Replica Pr. Marcel Selişte la Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române despre Facebook

martie 31st, 2015 Fără comentarii

Replica Pr. Marcel Seliște la Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române despre Facebook

church1

Mărturisirea creştină în spaţiul virtual între evaluarea
administrativă şi judecata lui Dumnezeu
de Pr. Marcel Seliște

*Sublinierile aparțin autorului

În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 5 şi 6 februarie 2015, a fost adoptată o hotărâre care se referă la „evaluarea periodică de către Centrele eparhiale a monahilor şi preoţilor care desfăşoară activităţi de comunicare în spaţiul virtual.” Altfel spus, prezenţa preoţilor şi călugărilor în lumea virtuală este atât de puternică, încât apare nevoia unei evaluări. Citeşte mai departe…

Categories: Diverse, ORTODOXIE, ŞTIRI Tags:

Virgiliu Gheorghe: CANDELA RUGĂCIUNII – SAU CUM SĂ NE RUGĂM PENTRU NOI ȘI ÎNTREAGA LUME

martie 31st, 2015 Fără comentarii

Virgiliu Gheorghe: CANDELA RUGĂCIUNII – SAU CUM SĂ NE RUGĂM PENTRU NOI ȘI ÎNTREAGA LUME

 

Părintele Ciprian Grădinaru de la Namur 

Interviul cu Părintele Ciprian Grădinaru, duhovnicul comunităţii adunate în jurul Mănăstirii româneşti din Namur, Belgia, a stârnit puternice reacţii în mediile ortodoxe ale românilor din întreaga lume. Rugăciunea „Candelei” pe care o lucrează comunitatea de acolo a adus în inimile cititorilor noştri atât nădejde, cât și curaj. Dacă în vremurile noastre, undeva lângă Bruxelles, românii pot împlini o lucrare duhovnicească care aminteşte de perioadele de strălucire ale creştinismului – care, poate nu întâmplător, au fost şi cele de prigoană – atunci de ce n-am putea să urmăm şi noi acest lucru?, s-au întrebat cei mai mulţi. Şi pentru că cel mai bine este să se primească o lămurire şi o îndrumare chiar de la cel ce a trăit experienţa şi s-a confruntat direct cu greutăţile lucrării respective, am apelat din nou la Părintele Ciprian, rugându-l să ne descrie mai în amănunt această rugăciune care a stârnit un asemenea entuziasm, cel puţin românilor cu o anumită conştiinţă şi căutare în relaţia lor cu Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Anunţuri, ORTODOXIE, Rugăciuni Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 37-A A POSTULUI MARE!

martie 31st, 2015 2 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 37-A A POSTULUI MARE!

 

 


SEDELNE, glasul al 6-lea

Topindu-mă de boala păcatelor, zac în patul deznădăjduirii. Pentru aceasta, Tămăduitorule al bolnavilor, cercetează-mă cu iubirea Ta de oameni, şi nu mă lăsa să adorm cumplit în moarte, Îndurate, ca să strig Ţie cu căldură: Dătătorule de milă, Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Începătură mântuirii s-a făcut vorbirea lui Gavriil către Fecioara; că auzind aceasta: bucură-te!, nu s-a ferit de închinăciune, nu s-a îndoit ca Sara în cort; ci aşa a strigat: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău! Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA STÂLPĂRILOR

martie 30th, 2015 Fără comentarii

ungerea.1

 PREDICĂ LA DUMINICA STÂLPĂRILOR
Moto: „De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte” (Luca, 7: 47)

       Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Cu şase zile înainte de Paştele iudaic, al treilea Paște menționat de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, începe ultima săptămână din activitatea pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Timpul pentru semne și minuni a trecut. Rămâne pentru Hristos, Fiul lui Dumnezeu în-omenit, să fie preamărit prin completarea misiunii Sale răscumpărătoare. În timp ce Paștele iudaic se apropia, Domnul se întoarce la Betania pentru a petrece sâmbăta de dinaintea Intrării Sale triumfale în Ierusalim, la casa prietenilor săi, Lazăr, Maria şi Marta. Când se afla acolo, normal, a servit masa cu prietenii Săi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Cleopa Ilie: Despre foloasele desei spovedanii

martie 30th, 2015 Fără comentarii

Pr. Cleopa Ilie: Despre foloasele desei spovedanii

Cele cinci foloase ale desei spovedanii sunt:

1. Primul folos al desei spovedanii este că, precum pomii, care se smulg des şi se răsădesc, nu pot să prindă rădăcină adâncă în pământ, aşa şi obiceiurile cele rele şi deprinderile păcătoase, prin mărturisire deasă, nu pot prinde rădăcini adânci în inima celui ce se mărturiseşte. Sau, precum un pom bătrân şi mare nu se poate tăia numai cu o lovitură de secure, aşa şi un obicei sau deprindere veche a păcatului, numai cu o singură durere a inimii nu se poate scoate şi dezrădăcina uşor. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Mari duhovnici Tags:

Sf. Nicolae Velimirovici: Valoarea unei țări este dată de oamenii săi

martie 30th, 2015 Fără comentarii

Sf. Nicolae Velimirovici: Valoarea unei țări este dată de oamenii săi

Partea cea mai importantă a unei păşuni este iarba; a unui ogor, grâul; iar a unei grădini, legumele care cresc în ea. Nimeni nu se va lăuda cu gardul păşunii mai mult decât cu calitatea ierbii care creşte în ea. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Taina aceasta mare este. Familia – redută împotriva păcatului şi scară spre Rai – Întrebări

martie 30th, 2015 Fără comentarii

Taina aceasta mare este.
Familia – redută împotriva păcatului şi scară spre Rai.

Conferință ce a avut loc în Aula Magna a Universității Petre Andrei din Iaşi, organizată de ASCOR Iaşi si ATOR Iaşi
Invitat special: Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

Sursa: doxologia.ro

Categories: Predici, VIDEO Tags:

„Să vă păziţi cetatea sufletului! …” – Predica Înaltpreasfinţitului Teofan la Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu (Catedrala Mitropolitană din Iaşi – 27 martie 2015)

martie 30th, 2015 Fără comentarii
Categories: Predici, VIDEO Tags:

Cateheză despre Săptămâna Floriilor (I)

martie 30th, 2015 Fără comentarii

Îngeresc ne este chipul și trebuie să petrecem îngerește, ca nu cumva să-l întinăm pe acesta căci la nimic nu ne va folosi, la absolut nimic, această mare făgăduință, așa cum cu nimic nu i-a folosit pe îngerii care au păcătuit faptul că mai înainte de a fi demoni erau și se numeau îngeri, ci și mai mult pentru aceea au fost osândiți, fiindcă fiind învredniciți să aibă o fire nematerialnică și fără afecte, ei s-au întors de la ceea ce era mai bun la ceea ce era mai rău, nu fiind forțați de vreo silă, ci înșelându-se de voia cea rea.

slujbe_talpalari_173

 Cateheza a 10-a
A aceluiași despre
Cu ce se aseamănă
slujba bisericească și
despre Săptămâna Floriilor

1. Frați și părinți, știți și voi că după ce au trecut cele cinci săptămâni de post, a venit a șasea întru care ne pregătim cu ramuri și mlădițe pentru întâmpinarea finicului celui de viață purtător către Care vom striga în cel mai evlavios chip și vom spune: „Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. Dar acestea în Duminica următoare. Acum însă mă strădui să le fac cunoscută celor care poate nu știu, această sfântă sinaxă bisericească cinstită a noastră, pentru ca, înțelegând înălțimea ei și mărimea ei și cu ce se aseamănă, să alergăm cu râvnă și cu voie bună la sinaxa bisericească. Dar ca să nu creadă cineva că părerea noastră este o închipuire a minții noastre, vreau să arăt mărturii mai vechi privitoare la acest subiect. „Vrând Dumnezeu să arate oamenilor că El este Creatorul tuturor și Dătătorul a toate și că făpturile Lui sunt datoare să-L cunoască pe Creatorul lor și că este o datorie să-L slăvească pe El, a îngăduit celor vechi să-I jertfească lui jertfe, de care El Însuși nu avea nevoie deloc și să ridice jertfelnice pentru jertfe de animale, preînchipuind adevăratul jertfelnic și dumnezeiasca jertfă a Mielului celui ce ridică păcatele noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Peştera Sfintei Maria Egipteanca

martie 30th, 2015 Fără comentarii

Sfânta Maria Egipteanca s-a nevoit în preajma locului în care Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat de către Sfântul Ioan („Betaraba, dincolo de Iordan” – Ioan 1, 28).

pestera_sf_maria_egipteanca_1

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags: