Arhivă

Arhivă pentru octombrie, 2016

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ CINCIZECIME (2013)

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

bogatul-nemilostiv-saracul-lazar-6

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI DOUA DUPĂ CINCIZECIME

          Moto: „Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți” (Luca, 16: 31)

          Iubiți frați și surori întru Hristos,

Permiteți-mi să subliniez chiar de la început că aceste cuvinte rostite de Avraam către omul bogat, care se afla în chinurile veșnice ale iadului, descriu foarte exact condiția tragică a celor resping pe Hristos din societatea noastră contemporană. Încercați să cugetați: N-a trimis Dumnezeu pe Cineva din morți pentru a ne avertiza, pe Însuși Fiul Său, Care a devenit ”începătură, apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui,” și cu toate acestea două treimi din populația lumii de astăzi Îl respinge pe Hristos (I Cor., 15:23)? N-a fost Hristos, întocmai ca Lazăr, respins și disprețuit de oameni? Nu a stat El la poarta din dos a lumii, iarăși, întocmai ca Lazăr, când a fost născut în peștera Betleemului? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ CINCIZECIME (2012)

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

bogatul-nemilostivsaracul-lazar

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI DOUA DUPĂ CINCIZECIME

          Moto: „Dacă nu ascultă de Moise și de prooroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva dintre morți(Luca, 16:31)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

În pericopa evanghelică de astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos nu numai că dă puțin la o parte perdeaua ce ne separă pe noi de veșnicie – pentru a ne lăsa să vedem ce fel de viață vor trăi oamenii în cealaltă parte a eternității; El ne avertizează și despre păcatul indiferenței, apaqeia – apathia. “Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porții lui, plin de bube(Luca, 16:19-20).

Observați că, fizic, omul bogat și Lazăr sunt aproape împreună, dar în oricare alt aspect ei sunt foarte departe unul de celălalt. Unul din ei, Lazăr, este bolnav, celălalt, omul bogat, este sănătos. Unul este bogat, celalalt este sărac. Unul are prieteni, celălalt e fără prieteni. Unul se hrănește îmbelșugat, celălalt dorește să fie hrănit cu firimituri. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI DOUA DUPĂ CINCIZECIME: STANDARDELE LUI DUMNEZEU SAU STANDARDELE OAMENILOR? (2011)

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

bogatul-nemilostiv1

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI DOUA DUPĂ CINCIZECIME:

STANDARDELE LUI DUMNEZEU SAU STANDARDELE OAMENILOR?

Iubiți frați și surori în Hristos,

 În cartea sa intitulată De ce nu sunt Creștin? filosoful ateu Bertrand Russell a scris: ”Eu nu simt că vreo persoană care este într-adevăr profund umană poate crede în pedeapsa veșnică… Trebuie să spun că eu cred că toată această doctrină – că focul iadului este pedeapsa păcatului – este o doctrină a cruzimii.”

 Ei bine, permiteți-mi să subliniez că acest gânditor fără Dumnezeu respinge în mod izbitor Cuvântul lui Dumnezeu revelat. În orbirea lui, el pierde din vedere faptul că nu Dumnezeu este Cel care pedepsește oamenii, ci ei sunt cei care aleg veșnicia fără Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează pe nimeni niciodată să intre în Împărăția Sa împotriva voinței lui! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

1 noiembrie: CUVIOSUL DAVID CEL BĂTRÂN DIN INSULA EVIA (Viaţa, Paraclisul, Acatistul)

octombrie 31st, 2016 5 comentarii

 CUVIOSUL DAVID CEL BĂTRÂN DIN INSULA EVIA

1 noiembrie

Micul David s-a născut în Gardinita ,în insula Eubeea, într-o casă binecuvantată cu credinţă. Fiind fiu de preot, era mereu dus la biserică, unde îl atrăgea nespus, icoana Sfântului Ioan Botezăorul.

Întrebat ce-i plăcea în biserică, copilul de doi ani răspundea enigmatic: „Ochii Maicii Domnului, Tronul lui Iisus Hristos şi Aripile Sfântului Ioan Botezatorul.”

Într-o dimineaţă , familia lui David s-a speriat , negăsindu-şi micuţul în pat. De marţi până sâmbătă, tot ţinutul a fost alertat, oamenii pornind în căutarea lui, dar spre disperarea tuturor, nimeni nu l-a descoperit pe micul David. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 noiembrie: TROPARUL, CANOANELE ŞI VIAŢA SF. COSMA ŞI DAMIAN (GREEK, ROMANIAN, ENGLISH)

octombrie 31st, 2016 1 comentariu

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. COSMA ŞI DAMIAN

1 noiembrie 

 

Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (1)

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul al 8-lea:

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcători, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

 

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia, glasul 1:

Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Să cântăm toate popoarele Celui Ce a mântuit pe Israel din robia cea amară a lui Faraon şi cu picioare neudate prin adâncul mării l-a povăţuit, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

1 noiembrie, POMENIREA SF. IOAN DE KRONSTADT în Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei (4 VIDEO, RU & EN) – Saint Jean de Cronstadt

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

 

*

*

*

Categories: VIDEO Tags:

Părintele Epifanie: „Hristos ne topește cu dragostea Sa, ne covârșește”

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

Părintele Epifanie: „Hristos ne topește cu dragostea Sa, ne covârșește”

„Dacă te-ajută harul lui Dumnezeu, nimic nu-i greu, nimic nu-i aspru. Că știi pentru ce ai venit. N-ai venit să stai în fotoliu, să stai comod. Ai venit să te apropii mai mult de Hristos și să-ți dea dulceața Lui, dragostea Lui. Te topește cu dragostea Lui, cu bunătatea și blândețea Lui. Și atunci, ce poți să faci? Să stai numai să plângi, să plângi și să ceri milă pentru tine și pentru toată lumea sau pentru cei care îți cer rugăciunile.”

De metanie din Mănăstirea Pângărați, Părintele ierodiacon Epifanie a ajuns la Sihăstria Tarcăului în 2001, cu Părintele ieromonah Visarion, care a viețuit aici și a fost și egumen prin ’75, când mănăstirea avea statut de schit. Ulterior, bătrânul s-a retras să pustnicească într-o poieniță, pe Bolovăniș, și era cercetat adesea de Părintele Epifanie, care-l prețuia mult. Cum și-l amintea pe dascălul său, de ce pleacă un călugăr la pustie și cum Îl simți pe Dumnezeu în liniștea codrilor, după ce mintea se linişteşte, ne-a spus câteva cuvinte Părintele Epifanie.

Citeşte mai departe…

Categories: Interviuri, ORTODOXIE Tags:

Bunătatea – lucrul cel mai de valoare al omului

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

Bunătatea – lucrul cel mai de valoare al omului

E o valoare să fii inteligent, e o valoare să fii realizat, să ai o înfăţişare frumoasă, să ai o situaţie bună. E o valoare să fii conducător de oameni, dacă poţi ajunge conducător de oameni. Sunt multe valori în lumea aceasta, dar de măsura bunătăţii nu există nimic! 

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Cuviosul Inochentie de la Probota – cinstit în Moldova ca un adevărat sfânt şi rugător

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

Cuviosul Inochentie de la Probota – cinstit în Moldova ca un adevărat sfânt şi rugător

Ziua şi noaptea slăvea pe Dumnezeu cu neadormite rugăciuni, cu post îndelungat şi cu multe lacrimi care spală orice păcat şi îndumnezeiesc pe om. Şi atât a sporit cuviosul acesta, încât şi făcător de minuni s-a făcut. Pentru aceea tuturor le era iubit şi mulţi bolnavi se vindecau cu rugăciunile lui.

Sfântul Inochentie de la Probota (secolele XV-XVI)

În vechea Mănăstire Probota de pe Valea Siretului au trăit, încă din secolul XIV, călugări iubitori de Hristos şi împodobiţi cu multe daruri şi fapte bune. Dintre toate, precum însuşi numele mănăstirii o dovedeşte, cea mai aleasă virtute din această obşte era dumnezeiasca dragoste.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pateric Tags:

Schimonahia Valentina Neacşu, ultima călugăriţă care a sihăstrit în Munţii Neamţului

octombrie 31st, 2016 Fără comentarii

Schimonahia Valentina Neacşu, ultima călugăriţă care a sihăstrit în Munţii Neamţului

În anul 1945, iubind foarte mult liniştea, s-au retras împreună în Munţii Sihlei. Aici, găsind un bordei pustnicesc, cu binecuvântarea stareţului Cleopa din Mănăstirea Sihăstria, au rămas într-însul. Şi s-au nevoit mama şi cu fiica, pentru dragostea lui Hristos, douăzeci de ani, în linişte, smerindu-se una înaintea celeilalte şi rugându-se ziua şi noaptea pentru ele şi pentru oameni.

Valentina Neacşu, pustnică din Munţii Sihlei (18861964)

Această smerită nevoitoare a lui Hristos a fost ultima călugăriţă care a sihăstrit în Munţii Neamţului, în secolul acesta.

Era de loc din judeţul Vaslui. În tinereţe a fost căsătorită şi a avut doi copii. Apoi, murindu-i soţul în război, în anul 1920 şi-a luat fiica şi s-au dus amândouă în Mănăstirea Giurgeni (Roman). Acolo au făcut ascultare zece ani. Alţi cincisprezece ani au făcut ascultare în Mănăstirea Almaş (Neamţ). Iar în anul 1945, iubind foarte mult liniştea, s-au retras împreună în Munţii Sihlei.

Citeşte mai departe…

Categories: ASCEȚI, ORTODOXIE, Pateric Tags: