Arhivă

Arhivă pentru decembrie, 2016

Duminica dinaintea Botezului Domnului – Comentarii patristice

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Duminica dinaintea Botezului Domnului – Comentarii patristice  

„Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”.

synaxis_of_saint_john_the_holy_glorious_prophet_baptist_and_forerunner_menologion_of_basil_ii

 Duminica dinaintea Botezului Domnului (Ev. Mc. 1, 1-8) 

(Mc. 1, 1) Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Calea Domnului trebuie pregătită înlăuntrul inimii; căci inima omului este atât de mare și încăpătoare încât ar încăpea lumea întreagă. Însă măreția ei nu se vede în mărimea trupului, ci în puterea minții care o ajută că cuprindă atât de bine înțelegerea adevărului. Pregătiți așadar în inimile voastre calea Domnului, prin traiul în bună-cuviință. Țineți calea dreaptă a vieții astfel încât cuvintele Domnului să poată pătrunde fără piedică.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI (2012)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

565ad78acdacd54f40cecff7a67770b9

PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit” (II Timotei, 4:7)

La mulți ani! An Nou fericit!

Iubiți frați și surori în Hristos,

Aceasta îi scria Sfântul Apostol Pavel ucenicului său Timotei, din Roma, în Anul Domnului 65-67, pe când se afla în lanțuri în închisoare, suferind și fiind aproape de execuție.  El fusese închis pentru ceva timp. Unul din ucenicii săi din Efes, Onisifor, l-a vizitat. Nimeni nu a fost lângă Apostol la prima sa audiență, dar el s-a apărat cu succes și „a fost izbăvit din gura leului” (II Tim., 4:16; 17). Cu toate acestea, el nu are nici o speranță că va fi eliberat și știe că sfârșitul său e aproape.  Dar, ceea ce este și mai rău, prietenii săi i s-au întors împotrivă; de aceea, ar vrea să-l vadă pe Timotei încă o dată. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI – HRISTOS – SINGURUL SENS ADEVĂRAT ÎN VIAŢĂ (2011)

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Ap Pavle

PREDICĂ LA DUMINICA DE DINAINTEA TEOFANIEI:

HRISTOS – SINGURUL SENS ADEVĂRAT ÎN VIAŢĂ

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De-acum mi s-a gătit cununa dreptăţii pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, Dreptul Judecător, şi nu numai mie ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim. 4:7-8)

   Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Există un vechi proverb islamic care sună cam aşa: „Dacă auzi că un munte s-a mutat, să crezi; dar dacă auzi că un om şi-a schimbat caracterul, să nu crezi!” Acest proverb poate fi valabil pentru religia fatalistă islamică, dar nu poate fi în nici un caz potrivit cu viziunea creştin-ortodoxă despre oameni. Credinţa noastră învaţă, fără vreo umbră de dubiu, că harul lui Dumnezeu, lucrând împreună cu voinţa noastră – lucrare ce se numeşte sinergie – face posibile atât mutarea munţilor – chiar a munţilor necredinţei – cât şi transfigurarea fiinţelor umane.  Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Cleopa Ilie: Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului – Despre chipul omului desăvârșit

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Despre chipul omului desăvârșit   

„Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48)

Iubiți credincioși,

Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbește în chip luminat despre aspra și îngereasca viață a Sfântului slăvitului prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul care, după mărturia Domnului „Este cel mai mare om născut din femeie și cu adevărat prooroc și mai mult decât prooroc” (Luca 7, 26-29). Întrucât chipul Sfântului Ioan Botezătorul este chipul omului desăvârșit, voi vorbi astăzi despre desăvârșirea creștină, după a mea slabă putere. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Mulți sunt cei ce vorbim, dar puțini cei ce facem. Însă nimenea nu trebuie să strice cuvântul lui Dumnezeu pentru negrija sa propie, ca să-și mărturisească neputința sa și să ascundă adevărul lui Dumnezeu. Aceasta ca nu cumva să ne facem vinovați, pe lângă călcarea poruncilor, și de răstălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu” (Filocalia, vol. II, Sibiu 1945, p. 114).

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predică la Sfântul VASILE CEL MARE a Pr. Prof. ION BUGA (1 ianuarie 2000)

decembrie 31st, 2016 1 comentariu

 SFÂNTUL VASILE CEL MARE

       1 IANUARIE 2000

Legături:

 * * *

        Începem acum prima zi a mileniului III. Nu vă mai faceţi nici o grijă că o fi la anul. Anul acesta începe trupul, din urmă, al milenilui care vine. Când se va termina acest trup va fi al mileniului III. Azi este începutul pentru mileniul III. Biserica a pus astăzi în faţa noastră pentru înţelegere şi pentru lucrare, pentru săvârşirea acestor fapte pe care le avem azi aici de săvârşit; trebuie să înţelegem că ele pot asigura merindea sufletească, duhovnicească, pentru un mileniu sau, de ce nu, pentru o veşnicie. Toate acestea pe care le auzim aici şi toate acestea pe care le săvârşim în cadrul Sfintei Liturghii nu sunt fapte şi acte ale timpului, ci ale veşniciei.

        Ce anume se întâmplă azi aici? Spuneam că pagina de azi a Evangheliei, lucrarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos care se săvârşeşte astăzi, Tăierea împrejur, şi toate celelalte sunt atât de bogate, atât de profunde şi în acelaşi timp extrem de acoperite în smerenie. Nici un praznic al Mântuitorului nu este mai ascuns, mai neînsemnat, aparent, decât cel de astăzi. Iată cum S-a lăsat Dumnezeu acoperit de slava şi de numele omului şi al oamenilor. Se dovedeşte mai întâi că El nu a venit pentru El sub nici un chip. Hristos-Dumnezeu a venit numai pentru om. Astăzi a venit pentru Sfântul Vasile cel Mare pe care l-a ridicat deasupra lui.

       Ce vreau să spun: dacă îl iei pe orice creştin la repezeală şi îl întrebi ce sărbătoare este astăzi îţi va spune că astăzi este Sfântul Vasile cel Mare. Foarte puţini îşi mai aduc aminte sau cunosc că praznicul de astăzi se numeşte ,,Tăierea împrejur a Domnului’’ Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Inşelăciunea diavolească

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Inşelăciunea diavolească

Pr Serafim Rose

Conceptul de înşelăciune diavolească, unul dintre cele mai importante în învăţătura Părinţilor Bisericii Ortodoxe, lipseşte cu desăvârşire din spiritualitatea protestantă şi romano-catolică, din care s-a desprins mişcarea „harismatică”. Acest fapt explică de ce o înşelare atât de evidentă a putut pune stăpânire asupra atâtor „creştini” cu numele, Şi cum un „profet” ca Nicolai Berdiaev, care provine dintr-un mediu ortodox, poate considera că este absolut esenţial ca, în „noua eră a Duhului Sfânt”, „să se renunţe la viziunea ascetică asupra lumii”. Cauza este limpede-această viziune ascetică [patristică] oferă unicul mijloc prin care omul, odată ce a primit Duhul Sfânt prin Tainele Botezului şi Mirungerii, poate continua cu adevărat să lucreze toată viaţa pentru dobândirea şi păstrarea Duhului-ea ne învaţă cum să avem discernământ duhovnicesc şi să ne păzim de înşelăciunea diavolească. „Noua spiritualitate”, la care visa Berdiaev şi pe care o pune în practică „renaşterea harismatică”, se întemeiază pe cu totul altceva şi, în lumina învăţăturii patristice ortodoxe, se dovedeşte a fi o fraudă. Ca atare, nu este loc pentru ambele concepţii în acelaşi univers spiritual. Pentru a accepta „noua spiritualitate” a „renaşterii harismatice”, trebuie să respingi Ortodoxia; şi invers, pentru a rămâne cu adevărat un bun creştin ortodox, trebuie să respingi „renaşterea harismatică”, ea nefiind altceva decât o contrafacere a Ortodoxiei.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare despre Taina Euharistiei

decembrie 31st, 2016 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare despre Taina Euharistiei

„Bun şi folositor lucru este a ne cumineca şi împărtăşi“

Adrian Agachi 

 
Primele veacuri de după venirea Mântuitorului au constituit o perioadă dificilă din punct de vedere politic pentru creştini, dar extrem de bogată din perspectiva dezvoltării spirituale. Într-una dintre epistolele sale, adresată unei femei bogate pe nume Cezaria, Sfântul Vasile cel Mare ne arată în doar câteva paragrafe ce însemnătate avea Taina Euharistiei pentru creştinii din vremea sa. Cu toate acestea, lucrul care trebuie să ne reţină atenţia de la bun început este că nu există absolut nicio oprelişte pentru care, în zilele noastre, să nu putem beneficia de un progres duhovnicesc autentic şi la fel de intens precum cel avut de creştinii din primele veacuri. Citeşte mai departe…

Le Mont Athos vu depuis un drône (Video)

decembrie 30th, 2016 Fără comentarii

Le photographe russe Valéri Blizniouk et le père Andrée Blizniouk ont fait une vidéo du Mont Athos avec des vues prises depuis un drone. A voir et à revoir!

Sursa: orthodoxie.com

Le patriarche orthodoxe d’Antioche Jean X a célébré Noël à Alep

decembrie 30th, 2016 Fără comentarii

2timthumb

S.B. le patriarche d’Antioche Jean X est arrivé à Alep le samedi 24 décembre 2016, pour célébrer Noël avec les enfants de son diocèse fidèle, qui sont blessés par l’absence de leur pasteur, S.E. le métropolite Paul.

Sa Béatitude est entré dans l’église en procession solennelle au rythme d’une fanfare, à la grande joie des fidèles. Il a célébré les matines et la divine Liturgie en la cathédrale du Prophète Élie à Alep, assisté par l’évêque Nicolas (Baalbaki), l’archimandrite Mousa al-Khasi, vicaire du métropolite Paul, l’archimandrite Alexis Shehadeh, directeur du Département patriarcal des relations œcuménique et du développement, ainsi que par de nombreux prêtres et diacres du diocèse. Citeşte mai departe…

Categories: en Français, PATRIARHIA ANTIOHIEI Tags:

L’Église orthodoxe de Géorgie se prononce définitivement sur le Concile de Crète

decembrie 30th, 2016 Fără comentarii

1timthumb

Le 22 décembre 2016 s’est tenue la session ordinaire du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Géorgie, sous la présidence du Catholicos-Patriarche de toute la Géorgie Élie II. Le métropolite de Zugididi et de Tsaïshi (Sharashenidzé) a été nommé secrétaire.

Lors de la session a été examiné, entre autres, la question du Concile de Crète. Le Saint-Synode a pris la décision suivante:

«En ce qui concerne les documents adoptés en Crète, le métropolite de Gori et d’Ateni André (Gvazava) a lu un rapport mentionnant ce qui suit: ‘Comme on le sait, du 17 au 26 juin, en Crète, a eu lieu le Concile, aux travaux duquel ont pris part les représentants de dix Églises locales orthodoxes. Citeşte mai departe…