Arhivă

Arhivă pentru octombrie, 2017

REÎNVEȘMÂNTAREA MOAȘTELOR SFÂNTULUI IERARH ANTONIE, EPISCOP DE VOLOGDA (pomenit pe 26 oct.)

octombrie 26th, 2017 Fără comentarii

Citeşte mai departe…

Sfântul Macarie de la Optina: Simplitatea

octombrie 25th, 2017 Fără comentarii

Simplitatea

Simplitatea

Dă slavă Domnului pentru toate, mulţumindu-I nu numai pentru darurile Sale, dar şi pentru pedepse; atât pentru anii de nefericire, cât şi pentru orele de fericire…

Dorinţa ta de a te ruga pentru însănătoşirea stăpânului tău este plăcută lui Dumnezeu. Dar ezitarea şi frica în legătură cu felul cum ar trebui să faci aceste rugăciuni sunt exagerate şi fără sens. Roagă-te simplu: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-l pe stăpânul meu cu familia lui. Invredniceşte-l să se întoarcă acasă sănătos şi cu sufletul liniştit.

Dar ai grijă să te rogi cu smerenie! Cu multă smerenie. Dacă ai impresia plină de mândrie că rugăciunea ta este bine-plăcută lui Dumnezeu şi că pentru aceasta El este dator să-ţi împlinească cererea, atunci te asigur că nu vei fi auzit.

Citeşte mai departe…

Răstălmăcirea – Kostas E. Tsirópulos

octombrie 24th, 2017 Fără comentarii

Răstălmăcirea

Creştinismul, ca eveniment duhovnicesc personal, înseamnă ştergerea întregului trecut, o „creare din nou” a omului. El aboleşte o lume veche a stricăciunii, iar prin frumuseţea unică, cerească, a vieţii de nevoinţă se manifestă lumea nouă care se consolidează şi creşte prin lucrarea întru trezvie a sufletului. Această lume nouă este unul din capetele de pod ale „cetăţii viitoare”; omul îşi cheltuieşte întreaga viaţa având ca ţintă această „cetate viitoare”, iar „cetatea stătătoare” se preschimbă  într-un teren al încercării şi al nevoinţei duhovniceşti.

Această „cetate stătătoare”, această lume de aici, are valoare tocmai fiindcă este locul unde, responsabil şi liber, omul îşi pregăteşte viitorul veşnic în societatea oamenilor. Se pune întrebarea: cum lucrează şi cum trebuie să lucreze creştinismul? Este el oare o putere care conservă cele vechi, care întăreşte valorile puse în primejdie, le rezideşte pe cele pe jumătate dărâmate, împacă cele despărţite prin compromisuri reciproce sau, nu cumva, neagă cele vechi, curăţă terenul de cele stricate, ruinate, lipsite de vigoare, neagă compromisurile şi întemeiază de la început o autentică nouă ordine a lucrurilor în societatea omenească?

bressem ad in Citeşte mai departe…

Categories: APOLOGETICA, ORTODOXIE Tags:

Tactica pastorală pentru fiecare suflet în parte – Părintele Eusebiu Giannakakis (1910-1995)

octombrie 24th, 2017 Fără comentarii

Tactica pastorală pentru fiecare suflet în parte

”…Cel care îşi plânge de milă, cel care murmură, rămâne pe loc, nu înaintează în viaţa duhovnicească”, spunea. „Cel care continuu îşi plânge soarta arată prin aceasta că, în realitate, nu L-a cunoscut niciodată pe Hristos”.

Tactica pastorala pentru fiecare suflet in parte

Faţă de cei care veneau pentru prima oară la Taina Spovedaniei, Stareţul arăta o deosebită îngăduinţă. După prima spovedanie, nu-l lăsa pe om neajutorat. Urmărea evoluţia sa şi îl asista, la fel cum face un medic conştiincios cu pacientul său. „Această zi să fie ca un nou început în viaţa ta”, îi spunea, „vom mai sta de vorbă peste două săptămâni. Tot atunci, vom stabili şi chestiunea cu privire la Dumnezeiasca împărtăşanie, care te va face mai puternic”.

Prin discernământul său, Stareţul „vedea” adânc în sufletul celui care, i se spovedea. Dădea diagnosticul corect şi aplica tratamentul potrivit. Avea o tactică pastorală pentru fiecare suflet în parte. Înfrunta fiecare păcat, în conformitate cu maturitatea duhovnicească şi temperamentul celui care i se spovedea. Uneori folosea lauda şi încurajarea, alteori mustrarea şi dojana, alteori pe amândouă.

Citeşte mai departe…

Sfântul Teofan Zăvorâtul: Sfaturi de lucrare duhovnicească pentru familist

octombrie 24th, 2017 Fără comentarii

Sfântul Teofan Zăvorâtul: Sfaturi de lucrare duhovnicească pentru familist

”…Starea aceasta este grea, dar trebuie răbdată cu gândul că altceva nici nu merităm. Mijloace împotriva ei nu sunt; trecerea ei stă în voia lui Dumnezeu. Totuşi, trebuie să vă ţineţi şi să strigaţi către Domnului: „Fie voia Ta! Miluieşte! Uşurează!”,

Sfaturi de lucrare duhovniceasca pentru familist

Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră!  Mă bucur mult că v-aţi apucat să înfăptuiţi  cele ce v-am scris. Dea Domnul să nu daţi înapoi, întorcându-vă la cele dinainte! Aţi luat jugul: trageţi, însufleţindu-vă prin nădejdea cea vrednică de crezare. Înainte este împărăţia; uşa prin care se intră în împărăţie e curăţia; toate ostenelile şi faptele poruncite sunt mijloace de curăţire a inimii. De aici reiese că cel mai apropiat scop al nostru e curăţirea inimii, iar după aceea împărăţia lui Dumnezeu, fiindcă în ea nu intră nimic necurat. Trebuie să păstraţi neapărat în cuget lucrul acesta, ca să nu vă pierdeţi ostenelile amestecând în ele ceva necurat. De pildă, nu trebuie să postiţi şi totodată să vă supăraţi, să vă rugaţi şi să vă mândriţi în acelaşi timp, să faceţi binele ca să arătati celorlalţi cât de filantrop sunteţi şi aşa mai departe.

Citeşte mai departe…

Peştera Cuviosului Gherasim din Kefalonia

octombrie 19th, 2017 Fără comentarii

Peştera Cuviosului Gherasim din Kefalonia19

Silviu Cluci 

Sfântul Gherasim a vieţuit întru aspre nevoinţe la Muntele Athos într-o peşteră de la Schitul Sfânta Ana.

Peştera Cuviosului Gherasim din Kefalonia de la Schitul Sfânta Ana (foto: Silviu Cluci)

Mai jos de Kiriakonul Schitului Sfânta Ana, lângă cărarea ce duce la Colibele de mai jos, şi lângă Coliba Preasfintei Treimi, există o peşteră, în care, conform cu tradiţia, pentru o perioadă de timp, s-a nevoit Cuviosul Gherasim, mai înainte ca să ajungă la Sfintele Locuri şi în insula Kefalonia.

Sfântul Gherasim s-a născut la anul 1509 în cetatea Trikala din Peloponez, trăgîndu-se din vestita familie Notara. El a vieţuit întru aspre nevoinţe la Muntele Athos, iar apoi în Palestina, unde a împlinit post desăvârşit de patruzeci de zile. După aceea, s-a sălăşluit în insula Kefalonia, unde a întemeiat o sfântă mînăstire. El a adus ploaie cu rugăciunea, a vindecat bolnavi, şi a descoperit cele ce aveau să fie în viitor.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Vindecarea unei demonizate de către Sfântul Gherasim din Kefalonia

octombrie 19th, 2017 Fără comentarii

Vindecarea unei demonizate de către Sfântul Gherasim din Kefalonia

<p>	Procesiune cu moaştele Sf&acirc;ntului Gerasim din Kefalonia</p>

 Procesiune cu moaştele Sfântului Gerasim din Kefalonia

„Drepţii în veac vor trăi şi de la Domnul este plata lor” (Înţelepciunea lui Solomon 5, 14) grăieşte Sfânta Scriptură.

Aceasta s-a întâmplat întocmai cu Sfântul Gherasim. Sufletul s-a despărţit de trup prin moartea sfântului, dar prezenţa lui s-a făcut simţită în mănăstire şi în alte locuri. Se întâmpla zi de zi tot mai evident, pentru că mulţimea creştinilor care venea cu credinţă la mormântul sfântului primea vindecare de boală şi pace.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

SFÂNTUL GHERASIM DIN KEFALONIA (Video, gr.)

octombrie 19th, 2017 Fără comentarii

Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας

(video)

Categories: VIDEO Tags:

Să-i lăsăm pe copii în grija lui Dumnezeu, rugându-ne pentru ei – Jean-Claude Larchet

octombrie 19th, 2017 Fără comentarii

Să-i lăsăm pe copii în grija lui Dumnezeu, rugându-ne pentru ei

Sa-i lasam pe copii in grija lui Dumnezeu, rugandu-ne pentru ei

În învăţătura Părintelui Porfirie toate aceste sfaturi date părinţilor sunt legate de acela de a-şi încredinţa copiii lui Dumnezeu. Dacă părinţii îşi încredinţează copiii lui Dumnezeu, „Dumnezeu le va purta de grijă”.

Părintele Porfirie îi sfătuia pe părinţi ca întotdeauna să vorbească cu Dumnezeu despre copiii lor în rugăciune. „Învăţaţi-vă să-I vorbiţi lui Dumnezeu despre copiii voştri; decât să-i tot mustraţi, mai bine vorbiţi despre ei cu Dumnezeu.” Atunci, Dumnezeu îl va veghea cu harul Său pe copil, îl va păzi şi El însuşi îl va învăţa şi-l va creşte. „Cel care îl aduce pe copil la viaţă poate totul. […] Către El să ne îndreptăm şi Lui să-I cerem cu rugăciuni fierbinţi, încă din clipa zămislirii, să-i fie pruncului tefere trupul şi sufletul. Şi El, cu dumnezeiasca lucrare a Duhului Sfânt, Se va îngriji şi de trup, şi de suflet. Iar rugăciunile să nu înceteze, ci, născându-se pruncul şi crescând, să crească odată cu el şi rugăciunile voastre, ca să arătaţi cu adevărat că lăsaţi în grija lui Dumnezeu buna creştere a copilului vostru. Iar când copilul se află sub ocrotirea şi paza lui Dumnezeu, să fiţi siguri că niciodată nu se va abate din calea cea dreaptă.”

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

„Dacă eşti adevărat, Doamne, trezeşte-mă şi pe mine!”

octombrie 19th, 2017 Fără comentarii

„Dacă eşti adevărat, Doamne, trezeşte-mă şi pe mine!”

„Mustră-mă, Părinte, cu blândeţe, că sunt slab, dar dă-mi Tu strigătul celui care se mistuie, şi dă-mi puterea căinţei, dar arată-mi-Te! Fă ca viaţa mea să fie adevărată, dacă eşti Dumnezeul adevărului”.

Dumnezeu este adevăr, şi adevărul se trăieşte, este cu putinţă, literal, să fie trăit până „în oasele tale”.

Literal în oasele tale? Sfântul de care v-am mai vorbit, şi vă mai vorbesc şi alţii, Sfântul Siluan, spune că harul cel mare pătrunde până în oasele omului, şi de aceea oasele acelui om după moarte devin moaşte. Moaştele nu sunt doar „oseminte”, moaştele sunt oseminte sfinţite de sălăşluirea harului Duhului Sfânt până în oase, şi se simte în inimă, în suflet, în minte, în trup, şi până în oase!

Citeşte mai departe…