Arhivă

Arhivă pentru decembrie, 2016

La Mulți și Binecuvântați Ani!

decembrie 31st, 2016 3 comentarii

Categories: Anunţuri Tags:

Pr. Cleopa Ilie : PREDICĂ DESPRE SFÂNTUL VASILE CEL MARE (1 Ianuarie)

decembrie 31st, 2016 1 comentariu

Din “Predici la Sărbătorile de peste an” Editura Christiana  2001

Predica Părintelui Cleopa Ilie despre  SFÂNTUL VASILE CEL MARE

 (1 Ianuarie)

*

Legături:

* * *

Tot astăzi, Sfânta Biserică Sobornicească prăznuieşte pe cel mai mare ierarh al Bisericii, pe stâlpul cel de foc, pe gura cea de foc a Duhului, pe Marele Vasile, cum aţi auzit poate azi, cântându-se la dumnezeiasca Liturghie. El a fost cel mai ager la minte şi cel mai sfânt şi mai prevăzător cu mintea dintre ierarhi. Toate soboarele ecumenice şi locale care s-au ţinut, în diferite vremi şi locuri, au ţinut seama de autoritatea canoanelor lui.

Toţi l-au citit, mii de sfinţi şi de ierarhi au păzit hotarele puse de el. Pentru ce? Sfântul Vasile a fost ochiul Bisericii şi a rămas ochiul Bisericii până la sfârşitul veacurilor. Unde s-a născut? În CezareeaCapadochiei. Părinţii lui s-au numit Vasile şi Emilia. Tatăl său era din Pont, adică de lângă Marea Neagră, unde e Turcia de astăzi. Era unul din zece fraţi. Unul a murit şi nouă au trăit. Dumnezeiescul Grigore de Nazianz, Cuvântătorul de Dumnezeu, zice de familia lui că a binecuvântat-o Dumnezeu cu Marele Vasile, măcar că nici ceilalţi copii n-au rămas mult mai jos decât dânsul. Toţi cei patru fraţi şi cinci fete din familia lor petreceau cu sfinţenie, cu cucernicie, cu milostenie şi cu o bună aşezare a sufletului. Deci o familie mare de sfinţi a fost familia Sfântului Vasile   (vezi Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, 1 ianuarie). Citeşte mai departe…

Duminica dinaintea Botezului Domnului – Comentarii patristice

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Duminica dinaintea Botezului Domnului – Comentarii patristice  

„Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.

synaxis_of_saint_john_the_holy_glorious_prophet_baptist_and_forerunner_menologion_of_basil_ii

 Duminica dinaintea Botezului Domnului (Ev. Mc. 1, 1-8) 

(Mc. 1, 1) Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Calea Domnului trebuie pregătită înlăuntrul inimii; căci inima omului este atât de mare și încăpătoare încât ar încăpea lumea întreagă. Însă măreția ei nu se vede în mărimea trupului, ci în puterea minții care o ajută că cuprindă atât de bine înțelegerea adevărului. Pregătiți așadar în inimile voastre calea Domnului, prin traiul în bună-cuviință. Țineți calea dreaptă a vieții astfel încât cuvintele Domnului să poată pătrunde fără piedică.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI (2012)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

565ad78acdacd54f40cecff7a67770b9

PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit” (II Timotei, 4:7)

La mulți ani! An Nou fericit!

Iubiți frați și surori în Hristos,

Aceasta îi scria Sfântul Apostol Pavel ucenicului său Timotei, din Roma, în Anul Domnului 65-67, pe când se afla în lanțuri în închisoare, suferind și fiind aproape de execuție.  El fusese închis pentru ceva timp. Unul din ucenicii săi din Efes, Onisifor, l-a vizitat. Nimeni nu a fost lângă Apostol la prima sa audiență, dar el s-a apărat cu succes și „a fost izbăvit din gura leului” (II Tim., 4:16; 17). Cu toate acestea, el nu are nici o speranță că va fi eliberat și știe că sfârșitul său e aproape.  Dar, ceea ce este și mai rău, prietenii săi i s-au întors împotrivă; de aceea, ar vrea să-l vadă pe Timotei încă o dată. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI – HRISTOS – SINGURUL SENS ADEVĂRAT ÎN VIAŢĂ (2011)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Ap Pavle

PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI:

HRISTOS – SINGURUL SENS ADEVĂRAT ÎN VIAŢĂ

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De-acum mi s-a gătit cununa dreptăţii pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, Dreptul Judecător, şi nu numai mie ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim. 4:7-8)

   Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Există un vechi proverb islamic care sună cam aşa: „Dacă auzi că un munte s-a mutat, să crezi; dar dacă auzi că un om şi-a schimbat caracterul, să nu crezi!” Acest proverb poate fi valabil pentru religia fatalistă islamică, dar nu poate fi în nici un caz potrivit cu viziunea creştin-ortodoxă despre oameni. Credinţa noastră învaţă, fără vreo umbră de dubiu, că harul lui Dumnezeu, lucrând împreună cu voinţa noastră – lucrare ce se numeşte sinergie – face posibile atât mutarea munţilor – chiar a munţilor necredinţei – cât şi transfigurarea fiinţelor umane.  Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

TROPARUL SF. VASILE CEL MARE (Grupul Psaltic ”Sf.M.Mc. Dimitrie” – Craiova)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

TROPARUL SF. VASILE CEL MARE

(Grupul Psaltic ”Sf.M.Mc. Dimitrie” – Craiova)

Sursa

Sf. Vasile cel Mare: Să fii şi aici ca şi în viaţa viitoare

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Sf. Vasile cel Mare: Să fii şi aici ca şi în viaţa viitoare

 

Întotdeauna să pui înaintea ochilor ultima zi din viața ta. Când te scoli în zorii zilei, să nu fii sigur că mai ajungi până seara; de când îţi întinzi trupul în pat să se odihnească, să nu tragi nădejde că vei mai vedea lumina zilei, astfel te vei putea înfrâna mai uşor de la toate patimile. Inima ta să mediteze pururea la bunurile cereşti făgăduite, ca însăşi acelea să te cheme pe calea virtuţilor.

Să fii şi aici ca şi în viaţa viitoare. Toate bunurile pământeşti pe care le posezi, să le transpui în lăcaşurile cereşti, ca şi cum tu de acolo ai fi venit. În felul acesta, când vei fi chemat de Domnul, vei merge în linişte şi cu plăcere. Atunci, după ce va fi descătuşat de legăturile trupului, sufletul tău va fi întâmpinat de cetele îngerilor; atunci, toată mulţimea sfinţilor se va uni cu tine în îmbrăţişare şi te va duce în rugăciuni, în faţa adevăratului Judecător.

Citeşte mai departe…

ÎPS Ierotheos Vlachos: SFÂNTUL VASILE CEL MARE ŞI VIAŢA ISIHASTĂ

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Sfântul Vasile cel Mare şi viaţa isihastă

 

Înaltpreasfinţitul Ierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie 

 

Sfântul Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei a excelat în multe domenii bisericeşti, în pastorală, în învăţătura ortodoxă, în luptele anti-eretice, în filantropie, în liturgică, în asceză şi altele. Era un om cu mulţi talanţi şi cu multe harisme care a lăsat urme statornice şi de neşters ale trecerii lui prin această viaţă. Şi dacă ne-ar fi lăsat doar sfânta liturghie care îi poartă numele şi care reprezintă o prezenţă vie a sa şi ne hrăneşte duhovniceşte de fiecare dată când o săvârşim, şi tot ar fi mare şi minunată opera lui.

Cu toate acestea, influenţa pe care a exercitat-o asupra contemporanilor săi şi asupra generaţiilor ulterioare lui se datorează experienţei personale a lui Dumnezeu pe care o dobândise, lucru care se surprinde în toate textele sale. Când cineva deţine o asemenea experienţă duhovnicească, teologia lui are stabilitate şi exactitate, dacă se întrunesc desigur şi alţi factori, precum învăţarea şi cunoaşterea obiectului. Din această perspectivă se explică atributul de „arătător al celor cereşti” (ουρανοφάντωρ) pe care i l-a conferit tradiţia bisericească.

Marele Vasilie a cunoscut personal viaţa isihastă atunci când a vieţuit în Pont, aproape de râul Irin, iar această viaţă isihastă a trecut în toate textele în care vorbeşte despre viaţa monahală[1]. Citeşte mai departe…

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI, SFÂNTUL VASILE CEL MARE, ANUL NOU (2011)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

peritomikyriouagiosvasilios011

TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI.

SFÂNTUL VASILE CEL MARE. ANUL NOU 

      „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filosofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Coloseni, 2:8)

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Celebrăm astăzi o întreită sărbătoare. În întreaga ţară oamenii sunt pregătiţi să îngroape vechiul an. Pe calendarele noastre de acasă putem să subliniem ziua de 31 decembrie cu cerneală neagră, pentru a marca decesul unui alt an. În timp ce ne pregătim de câteva ore să aşezăm anul trecut în mormântul Istoriei Umane, înţelegem că un alt an din viaţa noastră pământească a trecut, un an care s-a dus pentru totdeauna, un an pe care nu-l putem aduce înapoi. Să sperăm că în acest An Nou vom petrece mai mult timp pentru frecventarea bisericii, pentru a veni în prezenţa lui Hristos la Sfânta Liturghie şi nu numai. Să ne rugăm ca acest An Nou să ne aducă mai aproape de trăirea Credinţei noastre sfinte, să ne facă mai buni şi mai generoşi cu cei ce au nevoie de noi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Arhim. Timotei Kilifis: Tăierea împrejur a lui Hristos şi primirea Numelui

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Arhim. Timotei Kilifis: Tăierea împrejur a lui Hristos şi primirea Numelui

taierea-imprejur-a-domnului

Hristos n-a venit să desfiinţeze Legea şi proorocii, ci să le împlinească, ne spune Evanghelia Sa. A venit să ni le facă desăvârşite: N-am venit să stric, ci să împlinesc Legea şi profeţii (Matei 5, 17). De aceea a şi împlinit destule prevederi ale Legii iudaice din perioada Lui, ca să nu pară un reformator şi să provoace degrabă ura compatrioţilor Săi, şi să se integreze de drept în societatea iudaică, înlăuntrul căreia Îşi va desfăşura activitatea în timpul vieţii Sale publice. Şi oricum era de acord cu împlinrea câtorva prescripţii tipiconale fundamentale. Astfel, a împlinit tăierea împrejur după fire din acel timp. Adică, această tăiere care se aplică tuturor băieţilor la opt zile după naştere, din raţiuni de „sănătate” şi, prin extensie, şi pentru o orientare duhovnicească autentică. Hristos, plecând de la tăierea împrejur impusă de tipicul Legii, a făcut trecerea spre tăierea împrejur duhovnicească, care  înseamnă reînnoirea totală a omului. Aceasta este desăvârşirea noii creaţii, a noii tăieri împrejur duhovniceşti.
Categories: Cuvinte de folos Tags: