Arhivă

Arhivă pentru aprilie, 2019

CUVÂNT LA A DOUA ZI DE PAŞTI – SFÂNTUL SERAFIM SOBOLEV (3)

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

invierea_domnului_5

Curăţirea inimii de patimi este condiţia obligatorie pentru a vedea
Chipul lui Dumnezeu

 Hristos a înviat!

Aş vrea ca în această mare zi a Luminatei învieri a lui Hristos să vă urez, iubiţilor întru Hristos fiii mei, ceea ce ne urează Sfânta Biserică, în următoarele cuvinte ale canonului pascal: „Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind, cu neapropiată lumină a învierii”.

Prin aceste cuvinte Biserica Ortodoxă arătă întreaga esenţă a creştinătăţii. Şi în primul rând, cuvintele: „să ne curăţim simţirile”, ne spun nouă că viaţa creştină nu este altceva decât marea noastră nevoinţă în lupta cu patimile şi cu păcatele, nevoinţă în păzirea neabătută şi permanentă a tuturor poruncilor dumnezeieşti. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ (II)

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

LA  SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE 

Astăzi este sărbătoarea unuia din cei mai mari mucenici ai credinţei noastre, a Sfântului Gheorghe, Purtătorul de biruinţă. Sărbătoarea aceasta coincide cu cel mai frumos anotimp. Şi precum cântă Biserica noastră, să alergăm astăzi pe câmpuri să culegem flori şi să împletim cununi pentru a încununa pe eroul credinţei noastre creştine. 

Dar să culegem flori este cel mai uşor lucru. Altceva însă se cuvine să facem astăzi, ceva mult mai înalt. Ce anume? Să cunoaştem cine este Sfântul Gheorghe. Şi la aceasta voi încerca să vă dau un scurt răspuns.  

* * *

Patria Sfântului Gheorghe este Asia Mică. S-a născut în părţile Cezareei şi a fost compatriot cu Sfântul Vasile cel Mare. Părinţii lui erau bogaţi şi nobili. Tatăl lui a fost martirizat pentu Hristos atunci când Sfântul Gheorghe era mic, în leagăn. Mama lui, doar de 20 de ani, era dintre acele mame care cred în Dumnezeu. De aceea nu s-a recăsătorit cum fac astăzi multe, care deşi trupul bărbatului lor nu a putrezit încă în mormânt, ele îşi caută un alt bărbat! În Asia Mică, o singură Cununie exista, una, nu mai multe. Ca şi turturelele: dacă una este omorâtă, perechea ei, nu se înjugă cu altcineva, rămâne singură până la sfârşit şi plânge pe ramuri. Aşa şi atunci. Nu zic că cei care vin la a doua Nuntă păcătuiesc, dar îndeosebi nunta este una, cea pe care o binecuvintează Dumnezeu, Sfânta Treime şi Prea Sfântul Duh. Citeşte mai departe…

CUVÂNT LA A DOUA ZI DE PAŞTI – SFÂNTUL SERAFIM SOBOLEV (1)

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

2invierea_domnului_3

Despre roadele Învierii lui Hristos şi cel mai important dar – harul Sfântului Duh, a cărui dobândire este scopul vieţii creştine.

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pre moarte călcând şi celor din mormânturi viaţă dăruindu-le” (Troparul praznicului).

Iată cuvintele troparului pascal, pe care le auzim atât de des în zilele sărbătorii Sfintelor Paşti. Acest tropar este foarte scurt, dar conţinutul lui are pentru noi o importanţă mântuitoare deosebită. Aici se vorbeşte despre biruinţa Domnului asupra morţii, prin slăvită Sa înviere. El a primit ca moartea să se atingă de trupul lui cel sfânt şi să moară, dar în acelaşi timp, prin învierea Sa, să calce moartea, dăruind neamului omenesc nemărginite binefaceri. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICĂ LA ZIUA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. LA MULŢI ŞI BUNI ANI CELOR CE-I POARTĂ NUMELE! DUHUL MARTIRIULUI ŞI AL MĂRTURISIRII SĂ ÎNVIEZE ŞI ÎN SUFLETELE LOR!

aprilie 28th, 2019 1 comentariu

Omilie a Mitropolitului Augustin de Florina la 
pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (I)

(23 aprilie)

Mucenicii, dovada Învierii lui Hristos

Pe 23 aprilie, iubiţii mei creştini, Biserica noastră cinsteşte pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Despre el vom vorbi aici. Dar înainte de a vorbi despre Sfântul Gheorghe vom spune câteva cuvinte despre Paşti, pentru că sărbătoarea Sfântului Gheorghe cade de obicei aproape de Paşti şi are o legătură cu marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru.

Paştele, sărbătoare a sărbătorilor şi praznic al praznicelor. Se bucură îngerii şi arhanghelii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, drepţii de Învierea Domnului. Dar ne bucurăm şi noi, pentru că din mormânt a zburat viaţa cea nemuritoare, iertarea păcatelor noastre, biruinţa şi triumful împotriva păcatului, a morţii şi a lui Lucifer. Precum spune minunat Ioan Gură-de-Aur în cuvântul său catehetic, pe care îl aud toţi cei care rămân până la sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii pascale:

Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, căci ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului.

Adică: Toţi cei care sunteţi săraci, nu vă întristaţi, căci bogăţie este Hristos. Toţi cei care sunteţi păcătoşi, ştergeţi-vă lacrimile, căci Hristos vă iartă păcatele. Toţi cei care vă temeţi de moarte, prindeţi curaj, căci Hristos a biruit moartea.  Citeşte mai departe…

Icoana Sfântului Gheorghe care a venit pe mare

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

În katholikonul mănăstirii Zografu, în locul în care de obicei este aşezată icoana Maicii Domnului se află icoana a Sfântului Gheorghe, care a venit singură pe mare.

1.icoana_sf_gheorghe_venita_pe_mare_zografu_2

Într-una din zile, aproape de Mănăstirea Vatoped, s-a arătat pe valuri icoana Sfântului Gheorghe. Vestea despre apariția icoanei s-a răspândit în tot Athosul. Părinţii vatopedini au luat icoana din apă, cu gândul de a o duce la mănăstirea lor, însă stareții de la celelalte mănăstiri se împotriveau, dorind să o aibă fiecare pentru mănăstirea sa. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe de la Mănăstirea Zografu

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

Icoana Sfântului Gheorghe de la Mănăstirea Zografu este una dintre cele mai cunoscute icoanele făcătoare de minuni din Sfântul Munte Athos.

zograf_0

sf_gheorghe_zografu_1

Istoria icoanei Sfântului Gheorghe de la Mănăstirea Zografu este legată de însuşi momentul în care mănăstirea a fost ctitorită. În vremea domniei împăratului bizantin Leon Filosoful şi a ţarului bulgarilor Simeon cel Mare, trei fraţi, Moise, Aaron şi Vasile, din cetatea Ohrid, au mers în Muntele Athos şi au hotărât să înalte o mănăstire de obşte. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

29 aprilie: SFINŢII IASON ŞI SOSIPATRU (Viaţa, Canonul)

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SFINŢILOR IASON ŞI SOSIPATRU

29 APRILIE

Sfîntul Apostol Iason era tarsinian. El a venit cel dintîi din Tars, către dreapta credinţă. Iar Sfîntul Sosipatru era apostol din Ahaia. Amîndoi aceştia, după primirea sfintei credinţe în Hristos, au fost ucenici ai Sfîntului Apostol Pavel, care, în epistola către Romani, îi numeşte rudenii ale sale. Deci Iason a fost ales episcop al cetăţii sale Tarsul, iar Sosipatru a luat ocîrmuirea Bisericii Iconiei şi au păscut bine Bisericile lor şi le-au înmulţit. Apoi s-au dus în părţile Apusului şi mergînd în insula Cherchirei, au zidit o biserică preafrumoasă în numele Sfîntului Întîiului Mucenic Ştefan, unde, slujind lui Dumnezeu, pe mulţi i-au atras la credinţa în Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Suflete, ce se întâmplă cu tine de nu te poți bucura de Învierea lui Hristos?

aprilie 28th, 2019 Fără comentarii

Suflete, ce se întâmplă cu tine de nu te poți bucura de Învierea lui Hristos?

Pe cât de miraculoase şi impresionante au fost pentru mine sărbătorile Învierii în primii ani de revenire la Dumnezeu, pe atât de apăsătoare şi grea a fost noaptea sau poate chiar şi întreaga perioadă a Învierii în unul din anii care au urmat. Atât la slujba de Înviere, cât şi mai apoi de sărbătorile de Paști, nu am simţit nici o bucurie lăuntrică, nici o trăire adevărată a acestei Sfinte Sărbătoti. O senzație de anxietate, de tristeţe… Citeşte mai departe…

Categories: Diverse Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ DESPRE SFÂNTA LUMINĂ DE LA SFÂNTUL MORMÂNT

aprilie 27th, 2019 Fără comentarii

lumina_01

PREDICĂ DESPRE SFÂNTA LUMINĂ DE LA SFÂNTUL MORMÂNT

Hristos a înviat!

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Astăzi e a treia zi de Paști. În cuvântul meu mă voi abate puțin de la obiceiul meu de a vorbi despre pericopa evanghelică, chiar dacă ar fi foarte multe lucruri extrem de interesante de împărtășit despre călătoria celor doi ucenici către Emaus unde au avut bucuria de a-L vedea pe Hristos Cel înviat. În cele ce urmează vă voi vorbi despre miracolul Sfintei Lumini. Această minune are loc în fiecare an în Ierusalim la Sfântul Mormânt, în una din bisericile zidite de Împărăteasa Elena. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Mitropolitul Ilarion Alfeiev despre împãrtãşirea în Sãptãmâna Luminatã

aprilie 27th, 2019 Fără comentarii

Mitropolitul Ilarion Alfeiev

despre împãrtãşirea în Sãptãmâna Luminatã 

Împãrtãșirea în sãptãmâna luminatã nu este permisã în toate bisericile, având în vedere cã acum nimeni nu mai postește. La întrebarea “Putem merge sa ne împãrtãșim in aceste zile de sãrbãtoare?” ne rãspunde Mitropolitul Ilarion Alfeiev.

hilarion_alfeyevCred cã preoţii care nu dau binecuvântare la împãrtãşire de Paşti fac o greșealã grosolanã. De ce? Pentru cã Sfânta Liturghie se slujește tocmai pentru ca oamenii sã se împãrtãșeascã.

În Postul Mare, în zilele de rând – lunea, marţea, joia – nu se slujește Liturghia. Iar aceastã lipsã a posibilitãţii de a ne împãrtãși este un semn de pocãinţã și de post. Faptul cã tipicul cere sã se slujeascã Liturghia în fiecare zi în Sãptãmâna Luminatã înseamnã cã oamenii sunt chemaţi sã se împãrtãșeascã în fiecare zi. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags: