Arhivă

Arhivă pentru aprilie, 2013

A TRECUT LA DOMNUL FOSTUL MITROPOLIT DE KISAMOS, IRINEU (PHOTO)

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

galanakis041a

Εκοιμήθη πλήρης ημέρων σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ο Μητροπολίτης πρώην Κισάμου κ. Ειρηναίος Γαλανάκης.

Η σωρός του θα τεθεί σε προσκύνημα εις τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καστελλίου Κισάμου.

Αναμένεται Απόφασις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης περί της ημερομηνίας και ώρας τελέσεως της Νεκρωσίμου Ακολουθίας και ταφής του. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ECUMENICĂ Tags:

De ce Hristos este numit mire?

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

De ce Hristos este numit mire?

Ioan-Lucian Radu
 

În căsătorie, un bărbat şi o femeie sunt uniţi într-o relaţie de iubire, tovărăşie, intimitate. Când Biblia prezintă relaţia dintre Hristos şi poporul Său ca a unui soţ şi a unei soţii, se exprimă adevărul că există o comuniune intimă şi indisolubilă a lui Hristos cu comunitatea de credincioși, pe care El a câștigat-o cu sângele Său. 

 

 

Începând cu Denia de duminică seara, pană în Sfânta și Marea Joi, se cântă următorul tropar: „Iată, Mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar netrebnică e cea pe care o va găsi lenevindu-se…”

În mod cert, cântarea bisericească face referire la pilda celor 10 fecioare, care este amintită în marțea Săptămânii Patimilor. Dacă Hristos, în pilda Sa, nu ne dă nicio explicație referitoare la identitatea mirelui, cântările bisericești, culegându-și înțelepciunea din Sfintele Scripturi, ne indică în mod clar cine este mirele: el este Hristos, Mântuitorul, iar mireasa nu este nimeni altcineva decât Biserica Sa, anume comunitatea celor credincioși. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Pastorala ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei la Praznicul Sf. Învieri: DUMNEZEIASCA LITURGHIE – TRĂIRE A TAINEI ÎNVIERII (2013)

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

Dumnezeiasca Liturghie – trăire a tainei Învierii

*

Având un asemenea dar de viaţă, de lumină, de bucurie în Liturghie, să rămânem aproape de biserică, de altar, de spovedanie, de împărtăşirea cu Sfintele Taine. Există atâta moarte în lume pentru că nu ne apropiem de izvorul bogat în viaţă al Liturghiei.

Iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor:
har, bucurie, iertare şi ajutor
de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

 

„Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea, că, ori de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea paharul acesta, moartea Mea veţi vesti, Învierea Mea veţi mărturisi.“ (1)

 

Iubiţi fraţi preoţi,
Drept-măritori creştini,

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Se cuvine să aducem mulţumire, înainte de toate, Domnului Hristos că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la slăvitul praznic al Învierii, la noaptea cea plină de lumină a Sfintelor Paşti. Ne bucurăm pentru aceste clipe, anticipând bucuriile pe care le vom trăi timp de câteva zile în ritm de sărbătoare pascală.

Despre rostul şi importanţa Învierii Domnului pentru viaţa noastră, marele teolog Dumitru Stăniloae spune: „Fără înviere, naşterea oamenilor n-ar avea nici o raţiune. Existenţa însăşi ar rămâne cu totul inexplicabilă. Singură învierea umple toate de sens, de lumină“ (2). Cunoscând acest adevăr, Biserica îi consacră zilele de Paşti şi cele până la Înălţare, dar şi duminicile de peste an, însă mărturiseşte, totodată, că fiecare zi este şi ar trebui să devină o zi a Învierii, întrucât Domnul Cel înviat este totdeauna cu noi. (3) Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale Tags:

Paralelă între Patimile lui Iisus și patimile lui Iosif

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

Paralelă între Patimile lui Iisus și patimile lui Iosif

 
 

O dată cu începerea acestei sfinte săptămâni, începem și noi să cugetăm cu luare aminte la Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primul care a preînchipuit pe Hristos pătimind a fost Iosif, al unsprezecelea fiu al patriarhului Iacov de aceea Biserica pomenește și amintirea sa în lunea din săptămâna Patimilor.

 

O dată cu începerea acestei sfinte săptămâni, începem și noi să cugetăm cu luare aminte la Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Primul care a preînchipuit pe Hristos pătimind a fost Iosif, al unsprezecelea fiu al patriarhului Iacov de aceea Biserica pomenește și amintirea sa în lunea din săptămâna Patimilor.

Iosif este o prefigurare a lui Hristos deoarece povestea sa din Vechiul Testament începe cu Israel descriindu-l cu un bun păstor al turmei sale. La cartea Facere 37, 3 se spune: Şi iubea Israel pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi. În visul lui Iosif, soarele, luna și stele i se închinau. Ca Iosif, Iisus s-a smerit pe Sine și apoi a fost înălțat ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt(Filipeni 2, 10). Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Duminica Floriilor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti (Foto)

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

Duminica Floriilor la Patriarhie

*

 

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 28 aprilie 2013 Intrarea Domnului în Ierusalim, Sărbătoare care mai este cunoscută ca Duminica Floriilor. În cadrul Sfintei Liturghii s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al XII-lea, versetele de la 1 la 18 care prezintă Ungerea Mântuitorului Iisus Hristos în Betania, dar şi Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim. 

La Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

DUMINICA FLORIILOR ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI (PHOTO, gr)

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

Κυριακή των Βαῒων στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

*

Την Κυριακή των Βαῒων, 28η Απριλίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό καί Καθεδρικό Ναό του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ALEXANDRIEI Tags:

Slujirea Patriarhului de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim în catedrala „Hristos Mântuitorul”. Hirotonia arhimandritului Ferapont (Kaşin) în treapta de episcop de Macariev (VIDEO, FOTO, ru)

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

*

Foto: S. Vlasov, C. Novotarski

La 28 aprilie 2013, în duminica a șasea a Postului cel Mare, a floriilor, de sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie a sfântului Ioan Gură de Aur la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, şi a condus hirotonirea arhimandritului Ferapont (Kaşin) în treapta de episcop de Macariev, vicar al Eparhiei de Kostroma.

Cu Sanctitatea Sa au coliturghisit: mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Istra Arsenii, primul vicar al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, VIDEO Tags:

În Lunea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir

aprilie 30th, 2013 Fără comentarii

În Lunea Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir

 

La 29 aprilie, în lunea din Săptămâna Patimilor, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat un Te Deum la începerea cinului fierberii Sfântului Mir în biserica mică a mănăstirii stavropighiale Donskoi, or. Moscova.

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, VIDEO Tags:

PREDICA PF PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA FLORIILOR (Audio, 2013)

aprilie 29th, 2013 Fără comentarii

PREDICA PF PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA FLORIILOR 

*

 

Audio

 

Sursa: Predici Ortodoxe

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Sâmbăta Dreptului Lazăr și Duminica Floriilor la Stockholm

aprilie 29th, 2013 Fără comentarii

Sâmbăta Dreptului Lazăr și Duminica Floriilor la Stockholm

 

 

 
 
 
În Sâmbăta Sfântului și Dreptului Lazăr cel înviat a patra zi din morți, la 27 aprilie 2013, Preasfințitul Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit Liturghia și pomenirea morților la Paraclisul Centrului eparhial din Stockholm. Cu acest prilej,  Preasfințitul Macarie a susținut cateheza cu tema: „Învierea lui Lazăr și învierea cea de obște”. Preasfinția Sa  a arătat că învierea lui Lazăr prefigurează  Înviera Domnului și prevestește învierea noastră.
 
 
 
În Duminica Floriilor, la 28 aprilie 2013, Preasfinţitul Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei românești din cartierul Bredäng din Stockholm, fiind înconjurat de preoții Gheorghe Borca, Ioan Ruja, Florin Balan și diaconul Sorin Sîplăcan. Citeşte mai departe…
Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags: