Arhivă

Arhivă pentru martie, 2016

DUMINICA ORTODOXIEI ÎN PATRIARHIA BULGARIEI, 2016 (PHOTO)

martie 22nd, 2016 Fără comentarii

На 20 март 2016 г. тържествената св. Литургия за Неделя Православна в ПКСХП „Св. Александър Невски” бе оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит. В съслужение с него бяха Техни Преосвещенства Маркианополски еп. Константин и Браницки еп. Григорий – викарий на Софийския митрополит, архим. Дионисий – председател на ЦН на патриаршеския храм, архим. Герасим – гл. секретар на Св. Синод, представителите на Московската патриаршия и на Румънската патриаршия у нас: архим. Филип (Василцев) и ставр. ик. Нелуц Опря, ик. Александър Величков, ставр. ик. Костадин Гаврилов, прот. Николай Георгиев, прот. Йоан Попов, свещ. Антоний Милушев, заедно с протодяконите Александър Нешев и Иван Петков, дяк. д-р Деян Коруноски, дяк. Васил Танев и гостът от Киевската духовна академия дяк. Йоан Анатал.

Text (bg) Aici:  Десислава Панайотова
Photo: Таня Вълчанова

Citeşte mai departe…

DUMINICA ORTODOXIEI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (2016) – (PHOTO & VIDEO)

martie 22nd, 2016 Fără comentarii

02

ORNAM1

ORNAM1

ORNAM1

Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν Μαρτίου 2016, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν καί Προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν τό γεγονός τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων ὑπό τῶν εὐσεβῶν αὐτοκρατόρων Θεοδώρας τῆς Αὐγούστας καί Μιχαήλ τό ἔτος 843 μ.Χ. μετά ἀπό τόν ἕνα καί πλέον αἰῶνα ἀπηνοῦς διωγμοῦ ἐναντίον αὐτῶν. Citeşte mai departe…

Patriarhia Română susţine „Marşul pentru viaţă 2016. Pentru viață, pentru femeie, pentru familie”

martie 22nd, 2016 Fără comentarii

Patriarhia Română susţine „Marşul pentru viaţă 2016. Pentru viață, pentru femeie, pentru familie”

Patriarhia Română binecuvintează şi susţine Marşul pentru viaţă 2016. Pentru viață, pentru femeie, pentru familie, organizat de mai multe asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale creştine din România în ziua de sâmbătă, 26 martie 2016, în numeroase oraşe din ţară.

Potrivit învăţăturii Bisericii, avortul este o crimă comisă împotriva unei fiinţe (persoane) nevinovate care nu se poate apăra. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea că astăzi familia se confruntă adesea cu violenţa domestică, divorţul, avortul, abandonul copiilor de către părinţi şi al părinţilor vârstnici şi bolnavi de către copii, delincvenţa juvenilă, indiferenţa faţă de suferinţa altora, suicidul, dorinţa de câştig material imediat şi cu orice preţ, alcoolismul şi drogurile, concubinajul etc.
Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

Mircea Dogaru: Ortodoxie şi Catolicism

martie 21st, 2016 1 comentariu

Categories: APOLOGETICA, VIDEO Tags:

PASTORALA SFÂNTULUI SINOD LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2016

martie 19th, 2016 Fără comentarii

pastorala12

Pastorala Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române

la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2016

Ortodoxia, calea împărătească a Evangheliei

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler

şi Preaiubiţilor credincioşi

din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl,

Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

iubiţi credincioşi şi credincioase,

Binecuvântat să fie Dumnezeu Care ne-a învrednicit să prăznuim, şi în acest an, Duminica Ortodoxiei şi să continuăm urcuşul nostru duhovnicesc, prin post şi rugăciune, către slăvita sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Duminica de astăzi este, ca toate Duminicile, o Zi a Domnului şi o Zi a Învierii, fiind ziua cea dintâi a săptămânii (Matei 28, 1), dar ea este totodată şi sărbătoarea dreptei credinţe, este „hramul Ortodoxiei, pe care îl cinstim în fiecare an, de peste douăsprezece veacuri.

Ortodoxia, pe care o sărbătorim astăzi, este Biserica lui Hristos pe pământ[1]şi a fost întemeiată de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, pe temelia apostolilor şi a prorocilor (Efeseni 2, 20). Această Biserică păstrează, de două milenii, neschimbată învăţătura Întemeietorului ei şi rânduiala Sfinţilor Apostoli, în forma stabilită de Sfinţii Părinţi şi de Sinoadele ecumenice. Citeşte mai departe…

Categories: Pastorale, PATRIARHIA ROMÂNIEI Tags:

CU NOI ESTE DUMNEZEU…, GLAS II

martie 18th, 2016 Fără comentarii

16 martie 2016: În ziua de miercuri din prima săptămână a Postului Mare Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova (Photo & Video)

martie 16th, 2016 Fără comentarii

La 16 martie, în ziua de miercuri a primei săptămâni din Postul cel Mare, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat vecernia și prima în acest an Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

15 martie 2016: Slujirea Patriarhului în marțea primei săpămâni din Postul Mare la mănăstirea stavropighială Novospasski (Photo)

martie 16th, 2016 Fără comentarii

Dimineața la 15 martie 2016, în marțea primei săpămâni din Postul cel Mare, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a rugat conform tipicului bisericesc la mănăstirea stavropighială de călugări Novospasski, or. Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Citeşte mai departe…

Regulamentul de organizare și funcționare a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

martie 16th, 2016 Fără comentarii

slide3

FOTO: Academia Ortodoxă din Creta – locația desfășurării viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox

Articolul 1

Introducere

Prin Harul Preasfintei Treimi, Sfântul și Marele Sinod este o expresie autentică a tradiției canonice și a practicii bisericești dintotdeauna pentru funcționarea sistemului sinodal în Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. El este convocat de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, cu acordul Preafericirilor lor, toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale recunoscute de toți și este constituit din membrii desemnați de toate Bisericile Ortodoxe locale.

Articolul 2

Convocarea Sinodului

Convocarea Sinodului este anunțată prin scrisori patriarhale emise de Patriarhul Ecumenic şi adresate tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale locale, prin care:

1. se anunță încheierea pregătirii presinodale a elementelor de pe ordinea de zi a Sinodului, aprobată la nivel panortodox;

2. este fixat timpul și locul întrunirii Sinodului, cu acordul Preafericirilor lor, toți Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale, și

3. invită Bisericile Ortodoxe Autocefale locale, în conformitate cu hotărârile luate la nivel panortodox, la Sinaxele Preafericiţilor Întâistătători, să-şi numească reprezentanţii lor la Sinod. Citeşte mai departe…

Categories: SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD Tags:

Temele Marelui Sinod Ortodox din iunie 2016 [1]

martie 16th, 2016 Fără comentarii

sinaxa3

1. Autonomia şi modul ei de proclamare

A V-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, lucrând la textul adoptat şi aprobat de către Comisia Interortodoxă Pregătitoare la Chambésy, între 9-17 decembrie 2009, „Autonomia şi modul ei de proclamare”, a examinat dimensiunile eclesiologice, canonice şi pastorale ale instituţiei Autonomiei şi au căutat o formulă unanimă a consensului panortodox cu privire la această chestiune.

Chestiunile examinate de către cea de a V-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, care decurg din această temă elaborată de Comisia Interortodoxă Pregătitoare mai sus menţionată, se referă la:

1. noţiunea, conţinutul şi diferitele modele ale instituţiei Autonomiei;

2. condiţiile prealabile pe care trebuie să le îndeplinească o Biserică locala, pentru a solicita autonomia sa din partea Bisericii autocefale, din care provine;

3. competenţa exclusivă a Bisericii autocefale de a începe şi duce la bun sfârșit procedura de acordare a autonomiei unei părţi din jurisdicția sa canonică; Bisericile autonome nu se întemeiază în spaţiul geografic al diasporei ortodoxe;

4. consecinţele acestui act eclesial asupra relaţiilor Bisericii proclamate autonomă atât cu Biserica autocefală, de care aceasta a aparţinut, cât şi cu alte Biserici Ortodoxe Autocefale; Citeşte mai departe…

Categories: SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD Tags: