SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 26-A A POSTULUI MARE!

martie 24th, 2017 Fără comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 26-A A POSTULUI MARE!

3

SEDELNE

Preacinstita Cruce, care sfinţeşte vremea postului, se vede; căreia închinându-ne astăzi, să strigăm: Stăpâne, Iubitorule de oameni, dă-ne nouă prin ajutorul ei să trecem şi cealaltă vreme a postului cu umilinţă, şi să vedem şi dătătoarele de viaţă Patimi, prin care ne-am mântuit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Tine, Cel ce Te-ai născut din Tatăl cel fără de început, dacă Te-a văzut pe Cruce răstignit, cea care Te-a născut mai pe urmă, Hristoase, a strigat: Vai mie, preaiubite Iisuse! Cum eşti răstignit de bunăvoie acum, Fiule, de oamenii cei fără de lege? Cel ce eşti slăvit de îngeri ca un Dumnezeu, Te laud pe Tine, îndelung-Răbdătorule.

Lumina sufletelor noastre văzând-o acum, Hristoase, adică preacurată Crucea Ta, şi închinându-ne ei cu bucurie, strigăm luminat: Slavă Ţie, Celui ce ai voit a Te înălţa pe ea; Slavă Ţie, Celui ce ai luminat prin ea toată făptura; prin care neîncetat cu cântări să o slăvim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Dacă Te-a văzut pe Tine înălţat pe Cruce Maica Ta, care nu ştie de mire, Cuvinte al lui Dumnezeu, ca o maică plângând, a zis: Ce minune nouă şi străină este aceasta, Fiul meu? Cum, Cel ce eşti viaţa tuturor, Te împreunezi cu moartea, vrând să înviezi pe cei ce au murit, ca un milostiv? Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

24 martie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ARTEMON DIN SELEUCIA (Gr, Ro)

martie 23rd, 2017 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ARTEMON DIN SELEUCIA

 24 martie

Cuviosul Artemon, episcopul Seleuciei, in Pisida

Fericitul Artemon a avut ca patrie Seleucia, cetatea Pisidiei, în care, fiind născut şi crescut, petrecea viaţă cinstită, în zilele Sfinţilor Apostoli, care luminau lumea cu buna vestire a lui Hristos. Mergînd în cetatea aceea Sfîntul Apostol Pavel, Artemon era între toţi cetăţenii ca un luminător, strălucind cu fapte bune, şi nu i se cădea a se ascunde sub obroc. Sfîntul Apostol Pavel, aflîndu-l pe acesta întărit în credinţa lui Hristos şi plin de dumnezeiasca înţelepciune, l-a pus păstor şi învăţător poporului, hirotonisindu-l întîiul episcop în Seleucia Pisidiei. Iar el, îndreptînd bine şi cu plăcere de Dumnezeu turma cea încredinţată lui, a fost tuturor liman de mîntuire, văduvelor şi săracilor purtător de grijă, sufletelor şi trupurilor doctor, făcător de minuni şi toate zilele vieţii sale bine şi cu dumnezeiască plăcere petrecîndu-le, şi-a sfîrşit viaţa la adînci bătrîneţi.

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

24 martie: Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt

martie 23rd, 2017 Fără comentarii

24 Martie – Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), Egipt

 

Apoftegme din Patericul egiptean: Pentru avva Zaharia

1. Zis-a avva Macarie către avva Zaharia: spune-mi, care este lucrul monahului? Zis-a lui: pe mine mă întrebi, părinte? Şi a zis avva Macarie: am vestire către tine, fiule Zaharie, căci este cel ce mă îndeamnă ca să te întreb. Zis-a lui Zaharia: precum eu socotesc, părinte, cel ce îşi face sila lui întru toate, acesta este monah.

2. A venit odată avva Moise să scoată apă şi a aflat pe avva Zaharia rugându-se lângă fântână, şi Duhul lui Dumnezeu şezând deasupra lui.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

24 martie: Sfântul Cuvios Zaharia, Egipt

martie 23rd, 2017 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Zaharia, Egipt

(24 martie)

Sf Cuv Zaharia, Egipt (405) 1.1

Acesta se născu în preajma anului 372, fiind fiul sfântului Carion Egipteanul (pomenit la 5 decembrie) care își lăsă femeia și copiii, făcându-se monah. Însă acesta luă cu sine și pe Zaharia, care avea pe atunci 7 ani, căci maica sa nu putea avea grijă și de dânsul.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

24 martie: Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina

martie 23rd, 2017 1 comentariu

Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina

(24 martie)

Acesta s-a nevoit în Peşterile de Departe din marea lavră a Kievului în veacurile XIII-XIV. În vremea vieţii sale, era cinstit pentru marea sa înfrânare, căci nu mânca hrană fiartă sau coaptă, ci numai după asfinţitul soarelui gusta cu măsură din verdeţuri.

Pentru sfinţenia vieţii sale, primi dar de la Dumnezeu că numai rostindu-se numele său erau izgoniţi demonii. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 25-A A POSTULUI MARE!

martie 23rd, 2017 1 comentariu

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 25-A A POSTULUI MARE!

*


SEDELNE

Cu puterea Crucii întărindu-vă, toată înşelăciunea vrăjmaşului aţi stricat-o cu adevărat, măriţilor Apostoli cei ce sunteţi rugători pentru sufletele noastre. Pentru aceasta, astăzi, întru închinarea ei vă bucuraţi, rugând pentru noi pe Unul, Iubitorul de oameni. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

Sfânta Cuvioasă Elena Behteeva (Florovskaia) din Kiev, Ucraina (23 martie)

martie 22nd, 2017 Fără comentarii

Aceasta s-a născut în anul 1756 în Zadonsk, guberia Voronej din Rusia, într-o familie înstărită şi de vază, primind numele Ecaterina. Familia sa, precum şi rudeniile sale, se aflau în relaţii apropiate cu sfântul ierarh Tihon din Zadonsk (pomenit la 14 mai si 13 august) care venea din vreme în vreme la dânşii şi stătea câte două luni sau mai mult. Evlavia prieteniei cu sfântul Tihon s-a transmis fără îndoială şi tinerei Ecaterina, care la 18 ani, mânată de dorul de a petrece departe de desfătările cele vremelnice ale lumii acesteia, plecă pe ascuns din casa părintească îndreptându-se către mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Voronej.

Mare fu întristarea părinţilor ei care începură să o caute pretutindeni până o aflară. Aceştia încercând a o convinge să se întoarcă din drumul cel plin de osteneli pe care îl apucase, fură ei înşişi înduplecaţi de neclintirea fiicei lor şi de cuvântul cel plin de înţelepciune al egumenei. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Chipul Sfântului Cuvios Serghie Srebianski, arhimandrit mărturisitor, Rusia (23 martie)

martie 22nd, 2017 Fără comentarii

Duhovnicul Mănăstirii Sfintelor Marta şi Maria din Moscova, întemeiată de Sfânta Nouă Muceniţă Elisabeta Feodorovna

(pomenită la 5 iulie)

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 martie: Sfântul Cuvios Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni din Dipiu

martie 22nd, 2017 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni din Dipiu, Constantinopol, Turcia

(23 martie)

Chip al scriitorului de odinioara Sf Nicodim Aghioritul3

Acesta, lăsându-şi femeia, copiii şi rudele, alese calea cea strâmtă şi cu nevoinţe, căci luând asupra-şi jugul cel uşor al Domnului, înconjura cetăţi şi sate şi mergea până departe în pustiu, fiind lipsit, necăjit şi cu totul amărât.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Chipul Sfântului Cuvios Nicon, stareţ al Lavrei Peşterilor din Kiev, Ucraina (23 martie)

martie 22nd, 2017 1 comentariu
Categories: Pagini de Sinaxar Tags: