Acasă > ORTODOXIE > 20 aprilie: Sfântul Apostol Zaheu

20 aprilie: Sfântul Apostol Zaheu

 Sfântul Apostol Zaheu

 20 aprilie

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Zaheu (gr. Ζακχαῖος, „Zakchaios”, ebraică זכי, „Zakkay”, însemnând „cel curat”, „cel pur”), a fost unul din Cei Şaptezeci de apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Zaheu este simbolul bogatului nedrept pocăit, al celui pierdut dar apoi îndreptat, care aducemântuirea nu numai pentru sine dar şi pentru întreaga sa casă. El reprezintă un exemplu de pocăinţă, alături de alte cazuri precum Manase, răufăcătorul de pe cruce, fiul risipitor, David sau Maria Egipteanca.Prăznuirea sa se face în 20 aprilie.

Viaţa

Zaheu era mai marele-vameşilor, era foarte bogat şi locuia în Ierihon. Fiind mic de statură s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă pe Iisus. Iar Iisus venind în locul acela i-a spus să se coboare degrabă căci dorea să poposească în casa lui, ceea ce a stârnit murmurele multora în legătură cu găzduirea la un om păcătos. Zaheu a coborât şi a spus:

Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus i-a răspuns: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam./ Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.(Luca 19,1-10).

După Înălţarea la Cer a Mântuitorului, Sfântul Zaheu l-a însoţit pe Sfântul Apostol Petru în călătoriile sale misionare. Tradiţia spune că Zaheu a fost numit episcop în Cezareea Palestinei de către sfântul apostol Petru, și că a murit în pace ca primul episcop al Cezareii[1].

Identificări greșite

Sfântul Clement al Alexandriei transmite în Stromatele sale tradiția că Zaheu era supranumit Matia de către apostoli și că este cel care a luat locul lui Iuda Iscarioteanul după Înălțarea Domnului. Această tradiție nu a fost receptată însă în Biserică, mai ales că sfântul evanghelist Luca spune în Faptele Apostolilor (1, 21-22) că înlocuitorul lui Iuda a fost ales dintre cei care au fost cu Iisus „Începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie împreună cu noi martor al învierii Lui.”, ceea ce nu putea să fie cazul lui Zaheu.

De asemenea, legenda medievală care identifică pe Zaheu cu un sfânt Amadour – descoperit în Franța, la Rocamadour, în secolul al XII-lea – este lipsită de orice fundament[2].

Duminica lui Zaheu

 

Biserica îl pomeneşte pe Zaheu şi în Duminica lui Zaheu, când este citit textul din Luca 19,1-10, unde este descrisă întâlnirea lui cu Mântuitorul.În Tipicul slav, Duminica lui Zaheu este şi Duminica de dinainte de începerea Triodului (cu toate că în Tipicul bizantin ea poate să apară mai devreme). Această pericopă evanghelică este citită chiar înainte de începerea Postului Mare pentru a ne învăţa că fiecare om trebuie să se pocăiască depăcatele sale.

Astfel, călătoria prin Postul Mare trebuie să înceapă cu recunoaşterea păcătoşeniei noastre, cum a făcut Zaheu înaintea Domnului. El a promis repararea greşelilor şi a păcatelor sale prin dăruirea a jumătate din averea sa săracilor şi prin restituirea împătrit a tot ceea ce încasase pe nedrept. Astfel, el s-a aşezat dincolo de cerinţele Legii celei Vechi (Exod 22,3-12), care prevedea compensarea cel mult dublă pentru lucrurile luate pe nedrept.

La fel ca Zaheu care „dorea să îl vadă pe Iisus” (Luca 19,3), şi noi trebuie să intrăm în Postului Mare cu acest gând care să ne călăuzească în călătoria spre Paşti. Acesta este primul pas spre mântuire.

Posteritatea

Pe locul întâlnirii lui Zaheu cu Mântuitorul Iisus Hristos – și unde după tradiție se păstrează un sicomor[3] din rădăcina celui din acel timp -, s-a construit o biserică greacă închinată acestui eveniment (Duminica lui Zaheu este premergătoare perioadei Triodului). Sicomorul se află în curtea bisericii și este un loc de pelerinaj pentru creștinii care trec prin Ierihon.

Sicomorul lui Zaheu este atestat de mai mulți pelerini la Locurile Sfinte din timpurile vechi: Pelerinul din Bordeaux (333-334 d.Hr.)[4], Antoninus din Piacenza (către 570 d.Hr. – la acea vreme partea de sus a sicomorului era uscată)[5] sau egumenul Daniel din Rusia (către 1106-1107), care spune că atunci când a trecut el prin Ierihon din sicomorul vechi al lui Zaheu (care se uscase în totalitate, dar era încă vizibil) a ieșit o nouă mlădiță, un sicomor lângă cel uscat[6].

Pe locul unde după tradiție a fost casa lui Zaheu, în care a cinat Mântuitorul și unde s-a produs convertirea lui Zaheu, s-a construit o biserică coptă ortodoxă.

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Zaheu, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Zaheu, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, pp. 110, 203) arată că Sf. Apostol Zaheu se zugrăvește ca un bărbat cărunt, , mic de statură, cu haine scurte și strâmte și o năframă înfășurată pe cap. Când este zugrăvit individual sau în ceata Apostolilor, ține în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Reprezentarea sa cea mai comună este însă scena convertirii sale, în icoanele sau frescele reprezentând scene din viața Mântuitorului, construită după cum urmează. Se reprezintă o cetate, cu multă lume, iar în mijloc se află un dud, în care este cățărat Zaheu, care este reprezentat uitându-se la Hristos. Mântuitorul, reprezentat însoțit de Apostoli, îl privește și cu o mână îl binecuvintează, iar în cealaltă mână ține o hârtie pe care este scris: „Zahee, grăbește de coboară, că astăzi în casa ta trebuie să rămân” (Luca 19, 5).

Sursa: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Zaheu

Categories: ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.