Arhivă

Arhivă pentru noiembrie, 2013

Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Sărbătoarea Sfântului Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre viaţa şi personalitatea Sfântului Apostol Andrei şi despre importanţa acestui sfânt în istoria poporului român.

Am găsit pe Mesia

Patriarhul României a vorbit celor prezenţi despre chemarea ucenicilor la propovăduire de către Mântuitorul arătând că această chemare este o chemare sfântă. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

Pr. Constantin Sturzu: În numele libertăţii

noiembrie 30th, 2013 2 comentarii

În numele libertăţii

pr. Constantin Sturzu
 

Se pedalează foarte mult pe ideea legalizării aşa-ziselor „mariaje” între persoane de acelaşi sex, tot invocându-se libertatea acestora de a trăi în conformitate cu propriile lor opţiuni sexuale. Homosexualii ar dori, practic, să poată purta nume de „soţ” şi de „soţie” în cadrul unui cuplu numit „familie”. Tot în numele libertăţii, ulterior vor cere, cum au făcut-o deja în alte state, să fie „mamă” şi „tată”, apoi să fie „preot” sau „preoteasă” sau „episcop” în Biserică, iar ulterior să nu mai existe deloc nici o distincţie de gen (sunt ţări unde se lucrează la propuneri de a nu se mai menţiona sexul – masculin sau feminin – în nici un document oficial). Cine ştie unde se vor opri, probabil se va ajunge până acolo încât să se ceară renunţarea la orice distincţie între om, animal, plantă şi piatră. Aşa vom avea, în sfârşit, „libertatea” de a ne căsători cu un copac – în cadrul unei ceremonii oficiate de o capră – şi de a înfia un bolovan pe care să-l creştem în cadrul unei „familii” protejate de stat.

 

 

Istoria ultimului secol, şi mai ales a ultimilor ani, nu este, din anumite puncte de vedere, decât consecinţa modului în care omenirea a înţeles şi s-a raportat la libertate. Concept suficient de pretenţios pentru a nu putea fi istovit în limitele unui articol de ziar, libertatea a fost şi este, pe rând, ideal şi pretext pentru acţiunile oamenilor. Ca ideal ea a funcţionat mai ales în cazul marilor dispute socio-politice (revoluţii, războaie, schimbări de regim politic) sau în crearea de opere artistice. Ca pretext libertatea este folosită atunci când sunt călcate în picioare şi cele mai elementare norme ale bunului simţ. Mai ales când artiştii (autentici sau închipuiţi) stârnesc controverse sau irită opinia publică, ei iau în braţe cu afecţiune conceptul de libertate şi-l storc în zeama justificărilor, considerându-se nevinovaţi de blasfemiile comise. Minorităţile sexuale au şi ele nevoie de o justificare, aşa încât cine, dacă nu inefabila libertate, le poate sluji şi lor ca pretext pentru a-şi linişti conştiinţele. Astfel încât biata libertate a ajuns dintr-o regină a umanităţii, fiind un dar dumnezeiesc, mai degrabă o damă de companie, bună de chemat în ajutor atunci când gestul tău este lipsit de orice suport ideatic. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

GRAIUL ORTODOX – Mitropolitul Augustin: DIALOG DESPRE ORGANIZAȚIA ROTARY.

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

 Enoriaká Néa – Mitropolitul Augustin:

DIALOG DESPRE ORGANIZAȚIA ROTARY.

Poziția Bisericii Ortodoxe Elene față de Rotary

Εικόνα (6) În ultima vreme în parohia noastră (Sfântului  Gheorghe  și  Dionisyou, Atena) au loc vii discuții cu privire la organizațiile Rotary. Mulți se întreabă care este poziția Bisericii noastre față de acestea. De aceea republicăm un text care a apărut în mai multe părți în periodicul Enoriaká Néa din iunie 2004, nr. 77, un text excepțional, scris de un cunoscător de nivel academic al relațiilor dintre masonerie și organizațiile Rotary, anume Arhimandritul, pe atunci, N. Kandiotis, devenit ulterior Mitropolit al Florinei:

αυγουστινος+καντιωτης+φλωρινα+μνημοσυνη+ρωμαιικο[1]”Un corespondent fidel al periodicului nostru s-a ocupat în calitate de istoric de acest subiect și în anumite puncte exprimă – cu certitudine chiar – opinii care nu sunt adeverite de realitate. Astfel, în ce privește relația dintre Rotary și masonerie, scrie că sunt două organizații absolut diferite, fără nici o legătură între ele. Aici însă se impune o precizare importantă. Desigur, din punct de vedere juridic sunt două organizații independente una de alta. Desigur, cluburile Rotary sunt doar asociații de acțiune socială, mai ales filantropice, care au, e drept, o anume ideologie – orice om este aderentul unei anume ideologii/credințe –, dar, ni se spune, nu au nimic în comun cu secretismul, cu simbolurile religioase sau de alt tip, cu tipicul de cult, ceremoniile etc., care, toate, sunt caracteristice masoneriei. Acest lucru nu înseamnă însă că nu au ”nici o legătură” între ele. Un punct comun este doctrina morală, adică concepția care aspiră la slujirea aproapelui, stimularea altruismului și, prin intermediul acestora, a muncii și a progresului societății. În fapt, participarea la cluburile Rotary este deschisă oricărui profesionist și om de știință onest și de succes. Citeşte mai departe…

Graiul Ortodox: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Orthódoxos Týpos: CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC – A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte. SFÂNTA MĂNĂSTIRE CONSTAMONITU A SFÂNTULUI MUNTE NU A TRIMIS REPREZENTANȚI ÎN ÎNTÂMPINAREA PATRIARHULUI ECUMENIC.

Starețul Mănăstirii Kostamonitu Gheron Agathon este gata sa opreasca pomenirea Patriarhului Ecumenic! Starețul Agathon a avut vedenie in fața Sfintei Mese pe Hristos cu haina rupta de ecumeniști

 

CUVÂNT GREU ÎMPOTRIVA SFINTEI MĂNĂSTIRI VATOPED

DIN PARTEA PATRIARHULUI ECUMENIC

obstea-vatoped[1]

A acuzat-o de discreditare a Sfântului Munte.

Pe durata vizitei sale în Sfântul Munte, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a atacat direct Sfânta Mănăstire Vatoped, pentru faptul că prin activitățile sale monahii și-au depășit atribuțiunile, este discreditat Sfântul Munte și ”împins” spre secularizare. Declarațiile Patriarhului Ecumenic au provocat nedumerire comunității athonite, întrucât, până în prezent, Patriarhul Ecumenic a păstrat tăcerea cu privire la activitățile Sfintei Mănăstiri. Aceasta din urmă, în comunicatul pe care l-a emis în urma dublei Sinaxe extraordinare a Sfântului Munte (a 16-a), a asigurat Biserica Mamă de ”fidelitatea și dragostea ei, dar și de devotament față de persoana Preafericitului Patriarh Ecumenic, Bartolomeu”.

Prezentăm în continuare fragmentul respectiv din discursul Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu, care lasă să se înțeleagă că a fost indus în eroare de consiliul stărețesc al Sfintei Mănăstiri Vatoped, pentru că i s-au dat asigurări că ”totul merge bine” și că nu vor avea trimiteri în judecată:

”o altă problemă regretabilă, care se află în plină desfășurare, în ciuda asigurărilor contrare date Bisericii Mame, și care a luat o întorsătură nefavorabilă, este faptul că, prin trimiterea în judecată pentru acte intenționate de gravitate ”infracțională” a unui egumen al unei mănăstiri dintre primele ale Sfântului Munte și a colaboratorului acestuia, după cum transmit mijloacele de informare panelene și internaționale, este discreditat acest loc sfânt al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, spațiul acesta al rugăciunii, care se săvârșește zi și noapte, și al nevoinței. Situația aceasta a întristat și neliniștește Biserica Mamă, care a arătat până azi toleranță și prudență. Citeşte mai departe…

Arhimandrit Ioil Konstantaros: Lectura apostolică din Duminica a XV – a după Rusalii

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Arhimandrit Ioil Konstantaros:

Lectura apostolică din Duminica a XV – a după Rusalii
(II Corinteni 4: 6-15)

Fraţilor, Dumnezeu, Care a zis: „Strălucească, din întuneric, lumina” – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos. Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. Dar având acelaşi duh al credinţei, – după cum este scris: „Crezut-am, pentru aceea am şi grăit”, – şi noi credem: pentru aceea şi grăim, Ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu.

S-a spus şi, fireşte, este un mare adevăr că în măsura în care cineva se nevoieşte pentru dragostea şi slava lui Hristos, pe atât mai mult va primi săgeţile cele aprinse ale celui viclean şi diferite ispite din partea ateilor şi a oamenilor rătăciţi.


Exact această situaţie ne-o descrie marele Apostol al neamurilor Pavel, referindu-se la elemente personale cutremurătoare din lupta şi activitatea sa. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predică la DUMINICA a XV-a după Rusalii: NEMURITOARE EVANGHELIE!

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XV-A DUPĂ RUSALII

(Matei 22, 35- 46)

 

Legături:

* * *

NEMURITOARE EVANGHELIE!


“În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea şi profeţii” (Matei 22, 40)

S-a apropiat, iubiţii mei creştini – zice Evanghelistul Matei, s-a apropiat un învăţător de lege de Hristos, vrând să-L încerce, şi I-a pus întrebarea: “Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”. Care e cea mai importantă poruncă? Şi Iisus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău” (Matei 22, 37). Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Şi a doua ca şi aceasta: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 39). Prin aceste cuvinte, Hristos a arătat că în vârful tuturor poruncilor este dragostea, îndoita dragoste: dragostea faţă de Dumnezeu şi dragostea faţă de aproapele. Şi după acestea, a adăugat: “În aceste două porunci sunt cuprinse toată Legea şi proorocii” (Matei 22, 40). Ce înseamnă aceste cuvinte? Că tot Vechiul Testament şi toată Sfânta Scriptură şi toată Legea şi voinţa lui Dumnezeu sunt rezumate şi cuprinse în aceste două porunci.

Categories: Predici Tags:

Mitropolitul de Rostov Mercurii (PATRIARHIA MOSCOVEI): „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Mitropolitul de Rostov Mercurii: „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”

Mitropolitul de Rostov Mercurii: „Fiece Liturghie este o revărsare inexprimabilă de forță și bucurie duhovnicească”
Președintele Departamentului pentru învățământul religios și catehizare al Bisericii Ortodoxe Ruse mitropolitul de Rostov și Novocerkassk Mercurii a oferit un interviu corespondentului gazetei lunare „Dobrye liudi”.

– Spuneți-ne, cu ce se ocupă Departamentul sinodal pentru învățământul religios și catehizare?

– Dacă e să vorbim pe scurt, departamentul desfășoară activități pe următoarele direcții de bază: educația ortodoxă preșcolară în grădinițe și creșe; învățământul în școli, gimanzii și licee ortodoxe; învățământul în instituții ortodoxe de învățământ superior, care se ocupă cu instruirea pedagogilor și cateheților ortodocși; învățământul religios în școlile duminicale; catehizarea în parohii. Incă o direcție de lucru pe care departamentul o supervizează în comun cu Ministerul învățământului și șitiinței al Federației Ruse este introducerea cursului „Bazele culturilor religioase și ale eticii laice” în școlile de cultură generală. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

CUVÂNT DE 1 DECEMBRIE. Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

CUVÂNT DE 1 DECEMBRIE. Libertatea şi unitatea – componente ale demnităţii naţionale

 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Adunării festive consacrată împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire din 1918, organizată de Academia Română, vineri, 29 noiembrie 2013:

1. Libertate, unitate şi demnitate

Aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 este un prilej binecuvântat de-a exprima mulţumirea noastră lui Dumnezeu pentru marele dar al libertăţii şi unităţii naţionale, precum şi omagiul nostru de recunoştinţă adus memoriei tuturor celor care au contribuit la făurirea Marii Uniri. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

Predică la APOSTOLUL din DUMINICA a XV-a Rusalii

noiembrie 30th, 2013 1 comentariu

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
DUMINICA A XV-A DUPĂ RUSALII

– II Corinteni 4, 6-15 –

Fraţilor, Dumnezeu, Care a zis: „Strălucească, din întuneric, lumina” – El a strălucit în inimile noastre, ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos. Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la noi, În toate pătimind necaz, dar nefiind striviţi; lipsiţi fiind, dar nu deznădăjduiţi; Prigoniţi fiind, dar nu părăsiţi; doborâţi, dar nu nimiciţi; Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viaţa. Dar având acelaşi duh al credinţei, – după cum este scris: „Crezut-am, pentru aceea am şi grăit”, – şi noi credem: pentru aceea şi grăim, Ştiind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi cu Iisus şi ne va înfăţişa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul să prisosească prin mai mulţi mulţumirea, spre slava lui Dumnezeu.

OMORÂREA

„Purtând totdeauna în trup omorârea lui Iisus…”
(II Corinteni 4, 10)
 
 
        PAVEL, iubiţii mei cititori, Pavel nu a fost de la început apostol al lui Hristos. Dimpotrivă, a fost un vrăjmaş al Bisericii şi un hulitor, un prigonitor al creştinilor. Însă din clipa în care a avut vedenia aproape de Damasc şi a auzit glasul “Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” (Fapte 9, 4), de atunci a crezut şi a devenit cel mai mare predicator al Evangheliei. Cine poate să descrie măreţia lui Pavel! Sfântul Ioan Gură-de-Aur, care era un admirator al lui, zice: ”Dacă vrei să vezi în ce punct al decăderii poate să ajungă omul, uită-te la Iuda, care pentru 30 de arginţi L-a trădat pe iubitul său Învăţător; şi, iarăşi, dacă vrei să vezi la ce înălţime a virtuţii poate să ajungă omul, uită-te la Apostolul Pavel. A ajuns până la al treilea cer şi a auzit ”cuvinte de nespus, pe care nu este îngăduit omului a le grăi” (II Corinteni 12, 4). Şi un filosof şi teolog mai nou a spus despre Pavel, că este primul după Unul, adică după Hristos.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PROPOVĂDUITOR ŞI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINŢE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

noiembrie 30th, 2013 Fără comentarii

PROPOVĂDUITOR ŞI MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINŢE – SFÂNTUL APOSTOL ANDREI
*

Am găsit pe Mesia! – Chemarea la apostolat şi ucenicia întru ştiinţa mântuirii

Andrei, slăvitul Apostol al lui Hristos, era originar din Betsaida, cetate de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Era frate drept cu Simon, Sfântul Apostol Petru, dar, spre deosebire de acela, care era căsătorit, Andrei a ales să-şi trăiască viaţa în feciorie şi locuia în casa fratelui său. Ei practicau împreună meseria de pescari, învăţată de la tatăl lor Iona, şi respectau cu multă evlavie poruncile Legii.

Atunci când Sfântul Ioan Botezătorul străbătea Iudeea şi ţinutul de dincolo de Iordan, propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi chemarea la pocăinţă, Andrei a alergat la El, renunţând la tot ceea ce îl lega de lume şi i s-a făcut ucenic.

Într-o zi, după ce L-a botezat pe Iisus, Ioan Botezătorul era cu Andrei şi cu un alt ucenic al său, viitorul Apostol şi Evanghelist Ioan, şi, arătând spre Domnul Iisus Hristos care trecea pe acolo, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1, 35). La acest cuvânt al învăţătorului lor, care le arăta spre Acela pentru care el fusese trimis de Dumnezeu ca Înaintemergător, Ioan şi Andrei au mers după Iisus, ca să afle mai multe despre El. „Iar Iisus, întorcându-Se şi văzăndu-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi [care se tălcuieşte: Învăţătorule], unde locuieşti? El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon–Petru” (Ioan 1, 38-40).

Din acea convorbire Andrei a dobândit convingerea că acest Iisus este Mesia cel aşteptat de veacuri de poporul său, Mântuitorul lumii. Cu mare bucurie, s-a dus apoi să spună şi fratelui său Simon: „Am găsit pe Mesia!” (Ioan 1, 41) şi l-a condus la Iisus.

Andrei a fost, aşadar, cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos şi el a vestit acest adevăr celui ce va fi verhovnicul cetei apostolilor. De aceea, Sfântul Andrei a primit între apostoli supranumele de „primul chemat” sau „cel dintâi chemat”. Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos i-a schimbat întreg cursul vieţii. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags: