, unii creștini stau în biserică precum stranele, ca lemnele; dacă lemnul înțelege, înțeleg și aceștia. Mulți ascultă imnele și rugăciunile ca și când ar fi o limbă străină necunoscută.    

Așadar, nu este de ajuns să fie prezent trupul; este nevoie să avem și atenție, ca la școală. Din momentul în care intrăm în biserică până la sfârșit mintea – gândul să fie concentrat la cele ce se săvârșesc și se spun acolo. 

Se înțelege, desigur, că cine merge la biserică are credință, crede în cele către care vine să se închine; altfel?… Crezi? Mergi la biserică. Nu crezi? Stai acasă…

(fragment din Predica la Duminica a 2-a din Postul Mare, din cartea „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 22)

Vezi și http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Categories: Cuvinte de folos Tags:

A APĂRUT VOLUMUL 22 DIN SERIA „NE VORBEȘTE PĂRINTELE AUGUSTIN, MITROPOLITUL DE 104 ANI”

august 31st, 2017 Fără comentarii

model-22

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 30 de predici inedite ale marelui ierarh, anume 17  predici la duminici si 13 predici la diferite sărbători şi sfinţi.

Cartea, apărută la Editura Metamorfosi, numără 208 pagini, preţul este de 8 lei, iar comenzile se pot face la adresa de e-mail [email protected] sau la numerele de telefon 0722.543.098 și 0727.713.470

Categories: CĂRȚI, Predici Tags:

23 septembrie: Noul Mucenic Nicolae, băcanul

septembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

Noul Mucenic Nicolae, băcanul

Sfântul Noul Mucenic Nicolae, băcanul - icoană de Konstantinos Kougioumtzis

Sfântul Noul Mucenic Nicolae, băcanul – pictură de Konstantinos Kougioumtzis

Astăzi se face pomenirea unui nou mucenic, a Sfântului Nicolae din Karpenísi. La vârsta de cincisprezece ani, acesta a plecat în Constantinopol să lucreze împreună cu tatăl său, care avea o mică băcănie în acest oraș. A început să învețe limba turcă cu un profesor experimentat și, inteligent cum era, făcea mari progrese. Într-o zi, profesorul i-a dat să citească, în fața multor ieniceri, o lecție al cărei conținut era de fapt mărturisirea de credință musulmană, ca citindu-o cu voce tare să nu mai poată nega că nu a mărturisit și nu a aderat la credința musulmană.

Apoi l-au dus în fața judecătorului, dar Nicolae, cu strigăte și împotriviri, își susținea nevinovăția. Răspunsul dat de el înaintea ispitirilor  judecătorului este caracteristic: „Eu sunt creștin și cred în Hristos, adevăratul Dumnezeu. Nu am nevoie de cinstea și dregătoriile pe care mi le propuneți. Cred în Hristos și nu mă lepăd de credința mea. Pentru numele lui Hristos mor, dar turc nu mă fac”. Cuvinte simple, pline de credință. Și cine le spunea? Un tânăr de șaisprezece ani, Nicolae din Karpenísi.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi – drumul spre sfințenie

septembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi – drumul spre sfințenie

Mitropolit al Moldovei, Sfântul Teodosie a îndurat înlăturarea lui din scaun și s-a ocupat de mănăstirile de care era legat sufletește, apărându-le cu propria viață.

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

„Părintele Dionisie era o mărturie vie a roadelor duhovniceşti ale ascultării” – Arhimandritul Efrem

septembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

„Părintele Dionisie era o mărturie vie a roadelor duhovniceşti ale ascultării”

După cum în viaţa fiecărui om există lucruri pe care le aude şi nu le uită niciodată, aşa îmi aduc şi eu aminte de un cuvânt al Părintelui Dionisie, un cuvânt simplu, dar puternic şi cu miez: Cugetul smerit este temelia întregii vieţi de nevoinţă. Oricâte lucruri bune ai face, fără cuget smerit toate sunt zadarnice. 

Mărturia părintelui Antipa Aghioritul despre părintele Dionisie de la Colciu (1909-2004)

septembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

Mărturia părintelui Antipa Aghioritul despre părintele Dionisie de la Colciu

Am avut binecuvântarea să trăiesc în preajma bătrânului şi să am parte de multe experienţe duhovniceşti alături de el.

În anul 1997, eu am plecat de la Dohiariu şi am venit la chilia Sfintei Ana care aparţine de Mănăstirea Iviron şi timp de un an de zile m-am spovedit la părintele Isaac Libanezul (12 aprilie 1937-16 iulie 1998). Apoi l-am avut duhovnic pe părintele Dionisie, până la fericita adormire. Am fost la chilie la părintele chiar şi cu puţine zile înainte de a adormi. Era foarte lucid şi îmi amintesc foarte bine ultimele cuvinte pe care mi le-a spus. Am fost prezent apoi şi la înmormântarea părintelui, dar şi la parastasul de 40 de zile, când am primit ascultare să predic. Iar cuvântul pe care l-am ţinut atunci a fost publicat în revista „Protaton”.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

„Părintele Sofronie Saharov a fost marea revelație a vieții mele” – Înaltpreasfințitul Ierótheos Vlachos

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

„Părintele Sofronie Saharov a fost marea revelație a vieții mele” – Înaltpreasfințitul Ierótheos Vlachos

Sofronie Saharov a fost marea revelație a vieții mele. L-am trăit foarte intens în timpul Liturghiei. M-am simțit în preajma părintelui ca și cum aș fi participat la Cina cea de Taină și la rugăciunea din Ghetsimani, m-am bucurat de discuțiile teologice pe care le-am avut cu el, era un călăuzitor cu experiență în ceea ce privește rugăciunea inimii, am simțit binecuvântarea sa în timpul spovedaniilor pe care le-am făcut la el. Era un părinte mistagogic iubitor și cu discernământ și era de asemenea înaintevăzător, avea darul înaintevederii. Mi-a spus de multe ori lucruri care s-au dovedit apoi a fi adevărate.

Citeşte mai departe…

Nenorocirea noastră cea mai mare suntem noi înșine – Arhimandritul loachim Parr

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

Nenorocirea noastră cea mai mare suntem noi înșine

Nenorocirea noastra cea mai mare suntem noi insine

Arhimandritul loachim Parr

Cu toţii trăim în lume şi ştim ce neorânduială e în jur. Lumea este un loc rău. În ea se află mai mulţi oameni necăjiţi decât bucuroşi, mai mulţi supăraţi decât liniştiţi. Ce trebuie deci să facă un creştin? Cum să trăiască în lumea care luptă împotriva a ceea ce credem noi?

Sfânta Scriptură ne spune că lumea este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi cu sufletele noastre. Ea nu doar ne sâcâie, ci duce o luptă cu sufletul nostru! Şi majoritatea dintre noi suferim o înfrângere, iar lumea iese învingătoare.

Ce să facem? Putem face oare ceva? Sau trebuie să ne retragem sub presiunea acestei lumi, să recunoaştem că suntem neputincioşi?

In urmă cu câteva zile, am stat de vorbă cu o femeie. Copilul ei refuză să meargă la biserică, îl huleşte pe Dumnezeu, intră în diverse relaţii trupeşti, permanent consumă alcool, fumează, se droghează, fură de prin magazine, se bate cu mama… Iar ea mă întreabă: „Ce să fac? Ce pot face, în general?”

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

21 septembrie: Viaţa Sfântului Proroc Iona

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

Viaţa Sfântului Proroc Iona

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie : Cuviosul Macarie de la Jabin, făcătorul de minuni

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

Cuviosul Macarie de la Jabin, făcătorul de minuni

Sfântul Macarie de la Jabin, Făcătorul de minuni, s-a născut în anul 1539. Din tinerețe a fost tuns întru monahism, luând numele de Onufrie. În anul 1585 a ctitorit mănăstirea de la Jabin, pe malul râului Oka, în apropiere de orașul Belev, cu hramul Intrării Maicii Domnului în Templu. În anul 1615, Mănăstirea a fost distrusă în întregime de soldații poloni conduși de Lisovski. Cuviosul Macarie a strâns obștea împrăștiată și a început reconstrucția mănăstirii: în locul bisericii de lemn a construit una de piatră, cu clopotniță la intrare.

Macarie de la Jabin IN

Cuviosul Macarie și-a petrecut viața în austere lupte monahicești, răbdând frigul, arșița, foamea și setea, după cum relatează izvoarele. Adeseori se retrăgea adânc în pădure, rugându-se în singurătate.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

22 septembrie: Sfințitul Mucenic Foca, episcopul de Sinope, făcătorul de minuni

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

Sfințitul Mucenic Foca, episcopul de Sinope, făcătorul de minuni

Άγιος Φωκάς Επίσκοπος ΣυνώπηςPatria Sfântului Foca a fost cetatea Sinope de la Marea Neagră. Părinții lui, Pamfil, de meserie constructori de corăbii, și Maria, au aprins în Foca încă de la vârsta copilăriei flacăra credinței curate și a evlaviei fierbinți. De mic, Foca s-a adâncit în citirea Scripturilor, dobândind dragoste caldă și sinceră pentru Dumnezeu, dar și pentru semenii săi. Călăuză în această dragoste avea totdeauna cuvintele insuflate de Dumnezeu ale Sfintei Scripturi: ”Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (I Ioan 2: 10-11). Cu alte cuvinte, cel ce îl iubește pe fratele său rămâne în lumina duhovnicească. Câtă vreme cel care îl urăște pe fratele său rămâne în întunericul duhovnicesc.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

21 septembrie: Bătrânul Ioachim Balasie Vatopedinul (+1988)

septembrie 21st, 2017 Fără comentarii

Bătrânul Ioachim Balasie Vatopedinul (+1988)

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, tot ceea ce este străin și nedrept, toată fărădelegea și tot ceea ce vatămă sufletul meu să se depărteze de la mine prin orice chip vrei Tu: să mi se fure, să mi se ceară de către cei ce au nevoie, să se distrugă sau să piară, numai să nu am ispită și mare cădere prin ele și, astfel, să se îngreuneze sufletul meu”.

moise aghioritis

                          Bătrânul Moise Aghioritul

Fericitul Bătrân Ioachim era un aghiorit autentic. O iubea mult pe Maica Domnului, pe Sfinții Părinți aghioriți, Sfântul Munte și istoria lui. Se distingea prin râvna, dragostea de carte și de virtuți. Evita grijile și cuvintele multe. Era îngăduitor, smerit și un bun monah. Sărăcia în care viețuia i-a îmbogățit inima. Deși a fost adeseori judecat, el n-a judecat pe nimeni.

Gheronda Ioachim, după numele său de mirean Ioan Balasie, s-a născut în 1893, în satul Dafni, din provincia Kalávrita, din părinți evlavioși și cu mulți copii, fiind cel mai mare dintre cei opt frați ai săi. Nici nu merge încă la școală și-și exprimase deja dorința de a deveni monah, lucru neobișnuit pentru un copil de vârsta sa. După absolvirea școlii gimnaziale a lucrat într-o băcănie din Patra, unde l-a cunoscut pe vrednicul de pomenire Ghervásios Paraschevópoulos († 1964), păstrând o strânsă legătură cu acesta.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags: