Arhivă

Arhivă pentru septembrie, 2019

ADAOS LA SINAXAR – 30 septembrie: POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU MIHAIL, MITROPOLITUL KIEVULUI

septembrie 29th, 2019 Fără comentarii

POMENIREA CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELUI NOSTRU MIHAIL, MITROPOLITUL KIEVULUI

 

30 septembrie

Sfântul Mihail a fost primul Mitropolit al Kievului şi a toată Rusia. După ocuparea Hersonului de către Sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), co-împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) s-au grăbit să-şi îndeplinească promisiunea făcută, adică să-i dea ca soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său au îmbrăţişat creştinismul. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

30 septembrie: Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

septembrie 29th, 2019 Fără comentarii

Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

(30 septembrie)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost întâiul mitropolit al Kievului și a toată Rusia și era după unele izvoare de neam sirian, iar după altele bulgar sau sârb.

După ocuparea Hersonului de către sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) se grăbiră să-şi îndeplinească făgăduința de a-i da de soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său îmbrăţişară dreapta credință.

Sfântul Vladimir, țarul și luminătorul Rusiei și întocmai cu apostolii (pomenit la 15 iulie). Miniatură din anul 1770

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

30 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. GRIGORIE (Gr, Ro, En)

septembrie 29th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Γρηγορίου – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. GRIGORIE

30 septembrie

 

 Pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Grigorie, Iluminatorul Armeniei celei mari.

Grigorie Armenia

Luminătorul Armeniei celei mari, Sfîntul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pămîntul Persiei, de neam Partean, din seminţie împă-rătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perşilor, şi a lui Cursar, fratele împăratului Armeniei. Acela mai de pe urmă era străin în Armenia, deoarece împărăţia perşilor venind sub stăpînirea parţilor, şi Artaban fiind part şi împărăţind într-însa, le era greu perşilor că sînt stăpîniţi de cei din alt pămînt. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

30 septembrie: Bătrânul Ghedeon de la Colciu

septembrie 29th, 2019 Fără comentarii

Bătrânul Ghedeon de la Colciu

Monahos-Gedeon-Kolitsiotis-02-IN

Părinții de la Chilia Sfântului Tihon, Kapsala, 1932

Părintele Ghedeon s-a născut la Gădinți, în Moldova, într-o familie evlavioasă. Numele său de botez era Gheorghe [Chelaru]. Tatăl său, Constantin, era citeț la biserică. După primele clase primare, Gheorghe a slujit la conacul din Gădinți al prințului Bogdan, iar apoi a plecat în armată, vreme de patru ani, unde a ajuns sergent și secretar. Din mila lui Dumnezeu, a supraviețuit celui dintâi război mondial.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

29 septembrie: CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ: SFÂNTUL FAUST, EPISCOP DE RIEZ

septembrie 28th, 2019 Fără comentarii

29 septembrie

CÂND FRANŢA ERA ORTODOXĂ:

SFÂNTUL FAUST, EPISCOP DE RIEZ


Născut în Marea Britanie în jurul anului 400, Cuviosul Faust s-a mutat cu familia sa în Galia sudică la începutul secolului V.
După strălucitele sale studii în filosofie, a dorit să dobândească adevărata înţelepciune şi s-a tuns monah în renumita mănăstire din Lerini, aşezându-se pe sine sub îndrumarea duhovnicească a întemeietorului ei – Sfântul Honorat (pomenit pe 16 ianuarie) şi a Preacuviosului Caprasie. Smerenia, ascultarea, blândeţea şi râvna sa pentru nevoinţă au făcut ca în puţin timp să înainteze în virtuţile monahiceşti, Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Predică la Duminica a 19-a după Rusalii: O LEGE (Mitropolitul Augustin de Florina)

septembrie 28th, 2019 1 comentariu

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA
LA DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII (Luca 6, 31-36) 

Legături:

O LEGE

,,Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea”  (Luca 6, 31)

Iubiţilor, există o lege, care este cea mai veche din toate legile, pe care le-au făcut oamenii, ca să poată să-şi ritmeze armonios legăturile dintre ei şi să trăiască fericiţi. Lege, care nu este crestată pe plăci de marmură sau scrisă pe hârtii şi în ziarele oficiale ale statului. O lege pe care a sădit-o Dumnezeu, care l-a plăsmuit pe om ,,după chipul şi asemănarea Sa” (Facere 1, 26). Şi această lege înnăscută este legea dragostei.

Arhim. Ioil Konstantaros: PREDICĂ LA DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII

septembrie 28th, 2019 Fără comentarii

Arhim. Ioil Konstantaros: Predică la Duminica a XIX-a după Rusalii

Arhim. IOIL Konstantaros,
Predicator al Sfintei Mitropolii de Driinoupolis, Pogoniani şi Koniţa:

 Cuvânt la Duminica a II-a a lui Luca

(sau a XIX-a după Rusalii)

 (Luca 6:31-36)

Dacă într-adevăr oamenii ar vrea să studieze şi să aplice Sfânta Evanghlie, atunci nu doar societatea noastră ar fi deosebită şi cu adevărat umană, ci ne-am fi apropiat şi de virtuţile pe care le are Însuşi Părintele nostru cel Ceresc.

Exact acest adevăr ne învaţă şi pericopa evanghelică pe care o vom auzi duminică în sfintele noastre biserici. Prin deosebita sa harismă literară şi prin darul excepţional al dumnezeieştii insuflări de care a dispus, Sfântul Evanghelist Luca descrie cuvintele pe care Domnul nostru Iisus Hristos le dezvăluie în Predica de pe Munte.

Fără doar şi poate nu trebuie să existe credincios care să ignore aceste cuvinte din „Predica de pe Munte”, care rezumă Revelaţia evanghelică şi-l povăţuiesc pe om în a deveni copil adevărat al lui Dumnezeu.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

29 septembrie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU CIPRIAN DIN USTIUG

septembrie 28th, 2019 2 comentarii

  CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU CIPRIAN DIN USTIUG

sf-ciprian-de-ustiug

29 SEPTEMBRIE

Cuviosul Ciprian, plugar cu îndeletnicirea, era originar din regiunea Ustiug. În 1212, a construit lângă cetate Mănăstirea Intrării Maicii Domnului în Biserică, căreia i-a dăruit toată averea sa şi s-a făcut monah. Luând conducerea obştii, priveghea cu dragoste părintească pentru înaintarea duhovnicească a monahilor, neîngăduindu-şi nicio odihnă. Niciodată n-a ieşit din curtea Mănăstirii. Trăia într-o continuă asceză şi priveghere, ca şi cum fiecare zi ar fi fost prima şi ultima din viaţa lui pământească. S-a odihnit în Domnul în anul 1276. Cinstitele sale moaşte au fost aşezate în Mănăstirea sa.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

29 septembrie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CHIRIAC SIHASTRUL (Gr, Ro, En)

septembrie 28th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο του Αγ. Κυριακού – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CHIRIAC SIHASTRUL

 29 septembrie

Pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Chiriac Sihastrul.

Chiriac sihastrul

Cuviosul Chiriac era de neam din Corint; tată era Ioan, presbiterul sfintei soborniceştii Biserici, iar mamă, Evdochia; s-a născut pe timpul împărăţiei lui Teodosie cel mic, cam pe la sfîrşitul împărăţiei lui. Era rudă cu Petru, episcopul Corintului, de care, în tinereţe, a fost pus citeţ la aceeaşi sobornicească Biserică, în Corint. Şi se îndeletnicea cu osîrdie cu citirea dumnezeieştilor cărţi de dimineaţa pînă seara şi de seara pînă dimineaţa tot la citire şedea; şi tot citind el aşa, a ajuns în nedumerire şi a început a se minuna cum din început Dumnezeu a rînduit pe toate cele folositoare spre mîntuirea omului! Cum, în tot neamul omenesc, pe cei ce I-au plăcut Lui, de multă cinste I-a învrednicit, luminaţi si preaînălţaţi i-a făcut! Că pe Avel, pentru jertfă, l-a prea înălţat; pe Enoh, fiindcă bine i-a plăcut Lui, cu mutarea în rai l-a cinstit; pentru dreptate pe Noe, scînteia neamului omenesc, l-a păzit întreg şi nevătămat în apele potopului; pe Avraam pentru credinţa lui cea tare, l-a arătat tată a multe neamuri, dreptcredincioasa preoţie a lui Melhisedec a arătat-o a fi bine primită; pe Iosif, pentru curăţie l-a mărit, pe Iov, pildă de răbdare, l-a dat lumii; pe Moise, puitor de lege l-a făcut, pe Isus al lui Navi, l-a pus soarelui şi lunei înfrînător, pe David l-a arătat prooroc, împărat şi strămoş al înfricoşatei taine; văpaia cuptorului Babilonului a schimbat-o tinerilor în rouă. Dar mai mult se minuna gîndind de cea fără de sămînţă şi nespusă zămislire şi naştere, cum Fecioara a fost maică, pururea fecioară! Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Comentarii Patristice la Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor ( Duminica a 19-a după Rusalii)

septembrie 28th, 2019 Fără comentarii

Evanghelia despre iubirea vrăjmașilor – Comentarii Patristice 

Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.

ihpredicand

 Duminica a 19-a după Rusalii

(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor) (Ev. Luca 6, 31-36) 

(Lc. 6, 32) Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei

Ni se interzice atât să iubim acea lume și, dacă înțelegem bine, ni se poruncește și să o iubim. Bineînțeles, ni se interzice atunci când ni se spune: Nu iubiți lumea (1 Ioan 2,15). Dar ni se poruncește să o facem atunci când ni se spune: Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ei sunt lumea, care ne urăște. Astfel, ni se interzice să iubim în ea ce și ea iubește, și ni se poruncește să iubim în ea ceea ce lumea urăște și anume lucrarea lui Dumnezeu și alinările bunătății Sale. Ni se interzice să iubim slăbiciunile sale și ni se poruncește să iubim natura sa. Lumea își iubește slăbiciunile și își urăște natura. Astfel, iubiți-o și urâți-o pe drept, deși ea se iubește și se urăște singură.

(Fericitul Augustin,Tratat la Evanghelia lui Ioan 87, 4, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

 

(Lc. 6, 35) Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.

Să-ți iubești prietenii este obiceiul tuturor oamenilor, dar să îți iubești dușmanii se obișnuiește doar la creștini.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags: