Arhivă

Arhivă pentru februarie, 2018

Chipul Sfântului Cuvios Vasile Griaznov, Rusia (1 martie)

februarie 28th, 2018 Fără comentarii

Icoană de pe site-ul mănăstirii Diveevo

(Sursă: http://www.diveevo.ru/282/)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0395/s0395002.jpg)

Acesta a vieţuit între anii 1816 şi 1869. Nevoinţa sa prin care s-a sfinţit a fost petrecerea monahală în lume. Lucrarea sa cea mai însemnată a fost aducerea stiliştilor la dreapta credinţă.

A fost trecut în rândul sfinţilor la 7 august 1999. Este cinstit ca ocrotitor al celor din lume şi al neguţătorilor.

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s0395/s0395001.jpg)

sursa, http://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/03/01/chipul-sfantului-cuvios-vasile-griaznov-rusia-1-martie/

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

1 martie: TROPARUL SF. EVDOCHIA (GREEK)

februarie 28th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFINTEI  EVDOCHIA


01 martie

Οσιομάρτυς Ευδοκία. Αλλάζοντας ζωή η πανέμορφη Ευδοκία αφιερώθηκε στην κατά Χριστόν ζωή και ίδρυσε μοναστήρι. Αποκεφαλίσθηκε επειδή δεν δέχθηκε να επιστρέψει στην οδό της απωλείας (160-170). Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

1 MARTIE: POMENIREA EPISCOPULUI MARTIR AL HUŞILOR GRIGORIE LEU

februarie 28th, 2018 Fără comentarii

1 MARTIE: POMENIREA EPISCOPULUI MARTIR AL HUŞILOR GRIGORIE LEU

http://video.google.co.uk/googleplayer.swf?docid=-7160699955768554744&hl=ro&fs=true
Un mucenic vândut, o moarte uitată 
Descendent al mai multor generaţii de preoţi şi oameni de seamă, dintre care unii chiar slujitori ai domnilor Moldovei (începând cu vremea lui Ştefan cel Mare), episcopul cărturar al Huşilor, Grigorie Leu (1881 – 1949), a avut o viaţă şi activitate pilduitoare pentru întreaga ierarhie ortodoxă românească. A luptat împotriva bolşevismului până la ultima suflare, cu armele creştinului, sabia duhului şi puterea cuvântului, neplecându-şi capul în faţa ameninţărilor şi opresiunilor la care l-a supus aparatul comunist.
A plecat la Domnul în după-amiaza zilei de 1 martie 1949, acum 60 de ani. Veşnică să îi fie pomenirea!  Citeşte mai departe…
Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SFÂNTA DOMNINA – 1 MARTIE

februarie 28th, 2018 1 comentariu

Pomenirea sfintei Domnina, cea din Cir.

 

Sfânta Domnina se trăgea din părinţi binecredincioşi şi bogaţi. Încă din pruncie afierosindu-se lui Dumnezeu, s-a dedat nevoinţelor pustniceşti şi înfrânării tuturor pornirilor trupului. Căci făcându-şi o colibă lângă grădina maicii sale, a petrecut zi şi noapte în ea, udându-şi cu lacrimi neîncetat nu numai obrajii ci şi veşmintele ei cele din păr, căci de o astfel de îmbrăcăminte se slujea. Către cântările cocoşilor, intrând în biserică, laolaltă cu toată mulţimea credincioşilor, aducea lui Dumnezeu cântare de laudă. Hrana ei era lintea înmuiată în apă; şi a suferit toată osteneala aceasta a postului, cu toate că avea trup firav şi era încă de vie aproape moartă. Îşi acoperea faţa cu multă grijă cu o pânză, încât nici ea nu putea vedea faţa cuiva şi nici cineva pe a ei. Îmbrăcămintea ei de păr o acoperea până la genunchi şi grăia uşor şi gingaş cu toţi cei ce veneau la ea. Deci, petrecând în felul acesta ziua şi noaptea, în cele din urmă s-a ridicat împreună cu faptele ei cele plăcute lui Dumnezeu, la Mirele ei cel iubit, Hristos.

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 10-A A POSTULUI!

februarie 28th, 2018 Fără comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 10-A A POSTULUI!


SEDELNE

Doamne, întinzându-Te pe Cruce Te-ai omorât, omorând pe vrăjmaşul şi pe şarpele, începătorul răutăţii, şi înviind pe cei omorâţi cu muşcarea aceluia. Pentru aceasta, Te rog, înviază, Mântuitorule, sufletul meu cel omorât, care caută spre Tine, cu rugăciune şi cu post.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Dacă Te-a văzut mieluşeaua pe Tine, Mielul, pe Cruce răstignit, Hristoase, în mijlocul făcătorilor de rele, a strigat lăcrimând şi cu amar s-a tânguit: Fiule preaiubite! Ce minune este aceasta ce se vede? Iar Tu ai răspuns: Maică preacurată, întru aceasta se va cunoaşte viaţa a toată lumea.

Cu trâmbiţă de cântări să trâmbiţăm, ziua cea vestită trecând, adică vremea postului. Şi să glăsuim strigând: Aceasta a înflorit viaţa noastră în lume, veştejind moartea neînfrânării. Cu puterea Crucii Tale, Hristoase Cuvinte, întru aceasta păzeşte pe robii Tăi. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

28 februarie: CUVIOSUL ATANASIE MĂRTURISITORUL, CARE ÎN MĂNĂSTIREA AVVEI IUSTIN S-A SĂVÂRŞIT. VEŞNICA LUI POMENIRE!

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

m_atanasie3-208x300

 Părintele Atanasie – un mărturisitor pe Golgota neamului românesc

Autor: Petru Baciu

În săptămâna a treia a Triodului, cea numită a Înfricoșătoarei Judecăți a Mântuitorului Iisus Hristos, a plecat la Domnul, într-o zi de vineri, 29.02.2008, părintele Atanasie Ștefănescu, monah la mănăstirea Petru Vodă, cunoscut de viețuitorii mănăstirii și de pelerini drept părintele doctor al mănăstirii. Părintele Atanasie, ajuns la vârsta de 86 de ani, după 20 de ani petrecuți în închisorile comuniste și-a încununat frumoasa nevoință cu una mai înaltă, îmbrăcânt haina monahală în anul 2005. După trei ani de viețuire duhovnicească în obștea de la Petru Vodă, înscrisă în cadența eternă marcată de jetfă și Înviere, părintele a fost chemat la Domnul pentru a trăi bucuria învierii veșnice în ceruri cu sfinții.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

28 februarie: Sfântul Nicolae cel nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Nicolae cel nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia

(28 februarie)

Sf Nicolae cel Nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia (1576) 2.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta luă asupra sa nevoința nebuniei pentru Hristos vreme de peste 30 de ani. Cu mult înaintea mutării sale odihna cea de Sus, se învrednici de darul facerii de minuni și al înaintevederii. Locuitorii Pskovului din vremea sa îl numeau Micula, Micola sau Nicola cel nebun sau, în semn de evlaviei, îl mai numeau Micula sfântul.

În februarie 1570, după campania devastatoare împotriva novgorodenilor, țarul Ivan cel Groaznic se îndreptă către Pskov, bănuindu-i de trădare. Și după cum povestesc cronicile, acesta veni „plin de mânie, răcnind ca un leu, sfârtecând oameni nevinovați și vărsând mult sânge”.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

28 februarie: Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei, Egipt

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei, Egipt

(28 februarie)

Sf Sf Mc Proterie, patriarhul Alexandriei 1.1Acesta era presbiter în Alexandria pe vremea când patriarh al Alexandriei era ereticul Dioscor care propovăduia erezia monofizită, învățând că în Hristos este o singură fire, iar nu două firi.În vremea aceea, pe scaunul împărăției se aflau sfinții împărați Marcian și Pulheria (pomeniți în ziua de 17 februarie). Citeşte mai departe…
Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sinaxar 28/29 februarie: SF. CASIAN ROMANUL ŞI SF. GHERMAN DIN DOBROGEA

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

Sinaxar 28/29 Februarie

În aceastã lunã, ziua a douãzeci şi opta, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru mãrturisitorul Casian Romanul.

 

Acest sfânt era din cetatea Romei si se trãgea din pãrinti luminati si vestiti. Încã de mic copil el a avut mare dragoste de învãtãturã si de vorbire. Cu râvna si cu ascutirea mintii sale a strãbãtut toatã învãtãtura elineascã, deprinzând în chip desãvârsit filozofia si astronomia, învãtând bine si dumnezeiasca Scripturã, cunoscând-o foarte îndeaproape si desãvârsit. Si vrând sã-si împodobeascã viata cu curãtia fecioriei, iesind din patria sa a intrat într-un schit si s-a fãcut monah, dându-se pe sine la toatã ascultarea. Deprinzându-se acolo cu tot felul de petrecere grea, si obisnuindu-se cu nevointele si pentru multa sa ascultare ajungând la desãvârsitã chibzuialã, s-a retras în sihãstrie si petrecând acolo multi ani si topindu-se pe sine în toatã smerenia, a trecut la mai multã ispitã si nevointã. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

28 februarie: TROPARUL SF. VASILE MĂRTURISITORUL (Gr, Ro, En)

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFÂNTULUI VASILE MĂRTURISITORUL

28 februarie

Acesta a trăit pe vremea lui Leon Isaurul, luptătorul de icoane. El, lăsînd lumea şi cele lumeşti, s-a făcut monah şi a petrecut în viaţa monahicească cu fapte bune, precum se cădea. Apoi, cînd cinstirea sfintelor icoane era lepădată, s-a împotrivit cu tărie luptătorilor de icoane. Pentru aceea, l-au prins şi l-au chinuit mult, însă nu s-a supus şi nu s-a învoit cu erezia lor, propovăduind adevărul pînă la moarte, avînd ajutor pe dumnezeiescul Procopie.

Deci Sfîntul Vasile a fost strujit, ca şi cuviosul Procopie, peste tot trupul şi pe grumaji, şi aruncat în temniţă, stînd legat foarte multă vreme, pînă ce a pierit de pe pămînt împăratul cel fără de lege. Murind tiranul acela, au fost eliberaţi Cuviosul Vasile şi Sfîntul Procopie şi ceilalţi mărturisitori. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: