Acasă > Cântările Ortodoxiei > 8 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AGAV ŞI RUF ŞI A CELOR ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII (Gr, Ro, En)

8 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AGAV ŞI RUF ŞI A CELOR ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII (Gr, Ro, En)

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AGAV ŞI RUF ŞI A CELOR ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII


8 APRILIE

Sfîntul Apostol Irodion era de neam din Tarsul Ciliciei, ruda Sfîntului Apostol Pavel şi slujitor al Sfinţilor Apostoli în toate. El a fost pus episcop de dînşii al Neopatarelor şi pe mulţi din elini i-a întors prin sfînta lui învăţătură la Hristos. Pentru acest lucru pizmuindu-l evreii, au năvălit asupra lui împreună cu slujitorii de idoli şi l-au muncit tare, căci unii îl băteau pe Sfîntul Irodion, unii cu pietre îi sfărîmau gura, iar alţii cu lemne îl loveau peste cap. După aceea cu un cuţit a fost lovit, fiind ca şi mort scăldat în sînge. Socotind că a murit, l-au lăsat şi s-au dus, dar Sfîntul Apostol, cu darul lui Dumnezeu rămînînd viu, a propovăduit după aceea Cuvîntul Domnului în Roma, împreună cu Sfîntul Apostol Petru.

Sfîntul Apostol Pavel, scriind de la Corint Epistola către romani, a pomenit despre Sfîntul Irodion, care era pe atunci în Roma lîngă Sfîntul Petru, zicînd: Închinaţi-vă lui Irodion, ruda mea. Cînd Sfîntul Petru a fost răstignit, atunci Sfîntul Irodion, după mărturia lui Metafrast, a fost tăiat împreună cu Sfîntul Olimp şi cu mulţime de credincioşi.

Sfîntul Apostol Agav, a fost plin de proorocescul dar. Despre el vorbesc Faptele Apostolilor astfel: S-au pogorît din Ierusalim prooroci în Antiohia şi, sculîndu-se unul dintre dînşii cu numele Agav, arăta cu duhul, că avea să fie foamete mare în toată lumea, care a şi fost pe vremea lui Claudie Cezarul. Şi iarăşi în Cezareea Sfîntul Agav a spus mai dinainte Sfîntului Apostol Pavel, pătimirile cele ce avea să le aibă în Ierusalim. Luînd brîul lui Pavel şi legîndu-şi mîinile şi picioarele sale, a zis: Aşa grăieşte Duhul Sfînt: pe bărbatul al căruia este brîul acesta, aşa îl vor lega în Ierusalim iudeii şi-l vor da în mîinile neamurilor. Sfîntul Agav a propovăduit pe Hristos în părţile ce i se orînduiseră lui şi pe mulţi a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfîntul Apostol Ruf, despre care grăieşte Sfîntul Pavel, în Epistola către Romani, zicînd: Închinaţi-vă lui Ruf celui ales întru Domnul, a fost episcop în Teba din Elada.

Sfîntul Apostol Asincrit se pomeneşte în aceeaşi Epistolă a lui Pavel către Romani, că a fost episcop în Iraclea, în părţile Asiei.

Despre Sfîntul Apostol Falegont se pomeneşte în aceeaşi epistolă că a fost episcop în Maratoni, cetatea Frachiei.

Despre Sfîntul Apostol Ermie se pomeneşte în aceiaşi epistolă, că a fost episcop în Dalmaţia.

Toţi aceşti apostoli din numărul celor 70 au propovăduit în lume bunavestire a lui Hristos, aducînd pe cei necredincioşi la adevărata credinţă şi munciţi fiind în multe feluri de către iudei şi de elini, s-au sfîrşit.

Άγιος Άγαβος. Αποκαλείται Προφηταπόστολος. Προφήτευσε στον Απ. Παύλο για τη συµπεριφορά των Ιουδαίων απέναντί του και µεγάλο λοιµό, που συνέβη πραγµατικά επί αυτοκράτορος Κλαυδίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ἐξάριθμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ὑμνείσθω ἱερῶς, μελωδίαις ᾀσμάτων, Ἐρμᾶς καὶ Ἀσύγκριτος, Ἠρωδίων καὶ Ἄγαβος, σὺν τῷ Φλέγωντι, καὶ τῷ θεόφρονι Ρούφω, τὴν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωπούσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Saints Herodion (Rodion), Agabus, Asyncritus, Rufus, Phlegon and Hermes are among the Seventy Apostles, chosen by Christ and sent out by Him to preach (Synaxis of the Seventy Apostles: January 4).

The holy Apostle Herodion was a relative of St Paul, and his companion on many journeys. When Christianity had spread to the Balkan Peninsula, the Apostles Peter and Paul established St Herodion as Bishop of Patara. St Herodion zealously preached the Word of God and converted many of the Greek pagans and Jews to Christianity.

Enraged by the preaching of the disciple, the idol-worshippers and Jews with one accord fell upon St Herodion, and they began to beat him with sticks and pelt him with stones. One of the mob struck him with a knife, and the saint fell down. But when the murderers were gone, the Lord restored him to health unharmed.

After this, St Herodion continued to accompany the Apostle Paul for years afterward. When the holy Apostle Peter was crucified (+ c. 67), St Herodion and St Olympos were beheaded by the sword at the same time.

The holy Apostle Agabus was endowed with the gift of prophecy. He predicted (Acts 11:27-28) the famine during the reign of the emperor Claudius (41-52), and foretold the suffering of the Apostle Paul at Jerusalem (Acts 21:11). St Agabus preached in many lands, and converted many pagans to Christ.

St Rufus, whom the holy Apostle Paul mentions in the Epistle to the Romans (Rom. 16:11-15), was bishop of the Greek city of Thebes. St Asyncritus (Rom. 16:14) was bishop in Hyrcania (Asia Minor). St Phlegon was bishop in the city of Marathon (Thrace). St Hermes was bishop in Dalmatia (there is another Apostle of the Seventy by the name of Hermas, who was bishop in the Thracian city of Philippopolis).

All these disciples for their intrepid service to Christ underwent fierce sufferings and were found worthy of a martyr’s crown.

Saint Agabus was one of the Seventy Apostles chosen by Christ and sent out by Him to preach (Synaxis of the Seventy Apostles: January 4).

The holy Apostle Agabus was endowed with the gift of prophecy. He predicted (Acts 11:27-28) the famine during the reign of the emperor Claudius (41-52), and foretold the suffering of the Apostle Paul at Jerusalem (Acts 21:11). St Agabus preached in many lands, and converted many pagans to Christ.

Saint Asyncritus was one of the Seventy Apostles chosen by Christ and sent out by Him to preach (Synaxis of the Seventy Apostles: January 4).

St Asyncritus (Rom. 16:14) was bishop in Hyrcania (Asia Minor).

Saint Rufus was one of the Seventy Apostles chosen by Christ and sent out by Him to preach.

St Rufus, whom the holy Apostle Paul mentions in the Epistle to the Romans (Romans 16:11-15), was bishop of the Greek city of Thebes.

St Rufus is also commemorated on January 4 (The Synaxis of the Seventy Apostles).

Saint Phlegon was one of the Seventy Apostles, chosen by Christ and sent out by Him to preach (Synaxis of the Seventy Apostles: January 4). St Phlegon was bishop in the city of Marathon (Thrace).

Saint Hermes was one of the Seventy Apostles chosen by Christ and sent out by Him to preach (Synaxis of the Seventy Apostles: January 4).

St Hermes was bishop in Dalmatia (there is another Apostle of the Seventy by the name of Hermas, who was bishop in the Thracian city of Philippopolis).

All these disciples for their intrepid service to Christ underwent fierce sufferings and were found worthy of a martyr’s crown.

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.