Arhivă

Arhivă pentru octombrie, 2017

Sf. Nicolae Velimirovici: Cugetare despre Sfântul Milutin – Ţarul sârbilor

octombrie 29th, 2017 Fără comentarii

292 Sf. Nicolae Velimirovici:

Cugetare despre Sfântul Milutin – Ţarul sârbilor

Categories: Cuvinte de folos, Pagini de Sinaxar Tags:

Noul Mucenic Timotei de la Esfigménu

octombrie 28th, 2017 Fără comentarii

Noul Mucenic Timotei de la Esfigménu


timotheos esfigmenou

Sfântul Timotei, după numele său de botez Triandáfillos, se trăgea după neam din satul Parástra, din Thracia. Fiind căsătorit, a avut două fete. Într-o zi însă, soția, prin lucrarea diavolului, l-a părăsit și s-a căsătorit cu un turc. După o vreme, dându-și seama de greșeala ei, a încercat zadarnic să plece de la acel necredincios. Soțul ei, Triandáfillos, pentru a o scăpa din mâinile turcului, s-a gândit să treacă de formă la credința musulmană, iar apoi să devină amândoi monahi.

Într-adevăr, mergând la judecător, a promis că, după ce îi va înapoia femeia, va deveni musulman. Cu multă bucurie, judecătorul i-a aprobat cererea, iar după ce l-au tăiat împrejur, i-au dat înapoi soția.

După câteva luni însă, cei doi au plecat pe ascuns în Kydonies, la o mănăstire de maici, soția rămânând acolo, iar el și-a continuat drumul spre Sfântul Munte.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SFÂNTA ANASTASIA ROMANA ȘI MĂNĂSTIREA GRIGORIU

octombrie 28th, 2017 Fără comentarii

 SFÂNTA ANASTASIA ROMANA ȘI MĂNĂSTIREA GRIGORIU

Un alt sfânt protector al Mănăstirii Grigoriu este Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, martirizată în secolul al III-lea de către Decius prin torturi îngrozitoare. Înspre capătul vestic al curții exterioare există o biserică închinată Sfintei. Multe fragmente din moaștele ei au fost păstrate în mănăstire, inclusiv porțiuni din piele care au devenit cu timpul frumos-mirositoare. Există și un recipient special în care e păstrat sânge vărsat chiar în momentul martiriului său.

Sfânta Anastasia are grijă, în special, de sănătatea Părinților, motiv pentru care ei o numesc și ”Doctor”. Nu este deloc ușor a enumera toate momentele în care călugării au fost vindecați de boală prin puterea ei miraculoasă. Au fost perioade de timp când infirmierii mănăstirii nu au avut ceva de făcut, întrucât oricine se simțea bolnav, făcea o metanie în fața moaștelor Sfintei Anastasia și primea vindecare imediat. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Câteva minuni petrecute la Mănăstirea Grigoriu

octombrie 28th, 2017 Fără comentarii

Câteva minuni petrecute la Mănăstirea Grigoriu

 

În însemnările părintelui Ioachim Grigoriatul se găsesc o mulțime de informații cu privire la minunile care s-au întâmplat, de-a lungul timpului, la Mănăstirea Grigoriu. Este vorba de minuni la care fie a fost el însuși martor ocular, fie le-a auzit relatate de alții. Le-am adus la lumină pentru se adeveri, încă o dată, dragostea Lui Dumnezeu și a sfinților săi pentru oameni, dragoste, care, de altfel, poate fi dovedită în mii și mii de feluri.

Am luat hotărârea definitivă de a pleca la Sfântul Munte. Am ajuns cu bine. Am trecut pe la multe mănăstiri și m-am interesat despre fiecare în parte și despre modul de viețuire. La sfârșit, după ce am strâns mai multe informații foarte folositoare, am hotărât să intru în obștea Mănăstirii Grigoriu. Citeşte mai departe…

Categories: Minuni Tags:

Părintele SOFIAN – SFÂNTUL DIMITRIE CEL NOU DIN BASARABI

octombrie 26th, 2017 Fără comentarii

  SFÂNTUL DIMITRIE CEL NOU DIN BASARABI

*

,,Întru tine, Părinte, s-a mântuit cel după chip…’’

După care chip, fraţi creştini? După chipul lui Dumnezeu din noi.

La sfinţii cuvioşi care au pustnicit şi au trăit viaţa după voia lui Dumnezeu, vedem de fapt cum ,,s-a mântuit cel după chip’’, aşa cum spune cântarea pe care mă bucur că o spuneţi cu atâta evlavie. Acest îndemn la cântare, fraţi creştini picură în suflet râvnă pentru viaţa celor care şi-au mântuit chipul lui Dumnezeu din ei. Acest chip al lui Dumnezeu din noi, dacă-L mântuim, atingem desăvârşirea, ideal pe care îl recomandă Hristos tuturor, cu glas puternic, pe muntele Fericirilor: ,,Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este!’’ [291]  A fost spus nu numai pentru mulţimile de atunci, ci şi pentru noi, cei de astăzi. Desăvârşirea nu este un îndemn, o poruncă numai pentru anumite categorii de oameni pe care le numim ,,sfinţi’’. Desăvârşirea a fost rostită şi poruncită pentru toţi, fraţi creştini: bărbaţi, femei, copilaşi, toţi suntem chemaţi să ne desăvârşim, ca să atingem acest ideal, adică să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu. Să nu uităm acest ideal, fraţi creştini. Suntem lăsaţi pe pământ ca să câştigăm cerul.

Acolo, în cer, în Împărăţia lui Dumnezeu, nu intră nimic necurat. Aşa ne spune sfântul Pavel: ,,Nu vă amăgiţi, fraţilor, nimic necurat nu va intra în Împărăţia cerurilor’’[292] . Nimic necurat…Dar noi cât de necuraţi suntem? Avem sfintele Taine cu care ne putem curăţi, dar câţi dintre noi colaborăm cu harul lui Dumnezeu, ca să putem arunca afară din fiinţa noastră tot ce este necurat, spurcat, tot ce este urâciune înaintea lui Dumnezeu? Noi ne spovedim, ne împărtăşim, iar când ieşim afară [din biserică], facem lucruri mult mai rele ca înainte. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

27 octombrie 2016: CUVÂNTUL ÎPS PĂRINTE GABRIEL, MITROPOLIT DE NEA IONIA ŞI FILADELFIA LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI DIMITRIE CEL NOU, OCROTITORUL BUCUREŞTILOR

octombrie 26th, 2017 Fără comentarii

01-27

Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Daniel,

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei și

Patriarhul României

Există unele clipe, cum sunt și acestea, în care cuvintele sunt de prisos, mintea este neputincioasă, gândurile se pierd, însă inima se umple de sentimente intense și amestecate de bucurie, emoție, entuziasm, dar și de recunoștință nemărginită.

Aceste sentimente ne inundă în acum inimile, Preafericite și Preasfințite Patriarh Daniel al României, și cu adevărat nu ne găsim cuvintele pentru a ne exprima mulțumirile calde față de cinstita persoană a Preafericirii Voastre, dar și față de întreaga Patriarhie Română atât pentru primirea mărinimoasă a cinstitelor moaște ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, de care v-ați îngrijit Preafericirea Voastră, cât și pentru dragostea călduroasă pe care ați arătat-o și continuați să o manifestați față de smerenia mea și față de toți membrii delegației care mă însoțește. Citeşte mai departe…

Cum au fost descoperite moaştele Cuviosului Dimitrie Basarabov?

octombrie 26th, 2017 Fără comentarii

Cum au fost descoperite moaştele Cuviosului Dimitrie Basarabov?

Prin lucrare dumnezeiască, într-o noapte, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei tinere care suferea de o boală grea, căreia i-a spus că dacă părinții ei vor scoate moaștele sale din apă, ea va fi tămăduită de boală.

Mulţi ani, nimeni n-a ştiut de trecerea la cele veşnice a lui Dimitrie. Dar, în urma unor ploi puternice, au căzut în apa Lomului şi cele două lespezi de piatră în care era adăpostit trupul Cuviosului pusnic. Acesta a fost acoperit de nisip şi de prundiş, rămânând iarăşi o bucată de vreme neştiut de nimeni, în albia râului Lom.

Ele n-au fost însă atinse de putreziciune, pentru ca să fie scoase apoi la lumină în chip minunat, prin lucrare dumnezeiască. Într-o noapte, Cuviosul Dimitrie s-a arătat în vis unei tinere care suferea de o boală grea, căreia i-a spus că dacă părinţii ei îl vor scoate din apă, va fi tămăduită de boală.

Citeşte mai departe…

Categories: Minuni, ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

REÎNVEȘMÂNTAREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI IERARH ANTONIE, EPISCOP DE VOLOGDA (pomenit pe 26 oct.)

octombrie 26th, 2017 Fără comentarii

Citeşte mai departe…

Sfântul Macarie de la Optina: Simplitatea

octombrie 25th, 2017 Fără comentarii

Simplitatea

Simplitatea

Dă slavă Domnului pentru toate, mulţumindu-I nu numai pentru darurile Sale, dar şi pentru pedepse; atât pentru anii de nefericire, cât şi pentru orele de fericire…

Dorinţa ta de a te ruga pentru însănătoşirea stăpânului tău este plăcută lui Dumnezeu. Dar ezitarea şi frica în legătură cu felul cum ar trebui să faci aceste rugăciuni sunt exagerate şi fără sens. Roagă-te simplu: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-l pe stăpânul meu cu familia lui. Invredniceşte-l să se întoarcă acasă sănătos şi cu sufletul liniştit.

Dar ai grijă să te rogi cu smerenie! Cu multă smerenie. Dacă ai impresia plină de mândrie că rugăciunea ta este bine-plăcută lui Dumnezeu şi că pentru aceasta El este dator să-ţi împlinească cererea, atunci te asigur că nu vei fi auzit.

Citeşte mai departe…

Răstălmăcirea – Kostas E. Tsirópulos

octombrie 24th, 2017 Fără comentarii

Răstălmăcirea

Creştinismul, ca eveniment duhovnicesc personal, înseamnă ştergerea întregului trecut, o „creare din nou” a omului. El aboleşte o lume veche a stricăciunii, iar prin frumuseţea unică, cerească, a vieţii de nevoinţă se manifestă lumea nouă care se consolidează şi creşte prin lucrarea întru trezvie a sufletului. Această lume nouă este unul din capetele de pod ale „cetăţii viitoare”; omul îşi cheltuieşte întreaga viaţa având ca ţintă această „cetate viitoare”, iar „cetatea stătătoare” se preschimbă  într-un teren al încercării şi al nevoinţei duhovniceşti.

Această „cetate stătătoare”, această lume de aici, are valoare tocmai fiindcă este locul unde, responsabil şi liber, omul îşi pregăteşte viitorul veşnic în societatea oamenilor. Se pune întrebarea: cum lucrează şi cum trebuie să lucreze creştinismul? Este el oare o putere care conservă cele vechi, care întăreşte valorile puse în primejdie, le rezideşte pe cele pe jumătate dărâmate, împacă cele despărţite prin compromisuri reciproce sau, nu cumva, neagă cele vechi, curăţă terenul de cele stricate, ruinate, lipsite de vigoare, neagă compromisurile şi întemeiază de la început o autentică nouă ordine a lucrurilor în societatea omenească?

bressem ad in Citeşte mai departe…

Categories: APOLOGETICA, ORTODOXIE Tags: