Arhivă

Arhivă pentru decembrie, 2017

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC DANIEL (17 decembrie)

decembrie 16th, 2017 Fără comentarii

17 dec Sf Prooroc Daniil

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC DANIEL

Troparul Sfântului Prooroc Daniel, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei, în izvorul văpăii, ca într-o apă de odihnă, Sfinţii trei tineri s-au bucurat şi Proorocul Daniel leilor păstor, ca unor oi, s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Condacul 1

Vas ales al lui Dumnezeu şi sfeşnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Proorocule Daniel, învrednicindu-te prin viaţa sfinţită a prooroci cele viitoare. Pentru aceasta, ca pe un iconom al tainelor dumnezeieşti şi organ al Duhului Sfânt, te cinstim pe tine, cântând: Aliluia!

Icosul 1

Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, din mâinile judecătorilor nedrepţi şi desfrânaţi. Pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, revărsat de zori al înţelepciunii;
Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor;
Bucură-te, ştiutor al celor ascunse;
Bucură-te, cumpănă a dreptăţii dumnezeieşti;
Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu;
Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească;
Bucură-te, stâlp al fecioriei şi al întregii înţelepciuni;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-şi pun nădejdea în Domnul;
Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta vieţuind;
Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoştinţei;
Bucură-te, că descoperi şi ruşinezi tot sfatul viclean;
Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor;
Bucură-te, Sfinte Proorocule Daniel, de Dumnezeu înţelepţite! Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, ORTODOXIE, Rugăciuni Tags:

ACATISTUL SFÂNTULUI DIONISIE DIN ZAKYNTHOS (17 decembrie)

decembrie 16th, 2017 Fără comentarii

Ο-άγιος-Διονύσιος

ACATISTUL SFÂNTULUI DIONISIE DIN ZAKYNTHOS

Condacul 1

Cu flori de cântări împodobim prea cinstită prăznuirea ta, Sfinte Dionisie, căci din florile gândurilor dumnezeieşti împletindu-ţi cununa înţelepciunii, de alunecarea în păcatul lui Adam te-ai izbăvit şi în raiul înţelegător al inimii ai săltat cu gând smerit în cântări îngereşti de: Aliluia!

Icosul 1

Din pământul cel binecuvântat de rugăciune al familiei tale ai răsărit ca o mlădiţă smerită; fiind adăpat cu apele cele dulci ale înţelepciunii celei de sus, ca un nor înţelegător ai slobozit apa cunoştinţei de Dumnezeu, iar acum veseleşti inimile cele însetate de mântuire, ale celor ce îţi aduc picături de laude ca acestea:

Bucură-te, mlădiţă binecuvântată cu darurile Cuvântului;
Bucură-te, pom duhovnicesc lângă izvoarele Duhului; Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, ORTODOXIE, Rugăciuni Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI OPTA DUPĂ CINCIZECIME: VENIŢI, CĂ IATĂ, TOATE SUNT GATA! (2012)

decembrie 16th, 2017 Fără comentarii

parable-of-the-wedding-feast-dionysii

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI OPTA DUPĂ CINCIZECIME: VENIŢI, CĂ IATĂ, TOATE SUNT GATA!

        „Veniți, că iată, toate sunt gata!” (Luca, 14:17).

          Iubiți frați și surori în Hristos,

În pericopa evanghelică de astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a împărtășit o parabolă despre oameni ocupați. El a început prin a spune că un om a făcut un mare ospăț și a invitat foarte multă lume. Cu alte cuvinte, ceea ce ne oferă nouă Dumnezeu poate fi comparat cu un mare ospăț. Continuând această idee, pot afirma cu certitudine că Creștinismul este, mai presus de orice, nu o poruncă – ci o ofertă! Nu este o cerință imperioasă; este un dar! Unul câte unul, cei care au fost invitați s-au scuzat, spunând că nu sunt în măsură să frecventeze ospățul: un om avea presante probleme domestice, un altul avea probleme profesionale, iar cel de-al treilea era implicat în chestiuni casnice. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE, Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI OPTA DUPĂ CINCIZECIME (2011)

decembrie 16th, 2017 Fără comentarii

d 28 dR

ORNAM1

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI OPTA DUPĂ CINCIZECIME

          „Căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu vor gusta din cina mea” (Luca 14:24)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Cei mai mulți dintre noi iubesc banchetele. Pericopa evanghelică de astăzi este despre un om care a făcut un mare banchet și care a invitat multă lume la el. Unul câte unul, cei invitați au oferit scuzele lor pentru neparticipare. Absolut toți erau foarte ocupați: unul cu moșia, altul cu soția sa și un altul cu boii săi. Ceea ce Mântuitorul Hristos subliniază aici este că omul poate deveni atât de ocupat asigurându-și o existență, încât neglijează total să-și facă o viață. Dumnezeu poate fi eliminat așa de ușor din preocupările noastre cu scuze subțiri, și astfel, datoriile „importante” din viață, care ne țin departe de Dumnezeu nu sunt datorii de loc – ele sunt păcate! Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE, Predici Tags:

17 decembrie: SFÂNTUL PROOROC DANIEL (Viața, Canonul)

decembrie 16th, 2017 1 comentariu

Viaţa şi nevoinţele Sfântului Prooroc DANIEL care se prăznuieşte de către Sfânta Biserică în ziua de 17 decembrie

 

Mari sunt isprăvile credinţei;în izvorul văpăii, ca într-o apă de odihnă, sfinţii trei tineri s-au bucurat şi Prorocul Daniel leilor păstor ca unor oi s-a arătat.  Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pre noi[1].

 

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Daniel

Troparul Sfântului Prooroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poarelor, Minunatului Dumnezeu, Cel Ce a scos din robie pe Israel, care-I cânta cântare de biruinţă şi striga: să cântăm Ţie, Singurului Stăpân al nostru.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Citeşte mai departe…

Categories: TEOLOGIA VECHIULUI TESTAMENT Tags:

17 decembrie: Cuvioşii Atanasie, Nicolae şi Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatopedi

decembrie 16th, 2017 Fără comentarii

Cuvioşii Atanasie, Nicolae şi Antonie, ctitorii Mănăstirii Vatopedi

17 decembrie

NEWICON

Conform tradiţiei, ctitorii Sfintei Mănăstiri Vatopedi sunt consideraţi boierii de viţă nobilă Athanasie, Nicolae şi Antonie[1]. Aceştia au venit în Sfântul Munte la mijlocul secolului al X-lea[2], în vremea construirii Sfintei Mănăstiri Marea Lavră, în preajma ctitorului, Cuviosul Athanasie Atonitul, care a formulat şi tipicul noului aşezământ[3]. Ascultând de îndemnul marelui Cuvios, au reconstruit şi reînfiinţat Sfânta Mănăstire Vatopedi, care fusese pustiită de piraţi[4]. Cei trei cuvioşi sunt înfăţişaţi în icoane ca fraţi după trup[5], bogaţi[6], monahi[7] şi ctitori[8].

Aceşti trei cuvioşi veniseră în Sfântul Athos cu scopul de a construi o mănăstire. Faima Cuviosului Athanasie îi atrăsese şi pe ei aşa cum atrăsese și pe alţii, veniţi din multe părţi. I-au propus, bineînţeles, să rămână alături de el, oferindu-i şi cele 9000 de nómisme (monede) de aur pe care le aduseseră cu ei în acest scop[9]. Cuviosul Athanasie le-a spus, însă: „S-a dat împăratului Nichifor să fie ctitor al acestei mănăstiri [Marea Lavră]. Dar dacă doriţi să zidiţi mănăstire, iată, Mănăstirea Vatopedi este pustie. Reînnoiţi-o pe aceasta şi veţi avea plată de la Domnul”[10]. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII: Dumnezeu ne cheamă la cină

decembrie 15th, 2017 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII

Sursa: Kiriakodromion

cina-cea-de-taina1

ORNAM1

ALTE PREDICI LA DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII

ORNAM1

DUMNEZEU NE CHEAMĂ LA CINĂ

„Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi”(Luca 14, 16)

Iubiţii mei, învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos în Sfânta Scriptură este simplă. Atât de simplă, încât să poată fi înţeleasă şi de copiii din şcoala primară şi de ţăranii analfabeţi. Însă deşi este simplă, conţine înţelesuri atât de adânci, încât şi mari oameni de ştiinţă şi mari înţelepţi rămân înmărmuriţi înaintea măreţiei ei. Acesta este un lucru de mirare.

Evanghelia lui Hristos este un râu nesecat, ocean inepuizabil; este o mină de aur, în care oricât ai săpa şi ai scoate, aurul nu se termină. Acest lucru îl observăm şi în Evanghelia de astăzi. Ea învaţă cu imagini şi exemple din viaţa de zi cu zi. Tocmai aţi ascultat-o. Citeşte mai departe…

16 decembrie: SFÂNTUL PROOROC AGHEU (Viața, Canonul)

decembrie 15th, 2017 Fără comentarii

 Viaţa şi lucrările Sfântului Prooroc AGHEU

care se prăznuieşte de către Sfânta Biserică în ziua de 16 decembrie sfantul_prooroc_agheu2

Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.[Psalm 145:1-2. Al lui Agheu şi al lui Zaharia]

Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Agheu

Troparul Sfântului Prooroc Agheu, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 7-lea.

Irmosul:

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt să scoată pe Israel, Aceluia Singur să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Proorocule Agheu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea lui Dum­nezeu cu chip Dumnezeiesc, ca un prooroc adevărat, adu-ţi aminte, fericite, de cei ce laudă cinstită pomenirea ta.

Stih: Sfinte Proorocule Agheu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zidindu-te pe tine însuţi pe temelia cea tare a faptelor bune, te-ai făcut locaş însufleţit de Dumnezeu, binecuvântate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preacuratul tău cuget văzând pururea pe Dumnezeu, pe cât se poate, strălucea de departe, de darurile cele de acolo, fericite. Citeşte mai departe…

16 decembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. TEOFANA (Gr, Ro, En)

decembrie 15th, 2017 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. TEOFANA

 16 decembrie

Fericita Teofana era cu naşterea şi cu creşterea din Constantinopol, din seminţie împărătească, rudenie a trei împăraţi şi soţie de împărat. Tatăl ei avea numele Constantin, fiind şi cu dregătoria ilustrie, iar pe maica sa o chema Ana.

Aceştia, vieţuind în cinstită însoţire, erau sterpi, pentru care lucru pururea se mîhneau, căci nu aveau fii. Şi doreau foarte mult rod însoţirii lor, deci se rugau Preacuratei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoare şi, mergînd de-a pururea întru cinstita ei biserică, cea din Forachia, îşi vărsau înaintea ei focul inimii lor, în rugăciunile cele cu osîrdie: „Să se dezlege o, Stăpîna lumii, nerodirea noastră, prin milostivirea ta şi să primim naştere de fii de la Ziditorul, prin mijlocirea ta”.

Ceea ce cereau cu credinţă au şi dobîndit. Cu darul aceleia către care se rugau cu osîrdie au primit dezlegare nerodirii lor. Deci au născut prunc, parte femeiască, şi i-au pus numele de Teofana, care, de la al şaselea an al vîrstei sale, a fost dusă la învăţătură de carte şi povăţuită spre toată fapta cea bună. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ELEFTERIE, EPISCOPUL ILIRIEI (15 decembrie)

decembrie 14th, 2017 Fără comentarii

sfantul-elefterie

ORNAM1

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC ELEFTERIE, EPISCOPUL ILIRIEI 

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la moarte, Sfinţite Mucenice Elefterie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi pe tine te cinstim şi te rugăm, Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumuseţea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, mare apărător al Bisericii lui Hristos şi al adevărurilor credinţei, ne-am adunat astăzi în Sfântă Biserica ta, ca, după cuviinţă, să te lăudăm, zicând:
Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos; Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, ORTODOXIE, Rugăciuni Tags: