Acasă > Pagini de Sinaxar > 12 noiembrie: POMENIREA SFINŢILOR MARTIRI NĂSĂUDENI (Viaţa, Slujba, Paraclisul, Acatistul, Audio)

12 noiembrie: POMENIREA SFINŢILOR MARTIRI NĂSĂUDENI (Viaţa, Slujba, Paraclisul, Acatistul, Audio)

Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:

Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu (12 Noiembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Sfinţii Mărturisitori Atanasie Todoran şi cei dimpreună ci dânsul

Calendarul ortodox român a mai primit în rândul său 4 ostaşi mucenici: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu. Aceşti sfinţi năsăudeni au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie a anului 1763. Au fost apărători ai credinţei strămoşeşti şi ai neamului românesc. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea lor în rândul sfinţilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.

Despre viaţa şi faptele muceniceşti ale sfinţilor năsăudeni am aflat mai multe de la părintele Ioan Alexandru Mizgan, preot la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Oradea şi autor al volumului „Ofensiva uniatismului în Ţara Năsăudului în secolul al XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran”.

Înrudit cu George Coşbuc

Sfântul Atanasie Todoran s-a născut într-o familie de ţărani liberi de pe Valea Sălăuţei, în satul Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, înainte de anul 1663. Dragostea faţă de credinţa strămoşească a avut-o de mic, mai ales că din familie făceau parte preoţii Coşbuc din Hordou, nimeni alţii decât stămoşii poetului George Coşbuc. Datorită educaţiei primite, a ajuns fruntaş în comună, a fost jude şi colector al dărilor în comunele de pe Valea Bichigiului şi a Sălăutei.

De tânăr a avut în sânge iubirea de ţară, şi toată viaţa a luptat pentru apărarea ei. A făcut parte şi dintr-un regiment de apărare a Vienei. Dar nemaisuportând despărţirea de neamul său şi tot amânându-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă.

A fost urmărit, dar s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş şi în Ţara Chioarului. De aici, a trecut în Moldova, unde a slujit mai mulţi ani, cum atestă fragmentul unui document emis de domnitorul Mihai Racoviţă, din care reiese că îl eliberează din oaste pe Atanasie – în vârstă de 74 de ani – după ce a slujit 13 ani în rang de căpitan, şi că este ridicat la rang de răzeş.

Cu toate acestea, nu a scăpat de pedeapsa pentru dezertare, fiind închis câţiva ani în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriţei. După eliberare, s-a întors la Bichigiu.

Apărător al Ortodoxiei şi al neamului

Nu se ştie exact câţi copii a avut, probabil o fată şi un băiat. Fiica posibil să-i fi murit, atunci când el se ascundea de austrieci. Despre fiul lui se ştie că, fiind pe moarte, iar în sat nefiind nici un preot ortodox, bătrânul Atanasie s-a opus cu îndârjire împărtăşirii acestuia cu azimă, precum şi spovedirii lui de către un preot unit. Înmormântarea a fost făcută în cele din urmă în ritul credinţei strămoşeşti.

În anii 1761-1762, a negociat, împreună cu alţi fruntaşi din ţinutul Năsăudului, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului Mare. A mers la Viena, împreună cu alţi români, unde a încheiat pactul cu guvernul austriac. Au primit asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc, românii din ţinutul Năsăudului vor beneficia de mai multe drepturi.

Sfântul Atanasie a cerut ca, prin înfiinţarea regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa ortodoxă, căci de mulţi ani ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credinţei greco-catolice.

Nu după mult timp, Atanasie a înţeles planurile ascunse, că nu s-a ţinut deloc seama de dorinţa românilor. După ce a văzut acestea, a trecut în tabăra adversă şi a început să se opună pe faţă procesului de militarizare. Năsăudenii, la rândul lor, au înţeles că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la catolicism şi, apoi, că nu se respecta promisiunea ridicării iobăgiei, de aceea mocnea în ei un sentiment de revoltă împotriva asupritorilor.

Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre!

Părintele Alexandru Mizgan ne spune că: „Militarizarea zonei Năsăudului a început în luna august 1762, când au fost trimişi ofiţeri de la Viena la Năsăud, să organizeze regimentul. La 10 mai 1763, considerându-se că munca de organizare s-a încheiat, generalul Bukow, cu o mare suită şi însoţit de episcopul unit Petru Pavel Aron (1754-1764), a venit să primească jurământul grănicerilor năsăudeni şi să le sfinţească steagul. Aceste momente solemne au fost organizate la Salva, pe platoul numit «Mocirlă».”

Generalul Bukow a fost trimis de împărăteasa Maria Tereza să urmărească şi să impulsioneze în Ardeal trecerea la catolicism a ortodocşilor.

„Când cele două batalioane de infanterie şi opt companii de cavaleri stăteau înşirate lângă comuna Salva, continuă pr. Alexandru Mizgan, în faţă a ieşit călare bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, care slujise ca soldat încă de sub împăratul Carol al VI-lea şi le-a rostit grănicerilor următoarea cuvântare: «De doi ani noi suntem cătane, adică grăniceri, şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă, că suntem oameni liberi! Ne-am scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătăneşti, copiii noştri vor merge până la marginile pământului să-şi verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim robiţi, să n-avem nici un drept, copiii noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori ba? Aşa nu vom purta armele, ca Sfânta Lege să ne-o ciufulească. Jos armele! Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre! Auziţi creştini români, numai atunci vom sluji, când vom vedea carte de la înălţata împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci, nu, odată cu capul. Ce dă Gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimica, îs minciuni goale de azi, de mâine»”.

Nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!

Cuvântarea înflăcărată a bătrânului Tănase Todoran a avut efect imediat. În acel moment, a început revolta. Aceasta se datorează şi faptului că toţi ofiţerii regimentului erau austrieci, ei nu cunoşteau obiceiurile locului şi îi dispreţuiau pe români. Grănicerii abia intraţi în serviciul militar erau trataţi cu severitate excesivă. O profundă indignare a cuprins inimile credincioşilor când au observat că ofiţerii regimentului îşi băteau joc de religia şi de Biserica românească, încercând să-i atragă la catolicism.

„Se spune că bătrânul Tănase Todoran s-a dus la episcopul Petru Pavel Aron, şi i-a spus:«Fătul meu, de unde eşti?». Acela i-a răspuns: «De la Blaj!». Tănase Todoran a adăugat: «Dacă eşti de la Blaj şi împărăteasa ţi-a dat domeniu, du-te acolo şi stai liniştit, nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!». După aceea, l-a luat pe vlădică de mână şi l-a condus ca să nu năvălească asupra lui mulţimea tulburată.Grănicerii l-au înfruntat şi pe generalul Buccow, încât acesta şi episcopul Aron au scăpat prin fugă. A doua zi după rebeliune, grănicerii au reţinut armele, iar steagurile le-au dus la Năsăud şi le-au predat preotului spre a le păstra în biserică” , mai precizează părintele Alexandru Mizgan.

“În pământ de m-or băga / Nu mă las de legea mea”

La scurtă vreme după rebeliune, a venit la Salva o comisie aulică spre a face cercetări asupra celor petrecute pe platoul „Mocirlă” în mai 1763. Cercetările au durat 6 luni. Ancheta se îndrepta împotriva principalului autor al rebeliunii, Tănase Todoran din Bichigiu. Acesta n-a retractat nimic şi, cu un curaj mucenicesc, şi-a asumat răspunderea celor întâmplate. Şedinţa s-a pronunţat în ziua de 12 noiembrie 1763, şi conţine următoarele pedepse: Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu în vârstă de 104 ani să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată, pentru că a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolare. Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore din Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnaţi la moarte prin spânzurătoare şi trupurile neînmormântate, pentru aceeaşi vină.

Alţi 15 conducători de revoltă au fost graţiaţi de la spânzurătoare în schimbul a 6000 de lovituri de verigi date de soldaţi, ceea ce tot moarte sigură a însemnat.

Capetele celor martirizati au fost ridicate pe pari la poarta caselor în care locuiseră, iar bucăţi din trupurile ciopârţite au fost aşezate la răscruci de drumuri.

La executarea pedepsei, atât Tănase Todoran, cât şi confraţii săi de supliciu, şi-au păstrat sângele rece, declarând că nu regretă suferinţa morţii pentru dreptate şi lege, fiindcă este mai bine să-şi piardă viaţa decât să trăiască în robie, că e mai frumos a muri pentru lege decât a te face vânzătorul ei.

Tradiţia a păstrat în cântece şi doine cuvintele pe care Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu le-a rostit în timpul groaznicelor torturi la care a fost supus pentru credinţa strămoşească şi dreptatea socială a românilor năsăudeni:

«Nu vă daţi feciori cătane
Că-ţi purta păduci cu coarne
Asta v-o spune de un an
Moşul vostru Todoran
În pământ de m-or băga
Nu mă las de legea mea
Asta-i legea lui Hristos
Sloboziţi puştile jos…»

Sfinţii Năsăudeni au fost cinstiţi neîncetat

Din descrierea revoltei, a anchetei, a procesului şi a declaraţiei lui Tănase Todoran, rezultă că lupta şi jertfa vieţii lui, precum şi a confraţilor săi de martiriu, a fost în primul rând împotriva împilării de orice natură: socială, politică şi religioasă. Pedepsele care au fost aplicate românilor năsăudeni au făcut ca, pe moment, românii să refuze categoric intrarea în regimentele grănicereşti.

Primind moarte martirică, Atanasie şi-a vărsat sângele pentru credinţa strămoşească şi pentru drepturile românilor transilvăneni. De atunci şi până astăzi, cinstirea memoriei celor 4 mucenici se face neîntrerupt în conştiinţele ortodocşilor năsăudeni.

*

*

SLUJBA

LA VECERNIA MICA

La Doamne, strigat-am…, se pun stilurile pe 4,

glasul al 4-lea:

Podobie: Ca pe un viteaz între mucenici…

Veniţi toţi credincioşii să lăudăm şi să cinstim pe mucenicul lui Hristos, Atanasie, pe cel ce din tinereţile sale lupta cea buna a luptat şi pe umeri, ca pe o armă nebiruită, Crucea lui Hristos a purtat. Pe acesta, văzându-1 împreună încununat cu sfinţii, să-1 rugăm sa mijlocească la Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Pe luptătorul nebiruit care, asemenea Iui Pavid, a biruit pe Goliat, pe bobul de grâu odrăslit din pământul cel roditor al Ţării Năsăudului, să-l prăznuim astăzi; că jertfindu-se pentru dreapta credinţă, a primit de la Hristos cununa muceniciei.

Pe apărătorul credinţei neamului nostru, pe cel ales dintre fiii Ortodoxiei, pe martirul Atanasie, să-l cinstim astăzi după vrednicie; că ostenindu-se cu sufletul şi cu trupul, de darul muceniciei s-a învrednicit.

Fiind credincios apărător al neamului românesc şi al credinţei dreptmăritoare, sfinte mucenice Atanasie, ai stat împotriva hulitorilor şi stricătorilor de lege şi te-ai adus jertfă bineplăcută Domnului Care, încununându-te în ceruri cu cununa muceniciei, Te-a pus rugător pentru sufletele noastre.

Slava…

Ai surpat toate izvodirile şi uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, iar pe călcătorii de lege i-ai biruit cu focul cel sfânt al credinţei. Pentru aceasta, Sfinte Atanasie, atletul lui Hristos, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Si acum…, a Nascatoarei:

Soarele dreptăţii întrupându-Se, ca un om a pătimit; mai presus de fire din Fecioară născându-Se, ca un miel spre junghiere S-a adus. Pentru aceasta, mărturisind moartea şi învierea Lui, pe Dumnezeu cel în Treime slăvit Il lăudăm, pe Care roagă-L, Maică nenuntită, să mântuiască sufletele noastre.

LA STIHOAVNĂ

Stihurile Sfantului, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe cuvântul cel împreună…

Astăzi toţi credincioşii se bucură şi cântă, împreună prăznuind pomenirea de peste an a Martirului Atanasie, luptător încercat şi biruitor al vrăjmaşilor, pentru aceasta toţi, cu inimi curate, îl laudă neîncetat pe Hristos, Cel care 1-a preamarit

Stih: Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.

Credinţa cea fierbinte şi căldura inimii tale le-ai aprins ca pe un rug nemistuit, din dragostea lui Hristos, mucenice Atanasie, şi cu bărbătească îndrăznire ai nimicit uneltirile celor fără de lege, ca Ilie ai mărturisit în faţa prigonitorilor credinţa de foc a neamului tau, care te-a întărit sa pătimeşti moarte pentru Hristos, Cel ce te-a preamărit.

Stih: Sădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori

Bucură-te, Sfinte Martire Atanasie, fiu al Bichigiului şi apărător neînfricat al credinţei ortodoxe din Ţara Năsăudului, sfătuitor al poporului şi biruitor al asupritorilor; bucură-te, scut de apărare al predaniilor străbune şi pavăză a neamului românesc. Bucură-te, Sfinte Martire Atanasie, ostaş al Impăratului Hristos.

Slavă…, glasul al 5-lea

Astăzi poporul dreptcredincios intr-un cuget il laudă pe apărătorul şi glasul Ortodoxiei transilvănene, pe fericitul Atanasie, cel sfărâmat cu roata ucigătoare, dar prin care Dumnezeu neîncetat Se preamăreşte.

Si acum…, a Născătoarei

Bucură-te, curata ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, bucură-te mireasă, pururea fecioară!

Troparul Sfântului, glasul 1

Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei, ai odrăslit in Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.

Alt tropar, glasul al 4-lea

Viaţa ta plăcută lui Dumnezeu, Mucenice Atanasie, a strălucit ca o stea luminoasă în ţara Năsăudului. Că, întărit fiind de harul lui Hristos, te-ai făcut apărător şi mărturisitor al credinţei dreptmaritoare împotriva stăpânitorilor străini ai neamului românesc. Şi, pătimind până la sânge, ai fost încu­nunat în ceruri şi aşezat în ceata mucenicilor, de unde te rogi pentru sufletele noastre.

LA VECERNIA MARE

Dupa obisnuitul Psalm, cantam:

Fericit barbatul…, starea I

La Doamne, strigat-am…,se pun stihirile pe 8, glasul 1:

Podobie: Prealăudatilor mucenici…

Neînfricate Martire Atanasie, din tinereţile tale întrarmându-te cu armele credinţei te-ai arătat apărător şi mărturisitor al Iui Hristos. Dar la bătrâneţile tale, plin de virtuţi şi de statornicie în credinţă, ai suferit moarte martirică, zdrobit fiind cu trupul pe roată. Pentru aceasta ai fost încununat în ceruri de Hristos, cu cununa neveştejită a slavei Sale.(de două ori)

Fiu ales al Bichigiului şi ostaş al Iui Hristos, peste straiele strămoşeşti ai îmbrăcat platoşa vitejiei şi a virtuţilor creştineşti, care te-au ajutat să lupţi împotriva nedreptăţilor săvârşite neamului tău, Martire Atanasie. Cu bucurie mare, astăzi, credincioşii Bisericii pe care ai apărat-o se veselesc şi te cinstesc cu dragoste, lăudând nevoinţele tale: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.(de două ori)

Veniţi toţi credincioşii să-I cinstim şi să-l lăudăm pe Atanasie, martirul Iui Hristos, steaua cea osebită a Năsăudului şi zidul cel tare al Ortodoxiei. Toţi într-un glas să-l rugăm să ceară lui Hristos Dumnezeu pace şi mare milă. (de două ori)

Imbracat fiind in haina dreptatii si a intelepciunii, in osteneala ai dobandit pe cele trecatoare, iar cu martiriul pe cele vesnice, ca bun ostas al lui Hristos Domnul, Fericite Atanasie. Pentru aceasta ai primit, in ceruri, rasplata ostenelior si cununa cea aleasa a martirilor: roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.

Slava…, glasul al 6-lea

Sfinte mucenice Atanasie, ostasul lui Hristos, lupta cea buna ai luptat, credinta ai pastrat si, calea martirica savarsind, ai primit de la Dumnezeu cununa cea nevestejita a maririi. Pentru aceasta, la praznuirea ta cea de peste an, minunandu-ne de nevointele tale pe care le-ai rabdat pentru apararea dreptei credinte in Ardeal, te laudam si-ti multumim, rugandu-te sa mijlocesti la Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Si acum…,

Dogmatica (vezi la glasul al 6-lea)

VOHOD: Lumina lina…

Prochimenul zilei

PAREMIILE (ale Sfantului Dimitrie, 26 octombrie.)

LA LITIE:

Stihira hramului apoi a Sfantului martir…, glasul al 5-lea

Podobie: Bucura-te camara…

Bucura-te, Tara a Nasaudului! Plaiuri ale Bichigiului, veseliti-va! Ca sfant vlastar a odraslit din pamanturile voastre, brat puternic s-a ridicat la nevoie, casnic al Domnului s-a vazut stralucind. Pentru aceasta, in ziua pomenirii, multumiri si laude ii aducem noi, credinciosii, cei ce ii urmam pilda si credinta si cu suflet curat ii cantam: Bucura-te, Martire Atanasie, mult iubitorule de neam si de Hristos!

Slava…, glasul al 6-lea

Sfinte Martire Atanasie, prin patimirea ta te-ai facut partas mortii si tnvierii lui Hristos. fnfruntand uneltirile celor fara de lege, aparand credinta cea dreapta a romanilor ardeleni, te-ai aratat piatra taiata din piatra Hristos, meat nici povara celor o suta patru ani nu te-a oprit sa patimesti pentru El. Pe Acela roaga-L sa daruiasca pace Bisericii Sale, iar sufletelor noastre mare mila.

Si acum…, a Nascatoarei

LA STIHOAVNA

Stihirile Sfantului, glasul al 5-lea

Podobie: Bucura-te camara…

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul lui Hristos, luptatorule cu prigonitorii, ca, intr-adevar, prin moartea ta L-ai preamarit pe Hristos, nesupus fiind celor faradelege, dar ascultator aratandu-te fata de Dumnezeu. Pilda facandu-te in fata oamenilor, ca o faclie ai luminat si, lamurind sufletele si mintile multimilor, ai nimicit uneltirile vrajmasului. De trei ori fericite Atanasie, prin rugaciunile tale roaga-L pe Hristos Dumnezeu sa pazeasca Sfanta Sa Biserica si sa daruiasca sufletelor noastre mare mila.

Stih: Dreptul ca finicul va inflori si ca cedrul cel din Liban se va inmulti.

Bucura-te, mucenice Atanasie, cel ce ai revarsat marea credintei dreptmaritoare peste eresurile si ratacirile potrivnicilor si, la un loc cu fratii tai intru Hristos, impreuna patimitori v-ati facut. Ca, spunand adevarul, ai descoperit tuturor chipul inselator al minciunilor si prin faptele tale ai facut de rusine nedreptatile imparatiilor lumesti, strigand din adancul sufletului tau ca nu ai alt imparat decat pe Hristos Domnul,Imparatul Imparatilor. Pentru aceasta, acum in ceruri fiind, te rogi pentru sufletele noastre.

Stih: Sfintilor celor din pamantul Lui minunate a facut voile Sale intr-insii.

Bucura-te, purtator neincetat de biruinta impotriva tuturor nedreptatilor, Atanasie, alesule de Dumnezeu intre sfinti! Intareste-ne pe noi prin rugaciunile tale, Mucenice, si ajuta-ne pururea sa ne intrarmam, mai ales in vreme de primejdii, cu armele de foe ale credintei, prin care sa biruim puterea vrajmasilor. Martire, iubitorule de Hristos, roaga-L pe Acesta sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.

Slava…, glasul al 6-lea

Aparator neinfricat al credintei, pe acesta, adunandu-ne im preuna, o, iubitorilor de praznuire, sa-1 laudam cu cantari zicand: Bucura-te, pastriitorul predaniilor sfinte ale Bisericii lui Hristos! Bucura-te, ocrotitorul legilor neamului romanesc! Bucura-te, piatra cea tare impotriva prigonitorilor! Bucura-te, glasul tuturor asupritilor! Bucura-te, chivernisitorul crestinilor dreptmaritori din Tara Bistritei si a Nasaudului!

Bucura-te, Martire Atanasie, podoaba Ardealului cea „ nepretuita si rugatorul pentru sufletele noastre.

Si acum…,

(vezi stihira Nascatoarei de la Stihoavna glasnlui al 6-lea, a invierii)

La binecuvantarea painilor:

Troparul Sfantului Atanasie (de doua ori) 
Nascatoare de Dumnezeu Fecioara… (o data).

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul…, troparul Sfantului de doua ori,

Slava… Si acum…, a Nascatoarei (al Invierii)

Dupa Catisma tntai, Sedelna Sfantului,

glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne intampina pe noi…

Veniti, toti credinciosii, cu evlavie sa-1 laudam pe vrednicul de lauda Atanasie, martirul Domnului, si in cantari de lauda sa-1 marim ca pe un mare aparator al credintei. Ca iata, acum, impreuna cu toti sfintii se roaga lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Slava… Si acum…, a Nascatoarei

Maica a lui Dumnezeu, Marie, chivot sfant al intruparii Domnului si leagan preacinstit al Duhului, prin care s-a pogorat umbrirea cea dumnezeiasca, facutu-te-ai usa smereniei si crin preacurat, mir vindecator picurand peste ranile prigonitilor. Tu esti raza soarelui Hristos, ocrotitoare neincetata si mangaiere dulce celor rataciti si pacatosi: pe tine singura te-am ales mijlocitoare, Maica a lui Dumnezeu, fara de prihana.

Dupa Catisma a doua, Sedelna Sfantnlui,

glasul al 4-lea

Podobie: Spaimantatu-s-a Iosif.

Acum tot poporul dreptcredincios se veseleste si canta faptele si virtutile, ravna si martiriul Sfantului Atanasie: crainicul dreptei credinte, sfetnicul crestinilor ortodocsi slujitorul cel ales de Hristos. Pentru aeeasta, cu totii sa trigam: Slava Tie, Doamne, Cel ce ai ridicat in corturile sfintilor pe cel ineplacut Tie.

Slava… Si acum…, acelasi glas, aceeasi podobie

Nastere fara stricaciune si feciorie vesnica doar tu ai avut, preabinecuvantata Nascatoare de Dumnezeu. Cine nu te va ferici, Preasfanta Fecioara? Sau cine nu va lauda preacurata
nasterea ta? Gura mea tace si limba mea amuteste cand privesc taina adanca si de gand nepatrunsa a pururea fecioriei tale. Pentru aceasta, cu credinta strig tie: Bucura-te, ceea ce esti Maica nenuntita!

Polieleul

MARIMURILE:

Fericimu-te pe tine, Sfinte Mucenice Atanasie si cinstim chinurile tale, pe care le-ai rabdat pentru Hristos.

Alta stihira:

Veniti, iubitorilor de mucenici sa cinstim cu cantari si laude pe Sfantul Atanasie, zicand: aparatorul dreptei credinte a romanilor ardeleni.

Stihurite (vezi la Sfantul Dimitrie Izvoratorulde mh; 26 octombrie)

Slava… I

Sedelna Sfantului, glasul al 5-Iea

Podobie: Pe Cuvantul cel impreuna…

Zdrobirea trupului cu roata ucigatoare ai suferit si chinurile mortii le-ai adus ca pe un dar desavarsit lui Hristos, Sfinte Mucenice Atanasie. Pentru aeeasta, cu cantari dupa vrednicie te laudam pe tine, de Dumnezeu inteleptite, ca pe un ostas adevarat, pierzator de vrajmas si rugator pentru sufletele noastre.

Slava… Si acum…, acelasi glas si aceeasi podobie

Mireasa cu totul fara prihana, ceea ce de mai inainte ai fost randuita de Dumnezeu locas de intrupare a Fiului Sau; El Insusi a iesit din tine, cea curata, negrait intrupandu-se, din fire Dumnezeu fiind si cu firea om facandu-se pentru noi. In podoaba fecioriei imbracandu-te, mama si fecioara ai ramas.

Prochimen, glasul al 4-lea

Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul lui Israel.

Stih: Sfintilor celor ce sunt pe pamantul lui, minunate a facut voile Sale intr-insii.

Evanghelia de la Matei (10,16-22):

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: lata Eu va trimit…

Slava…

Pentru rugaciunile Martirului Tau Atanasie, Milostive, curateste multimea pacateior noastrc.

Si acum…

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea pacatelor noastre.

Apoi stihul : Miluieste-ma Dumnezeule…

Si stihira, glasul al 6-lea .

Praznuirea Martirului Atanasie si a celor impreuna patimitori cu el intarindu-ne si imbarbatandu-ne astazi, s-a facut noua inceputul biruintei. Cu totii, invatand din moartea lor martirica faptele si indraznirile lor, veghetori fiind la credinta dreptmaritoare, sa-i multumim lui Dumnezeu pentru ca prin barbatii Lui cei alesi da stralucire neamului si Bisericii Sale.

CANOANELE

Ale Nascatoarei de Dumnezeu, en irmosul pe 6

CANONUL MUCENICULUL pe 8, glasul al 6-Lea:

Cantarea intai

irmosul

„Ca pe uscat umbland Israel, cu urmele prin adanc, pe prigonitorul faraon vazandu-1 inecat, a strigat: lui Dumnezeu cantare de biruinta sa-i cantam.”

Luptator pentru credinta si pentru neamai tost din tineretile tale: te-ai aratat ostas al lui Hristos, gata sa incingi sabia biruintei, si sa te ridici deasupra primejdiilor, fericite Mucenice Atanasie, zdrobind pe toate cele rele sub greutatea virtutilor si starpind pe serpii cei veninosi cu biciul curajului. Pentru aceasta ai fost incununat cu cununa sfinteniei, de Hristos in ceruri. Vazand neamul tau atat de mult batjocorit si credinta ortodoxa prigonita, cu ravna duhovniceasca intrarmandu-te,te-ai pus pe tine stalp de foc in fruntea crestinilor si, prin insasi
viata ta daruita Lui Hristos, i-ai luminat.

Slava…

Din Tara Nasaudului trecand in Moldova si in Maramures, lepadand straiele stravechi si imbracand haine ostasesti, cu mare cinste in oastea fratilor de un neam cu tine ai luptat, alungandu-i pe toti cei ce doreau pierzarea poporului tau, neinfricate Martire Atanasie.

Si acum…, a Nascatoarei:

Adapandu-ne de la izvorul preacurat al suferintelor, luand crucea si urmandu-I lui Hristos, sa cautam mangaierea si pacea la Preacurata Imparateasa si Doamna Atotmilostiva. Degraba sa alergam la Mijlocitoarea si, ajutati de ceata mucenicilor, asa sa strigam: Miluieste-ne prin rugaciunile tale, ceea ce esti binecuvantata, Marie, Maica de Dumnezeu Nascatoare.

Catavasia: Deschide-voi gura mea…

Cantarea a 3-a

Irmosul:

„Nu este sfant precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, Care

ai inaltat fruntea credinciosilor Tai, Bunule, si ne-ai intarit pe noi pe piatra marturisirii Tale.”

Ca un foc si ca un tunet te-au cunoscut potrivnicn tai ostasule neinfricat; la glasul tau ostasii s-au facut ascultatori de Hristos si, lepadand armele, s-au lepadat de legile nedrepte ale strainilor; si intorcandu-se in randuielile strabunilor, 1-au slavit pe Dumnezeu, neinfricate si biruitorule Martir Atanasie.

Slava…

Rugator si staruitor catre Dumnezeu, ai hotarat sa mori decat sa primesti invataturi straine, pilda de tarie in credinta facandu-te tuturor oamenilor. Pentru aceasta, neincetat, cerul si pamantul te lauda si te cinstesc, Martire Atanasie.

Si acum… a Nascatoarei:

Preacuratului tau chip ne inchinam, Nascatoare de Dumnezeu, ca una ce esti datatoare de nadejdi si aparatoare a celor urgisiti; numindu-te icoana a tainei lui Hristos, te rugam: apara si miluieste, ridica-ne si ne pazeste de adancul deznadejdilor si de uneltiriie celui viclean.

Catavasia: Sfatul cel neurmat…

Cantarea a 5-a

Irmosul

„Cu dumnezeiasca stralucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce maneca la tine, cu dragoste ma rog, lumineaza-le; ca sa te vada, cuvinte al lui Dumnezeu, pe tine adevaratul Dumnezeu,
cel ce chemi din negura greselilor.”

Viata ti-ai trait-o in credinta si vitejie, supus intru toate Bisericii tale si lovind cu barbatie in mestesugiriie amagitorilor; credinta ortodoxa ai descoperit-o hulitorilor, stralucind asemenea aurului. Pentru aceasta, impreuna cu tine lui Hristos Dumnezeu ne rugam: Izbaveste-ne de toate primejdiile si uneltiriie vrajmasilor, Milostive Doamne, si de pacate si faradelegi ne curateste.

Slava…

Trupul tau zdrobit pe roata de tier, sfaramat precum sfanta cuminecatura si chinuit intru lauda Domnului, te-a |schimbat pe loc in martir al Golgotei; ca, vazandu-te poporul,nu s-a ingrozit; ci mai aprig din lenevie iesind, cu glas tare se ruga lui Hristos, zicand: Slava Tie, Doamne ca ai intarit pe nebiruitul ostas ai credintei noastre.

Si acum… a Nascatoarei:

Aparatoare, Doamna, a tuturor celor intristati si prigoniti neimputinata solitoare a pacatosilor, iti multumim pentru mijlocirile tale si asa iti cantam: Bucura-te, Izvoruleal vietii si fantana a tamaduirilor, bucura-te, frumusete si minune a cerului, bucura-te, intarirea celor din primejdii si ajutatoarea cea grabnica a tuturor credinciosilor.

Catavasia: Spaimantatu-s-au toate de dumnezeiasca…

Cantarea a 6-a

Irmosul

„Marea vietii vazand-o inaltandu-se de viforul ispitelor, la limanul Tau cel lin alergand, strig catre Tine: Scoate din stricaciune viata mea, mult Milostive.”

Pe chiar locul martiriului l-ai Infruntat pe generalul fara de Dumnezeu trimis al imparatesei; si impotrivindu-te sa juri pe alta credinta, doar Lui Hristos Imparatul I-ai jurat in veci credinta dreapta.

Batranetile nu ti-au fost povara, ci ca un cerb ai sarit peste crugul anilor cu intelepeiune ai invins neputintele trupului, facandu-l rob sufletului si slujitor lui Hristos. Intors acasa si intemnitat fiind, incredintat de viata cea viitoare, nu te-ai lepadat de Biserica si de sfintenia legii stramosesti, ci ai ales suferinta, neinfricate iubitorule de Hristos, Martire Atanasie. Dorit-ai ca dreptatea oamenilor sa urmeze dreptatii lui Dumnezeu si de aceea te-ai impotrivit faradelegilor si ai cautat dreptate neamului tau in tara straina si la curtile imparatilor.Dar, negasind-o, ti-ai intors fata catre Hristos, Domnul Dreptatii si Imparatul Imparatilor si, prin El, ti-ai aflat alinare, fericite Martir Atanasie.

Slava…

Cunoscut-ai ca Hristos este biruitorul mortii si al iaduiui; asemenea Lui, ca un miel spre junghiere te-ai adus, Martire Atanasie, nimicind stricaciunile intunericului. Precum lumina care lumineaza adancimile noptii te-ai aratat poporuluitau, luminandu-l.

Si acum…

Milostivirile Fecioarei si mijlocirile ei neincetate se prefac in lacrimi de bucurie pentru cei asupriti si prigoniti. Pe Maica lui Dumnezeu o vedem arzand precum rugul aprins si, incalzindu-ne la focul rugaciunilor ei, dobandim cu totii mare mila. Pentru aceasta, ingenunchind sub Acoperamantul tau, multumitori fiind, te laudam cu glas mare, Nascatoare de Dumnezeu.

Catavasia: Pe ai Tai cantareti…

Sedelna Sfantulni Mucenic Atanasie, glasul al 8-Iea

Biruitor asupra nedreptatilur si crainic al Ortodoxiei, marturisitor al legii lui Hristos si neinfricat aparator al credintei, asa te vom numi pe tine, Sfinte Martire Atanasie. Urmand pilda lui Ilie, netematorul luptator cu slujitorii lui Baal, asa si tu te-ai impotrivit randuielilor straine si, chemand in ajutor pe Dumnezeul cel Viu, le-ai stins de la fata poporului tau. Pentru aceasta, impreuna cu toti credinciosii iti strigam tie: Roaga-te lui Hristos Dumnezeu iertare de pacate sa daruiasca celor ce praznuiese eu dragoste sfanta pomenirea ta.

Slava… si acum…, glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce Te-ai inaltat pe cruce…

Fecioara si Nascatoare de Dumnezeu, camara cea nestricata a Mirelui ceresc, Rai de taina al Imparatului Hristos, Cel ce pe lemnul crucii si-a rastignit de bunavoie trupul pentru mantuirea noastra. Marie, incepatura omeneasca Fiului tau, pe unul din Treime nascandu-L, L-ai daruit lumii si noua pe Dumnezeu cel intrupat.

Cantarea a 4-a

Irmosul

“Hristos este puterea mea, Dumnezeul si Domnul, cinstita Biserica cu dumnezeiasca cuviinta canta, graind; din cuget curat intra Domnul praznuind.”

Cu roata de fier ucigandu-te calaul, grozavia sfarsitului tau nu te-a inspaimantat. ludandu-1 pe Hristos necontenit, ai intrezarit acolo bucuriile ceie vesnice si, ridicandu-te cu sufletul peste nimicniciile vremilor, nu te-ai lepadat de credinta poporului tau, biruindu-i cu tunetul ultimei tale suflari pe calcatorii de lege. Pentru aceasta, cu credinta mare te cinstim.

Slava…

Tuturor le-ai strigat ca libertatea este darul lui Dumnezeu si ca nu te vei invoi cu nimeni ca legea ortodoxa sa fie batjocorita; hotarat a pieri mai bucuros decat a primi o alta credinta, ai zis: „In pamant de m-or baga/Nu ma las de legea mea/Asta-i legea lui Hristos.” Pentru aceea poporul pe drept te-a numit martir si batran intelept, „Mos Tanase Todoran, neinfricatul ardelean.”

Si acum… a Nascatoarei

Imparateasa a Heruvimilor, Imparateasa a toata faptura, camara intruparii lui Dumnezeu, usa prin care a trecut doar singurul tau Fiu, imparatul si Mantuitorul Hristos, tu cea care ai tinut pe sfintele tale brate pe Cel ce a facut cerul si pamantul, mama a Lui si a noastra, roaga-L pe Acesta sa daruiasca lumii pace si multa mila.

Catavasia: Inteleptii lui Dumnezeu…

CONDACUL, glasul al 8-Iea

Podobie: Dintru inaltime Te-ai pogorat…

Povara celor o suta patru ani nu te-au oprit de la moartea martirica si fara teama ai primit nuna suferinfei, preschimband-o in cununa cea nevestejita a biruintei; si facandu-te ostas credincios lui Hristos, ai castigat Imparatia cea vejnica; iar pe noi imbarbatandu-ne in Duh si adevar, ne-ai daruit intarire in credinta si nadejde in mantuire. Pentru aceasta, Sfinte ucenice Atanasie roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa ne apere si sa ne izbaveasca de primejdii si necazuri.

Icos

Pe neinfricatul aparator al credintei celei drepte, pe marturisitorul cel drept al lui Hristos, pe pastratorul randuielilor legii, pe mielul de junghiere al Domnului si pe vasul ales al poporului drepcredincios, sa-1 cantam si sa-1 laudam astazi, pe Atanasie, alesul, cel osebit dintre barbatii Tarii Nasaudului si pe cei impreuna patimitori cu el, ca pe cei ce au bineplacut lui Dumnezeu si au fost asezati de Acesta in ceata mucenicilor; ca, primind zdrobirea cu roata, crucea lui Hristos a preaslavit.

SINAXAR

Intru aceasta zi, 12 noiembrie, pomenirea Sfintilor Martiri Marfurisitori Nasaudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Zagra, Grigore din Telciu si Vasile din Mocod, precum a altor nouasprezece persoane care, fiind supuse batailor, s-au savarsit.

Acest sfant martir al neamului nostru s-a nascut in Bichigiu, sat de pe Valea Salautei, intr-o familie de crestini ortodocsi. Despre copilaria lui ne-au ramas putine cunostinte; se stie doar ca sfantul era fruntas in comuna si cunoscator de carte, fusese jude si colector al darilor in comunele de pe Valea Bichigiului si a Salautei.

Inca din tinerete, pentrii virtutile sale si pentru curajul sau, a facut parte dintr-un regiment militar al imparatiei de la Viena. De aici, amanandu-i-se eliberarea, a plecat din oastea stapanilor sai de alta credinta si s-a intors acasa. Urmarit de oamenii imparatiei, s-a refugiat in Muntii Tiblesului, in Mara mures si in Tara Chioarului. In acest surghiun s-a rugat neincetat lui Dumnezeu pentru sine si pentru semenii sai aflati in suferinte si in umilinte de tot felul. Nevointele sale s-au inmultit mai mult cand a fost prins de cei rau credinciosi si a fost inchis cativa ani in Turnul Do garilor din cetatea Bistritei. Dupa ce a fost eliberat, s-a intors la Bichigiu, unde credinta ortodoxa a stramosilor sai era amenintata de cei rau credinciosi. Astfel ca, neexistiind preot ortodox in sat, s-a opus cu indarjire impartasirii fiului sau cu azima, precum si spovedirii lui de catre un preot uniat. Credinta sa in Dumnezeu si dorinta sa de dreptate si de adevar nu 1-au parasit niciodata. Pentru aceasta, in anii 1761-1762 a tratat cu guvernul din Viena, alaturi de alti fruntasi, trecerea la uniatism prin militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Salautei si Somesului Mare. Impreuna cu alti romani, el insusi a fost la Viena unde s-a incheiat pactul cu guvernul si li s-au dat asigurari ca, dupa intrarea in regimentul graniceresc, romanii din tinutul Nasaudului vor beneficia de inlesniri si nu vor fi siliti sa-si lepede credinta ortodoxa. Intors acasa si asteptand roadele intelegerii, fericitul Atanasie si-a dat seama ca nu s-a tinut seama de dorinta romanilor si a inceput sa se opuna pe fata convertirii la catolicism.

La 10 mai 1763, la Salva, pe platoul numit „La mocirla”, era organizata sfintirea drapelelor de lupta si depunerea juramantului de catre noua companii ale Regimentului de granita nou infiintat. Generalul Bukow, de trista pomenire, trimis de Gurtea din Viena sa urmareasca si sa impulsioneze in Ardeal trecerea la catolicism, a venit sa primeasca juramantul granicerilor nasaudeni si sa le sfinteasca steagul, fiind insotit de episcopul unit. In acele momente de grea incercare pentru crestinii ortodocsi, cand militarii erau pregatiti pentru depunerea juramantului, in fata a iesit, calare, „mos Tanase Todoran” – in varsta de 104 ani, potrivit traditiei – si le-a rostit granicerilor o cuvantare. Printre altele !e spunea: „De doi ani noi suntem graniceri si carte n-am primit de la inalta Imparateasa ca suntem oaineni liberi!… Si apoi asa nu vom purta armele, ca sfanta credinta sa ne-o batjocoreasca! Jos armele!”. Cuvintele inflacarate ale evlaviosului batran au dat roade in inimile ascultatorilor sai si astfel, soldatii care urmau sa depuna juramant de credinta fata de Viena au trecut de partea lui Atanasie, aruncand armele jos. Nu mult dupa aceea, stapanirea a facut cercetari pentru ca vinovatii sa fie pedepsiti. Din aceasta pricina, la 12 noiembrie 1763, pe acelasi platou din Salva, a avut loc schingiuirea aparatorilor credintei stramosesti si a libertatilor umane. Binecredinciosul mucenic Atanasie a fost frant cu roata de sus in jos, iar capul i-a fost legat de o roata, „pentru ca i-a retinut pe oameni de la unire si de la inrolarea in statutul militar graniceresc…”. Impreuna cu el si-au aflat sfarsitul mucenicesc si alti trei tovarasi ai sai: Vasile din Mocod, Grigore din Zagra si Vasile din Telciu. De asemenea, alti nouasprezeee crestini ortodocsi au fost batuti cu vergi, multi dintre ei murind sub lovituri. Capetele sfintilor martirizati au fost ridicate in pari la poarta caselor in care locuisera, iar bucati din trupurile ciopartite au fost asezate la rascruci de drumuri. In astfel de chinuri s-a savarsit vrednicul de pomenire Sfintul Martir Atanasie, varsandu-si sangele pentru credinta stramoseasca si pentru drepturile fratilor sai romani din Transilvania. De atunci si pana astazi, cinstirea nevointelor lui si a celor patimitori impreuna cu el se face neintrerupt in sufletele ortodocsilor nasaudeni. Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin!

Cantarea a 7-a

Irmosul

“Ingerul a facut cuptor datator de roua cuviosilor tineri iar pe caldei arzandu-i porunca lui Dumnezeu, pe tiranul I-a plecat si a strigat: Binecuvantat esti Dumnezeul parintilorn nostri.”

Barbat slant ales de Hristos, aparator de lege, intarindu-te prin credinta in virtutile stramosesti, ai alungat prin faptele tale intunericul amagirilor; si, ridicandu-te deasupra lor, te-ai adaugat in ceata cuviosilor si martirilor din Ardeal. nu faptele tale cele bune te-ai rugat neincetat lui Dumnezeu, in vremuri de primejdie; bratul ti 1-ai ridicat pentru credinta si neam, ostenindu-te necontenit spre dobandirea Imparatiei.

Slava…

A semenea Mantuitorului Hristos ai urcat o Golgota si, inlantuit asemenea unui leu, ai dat glas marturisirii tale pentru Biserica lui, zdrobind sub picioarele tale fagaduintele desarte ale stapanitorilor vremelnici ai neamului tau.

Si acum…

Sub ascultarea ta, Nascatoare de Dumnezeu, venim si cerem iertare pentru pacatele noastre si, inaltandu-ne din noianul faradelegilor, te rugam sa ne curatesti de toata intinarea ca, ridicandu-ne degraba, sa-ti putem sluji tie si Fiului si Dumnezeului nostru, Hristos.

Catavasia: N-au slujit fapturii…

Cantarea a 8-a

Irmosul

“Din vapaia cuviojilor roua ai izvorat si jertfa dreptuiui cu apa ai ars-o; ca pe toate le faci, Hristoase, cu singura voia Ta; pe Tine Te preainaltam intru toti vecii.”

Dreapta credinta a mosilor si stramosilor tai ai pazit-o calauzitor facandu~te poporului tau din tineretile tale si pe multi i-ai adus pe calea credintei; si i-ai ridicat din ratacirile
cele viclene ale inselatorilor. Deci, patimind pana la sange, ai fost randuit de Hristos in corturile dreptilor, unde te rogi neincetat pentru sufletele noastre.

Cinstit fiind de Dumnezeu cu ani multi, in bunatatile cele ceresti, precum patriarhii din vechime, ti-ai petrecut viata in cuviinta si dreptate; si primind lovituri cumplite, L-ai slavit neincetat pe Hristos chiar si in ceasul mortii, cand potrivnicii tai au poruncit cu asprime sa fii frant cu roata de sus in jos, iar capul sa-ti fie legat de o roata. Pentru aceasta, fericite Mucenice Atanasie, te laudam ca pe un aparator neinfricat al Bisericii drept maritoare.

Binecuvantam pe Tatal si pe Fiul sipe Sfantul Duh, Dumnezeu.

Mult ai iubit randuielile Bisericii tale; ca, fiind fiul tau pe moarte, n-ai ingaduit ca cei straini de credinta ortodoxa sa-1 cuminece cu azima, intarindu-te astfel in ascultare sfanta fata de Hristos Dumnezeu. Si, salasluindu-te in casa de slava ce ti-a fost randuita, canti impreuna cu ingerii si cu toti sfintii cantarea de lauda: Bineeuvantat esti Doamne, Dumnezeul parintilor nostri.

Si acum… a Nascatoarei:

Mireasa a Tatalui ceresc, Biserica a Sfantului Duh si Nascatoare a intruparii celei dumnezeiesti, Marie, Fecioara fara prihana, ceea ce ai cuprins in panteceie tau mantuirea noastra, tie ne rugam si tie iti cerem: Roaga-L pe Preamilostivul Dumnezeu, pe Acela roaga-L, sa miluiasca sufletele noastre.

Stih: Sa laudam bine sa cuvantam…

Catavasie: Pe tinerii cei binecredinciosi

Cantarea a 9-a

Irmosul

„Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinta oamenilor, spre Care nu cuteaza a cauta ostile ingeresti; iar prin tine, Preacurata, s-a aratat oamenilor cuvantul intrupat; pe Care, marindu-L cu ostile ingeresti, pe Tine Te marim.”

Taria martirilor de odinioara aratand, fericirea lor mostenind, in baia sangelui spalandu-te, Mare Mucenice Atanasie, ai luat de la Dumnezeu cununa muceniceasca si te bucuri impreuna cu ingerii, cantand lui Dumnezeu: Pe Domnul laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii.

L uminat fiind cu dumnezeiasca marire si cu harul Sfantului Duh, mucenice, purtatorule de chinuri, stralucesti luminos si intaresti pe Cei ce canta lui Dumnezeu: Pe Domnul laudati-L si-L preainaltati intru toti vecii.

Slava…

Cinstindu-te pe tine, mucenice Atanasie, Il laudam pe Dumnezeu Cel inchinat in trei ipostasuri, Tatal, Fiul si Sfantul Duh, Treimea cea de o filinta si nedespartita, si credem ca prin rugaciunile tale ne mantuim.

Si acum…

Prealuminata Maica Fecioara pe toti cei ce te cinstesc pe tine, cea cu totul adevarata Nascatoare de Dumnezeu, pazeste-i tu, ceea ce esti binecuvantata intre lemei, cu totul fara prihana Stapana.

LUMINANDA

Podobie: Cu ucenicii sa ne suim…

Crucea Lui Hristos luand si pe potrivnicii tai risipindu-i,ai ales calea cea stramta a muceniciei si buna indrazneala ai castigat in fata Dreptului Judecator, Sfinte Atanasie, cel ce esti stalpul de foc al credintei Ortodoxe.

Slava,.. si acum…, a Nascatoare!:

Pe cei saraci miluindu-i, pe cei scarbiti mangaindu-i si tituror ajutandu-le, Mireasa a cerului esti Fecioara Marie; cheama prin rugaciunile tale pe Hristos Dumnezeu sa ne izbaveasca de uneltirile cele viclene, ca sa ne curatam de toate rautatile si sa dobandim binecuvantarile sflntilor.

LA LAUDE

Stihirile Muceniculnl, glasul al 2-lea

Podobie: Cu ce cununi de lauda vom incununa…

Cautand cu mila la credinciojii Tai, Doamne, cu negraite bunatati ne-ai indestulat; ca alegand dintre casnicii tai pe Sfantul Atanasie, cu alese virtuti 1-ai imbracat, ca sa fie pururea rugator pentru sufletele noastre. (de doua ori)

Te-a vazut Dumnezeu, fericite Atanasie, si te-a pus spre marturia noastra nevoitor si pastrator de lege, cu dreptate si milostivire imbracandu-te. Pentru aceasta, multumitori fiind lui Hristos, cu indraznire sa strigam: Slava Tie, Doamne, Cel ce 1-ai asezat intre sfinti pe neinfricatul Martir Atanasie.

Bucura-te, candela care luminezi intunericul si alungi pe potrivnicii Ortodoxiei! Bucura-te, rug nestins al Duhului Sfant si sabie de foc care arzi cresurile! Bucura-te, vas ales al Mielului Hristos si jertfa de sange pe altarul credinte strabune!

Bucura-te, MartireAtanasie, neinfricat marturisitor al dreptei credinte.

Slava…, glasul al 2-lea, insusi glasul

Ca o stea stralucitoare intre sfintii lui Dumnezeu esti astazi, Sfinte Martire Atanasie; ca vazand-te noi, credinciosii, cu adevarat ne minunam si-ti cantam cu multumire, ca prin rugaciunile tale sa primim cele bune si de folos sufletelor noastre.

Slava… Si acum…

Scoate din necazuri si nevoi pe robii tai, Preacurata Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, pentru rugaciunile Siantului Atanasie, Mucenicul lui Hristos.

DOXOLOGIA MARE

Ecteniile

Otpustul

PARACLISUL SFINŢILOR MUCENICI
NĂSĂUDENI
 
Sfintii Mucenici Nasaudeni
12 noiembrie
 
După obişnuitul început cântăm „Dumnezeu este Domnul…” de trei ori şi următoarele tropare pe glasul al IV-lea, „Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…”:
 
La cel numit cu numele nemuririi
La Atanasie bătrânul nevoitor
Şi la cei împreună cu dânsul răbdători
Vasile, Grigorie şi Vasile din Telciu,
Cei numiţi cu numele teologilor lumii,
Să alergăm cu credinţă strigând lor:
Slăviţilor Martiri rugaţi-vă pentru noi.
(de două ori)
 
Slavă… Şi acum…
 
Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare-n veac
A spune pururi ale tale prea mari puteri,
Că de n-ai fi stătut tu să te rogi pentru noi,
Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii
Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi?
De tine, Doamnă, nu ne vom depărta,
Că tu ne izbăveşti din toate nevoile.
 
PSALMUL 50
şi
CANONUL, glasul al VIII-lea,
al cărui acrostih este „Cântarea noilor Mucenici Năsăudeni. L.”
 
Cântarea I:
(A Sfinţilor Năsăudeni)
Apa trecându-o…
 
Sfinţilor Mucenici Năsăudeni, rugaţi-vă pentru noi.
 
Cântare de laudă vrând acum
A împleti vouă,
Mucenicilor prea viteji,
Prin a voastră sfântă mijlocire
Soliţi-mi har şi lumină de la Hristos.
 
Sfinţilor Mucenici Năsăudeni, rugaţi-vă pentru noi.
 
În dreapta credinţă născându-vă
Pe-aceasta o aţi iubit
Şi minciuna aţi înfierat,
Vasile, Grigorie, Vasile,
Cu Atanasie pe Domnul preaslăvind.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Numirile marilor Teologi
Şi Dascăli ai lumii
Le-aţi purtat cu evlavie
Şi-n al vostru sânge mai sfinţite
Le-aţi arătat, o, vitejilor mucenici.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Turn de apărare să fii in veci
Celor ce cu dragoste
La al tău acoperământ
Au scăpat, Marie Preacurata,
De tot eresul şi vrajba păzindu-le.
 
 
Cântarea a III-a:
(A Sf. Năsăudeni)
Doamne, cel ce ai făcut…
 
Sfinţilor Mucenici Năsăudeni, rugaţi-vă pentru noi
 
Atanasie cel bătrân
Vasile cel răbdător
Grigorie nevoitorul
Vasile din Mocod să fie laudaţi
De către toată suflarea
Ca nişte viteji ostaşi
Ai Domnului Hristos.
 
Sfinţilor Mucenici Năsăudeni, rugaţi-vă pentru noi
 
Raze de vindecare
Să împărţiţi tuturor
Celor ce nevoinţele voaste
Le pomenesc mereu şi să soliţi acum
Iertare şi izbăvire
Din ispite şi nevoi, scârbe şi tulburări.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Eden tainic s-a aratat
Pământul care s-a adapat
Cu sângiuirile voastre
Vitejilor Martiri căci înflorit-a iar
Floarea Ortodoxiei
Ţara Năsăudului, o, fericiţilor.
 
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Apărând, Preacurată,
Grădina ta de cel rău
Ai izbăvit-o de toate
Relele năvăliri ale eresului
Care pe fraţi dezbinat-a
Mucenici cu harul tău Domnului aducând.
 
Slăviţi Martiri
Care în trup moartea Domnului aţi închipuit
Pentru noi mijlociţi ca lumii şi trupului murind
Să ne facem toţi fii ai învierii
 
Priveşte dar
Cu milosârdie Maică a mângâierii,
Spre necazul cel cumplit al trupului meu slăbit
Şi vindecă-mi sufleteasca durere.
 
SEDELNA,
Glasul al II-lea, „Ceea ce eşti rugătoare…”:
 
Făcându-vă ochi ai Bisericii lui Hristos
Deschis-aţi ai lumii ochi, dumnezeieştilor,
Ca să vadă toţi curat frumuseţea Sfintei Ortodoxii
Şi să cunoască ce rău au săvârsit cei care credinţa şi-au lepădat.
 
Cântarea a IV-a:
(A Sf. Atanasie)
Auzit-am, Doamne…
 
Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi.
 
Nu uita pe poporul tău
Sfinte Mucenice Atanasie,
Ci celor care te laudă
Izbăvire din nevoi soleşte-le.
 
Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi.
 
Ocrotire şi ajutor
Zid de apărare şi turn nebiruit
Să te araţi, Atanasie,
Celor ce cinstesc sfântă mutarea ta.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Iconom credincios şi bun
Mult pătimitorule Atanasie
Ai fost stăpânului tuturor
Căruia te roagă pentru fiii tăi.
 
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Luminare şi har ceresc
Preacurată Maică Împărăteasă
Să dăruieşti celor ce cinstesc
Naşterea ta cea dumnezeiascş.
 
Cântarea a V-a:
(A Sf. Atanasie)
Luminează-ne pe noi…
 
Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi.
 
Ocârmuitor ortodocşilor ţărani ai fost
În apărarea Legii cei strămoşeşti,
O, Atanasie, viteaz oştean al Duhului
 
Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi.
 
Rugăciunile ortodocşilor creştini le du
La tronul Împăratului tuturor,
O, Atanasie, solindu-ne milă şi har.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Multe chinuiri ai primit de la rău credincioşi,
Mărturisind că Duhul Sfânt purcede doar
Din Tatăl cel fără de ani, o, Atanasie.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Unde să alerg, sau spre cine să apuc acum
Când mă pândesc vrăjmaşi văzuţi şi nevăzuţi?
Ci de aceştia o, Stăpână, scapă-mă degrab.
 
Cântare a VI-a:
(A Sf. Atanasie)
Rugăciunea mea…
 
Sfinte Mucenice Atanasie,, roagă-te pentru noi.
 
Curată ai păzit credinţa ta,
Mucenice Atanasie, mărite, Mucenice
Împotrivindu-te împărtăşirii
Fiului tău cu azimă, viteazule,
Precum şi spovedirii lui
De un preot unit, râvnitorule.
 
Sfinte Mucenice Atanasie, roagă-te pentru noi.
 
Edenului te-ai făcut locuitor
Împreună cu al tău fiu Mucenice
Cu mâinile-ţi împodobindu-l în legea
Ortodoxiei pe care o ai iubit
Şi pentru care ai primit
Crunta moarte prin roată, viteazule.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Năsăudeni cu tot sufletul creştin
Adunaţi-vă şi întocmiţi cântare.
Noului Sfânt Atanasie care
Apărător al credinţei s-a arătat
Şi rugător folositor
Celor care îi cer mijlocirile.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Icoana ta o cinstesc, Stăpâna mea,
Şi mă rog pentru a mea slobozire
Din patimi, boli, şi-al ispitelor vifor
Ce-mi ameninţă corabia duhului
Cu Atanasie chemând
Mijlocire a ta Maică a Domnului
 
 
Slăviţi Martiri
Care în trup moartea Domnului aţi închipuit
Pentru noi mijlociţi ca lumii şi trupului murind
Să ne facem toţi fii ai învierii
 
Curată, ce prin cuvânt pe Cuvântul în chip de negrăit
L-ai născut în zilele din urmă, roagă-l mereu,
Având acum îndrăzneală de maică.
 
 
CONDAC,
Glasul al VI-lea: „Ceea ce eşti folositoare creştinilor…”:
 
Suferind chinuri de multe feluri, măriţilor,
Străluciţi mai mult decât lumina şi aurul
Fraţi făcându-vă după harul Duhului ce Sfânt,
Şi celor care sunt în nevoi vă arătaţi ajutători
Mucenicilor preaviteji,
Stâlpi ai Ortodoxiei, limanuri învăluite
Mâini către Domnul ridicaţi pentru cei ce vă laudă
 
 
 
PROCHIMEN, glasul al IV-lea:
 
Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
Stih: Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia Sa întru ei.
 
Evanghelia de la Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2
 
Slavă… glasul al II-lea:
 
Pentru rugăciunile Mucenicilor Tăi, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
 
Şi acum… a Născătoarei:
 
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
 
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.
 
Stihira, glasul al VI-lea, „Toată nădejdea…”:
 
Prin cuget dumnezeiesc aţi biruit pe vrăjmaşii
Ortodoxului popor, râvnitori făcându-vă Stăpânu-
lui Hristos; prin dumnezeiescul har alungaţi is-
pitele de la cei ce vă cinstesc pe voi, vitejilor
Bărbaţi, credincioşilor povăţuitori; pe cei ce as-
tăzi prăznuiesc strămutarea voastră de pe pământ în ce-
reştile locaşuri, învredniciţi a vieţui
în pocăinţă şi dragoste, mucenici ai Dom-
nului.
 
Rugăciunea Litiei,
la care se pomenesc şi sfinţii mucenici:
Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…
 
Cântarea a VII-a:
(A Sf. Vasile din Telciu)
Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon…
 
Sfinte Mucenice Vasile, roagă-te pentru noi.
 
Cunună ai primit tu
Mucenice Vasile, care din Telciu ai ieşit
Întru întâmpinarea vrăjmaşilor credinţei
Ca un nou preaviteaz David
Prin spânzurare slăvind
Pe Prea Sfânta Treime.
 
Sfinte Mucenice Vasile, roagă-te pentru noi.
 
Icoanei tale, Sfinte,
Ne-nchinăm Mucenice Vasile şi te rugăm
Iertare mijloceşte şi raiul desfătării
Celor care te laudă
Şi cu credinţă cinstesc
A ta mărturisire.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Nu trece cu vederea
Mucenice Vasile pe cei ce astăzi cinstesc
A voastră pomenire şi a voastră mijlocire
Către Domnul o cer mereu,
Ci în nevoi tulburări
Şi scârbe îi păzeşti.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Adam cel nou din tine
Preacurată Maică în trup s-a îmbrăcat
Şi haină de iertare ţesută din iubire
Celor ce au fost dezbrăcaţi
În Rai de haina dintâi
Prin neascultarea Evei.
 
 
Cântarea a VIII-a:
(a Sf. Grigorie din Zagra)
Pe Împăratul ceresc…
 
Sfinte Mucenice Grigorie, roagă-te pentru noi.
 
Se săvârşeşte
Grigorie cel din Zagra
Şi prinos bineprimit se aduce
Tatălui din ceruri,
Urmând pe Domnul slavei.
 
Sfinte Mucenice Grigorie, roagă-te pentru noi.
 
Având nădejde
În Dumnezeu, mucenice,
A vieţii poftă ai dispreţuit-o
Şi prin spânzurare
Mutatu-te-ai în ceruri.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Urcând la ceruri,
Grigorie, înţelepţeşte
Prin al tău sfârşit prin spânzurătoare
Sugrumat-ai moartea
Unirii mincinoase.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
David profetul
Te-a văzut împărăteasă
Îmbrăcată în aur, Curată,
Şi şezând de-a dreapta
Preînfrumuseţată
 
Cântarea a IX-a:
(A Sf. Vasile din Mocod)
Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu…
 
Sfinte Mucenice Vasile, roagă-te pentru noi.
 
Edenul cel din ceruri
L-a dorit Vasile
Ce din Mocod răsărit-a ca un stejar
Apărător al credinţei făcându-se.
 
Sfinte Mucenice Vasile, roagă-te pentru noi.
 
Nu este cu putinţă
Chinurile tale
A le vesti cei cu darul ritoricesc,
Ci cu tăcere vestesc pomenirea ta.
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
 
Icoană a dreptăţii
Este vieţuirea
Şi pătimirea ta Sfinte Vasile din Mocod,
Pentru aceasta cu dragoste te cinstim.
 
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
 
Luminii fiind, Maică,
Te rog cu căldură
Să-mi luminezi întunericul gândului
Ca ortodox vieţuind să mă mântuiesc.
 
Cuvine-se cu adevărat… şi
 
MEGALINARIILE:
 
Cu puterea întărindu-se, Doamne Ii-
suse, Mucenicii Năsăudeni, au slăbit
tăria vrăjmaşilor credinţei când cununi
muceniceşti din ceruri au primit.
 
Cu sângele vostru aţi înecat pe duşma-
nii ţării şi ai legii cei strămoşeşti şi aţi us-
cat adâncul a toată erezia(înşelarea), adă-
pând tot sufletul cu har şi adevăr.
 
Nu tăgăduim pe Hristos cel viu în Sfintele
Taine ortodox teologhisind, strigau Mu-
cenicii întru dureri şi chinuri, căci la Ci-
na Domnului nu azima a fost.
 
Înfrumuseţatu-va-ţi luminat prin lupte
Şi chinuri, Mucenicilor preaviteji, şi Or-
todoxia cu dragoste păzindu-o mai mult de
cât aurul prin har aţi strălucit.
 
Sfinte Atanasie cel viteaz caută din
ceruri şi trimite-ne ajutor să păzim
comoara credinţe ortodoxe pentru ca-
re ai luptat ca un nemuritor.
 
Toate oştirile îngereşti, Înainte Mer-
gătorule al Domnului cei doispreze-
ce Apostoli, împreună cu toţi sfinţi
Şi cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi ru-
găciuni acum ca să ne mântuim.
 
Sfinte Dumnezeule…Tatăl nostru…
Tropar, glasul III,
„Pentru mărturisirea…”:
 
Atanasie cel din Bichigiu,
cu Vasile, mucenic din Telciu
şi Grigorie din Zagra să fie cântat
şi cu aceştia Vasile cel din Mocod,
pătrimea sfântă a Noilor Mucenici
şi cinstindu-i ca pe nişte sfinţi Mărturisitori,
soliri să cerem lor
pentru tot neamul omenesc.
 
Slavă… Şi acum…
a Născătoarei-Învierii,
ectenia întreită şi apolisul
apoi
 
 
STIHIRA
Glasul al II-lea, „Când de pe lemn…”:
 
Sfinte Atanasie cel nou,
cu cei doi Vasile, ostaşi buni din Telciu şi din Mocod,
împreună cu Grigorie cel mult răbdător,
pentru noi toţi rugaţi-vă,
Stăpânului lumii, bunilor biruitori şi prea viteji Mucenici,
ca să izbăvească de erezii, dezbinări şi boli şi necazuri
pe cei care cu credinţă vă cinstesc.

ACATISTUL 

Dupa obisnuitul inceput, se canta Condacele si Icoasele.

Condac 1

Pe iubitorul de nevointe, pe marturisitorul Ortodoxiei, pe Sfantul Atanasie, barbatul preaintelept si implinitorul bunelor randuieli ale Bisericii lui Hristos, sa-l cinstim si sa-l laudam dupa cuviinta caci, vrednic fiind de marirea lui Dumnezeu, prin moartea sa pe roata i-a biruit pe prigonitori. Pentru aceasta, intr-un glas, cu bucurie sa-i cantam: Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte.

Icos 1

Din tinerete ai fost marturisitor al dreptei credinte si statornic luptator impotriva nedreptatilor savarsite neamului tau; te-ai ridicat cu barbatie sa aperi drepturile fratilor tai ortodocsi din Ardeal, biruind prin moartea ta martirica toate uneltirile viclene ale asupritorilor. Pentru aceasta, minunandu-ne de virtutile tale, te cinstim si-ti cantam:

Bucura-te, podoaba cea prea frumoasa a mucenicilor;

Bucura-te ravnitorule de cele ceresti;

Bucura-te luptatorule pentru dreptate si aparator al Ortodoxiei;

Bucura-te pastrator al randuielilor stramosesti;

Bucura-te ancora tare pentru cei prigoniti;

Bucura-te, ca faptele tale le-ai savarsit cu puterea Duhului Sfant;

Bucura-te, ca asemenea lui David prin taria credintei ai biruit;

Bucura-te, fiu al Tarii Nasaudului si ostas neinfricat al Bisericii;

Bucura-te, purtatorul suferintelor neamului tau;

Bucura-te, ca biruind imparatia vremelnica, ai castigat Imparatia lui Hristos;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 2-lea

Precum oarecand Moise ridicand sarpele in pustie a aratat jertfa Mantuitorului inaltat pe cruce si tu ai fost inaltat pe roata de prigonitorii tai facandu-te urmator Domnului; si precum cei de odinioara se vindecau de muscaturile cele inveninate privind sarpele inaltat pe lemn, asa si tu sfinte, celor ce te prigoneau le-ai preschimbat gandurile si le-ai intarit credinta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pilda de statornicie in credinta ortodoxa te-ai aratat celor din Salva; caci aprinsa fiind inima ta de harul Sfantului Duh, ai cantat laude lui Hristos, Cei ce te-a intarit sa infrunti cu tarie uneltirile celor ce voiau sa te departeze de la credinta stramoseasca a neamului romanesc. Pentru aceasta, laudandu-te neincetat, fericite, iti cantam:

Bucura-te, luptator pentru drepturile crestinilor inaintea imparatilor;

Bucura-te, statornic aparator al credintei neamului tau;

Bucura-te, implinitorul celor dorite de poporul romanesc,

Bucura-te, ca prin ostenelile tale comori in ceruri ti-ai agonisit,

Bucura-te, cel ce n-ai suferit batjocorirea credintei stramosesti;

Bucura-te, ca pe cei impreuna cu tine patimitori i-ai imbarbatat sa se jertfeasca pentru Hristos,

Bucura-te, ca te-ai facut pilda de aparator al credintei celor din Maramures si Moldova,

Bucura-te, marturisitor al ortodoxiei si aparator al legilor stramosesti;

Bucura-te, nadejdea celor prigoniti si asupriti pe nedrept in aceasta lume;

Bucura-te, batran intelept, care te-ai jertfit pentru Hristos;

Bucura-te, cel ocrotit in suferinta de Maica Domnului;

Bucura-te, cel cinstit dupa cuviinta de fiii neamului tau;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 3-lea

Ravna mucenicilor dobandind, evlavia crestinilor dreptmaritori purtand in suflet si smerenia calugarilor intelepti intarindu-te, Sfinte Mucenice Atanasie, ostasul lui Hristos ai biruit neputintele firesti ale trupului si ai rabdat pentru Hristos moarte martirica. Drept aceea, multumind lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-ai primit, cu bucurie I-ai cantat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cuvantul Evangheliei lui Hristos implinind, credinta cea dreapta pazind, pana la batranetile tale ai purtat cu barbatie crucea iui Hristos, fericite Atanasie; Tara Nasaudului si toate partile romanesti lauda vrednicia ta pentru ca te-ai facut slujitor al Bisericii stramosesti si aparator al neamului cel obidit din Ardeal in vremuri de prigoana. Pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, batran intelept plin de puterea iui Hristos;

Bucura-te, bucuria dreptcredinciosilor care se jertfesc pentru credinta si neam;

Bucura-te, ca Sfintii arhanghelii Mihail si Gavriil ti-au fost ajutatori;

Bucura-te, purtatorul suferintelor celor din Ardeal;

Bucura-te, cel impreuna cu Sofronie de la Cioara, lauda nasaudenilor;

Bucura-te, rod duhovnicesc si samanta binecuvantata sadita in tinutul Bichigiului;

Bucura-te, implinitorul traditiilor ortodoxe;

Bucura-te, cel ce ai schimbat osanda nedreapta in adevar sfant;

Bucura-te, rob placut lui Dumnezeu si semenilor;

Bucura-te, rob credincios al Domnului si slujitor al tainelor ceresti;

Bucura-te, marturisitor plin de ravna si evlavie pentru Biserica lui Hristos;

Bucura-te, stejar puternic crescut in pamantul strabun al Bichigiului;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 4-lea

Duhul Sfant te-a intarit in zilele batranetii tale si te-a facut casnic si vas ales al Mantuitorului Hristos; Cel care dupa moartea cea muceniceasca, te-a incununat in Imparatia Sa, pe tine cel insetat dupa dreptate si aparator al Casei Domnului, care canti impreuna cu ingerii: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Manat de ravna pentru Biserica cea dreptmaritoare, te-ai asemanat apostolilor si martirilor celor de demult, fericite Atanasie; caci nici povara batranetilor, nici neputintele trupesti nu te-au oprit sa marturiseti cu indrazneala inaintea dregatorilor acestei lunii, aparand legea strabuna a neamului tau. Pentru aceasta, cu smerenie iti aducem acest prinos de recunostinta zicand:

Bucura-te, cel ce ai infruntat pe asupritorii neamului tau;

Bucura-te, aparator al credintei si chip al blandetilor;

Bucura-te, ancora tare si nemiscata a credintei dreptmaritoare;

Bucura-te, podoaba barbatilor celor jertfelnici pentru adevar;

Bucura-te, cel ce nu ai socotit povara batranetilor pentru a-L marturisi pe Hristos,

Bucura-te, ca toata viata ti-ai petrecut-o in sfintenie, fiind calauzit de Duhul Slant,

Bucura-te, cel plin de lumina si de dragoste dumnezeiasca;

Bucura-te, luceafar al Ortodoxiei rasarit in vremea prigonirilor;

Bucura-te, impreuna vorbitorule cu sfintii neamului tau;

Bucura-te, aparatorul Ortodoxiei si ocrotitorul tinutului transilvan;

Bucura-te, trambita dezrobirii si a libertatii;

Bucura-te, ca statornicia ta scara catre cer s-a aratat;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte.

Condacul al 5-lea

Asemenea cerbului care cauta sa se adape din izvoarele cele limpezi ale muntilor, asa si sufletul tau dorea sa se adape din izvoarele cele nesecate ale harului care se revarsa din Biserica dreptmaritoare a lui Hristos. Pentru aceea, toata viata ta ai sorbit din apa vietii si ai intarit pe confratii tai de un neam si de o credinta sa ramana langa izvoarele Ortodoxiei si sa-I cante lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul al 5-lea

Intarit pe piatra cea tare a dreptei credinte si intrarmandu-te cu puterea Duhului Sfant, te-ai incredintat rugaciunilor si milostivirilor Maicii lui Dumnezeu, care te-a ajutat sa infrunti incercarile trupesti si sufletesti ale lumii acesteia, intarind pe semenii tai. Pentru aceasta te laudam zicand:

Bucura-te, ca sufletul ti-a tost plin de puterea Sfintei Treimi;

Bucura-te, minte limpede si cuget iluminat de harul SfantuluiDuh;

Bucura-te, ochi launtric vazator al tainelor lui Dumnezeu;

Bucura-te, fiu al Bichigiului si neinfricat luptator pentru dreptate si adevar;

Bucura-te, floare aleasa crescuta in tinutul Nasaudului;

Bucura-te, luminator al poporul dreptcredincios din Ardeal;

Bucura-te, judecator nemitarnic pentru cei nevoiasi si asupriti;

Bucura-te, ca roata suferintei ti s-a facut scara catre cer;

Bucura-te, raza de lumina a plaiurilor bistritene;

Bucura-te, „Mos Tanase Todoran, ne’nfricatul ardelean;

Bucura-te. vultur al credintei re strainiesti in Parinti;

Bucura-te, vultur al credintei ce strajuiesti in Carpati;

Bucura-te, marturisitor statornic care ai spus: „in pamant de m-or baga, nu ma las de legea mea”;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 6-lea

Cine ma va desparti de dragostea lui Hristos, glasuia oarecand, Apostolul neamurilor. Acest indemn, plin de nadejde, te-a intarit si pe tine Atanasie, atunci cand ai fost adus inaintea judecatii si ai fost osandit la moarte. Puterea lui Hristos te-a intarit cand roata pe care ai fost tintuit a inceput sa-ti zdrobeasca trupul ofilit de ani si de batai. Dar pentru ca sufletul ti-a ramas veghetor, ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca un parinte preaintelept ai ascultat nevointele poporului si la ceas de cumpana te-ai facut sfetnic si conducator al lui necunoscand ce inseamna frica; precum voievozii din vechime, ti-ai tras peste trup camasa mortii si a invierii. De frica ta si a poporului rasculat, trimisii imparatesei s-au stins precum ceara de la fata focului. Minunandu-ne de faptele tale cele cu adevarat dumnezeiesti si de cuvintele tale pline de imbarbatare, iti aducem aceasta cantare:

Bucura-te, ostas al Ortodoxiei plin de credinta dreapta si statornica;

Bucura-te, ca sangele tau s-a facut izvor de sfintenie si tamaduire credinciosilor;

Bucura-te, sabie care tai nedreptatile omenesti;

Bucura-te, cinstitor in Duh si Adevar al Prea Sfintei Treimi;

Bucura-te, fantana a darurilor din care beau cei insetati de dreptate;

Bucura-te, cei ce prin ranile tale ai tamaduit ranile neamului tau;

Bucura-te, zestrea cea bogata a tuturor credinciosilor;

Bucura-te, cel ce ti-ai ales ca imparat pe Domnul-Hristos;

Bucura-te, stea luminoasa rasarita in vremea prigonirilor;

Bucura-te, eel ce prin nevointa ai dobandit imparatia lui Dumnezeu;

Bucura-te, cei ce porti suferintele si prigonirile celor asupriti;

Bucura-te, ca te-ai mutat din moarte la viata;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 7-lea

Sfinte Martire Atanasie, cel ce locuiesti in ceruri si impreuna cu sfintii te veselesti si te rogi lui Dumnezeu ca sa se dea pace lumii si binecuvantare in Biserica dreptmaritoare, unde se lauda Treimea cea de o fiinta si nedespartita, cantandu-I: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Lumina credinciosilor din Tara Nasaudului te-ai facut, iar credinta ta a indreptat ratacirile cele pierzatoare, Fericite Atanasie. Si te-ai aratat purtator de grija pentru sufletele celor ce doresc sa vina la cunostinta Adevarului si la mantuire.Dumnezeu ti-a dat putere sa scoti din deznadejde viata lor si sa le arati Lumina pe care intunericul nu a cuprins-o. Pentru aceasta, toti cei credinciosi te laudam si iti cantam:

Bucura-te, liman al durerilor si balsam tamaduitor al sufletelor;

Bucura-te, temelie a curajului si arma care biruie nedreptarea;

Bucura-te, cel ce eliberezi pe cei ferecati in lanturile asupritorilor;

Bucura-te, ca ai dat raspuns bun la Judecata cea dreapta a lui Dumnezeu;

Bucura-te, faclie aprinsa pururea in Biserica dreptmari­toare;

Bucura-te, ca prin tine am invatat taina sfinteniei;

Bucura-te, ca, nevoindu-te pentru Biserica si neam, Maica Domnului mereu te-a ocrotit;

Bucura-te, ca ne ajuti sa iesim din adancurile cele intunecate ale pacatelor grele;

Bucura-te, nadejde puternica la ceasul sfarsitului nostru;

Bucura-te, ocrotitorul batranilor celor neputinciosi;

Bucura-te, ca luand crucea pe umeri ai urmat lui Hristos;

Bucura-te, potir in care s-a turnat apa vietii;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirui cel neinfricat sj aparatorul dreptei credinte!

Condacul al 8-lea

Credinta cea dreapta pazind, indelung rabdand, calea ostenelilor savarsind, incercat de ani si de virtuti, cand Bunul Dumnezeu a voit, ai fost chemat de Parintele Ceresc, Fericite Atanasie, prin moarte martirica, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cununa nevestejita a maririi si asezat fiind in ceata mucenicilor unde canti neincetat Dumnezeului in Treime laudat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Dumnezeu te-a chemat la cele ceresti, trecand prin suferinta si moarte martirica, Sfinte Atanasie, cand ai implinit varsta patriarhilor biblici. Drept aceea, in ceruri, Hristos te-a imbracat cu vesmantul tineretii vesnice si te-a asezat in ceata marturisitorilor dreptei credinte. Amintindu-ne de viata ta curata si placuta lui Dumnezeu, te laudam zicand:

Bucura-te, vapaie aprinsa din lumina lui Hristos;

Bucura-te, stea cereasca ce straluceste in imparatia cereasca;

Bucura-te, trandafir inflorit in lumina necreata;

Bucura-te, sfetnic sacru asezat in sfanta sfintelor din ceruri;

Bucura-te, podoaba sfanta care impodobesti raiul;

Bucura-te, lauda Bichigiului si bucuriatinutului transilvan;

Bucura-te, dulceata sfanta care incalzesti inimile credinciosilor;

Bucura-te, mir si tamaie a Bisericii Ortodoxe strabune;

Bucura-te, trup de slava inundat de Duhul Sfant;

Bucura-te, icoana celor care au patimit pentru dreptate;

Bucura-te, cel ce lauzi pe Facatorul impreuna cu sfintii romani;

Bucura-te, ca pomenirea ta va fi din neam in neam;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparator al dreptei credinte!

Condacul al 9-lea

De sus din cer, sfintenia ta ocrotitoare, Sfinte Atanasie, se revarsa ca un acoperamant sfant peste poporul tau mult incercat; si, prin rugaciunile tale catre Dumnezeu, reversi peste el bunatatile Tatalui, ale Fiului si ale Sfantului Duh, incredintandu-l vietii celei nepieritoare. Neincetat ii multumesti lui Dumnezeu pentru binefacerile ce sunt asupra noastra si-L rogi ca Cel ce este bun, bland si milostiv sa ne dea iertare de pacate, cantandu-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Margaritar de mult pret al pamantului transilvan te-ai aratat sfinte mucenice Atanasie, ostasul lui Hristos; caci dupa ce ai fost desprins de roata suferintelor pe care te-ai savarsit, trupul tau, ingropat in pamantul stramosesc, samanta datatoare de rod duhovnicesc s-a aratat urmasilor tai, iar sangele tau a facut sa rodeasca nadejdea si demnitatea noastra a celor ce cantam, dupa cuviinta pomenirea ta, zicand:

Bucura-te, lumina din lumina lui Hristos care cuprinde intreg tinutul transilvan;

Bucura-te, calauzitorul tineretilor si podoaba batranetilor;

Bucura-te, aparatorul ortodocsilor si risipitorul necunostintei;

Bucura-te, povatuitorul copiilor si ajutatorul orfanilor;

Bucura-te, pilda de statornicie si iscusit lucrator al virtutilor;

Bucura-te, cel ce ai intregit ceata martirilor ardeleni;

Bucura-te, sprijin si miluitor al celor prigoniti pentru dreptate;

Bucura-te, ca prin tine odraslejte samanta preacurata a Ortodoxiei;

Bucura-te, ca te numeri printre sfintii marturitori ai Adevarului;

Bucura-te, ca pe jertfa ta s-au ridicat manastiri la Salva, Parva, Bichigiu si Cormaia;

Bucura-te, povatuitorul tinerilor casatoriti;

Bucura-te, izvor de nadejde in suferinte din care se adapa bunii credinciosi;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat aparator al dreptei credinte!

Condacul al 10-lea

Ca un mire imbracat in haina luminata si intrat in camara lui Hristos, sa-i cantam Mucenicului Atanasie; caci acesta ca un bun ostas al lui Hristos pe pamant a biruit uneltirile lui Veliar, iar in ceruri vede pururea fata cea prea luminata a Stapanului Sau, Caruia ii canta neincetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Pavaza esti credintei si Bisericii Ortodoxe, Sfinte Atanasie, cel ce te-ai ridicat impotriva nelegiuirilor si cu viata ta ai aparat turma lui Hristos; si, incredintandu-te lui Dumnezeu, ti-ai aratat dragostea neimputinata pentru randuielile Lui cele crestinesti; pentru aceasta cu marire cinstindu-te, iti cantam:

Bucura-te, piatra duhovniceasca asezata in Biserica drept maritoare;

Bucura-te, rob al lui Hristos si prieten al ingerilor ;

Bucura-te, cel ce te odihnesti in camarile ceresti;

Bucura-te, cel ce aprinzi candela dreptatii pentru neamul romanesc;

Bucura-te, zid si scapare al celor abatuti de valurile necazurilor;

Bucura-te, izbavirea credinciosilor ortodocsi;

Bucura-te, taina negraita prin care moartea se preschimba in inviere ;

Bucura-te, aparatorul oropsitilor si pazitorul tuturor celor osanditi;

Bucura-te, solia pacii si a bucuriilor duhovnicesti;

Bucura-te, purtatorul rugaciunilor noastre la Hristos;

Bucura-te, samanta buna aruncata in pamant romanesc;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparator al dreptei credinte!

Condacul al 11-lea

Cat de mari si minunate sunt indurarile tale, Doamne! Ca rabdarea Ta copleseste noianul pacatelor noastre. Preamilostive Mantuitorule, daruieste pace, liniste si impacare Bisericilor Tale si auzi plansul si vezi lacrimile noastre. Miluindu-ne pe noi, pentru rugaciunile Sfintului Martir Atanasie, daruieste-ne noua si fratilor nostri binecuvantarea Ta, ca impreuna cu alesul Tau, Tie sa ne inchinam, cantand: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Statornic in credinta strabuna si ostas binecuvantat al Domnului Hristos te-au vazut din cer ingerii; si laudandu-ti ostenelile, toti iti aduc acum cinstire si inchinare. Pentru aceasta, vrednicule Atanasie, slavim pomenirea ta din neam in neam; si, multumindu-i lui Hristos pentru jertfa ta, cantare sfantii iti cantam:

Bucura-te, cel ce in ranile trupului tau ai purtat suferintele neamului nostru;

Bucura-te, ca prin rugaciunile tale din moartea pacatului la viata ne ridici;

Bucura-te, martir preafericit uns de Hristos cu mir dumnezeiesc;

Bucura-te, cel ce ai dus in dar lui Dumnezeu, suferintele tale;

Bucura-te, ca ai rasarit ca un crin in pamantul strabun al Ardealului;

Bucura-te, icoana vie pentru neamul romanesc;

Bucura-te, stejar al credintei sub care se adumbresc credinciosii;

Bucura-te, ca Biserica neamului ai aparat-o de uneltirile celor straini;

Bucura-te, samanta binecuvantata cu rod insutit;

Bucura-te, ca din ospatul Stapanului, in ceruri, te indulcesti;

Bucura-te, calauzitorul celor ce urmeaza pilda ta;

Bucura-te, ca prin rugaciunile tale primim pace cereasca;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparator al dreptei credinte!

Condacul al 12-lea

Alergand la moarte ca la un ospat imparatesc, te-ai bucurat de dulceata Raiului, Fericite Atanasie; iar noi, cunoscand aceasta, cu credinta iti cerem sa ne instranezi cu puterilie tale, si mai osebit cu sfanta si dumnezeiasca ta indraznire; ca sa putem risipi toata lenea si frica, si sa-i cantam Lui Dumnezeu, celui in Treime slavit: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Suferinta lui Hristos te-a intarit ca sa poti indura chinurile cele mari, Sfinte Martire Atanasie; ca ai trait dupa voia lui Dumnezeu si dupa poruncile lui cele sfinte, pilda aleasa facandu-te pentru urmasii tai, stea calauzitoare si luminoasa pentru intregul popor ortodox. Pentru aceea, multumindu-ti neincetat pentru ajutorul si binefacerile pe care le primim de la tine, Il slavim pe Milostivul Dumnezeu, cantandu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, datatorule de pace pentru cei ce sunt in necazuri si suparari;

Bucura-te, grabnic ajutator tuturor celor ce se roaga la icoana ta cea sfanta;

Bucura-te, intarirea celor ce-si incredinteaza vraja lui Dumnezeu;

Bucura-te, vindecatorul fricii si luptatorul care infrunta primejdiile;

Bucura-te, ca prin tine castigam rasplata pentru credinta noastra dreptmaritoare;

Bucura-te, ca jertfa ta ne da nadejdea mantuirii;

Bucura-te, foc care topeste mandriile cele desarte si vremelnice;

Bucura-te, ca prin tine invatam cum se apara Biserica si credinta neamului;

Bucura-te, cel ce petreci cu ingerii in ceruri si te rogi neincetat pentru noi, pacatosii;

Bucura-te, tamaduitorul bolilor nevindecate;

Bucura-te, nadejdea mantuirii noastre;

Bucura-te, sprijinul nostru in ziua Judecatii;

Bucura-te, Sfinte Atanasie, martirul cel neinfricat si aparator al dreptei credinte!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Atanasie, podoaba Tarii Nasaudului, lauda si slava sfintilor, martir pentru apararea credintei ortodoxe, taria si nadejdea celor jertfiti pentru Dumnezeu, neam si Biserica, marturisitor si traitor al dumnezeiestii Evanghelii si al Sfintei Traditii, cel incununat de Hristos cu toate bunatatile ceresti primeste de la noi, nevrednicii, multumire si cantare si roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa miluiasca si sa mantuiasca sufletele noastre, ca impreuna, intr-un glas, sa-I cantam: Aliluia!

(Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi iarasi se zice: Icosul intai si Condacul intai…

RUGACIUNE

O, Sfinte Martire Atanasie, cel ce te-ai invrednicit de darul sfinteniei pe care Dumnezeu o pregateste alesilor sai din toate neamurile, ca dar pentru virtute; cel ce pentru apararea credintei dreptmaritoare a neamului nostru ai primit rasplata muceniciei, ingenunchind in fata icoanei tale, luminata de har si datatoare de nadejde, cu smerenie, evlavie si intariti intru dragoste pentru jertfa ta cea bineplacuta lui Hristos, te rugam: Da-ne in ceasul acesta putere, tarie si rabdare ca sa putem birui toate uneltirile vrajmasilor vazuti si nevazuti, ca prin mijlocirea ta si cu ajutorul lui Dumnezeu sa zdrobim toate ispitele diavolesti, poticnirile, neintelegerile, ura, scarba, potrivniciile dintre noi si fratii nostri. Daruieste Bisericii si neamului tau pace si liniste, ca sa urmeze poruncilor lui Dumnezeu. Pazeste credinta noastra ortodoxa si ne fereste de silniciile celor rau credinciosi. Departeaza de la noi cearta si tulburarea si, prin rugaciunile tale cele sfinte, cere lui Hristos Dumnezeu sa ne dea iertare de pacate. Ca El este Cel ce te-a chemat In locasurile Sale si pe El Il preamarim intru toti vecii: Tatal, Fiul si Sfantul Duh, Treimea cea de o fiinta si nedespartita. Amin!

Text alcatuit de P.S.Arhiereu-Vicar Ioachim Bacauanul si revazut de P.S. Arhiereu-Vicar Irineu Slatineanul pe baza unui text pregatit initial de Pr. Ioan Pintea si Pr. Stefan Iloaie, diortosit si definitivat de Comisia sinodala pentru canonizarea Sfintilor Romani la 22 noiembrie 2007 aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane prin hotararea nr.4.490 din 22 octombrie 2007

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. elena d
    noiembrie 11th, 2010 la 22:05 | #1

    In anii 1761-1762, urmare a miscarii antiunioniste cu Roma, din Transilvania, condusa de Sfintii Sofronie de la Cioara,Visarion Sarai si Atanasie Todoran,guvernul Ardealului aproba”Ordinul Maritei Comisiuni Regale” din anul 1761, dindu-i caracter de lege, cu urmatorul continut:Manastirile (ortodoxe)de lemn sa fie arse pretutindeni, cele de piatra sa fie distruse, iar daca cineva s-ar opune in mod temerar , sa fie pedepsit negresit prin spanzuratoare,sau prin pierderea capului.Generalul austriac catolic Bukow distruge manastirile si schiturile ortodoxe din Ardeal.Un rol important in rezistenta ortodoxa din Ardeal l-a avut mitropolitul Misail si Sfantul Pahomie de la Gledin , care sfinteau clandestin preoti ortodosi,pentru a conduce Biserica romanilor strivita de catolicism.(Silviu Dragomir „Istoria dezrobiriireligioase a romanilor din Ardeal”

  2. IAN
  1. Nici un trackbacks momentan.