Arhivă

Arhivă pentru martie, 2017

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş: PREDICĂ LA BUNAVESTIRE (25 martie 2016)

martie 24th, 2017 Fără comentarii

annunciation6

Iubiții mei[1],

bucuria adevărată vine de sus! Bucuria adevărată vine de la Dumnezeu. Pentru că bucuria aceasta e duhovnicească, e sfântă, ne împlinește pe noi, oamenii, dar înduhovnicește și întreaga creație. Pentru că bucuria pe care noi o prăznuim azi e bucuria întregii umanități, dar și a întregii creații a lui Dumnezeu.

Pentru că azi, Dumnezeu a binevoit să bucure neamul omenesc și întreaga făptură printr-obunăvestire dumnezeiască.

Căci El a trimis pe Îngerul Gavriil [Γαβριὴλ], pe Arhanghelul Lui, într-un oraș din Galilea [Γαλιλαία], numit Nazaret [Ναζαρέτ] [Lc. 1, 26, BYZ], la Fecioara Maria, care era logodită cu un bărbat numit Iosif [Lc. 1, 27]. Și ei i-a spus astfel Îngerul: „Bucură-te, cea plină de har [Χαῖρε, κεχαριτωμένη]! Domnul [este] cu tine [ὁ κύριος μετὰ σοῦ]. Binecuvântată [ești] tu în[tre] femei [εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν]” [Lc. 1, 28, BYZ].

Iar Arhanghelul Gavriil nu a făcut decât să constate și să sublinieze sfințenia cea prea mare a Fecioarei Maria. Căci a fi plin de har e începutul bucuriei celei veșnice. Pentru că Dumnezeu este împreună cu cei Sfinți ai Lui. Și ajungi un om binecuvântat, numai dacă ești cu Dumnezeu, dacă ești plin de slava Lui. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Sofronie Saharov: De pe Cruce nu te pogori, alții te iau

martie 24th, 2017 Fără comentarii

23Pr. Sofronie Saharov: De pe Cruce nu te pogori, alții te iau

 

Părintele Sofronie Saharov (pe atunci ierodiacon), scriind în 1934, din Sfântul Munte, prietenului său David Balfour:

“Creștinul niciodată nu va putea atinge nici dragostea pentru Dumnezeu, nici adevărata dragoste pentru om, de nu va trăi foarte multe și grele dureri. Harul vine numai în sufletul care a suferit până la capăt. Citeşte mai departe…

Pr. Proclu Nicău: „Dea Domnul după inima ta”

martie 24th, 2017 Fără comentarii

Pr. Proclu Nicău: „Dea Domnul după inima ta”

Prima dată când mă duc la chilie, să mă iert cu aceia cu care am făcut ascultarea, fie că am ceva cu cineva, fie că nu am, eu să zic: „Blagosloviți și mă iertați pe mine, păcătosul, poate am supărat cu ceva”. Și el (ei) zic: „Dumnezeu să te ierte”. Și când mă duc la chilie să n-am nimic cu nimeni, și acela-i câștigul meu. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Sf. Ierarh Luca al Crimeei: Cuvinte de folos la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

martie 23rd, 2017 Fără comentarii

Sf. Ierarh Luca al Crimeei: Cuvinte de folos la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Credinţa noastră nu este zadarnică

„Astăzi este începătura mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil harul binevesteşte”. Acum s-a împlinit taina cea mare a credinţei noastre creştineşti, s-a împlinit lucrul pe care cu şapte sute de ani înainte de Naşterea Domnului Iisus Hristos l-a prezis Sfântul Proroc Isaia: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu, şi vor chema numele Lui Emanuil, care înseamnă: „Cu noi este Dumnezeu”. De ce spunea acest sfânt proroc că Domnul va fi numit Emanuel, dacă Arhanghelul Gavriil, care a heretisit-o acum pe Preasfânta Fecioară Maria, a zis că Ea îi va pune numele de Iisus? Ce să însemne acest lucru? El se lămureşte prin înţelesul numelui de Emanuel: „cu noi este Dumnezeu”. Citeşte mai departe…

Predica la Buna Vestire de pr. Boris Raduleanu

martie 23rd, 2017 1 comentariu

Predica la Buna Vestire de pr. Boris Raduleanu

„Astazi este inceputul mantuirii noastre si aratarea tainei celei din veac; fiul lui Dumnezeu se face Fiu al Fecioarei.”
Acesta este troparul sarbatorii noastre de astazi. Dumnezeu se face Om, ca sa ridice pe om si omenirea la Dumnezeu. Si aceasta datorita Fecioarei Maria. Daca n-ar fi fost Buna Vestire, daca n-ar fi fost raspunsul Ei pozitiv, n-am fi avut nici Nasterea Mantuitorului, nici Schimbarea la Fata, nici Invierea Lui, nici toate celelalte; am fi dormit inca in paganismul cel vechi de destramare, dar mai ales departe de cunoasterea lui Dumnezeu si a vietii adevarate. Evanghelia de astazi ne spune ca „în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.”(Luca I, 26-27).
Categories: Predici Tags:

Arhim. Emilianos Simonopetritul: DESPRE CANON

martie 22nd, 2017 Fără comentarii

Arhim. Emilianos Simonopetritul: DESPRE CANON

emilianos-4

ORNAM1

Să trecem la alt element care are legătură cu starea de priveghere şi cu bucuria, şi anume canonul. Acesta este mâncarea de zi cu zi a omului, iar în graiul Părinţilor ascetici vorbesc despre „liturghie”. Când Părinţii ascetici vorbesc despre liturghie, nu au în vedere Dumnezeiasca Liturghie, de care aveau parte destul de rar. Sfânta Împărtăşanie se poate să o fi avut mai des, dar Liturghie mai rar, mai ales pustnicii. Dar liturghia lor zilnică, respectiv canonul lor nu era niciodată lăsat deoparte, deoarece canonul este vremea unei lupte aparte cu Dumnezeu. Atunci poate cineva să îl câştige pe Dumnezeu, fie să-L piardă. Canonul este felul, mărimea şi calitatea privegherii fiecărui monah. Nu înţelegem, desigur, privegherile comune de la biserică. Acelea sunt altceva, o împreună-înfăţişare înaintea lui Dumnezeu. Canonul este privegherea pe care o facem în fiecare zi în chilia noastră, este măduva existenţei noastre, cea mai subţire şi cea mai serioasă latură a vieţii monahale. El arată dacă Îl avem pe Dumnezeu sau nu, dacă avem dispoziţia de a-L dobândi sau nu.

          Cine nu are canon, acela în mod sigur se amăgeşte că Îl are pe Sfântul Duh. Duhul Sfânt nu Se află „lucrând şi grăind întru voi” câtă vreme nu avem viaţa trăită noaptea. Dacă nu există premisele pentru o viaţă trăită noaptea, trebuie să existe cel puţin dorinţa şi tânjirea de a ni le crea, aşa încât să avem cândva această viaţă trăită noaptea. Dumnezeu va vedea dorinţa noastrî şi ne-o va împlini.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, CUVÂNT DESPRE ASCULTARE ŞI PRIVEGHERE (din seria Tâlcuiri şi cateheze), Ed. Sf. Nectarie, pp. 31-33 (trad. Ierom. Agapie Corbu)

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Sf. Serafim de Virița: Înainte de masă trebuie să ne rugăm în mod deosebit. Nu în zadar noi spunem: „Să ai înger la masă!”

martie 20th, 2017 Fără comentarii

Sf. Serafim de Virița: Înainte de masă trebuie să ne rugăm în mod deosebit.  Nu în zadar noi spunem: „Să ai înger la masă!”

Cât de des ne îmbolnăvim numai din aceea că nu ne rugăm înainte de masă şi nu chemăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra măncării. Înainte, oamenii făceau toate cu rugăciunea pe buze: când arau se rugau, de asemenea şi semănatul şi secerişul grânelor îl făceau tot cu rugăciune. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Suferința și depășirea ei

martie 20th, 2017 Fără comentarii

Hristos_si_Adam_w610_h710_q100

ORNAM1

Suferința e o permanență, o constantă a vieții. Trăim într-un ocean de suferință. Lumea e un ocean de suferinţă. Suferința este însoțitoarea noastră zilnică. Din fericire câteodată, din nefericire altă dată, mai uităm. Dacă fiecare ar fi întrebat brusc dacă suferă, probabil că majoritatea ar răspunde că nu. Dar, dacă se gândește puțin, cam fiecare îşi găsește motive destule de suferinţă: personală, pentru cel de lângă el, pentru comunități mai mari sau mai mici, pentru patrie, pentru țară, pentru umanitate chiar, anume pentru căderile ei și pentru suferința ei. Depinde de starea lui duhovnicească și de cuprinderea inimii lui.  

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Sfânta Cruce, revărsare a mântuirii

martie 20th, 2017 Fără comentarii

Sfanta_Cruce_w2000_h1331_q100

ORNAM1

La mijlocul căii Postului Mare facem un popas de închinare înaintea Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos, de cugetare şi de împărtăşire din puterea jertfei Sale, pentru ca prin nevoinţele săptămânilor care ne despart de praznicul Paştilor să ne putem uni mai mult cu Mântuitorul în patimile şi moartea Sa, rămânând apoi cu El şi în slăvita Sa Înviere.

Având în vedere eficienţa universală a jertfei lui Hristos, atât în timp, cât şi în spaţiu, despre care vorbește și Sfântul Apostol Pavel (Rom. 3, 25-30), înţelegem că, mai subtil sau mai evident, Crucea este o prezenţă permanentă în istoria mântuirii, chiar de la începuturile ei.

Descoperirea Crucii în evenimentele biblice este de fapt vederea mântuirii prin Hristos, care umple istoria de la un capăt la celălalt. Citind Vechiul Testament în lumina celui Nou, vom zări de multe ori, în semne şi simboluri, Crucea Domnului care eliberează, hrăneşte, dăruieşte biruinţă şi viaţă.

Prefigurări vechi-testamentare

Un tablou ilustrativ este despărţirea Mării Roşii cu toiagul de către Moise, pentru a deschide o cale de scăpare poporului urmărit de armata egipteană (Ieş. 14, 1-31). Inspirată de acest eveniment, la praznicul Înălţării Cinstitei Cruci, Biserica cântă: „Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roşie a despărţit-o pentru Israel, cel ce pedestru a trecut”, punând în lumină salvarea şi călăuzirea pe care noul Moise, Iisus Hristos, le dăruieşte poporului Său prin Cruce, în mijlocul unei lumi ameninţătoare şi vrăjmaşe.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Scurtă istorie a bucăților în care a fost împărțită Cinstita Cruce

martie 17th, 2017 Fără comentarii

Scurtă istorie a bucăților în care a fost împărțită Cinstita Cruce

Cruce, sec 12 Constantinopol, Morgan Museum, NY IN

După cum știm de la scriitorii bisericești Socrate, Teodorit, Sozomen, Rufin, Ieronim, Supliciu, Ambrozie, care relatează identic detaliile istorice cu privire la descoperirea Cinstitei Cruci, aceasta a fost descoperită la anul 325 d.Hr. de către împărăteasa Bizanțului, Sfânta Elena. Αceasta, venind la Ierusalim, a distrus templul Afroditei care fusese construit peste Mormântul Domnului și a curățat locul de necurățiile și mulțimea statuilor, a distrus de asemenea și idolul lui Zeus care fusese ridicat pe vremea împăratului Adrian Aelius (117-138 d.Hr.). Pe acest loc, unde a găsit Crucea și Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos, Împărăteasa Elena a zidit din temelii Sfânta Biserică a dumnezeieștii Învieri a lui Hristos, la porunca fiului ei Constantin, căruia îi vestise îndată despre aceste descoperiri. Pe atunci Episcop al Ierusalimului era Sfântul Macarie, pe care, la 25 de ani de la descoperirea Crucii, l-a urmat Episcopul Chiril.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags: