Acasă > Pagini de Sinaxar > 9 iulie/9 februarie: Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromieniei, Italia

9 iulie/9 februarie: Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromieniei, Italia

Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Tavromieniei, Italia

(9 februarie)

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 1.2

Acesta se născu în Antiohia în vremea Mântuitorului Iisus Hristos. Tatăl său, auzind de propovăduirea Mântuitorului, îl luă pe fiul său cu dânsul și merse la Ierusalim pentru a vedea și auzi pe Marele Învățător. Cutremurat de minunile ce se săvârșeau și pătruns de cuvintele Domnului Iisus Hristos, se împrieteni cu ucenicii Domnului și mai cu seamă cu sfântul apostol Petru. De atunci, tânărul deveni cunoscut ca Pangratie al sfântului Petru apostolul.

Sfântul Apostol Petru (pomenit la 16 ianuarie, 29 iunie și 30 iunie)

Sf Ap Pavel

După Înălțarea Domnului, unul dintre apostoli veni în Antiohia și boteză pe Pangratie dimpreună cu familia sa. Când părinții săi plecară la cele de veșnice, Pangratie își lăsă moșia și se sălășlui într-o peșteră, petrecând în rugăciune și cugetare la cele duhovnicești. Trecând prin locurile acelea sfântul apostol Petru și aflându-l pe Pangratie acolo, îl luă cu sine în Antiohia. După o vreme, îl puse episcop al Tavromeniei, în insula Sicilia de astăzi.

Sfântul epicop, plin de râvnă, se osteni să lumineze, să povățuiască și să sporească turma încredințată lui. Curând, aproape toți locuitorii cetății primiră dreapta credință.

După ani îndelungați de slujire vrednică și plină de râvnă, ridicându-se păgânii împotriva sfântului Pangratie, aflând momentul prielnic, îl atacară și îl omorâră. Astfel, primi slujitorul Domnului cununa martiriului. Cinstitele sale moaște sale au fost îngropate în biserica ce-i poartă numele, la Roma.

+ * + * +

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 2

Între preoți cu bună credință viețuind și calea muceniciei sfârșind, slujbele idolești le-ai stins, ajutător făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta pe tine și cinstindu-te, cu taină strigăm ție: Din nevoi mântuiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale, pururea mărite. (Condacul Sfântului)

+ * + * +

Sf Sf Mc Pangatie, ep Tavromeniei 3.2

Sursă: Sfinţi şi Icoane

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.