Arhivă

Arhivă pentru august, 2018

24 august – Sfinţitul Mucenic Cosma Etolianul

august 23rd, 2018 Fără comentarii

Sfinţitul Mucenic Cosma Etolianul

kosmas aitolos filotheitis

Sfântul Cosma Etolianul, icoană contemporană, Mănăstirea Filotheou, Sfântul Munte

Marele Cosma cel întocmai cu Apostolii, luminător al Neamului înrobit, cuvios făcător de minuni, mucenic slăvit şi iubit de popor, s-a născut în satul Megálo Déndro din Etolia în 1714. Mai exact, în regiunea numită Apókouro aflată între satele Megálo Déndro şi Taxiárchis, în zona muntoasă a Trichonídei, din părinţi epiroţi: „fiu al unor părinţi evlavioşi, care l-au crescut şi educat după povaţa Domnului, după Apostol”.

Primele litere le-a deprins la Mânăstirea Maicii Domnului Segdítsa Parnassídos, alături de ierodiaconul Gherásimos Lýtsikas şi în Lampotiná, lângă Nafpaktos, cu preotul profesor Ananías Dervisános, la şcoala unde avea mai târziu să predea el însuşi. Imediat apoi este întâlnit la şcoala renumită Branghianón din Agráfa, ctitorită de compatriotul său, Cuviosul Evghenie Etolianul (†1682). La această şcoală a urmat cursuri superioare de filosofie, fizică şi matematică, elemente de medicină şi alte cunoştinţe enciclopedice.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

Arhim. Ioil Konstantaros – Cuvânt la Duminica a XII – a după Rusalii

august 18th, 2018 Fără comentarii

Arhim. Ioil  Konstantaros, Predicator  al Sfintei Mitropolii de Driinoupolis,

Pogoniani  şi Koniţa:

Cuvânt la  Duminica a XII – a după Rusalii

***

Există  oameni care susţin că doar unele filozofii sociale şi mişcări politice  au putut vorbi şi continuă să poată vorbi despre modul în care  bogăţia schimbă structura socială şi degradează personalitatea  omului. Desigur, dacă cineva are posibilitatea şi are curajul să privească  dincolo de suprafaţa lucrurilor şi să distingă sensurile din frazele  declaraţiilor pompoase, se va încredinţa că mulţi oameni vociferează  nu atât din raţiuni de dreptate socială, ci pentru că ei înşişi  nu se află în vârful piramidei şi sunt departe de cercul oamenilor  bogaţi – al plutocraţiei.

Poate  că unii se mai află la nivelul cercurilor care critică, dar  pentru „consum” şi „politică populistă”, „alintă urechile”  suporterilor lor…

Câţi  însă au îndrăzneala să declare lămurit că cea  mai mare afurisire împotriva bogăţiei o conţine Sfânta Evanghelie, indiferent dacă şi această pericopă evanghelică a tânărului bogat,  pe care am auzit-o în această duminică în bisericile noastre, unii  o vor aşeza în conştiinţele lor printre „cuvintele uitate” ale  lui Iisus. Este foarte grăitor faptul că tânărul din parabolă,  bun printre altele, păzeşte toate poruncile şi într-adevăr manifestă  o dorinţă pentru o viaţă mai înaltă. De aceea şi Iisus îi prezintă  înaintea sa drumul care duce la desăvârşire: „A zis lui Iisus:  Dacă voieşti să fii desăvârşit, mergi, vinde tot ce ai şi împarte  săracilor şi vei avea comoară în cer şi apoi vino de urmează Mie (Matei 19, 21). Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: „SĂ PĂŞIM PE DRUMUL IUBIRII…”

august 18th, 2018 Fără comentarii

citate MA4

 

Sf. Ioan Gură de Aur: Omilie la Apostolul din Duminica a douăsprezecea după Rusalii

august 17th, 2018 Fără comentarii

 016-sf-ioan-gura-de-aur1.jpg (296×400)

„Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei Întâi către Corinteni „

Sf. Ioan Hrisostom

Editura Sofia, Bucureşti, 2005

Sursa: www.ioanguradeaur.ro

Duminica a 12-a după Rusalii

1 Corinteni 15, 1-11

„ Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi,  Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o – dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;  Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi;  Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece;  În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit;  După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor;  Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.  Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu.  Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.  Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut.” (I Cor. 15, l-11) Citeşte mai departe…

Episcopul Sebastian al Slatinei şi Romanaţilor: DE LA PĂZIREA PORUNCILOR LA DESĂVÂRŞIRE (PREDICĂ LA DUMINICA A 12-A DUPĂ RUSALII)

august 17th, 2018 Fără comentarii

  DE LA PĂZIREA PORUNCILOR LA DESĂVÂRŞIRE

 

Alte predici:

 

Dreptmăritori creştini,

Evanghelia propusă spre meditaţie astăzi este cea a Dregătorului bogat, potrivit Sfântului Evanghelist Luca, sau a Tânărului bogat, potrivit textului paralel de la Sfântul Evanghelist Matei (19,16-26). Un bogat, aşadar vine la Mântuitorul Hristos şi-I pune o întrebare lăudabilă, o întrebare care ar trebui să ne preocupe permanent şi pe noi: ,,ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?’ Numai că, bogatul acesta, deşi pune o întrebare bună, dovedeşte totuşi o dublă ignoranţă prin felul în care o formulează, ceea ce şi duce la amplificarea şi complicarea dialogului cu Hristos. Care este această dublă ignoranţă?

Întâia necunoaştere a bogatului constă în faptul că acesta nu ştia cu Cine vorbeşte! L-a numit pe Domnul ,,Învăţătorule bun’’, dar Îl considera un învăţător de lege oarecare. De aceea, Mântuitorul l-a întrebat: ,,De ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu’’, iar acela nu a ripostat, să fi zis: ,,Dar, Doamne, eu asta am vrut să spun, că eşti Dumnezeu şi de aceea Te întreb…’’ Nu ştia, aşadar, cu Cine vorbeşte. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

17 august: Sfântul Cuvios Alipie Iconarul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

august 16th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Alipie Iconarul de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

(17 august)

3. Cuv Alipie, iconarul de la Lavra Pesterilor din Kiev (1114) 1.1

Acesta a viețuit în veacul al XII-lea, fiind printre cei dintâi și cei mai iscusiți iconari din Rusia, multe dintre icoanele sale fiind făcătoare de minuni, la care se adaugă tămăduirile pe care acesta le săvârșea din darul lui Dumnezeu.

Pe când era tânăr, veniră iconari greci plini de iscusiță pentru a picta biserica marii lavre. El văzu minunea pictării singură a icoanei Maicii Domnului pe când iconarii împodobeau cu aur altarul. După zugrăvire, icoana se lumină mai mult decât soarele și un porumbel zbură din gura ei și intră în gura icoanei Mântuitorului ce era sus. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (2011)

august 14th, 2018 Fără comentarii

adormirea-maicii-domnului-vatopedu

PREDICĂ LA ADORMIREA MAICII DOMNULUI (2011)

          Motto: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11:27-28)

     Iubiţi fraţi și surori în Hristos,

Pentru aproape două mii de ani, Biserica noastră Ortodoxă a păstrat nepătată memoria Născătoarei de Dumnezeu ca prototipul tuturor creştinilor adevăraţi. Ea este modelul neegalat a ceea ce noi toți trebuie să devenim în Hristos. Fecioara Maria a fost cu adevărat curată și obedientă în mod necondiţionat lui Dumnezeu. Adormirea ei, pe care-o celebrăm astăzi, e considerată cea mai mare sărbătoare a Maicii Domnului, sărbătoare numită și Paștele verii. În această zi, Fecioara Maria intră triumfător în Împărăția lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PROHODUL MAICII DOMNULUI

august 14th, 2018 Fără comentarii

PROHODUL MAICII DOMNULUI

„Întru naştere, fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare;

Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi prin rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.”

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

FLORILEGIU MUZICAL LA PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI

august 14th, 2018 1 comentariu

FLORILEGIU MUZICAL LA PRAZNICUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI

 

*

*

*

*

*

*

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: ”…Opriţi-vă în casele voastre! Dacă sunteţi creştini, dacă credeţi, dacă aveţi inimă, dacă v-a rămas înăuntru o singură scânteie… Îngenuncheaţi, rugaţi-vă…!”

august 11th, 2018 Fără comentarii

22

”…Sunt şi eu, fraţii mei, sunt și eu păcătos ca și voi şi tremur. Dumnezeu ne-a dat de multe ori prelungire şi noi termene. Nu cerem acest lucru de fiecare dată la Doxologie? Doamne, „tinde (extinde-n.n.) mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine” (Psalmul 35, 10); dă-ne nouă o prelungire, o amânare, zile şi ceasuri, ca să ne pocăim. Mă tem ca nu cumva această amânare să fie ultima.
Nu va rămâne această lume nepedepsită. Nu poţi, dragul meu, ca în ceasul în care bate clopotul tu să înjuri pe Dumnezeu; nu poţi să-ţi izgoneşti femeia şi ea să alerge ca o nebună; nu poţi să nedreptăţeşti şi să furi. Toate acestea sunt scrise în registrele de socoteli ale cerului. Există un ochi care le vede pe toate, o ureche care le aude pe toate şi o mână care le scrie pe toate. Va veni ceasul – vine, în care vom plăti cu vârf şi îndesat toate păcatele, adulterele, divorţurile, înjurăturile, nelegiuirile, jurămintele mincinoase, toată neevlavia noastră. Este ultimul termen.
Mă tem pentru naţiunea noastră, pentru poporul nostru, ca nu cumva să fi ajuns deja la douăsprezece fără cinci. O scurtă perioadă de timp mai este. Dacă vom lăsa să treacă şi acest termen şi nu vom îngenunchea, nu vom plânge, nu vom arăta pocăinţa noastră cu sinceritate, mă tem. De ce mă tem? Pe mine mă întrebaţi? Opriţi-vă în casele voastre! Dacă sunteţi creştini, dacă credeţi, dacă aveţi inimă, dacă v-a rămas înăuntru o singură scânteie, nu mă întrebaţi pe mine. Îngenuncheaţi, rugaţi-vă, deschideţi Apocalipsa şi citiţi acele lucruri îngrozitoare pe care le profeţeşte. A venit vremea ca omenirea păcătoasă să plătească pentru toate păcatele ei.
O, Hristoase! O, Preasfântă, mijloceşte pentru noi, ca să se miluiască şi să se mântuiască sufletele noastre. Amin.

(Fragment din predica la Duminica a XI-a după Rusalii. Predica a fost rostită în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Faneromeni, Holargou – Atena, 14-8-1966; transcriere şi prescurtare pe 17-7-2015)

sursa: http://acvila30.ro/a-aparut-volumul-22-din-seria-ne-vorbeste-parintele-augustin-mitropolitul-de-104-ani/

Traducere din limba greacă şi tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Augustin, cartea cuprinde 30 de predici inedite ale marelui ierarh, anume 17  predici la duminici si 13 predici la diferite sărbători şi sfinţi.

Cartea, apărută la Editura Metamorfosi, numără 208 pagini, preţul este de 8 lei, iar comenzile se pot face la adresa de mail [email protected]  sau la numerele de telefon 0722. 543. 098 (d-na Mariana) și 0727.713.470 (d-na Iuliana).    

 

Categories: Fără categorie Tags: