Arhivă

Arhivă pentru octombrie, 2018

MITROPOLITUL CLEMENT DE KALUGA: „DACĂ AM AVEA COMUNIUNE, AR FI O BATJOCURĂ A DUHULUI SFÂNT!”

octombrie 29th, 2018 Fără comentarii

klimis kalougka

MITROPOLITUL CLEMENT DE KALUGA:

„DACĂ AM AVEA COMUNIUNE, AR FI O BATJOCURĂ A DUHULUI SFÂNT”

Despre recentul conflict dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Moscovei, a vorbit pentru prima oară cotidianului „Serata Moscovei”, Mitropolitul Clement de Kaluga.

Menţionăm că Mitropolitul Clement de Kaluga a fost candidat pentru Tronul Patriarhal în anul 2009, fiind considerat unul din cei mai respectabili şi importanţi ierarhi din Biserica Rusă.

Ierarhul Patriarhiei Moscovei, comentând hotărârea Patriarhiei Ecumenice de a întoarce la canonicitatea Bisericii pe Filaret Denisenko, a declarat: „Patriarhul Ecumenic şi Sinodul au făcut o intervenţie brutală în treburile Bisericii Rusiei”.

„Au ridicat anatema de pe Filaret fără să existe pocăinţă, fără a se adresa Bisericii, care a luat această hotărâre, iar toate acestea în mod anticanonic. Prin aceste acţiuni Fanarul a desființat hotărârile noastre”, a adăugat Mitropolitul Clement.

În alt punct, Mitropolitul de Kaluga a accentuat: „Dar ce face Patriarhul Bartolomeu? Cu scopul de a-şi extinde jurisdicţia în Ucraina, a revocat hotărârile Patriarhului Dionisie (1686), care se referă la supunerea Kievului față de Moscova. Prin acest act a încălcat o serie de principii canonice de bază ale Bisericii Ortodoxe”. Citeşte mai departe…

RUGĂCIUNI PENTRU IZBĂVIREA DE CUTREMUR

octombrie 28th, 2018 Fără comentarii

Canon de rugăciune către Atotsfantul Dumnezeul nostru pentru izbavirea de groaza cea infricosatoare a cutremurului

Troparul Cutremurului, glasul al 8-lea:

Cel Ce cauţi spre pământ şi-l faci pe el de se cutremură, izbăveşte-ne pe noi de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni. 

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Cât este de înfricoşătoare mânia Ta, de care ne-ai izbăvit, Doamne, neîngropând în pă­mânt toată mărirea noastră. Pentru aceasta, cu mulţumită, pe Tine pururea Te slăvim.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Bucurându-Te, pururea şi cu adevărată, de a noastră cu totul desăvârşit îndreptare, Stăpâne, ca pe o frunză de nimic clatini tot pământul, întărind, Doam­ne, întru frica Ta pe toţi credincioşii.

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!

Izbăveşte-ne de cutremurul cel prea greu pe noi pe toţi şi nu da, Doamne, să piară cu to­tul moştenirea Ta, care cu mul­te răutăţi Te mânie pe Tine, Cel Îndelung Răbdător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca nişte robi strigăm către tine, Maica lui Dumnezeu: ara­tă îndurările tale cele obişnuite spre cetatea şi poporul tău; şi cu milostivire, izbăveşte-ne de cutremur cel greu şi de nimicire.

Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

SFÂNTUL DIMITRIE AL ROSTOVULUI – DESPRE ÎMPLINIREA DORINŢELOR

octombrie 27th, 2018 Fără comentarii

Sf-Dimitrie-al-Rostovului-mare

Nu te întrista dacă ceva din ceea ce se săvârşeşte în lume nu se face după dorinţa ta.

E cu neputinţă ca toate să se săvârşească după gândul tău şi după cum tu voieşti, căci nu toate dorinţele tale sunt bune şi nu toată implinirea lor este cu folos.

S-a împlinit ceva după dorirea şi voia ta – bine; nu s-a împlinit – lasă-l voii lui Dumnezeu. De s-a împlinit vreun lucru aşa după cum tu însuţi l-ai dorit, fii mulţumitor; dacă nu s-a făcut aşa, nu te mâhni, căci nimic nu este veşnic aici, şi orişice lucru este pentru scurtă vreme în această lume.

Tu însă o singură grijă să ai, să nu fii străin de Dumnezeu şi de harul Său preasfânt. Nu râvni foarte ca toate dorinţele tale întotdeauna să se împlinească şi pururea să fie după voia ta – acest lucru nu este în puterea omului, ci întru aceea a lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Sf. Dimitrie al Rostovului: Nu căutați la dregătorii înalte, căci acolo (în Ceruri) nu este fățărnicia de aici

octombrie 27th, 2018 Fără comentarii

Sf. Dimitrie al Rostovului: Nu căutați la dregătorii înalte, căci acolo (în Ceruri) nu este fățărnicia de aici

Nu te înălţa cu funcția înaltă, dacă o ai; nu te mândri nici cu înălţarea stăpânirii – acolo (în Ceruri) nu vor căuta la cinuri, nici la mărire şi mândrie, nici la neamul ales, ci la blândeţe şi smerenie –, „că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri”, grăieşte Proorocul (Psalm 135, 23-24). Citeşte mai departe…

Sfântul Dimitrie al Rostovului: CUM LUPTĂM ÎMPOTRIVA GÂNDURILOR DE HULĂ

octombrie 27th, 2018 Fără comentarii

Doctorie duhovnicească împotriva gândurilor de hulă

Legături:

 

Multora le vin, adeseori, gânduri de necredință sau de hulă împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva Născătoarei de Dumnezeu, sau împotriva sfinților lui Dumnezeu.

Uneori, când cineva privește la Tainele lui Hristos sau la sfintele icoane, năvălesc asupra lui pe neașteptate gânduri de hulă, ca un nor negru, chiar dacă el nu le dorește.

De asemenea gânduri rele, care ne vin fără voia noastră, nu trebuie să ne pese; trebuie să le nesocotim și să le disprețuim ca și cum nici n-ar fi, să nu ne tulburăm și să ne necăjim din pricina lor, fiindcă vrăjmașul nostru diavolul se va mângâia dacă ne va vedea tulburați și necăjiți, plini de îndoieli; atunci va trimite asupra noastră și mai multe gânduri, ca să ne tulbure conștiința. Dacă va vedea însă că disprețuim gândurile de hulă și că nu ne pasă de ele, că nu ne necăjim, nu ne întristăm din pricina lor, va fugi de la noi rușinat, lăsându-ne în pace, netulburați. Este de ajuns să nu vă învoiți cu gândurile.

Unii cred însă că dacă se gândesc la rău, deja se învoiesc cu răul, și se întristează pentru aceasta…Aceasta este puținătate de suflet, căci însuși faptul că îi doare și se întristează, urând gândurile de hulă pe care le aduce diavolul, arată cât se poate de limpede neînvoirea lor cu răul și nepăcătuirea lor – pentru că vrăjmașul, vrând să ne necăjească, se folosește și de acest mijloc ca să aducă întristare asupra noastră, însă nu va avea nici o izbândă dacă nu ne va păsa și dacă vom lepăda de la noi tulburarea, neîntristându-ne câtuși de puțin de bântuirile lui.

Ce au izbândit cei doi bătrâni spurcați care s-au sculat asupra curatei Suzana, poftind să o pângărească? Nimic nu au izbândit, fiindcă Suzanei nu i-a păsat de ei și nu s-a învoit cu spurcata lor poftă. Nici gândurile spurcate și hulitoare nu vor avea nici o izbândă dacă nu ne vom învoi cu ele, ci le vom disprețui.

Cei care sunt tulburați de gândurile hulitoare, care vor să scape de ele, să știe că nu sufletul lor este vinovat de gândurile acestea, ci dracul cel necurat, care I-a zis oarecând Însuși Domnului: acestea toate Ți le voi da Ție dacă vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie (Mt. 4, 9). De aceea și noi, defăimându-l și nesocotind gândurile de hulă pe care el le strecoară în mintea noastră, să-i spunem: ,,Piei, satano (Mt. 4, 9): Domnului Dumnezeului meu voi sluji, nu ție, iar hula ta să se întoarcă asupra capului tău și în veacul de acum, și în cel viitor, amin!’’

Cel ce va vrea să se lupte cu gândul hulei altfel decât am arătat seamănă cu cel ce vrea să prindă fulgerul cu mâinile: cum să te lupți cu el când pătrunde în inimă zburând ca vântul?..

Să încetăm a ne osândi aproapele și să nu ne temem de gândurile de hulă, fiindcă osândirea le pricinuiește pe acestea. Omul care stă într-o odaie închisă aude cum stau de vorbă oamenii care trec, dar el nu stă de vorbă cu dânșii: și sufletul aude hulele diavolești, pe care i le spun gândurile trecând, dar dacă nu ia aminte la ele și nu-i pasă de ele și nu stă de vorbă cu ele rămâne liniștit, nu este tulburat, pe când cel care vrea să se lupte cu ele va fi doborât până la urmă de către ele.

Unul dintre Părinții cei mari repeta adesea: ,,Nu mă învoiesc, nu mă învoiesc!’’ Și când făcea ceva, sau mergea, sau ședea, sau se ruga, sau citea, spunea adesea acest cuvânt: ,,Nu mă învoiesc!’’Auzind ucenicul lui l-a întrebat: ,,Spune-mi, avo, de ce spui adesea această vorbă? Care e taina ei?’’ Părintele a răspuns: ,,Când un gând rău vine în mintea mea și îl simt, îi spun: Nu mă învoiesc cu tine!, și gândul fuge îndată.’’

 

Rugăciune pentru izbăvirea de gândurile hulitoare

 

Dumnezeule mai înainte de veci, Care cunoști cele ascunse, Care cerci inimile și rărunchii, Cela ce șezi pe heruvimi și vezi adâncurile, Care de departe pricepi gândurile mele! Tu știi că urăsc gândurile necurate, scârbavnice, hulitoare, care năvălesc fără de rușine asupra mea și că nu mă învoiesc cu ele, și rog bunătatea Ta: ceartă duhul cel hulitor, ca să se depărteze de la mine, izgonește toate gândurile rele, ca să nu mă mai necăjească, alină tulburarea inimii mele, potolește viforul gândurilor mele, rușinează-l pe vrăjmaș, care smintește conștiința mea, ca să nu se bucure potrivnicul meu de mine. De Tine ascultă toate: poruncește viforului și tulburării minții mele ca să se liniștească, încât să slujesc fără îndoială și tulburare Ție, Domnului meu, în toate zilele vieții mele. Amin. 

 

Cel mai scurt mijloc pentru a scăpa de gândurile hulitoare

 

Dacă va veni gând de hulă împotriva lui Dumnezeu, rostește: ,,Cred într-Unul Dumnezeu..’’ până la sfârșit, și fă metanii pe cât îți stă în putință.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Sfintelor Taine ale lui Hristos, rostește până la capăt: ,,Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos…’’, și fă metanie.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, rostește o rugăciune oarecare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau vreun tropar al ei, făcând metanii și zicând: ,,Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine, păcătosul!’’

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunui sfânt, rostește următoarele: ,,Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, Sfinte (numele), că după Dumnezeu la tine alerg, grabnicule ajutător și rugător pentru sufletele noastre’’, și fă metanii pe cât îți stă în putere, zicând: ,,Sfinte (numele), roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.’’

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunei icoane, fă în fața icoanei aceleia 15 metanii sau câte poți, rugându-te celui înfățișat pe icoana aceea – și în acest fel vei nimici, cu ajutorul lui Dumnezeu, gândurile de hulă. Amin.

 

(Sfântul Dimitrie al Rostovului ,,Calea împărătească: învățături și pravile de rugăciune’’, Ed. Sophia, 2011, pag. 156-160)

 

 

Categories: Cuvinte de folos Tags:

CÂND PATRIARHUL ECUMENIC A ACCEPTAT ANATEMIZAREA LUI FILARET, ÎN ANUL 1997

octombrie 26th, 2018 Fără comentarii

anathema14

Hotărârea de acordare a autocefaliei Ucrainei și întreruperea comuniunii de către Biserica Ortodoxă Rusă cu Patriarhia Ecumenică, semnalează fără îndoială una din cele mai mari rupturi din ultimul mileniu în Ortodoxie.

Cine s-ar fi așteptat ca după 21 de ani de la scrisoarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu către ”preadoritul frate”, fericitul întru adormire Patriarh al Moscovei Alexie, referitoare la anatemizarea lui Filaret Denisenko, să avem o astfel de evoluție?!

Site-ul orthochristian.com, a dat publicității scrisoarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu prin care acesta a procedat la acceptarea anatemizării.

Patriarhul Ecumenic scria despre anatemizarea lui Filaret în 1997: „Luând act de hotărârea de mai sus, am comunicat-o Ierarhiei Tronului nostru Ecumenic şi am îndemnat-o să nu aibă nicio comuniune bisericească împreună cu persoanele menționate.”.

traducere: http://acvila30.ro/
Mai jos, scrisoarea în limbile greacă, engleză și română: Citeşte mai departe…

Cuviosul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

octombrie 26th, 2018 Fără comentarii

Cuviosul Dimitrie cel Nou,  Ocrotitorul Bucureştilor

 

(27 Octombrie)

 

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

              Naşterea după trup a Sfântului Dimitrie cel Nou şi naşterea întru Hristos, cea din apă şi din Duh, s-au petrecut într-un sat la sud de Dunăre, cu denumirea voievodală românească de Basarabi, care se găseşte la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc. Părinţii Sfântului Dimitrie erau ortodocşi, de origine valahi (români) şi se îndeletniceau cu agricultura şi cu creşterea vitelor.

             Deşi nu s-au păstrat prea multe mărturii scrise, în legătură cu data exactă a binecuvântatei sale naşteri, din tradiţia rămasă, atât în nordul cât şi în sudul Dunării, se crede că Sfântul Dimitrie ar fi văzut lumina zilei pe timpul binecredincioşilor împăraţi Petru şi Ioniţă Asan (1). De asemenea, peste tot în însemnările cele puţine şi foarte generale despre el, se spune că tânărul Dimitrie a fost întâi păstor şi pe urmă a devenit călugăr. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Vindecarea unui director de minister ‒ Sfinții sunt prieteni și fac minuni împreună

octombrie 22nd, 2018 Fără comentarii

Vindecarea unui director de minister ‒ Sfinții sunt prieteni și fac minuni împreună

Categories: Minuni, ORTODOXIE Tags:

MITROPOLITUL ILARION DE VOLOKOLAMSK: ,,PENTRU NOI, FILARET RĂMÂNE UN SCHISMATIC!”

octombrie 21st, 2018 Fără comentarii

pf-daniel-ilarion

MITROPOLITUL  ILARION DE VOLOKOLAMSK:

,,PENTRU NOI, FILARET RĂMÂNE UN SCHISMATIC!”

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, președintele Biroului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei, comentează în declarația sa pentru Romfea.gr hotărârea sinodului ,,Patriarhiei Kievului” în legătură cu schimbarea titlului conducătorului ei, Filaret Denisenko.

,,Pentru noi, Filaret rămâne cum a fost, adică un schismatic”. Toată această farsă, cu decernarea unui nou titlu acestuia, pentru încă o dată ne arată cât de corectă a fost Hotărârea din 1997, referitoare la excomunicarea și anatematizarea lui, pe care au recunoscut-o toate Bisericile Ortodoxe Locale, inclusiv Patriarhia Constantinopolului. Filaret poate să se autoproclame după cum îi place, dar esența rămâne aceeași și simplă – niciodată nu a devenit patriarh și nu este patriarh! Prin urmare, nu este nici ”Sanctitate”, nici ”Preafericit” – subliniază pentru Romfea.gr Mitropolitul de Volokolamsk.

În continuare, Mitropolitul Ilarion declară: ,,O impresie nocivă ne provoacă nu faptul că el singur, entuziasmat de susținerea Constantinopolului, își însușește noi titluri, ci faptul că există această susținere. Mă nedumeresc, dacă s-au gândit bine consilierii  Patriarhului Bartolomeu, care i-au recomandat să susțină o fizionomie atât de odioasă. Așadar, mă întreb: Nu cumva, prin această idee, l-au pus într-o poziție dificilă pe conducătorul lor?!” Citeşte mai departe…

Liderii schismatici ucraineni – Filaret și Macarie – nu cad de acord asupra modului unificării!

octombrie 18th, 2018 Fără comentarii

schismaticii-b

Liderii schismatici ucraineni – Filaret și Macarie –  nu cad de acord asupra modului unificării!

Liderii celor două organisme ortodoxe din Ucraina nu pot găsi o viziune comună asupra modului în care să structureze noua lor biserică unitară, căreia Patriarhia Ecumenică i-ar acorda apoi autocefalia, declară Macarie Maletich, liderul ”Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei”.

După cum a explicat Mitropolitul Macarie, într-un interviu acordat ieri pentru postul de televiziune ZIK și difuzat de Uniunea Jurnaliștilor Ortodocși, celălalt conducător schismatic, ”Patriarhul” Filaret Denisenko al ”Patriarhiei Kievului”, nu a făcut nici o declarație cu privire la statutul sau numele noii biserici.

”Numele există deja și ar trebui să vă alăturați”, a spus Macarie, citându-l pe Filaret.

”Patriarhul” Filaret mi s-a adresat, spunându-mi: ”Trebuie neapărat să convocăm un Consiliu.” I-am spus: ”Nu există nici un statut pentru care să convocăm un Consiliu.” , – ”Am eu un statut.” . –”Și eu am unul, dar trebuie să facem unul singur”. – ”Nu, va fi statutul meu”, a spus Macarie, redând conversația lor. Citeşte mai departe…

Categories: Schismatici Tags: