Acasă > Pagini de Sinaxar > 30 septembrie: Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

30 septembrie: Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

Aflarea moaștelor Sfântului Ierarh Mihail, întâiul mitropolit al Kievului, Ucraina

(30 septembrie)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 1.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Acesta a fost întâiul mitropolit al Kievului și a toată Rusia și era după unele izvoare de neam sirian, iar după altele bulgar sau sârb.

După ocuparea Hersonului de către sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) se grăbiră să-şi îndeplinească făgăduința de a-i da de soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus şi poporul său îmbrăţişară dreapta credință.

Sfântul Vladimir, țarul și luminătorul Rusiei și întocmai cu apostolii (pomenit la 15 iulie). Miniatură din anul 1770

3. Sf Vladimir, luminatorul Rusiei, intocmai cu apostolii (1015) 21

(Sursă: http://www.icon-art.info/)

Principesa porfirogenetă Ana însoţi misiunea bizantină a episcopilor, clericilor şi demnitarilor, care avea în frunte pe sfântul mitropolit Mihail, căruia sfântul patriarh Nicolae al II-lea Hrisoverghis (983-996, pomenit pe 16 decembrie) îi încredinţase anevoioasa lucrare a creştinării ruşilor.

În anul 989, sfântul ierarh Mihail îl boteză pe sfântul Vladimir şi pe boierii ruşi, iar apoi săvârşi nunta împărătească în Herson. În continuare, însoţit de perechea princiară şi de clerul bizantin, care purta sfintele moaşte, icoane şi sfinte vase, se duse la Kiev. Călătoria ţarului şi sfântului Mihail către cetatea-capitală a pământului rusesc era ca o sfântă expediţie, care se îndrepta către dezrădăcinarea politeismului strămoşesc al ţării.

În capitala Rusiei kievene, sfântul Mihail boteză copiii sfântului Vladimir şi poporul în râul Nipru. În timpul scurtei perioade a păstoririi sale, sprijinit de sfântul Vladimir, episcopii vicari şi clericii săi, sfântul Mihail desfășură o activitate misionară foarte largă.

Propovăduia închinătorilor la idoli Evanghelia, catehiza poporul, boteza şi îi întărea pe cei proaspăt aduși la dreapta credință.

Cântările Bisericii înfățișează cum sfântul ierarh Mihail ,,a dărâmat idolii cu securea învăţăturii evanghelice, a dezrădăcinat spinii mulţimii zeilor şi a semănat seminţe roditoare în pământul Rusiei”.

În anii următori, 990 şi 991, se duse şi în alte 2 puternice cetăţi domneşti ale vremii, Novgorod şi Rostov, unde cu râvna propovăduirii sale nimici superstiţiile politeiste, boteză poporul, ridică biserici şi hirotoni preoţi.

Doborât din cauza osteneala drumurilor și asprimea vremii friguroase, se mută la odihna gătită lui de Dumnezeu la 15 iunie 992, după ce mai înainte ațezase temeliile creştinării Rusiei prin botezarea Kievului.

Adormirea sa pricinui mare tristeţe sfântului Vladimir pentru pierderea atât de grabnică a bunului păstor al poporului său, dar şi a unui înţelept sfâtuitor în treburile statului.

Fu înmormântat în Biserica Născătoarei de Dumnezeu ,,Desiatinaia” (A zecea), pe care o ridicase sfântul țar cu binecuvântarea sfântului Mihail, dar pe care cel din urmă nu o văzuse terminată.

La 30 septembrie 1103, în vremea sfântului Teoctist, pe atunci egumen al marii lavre iar mai târziu episcop al Cernigovului (pomenit la 5 august), cinstitele sale moaşte fură aflate necuprinse de stricăciune și răspândind bună mireasmă şi aduse cu cinste în Lavra Peşterilor, unde se află până astăzi. Mai târziu, la 1 octombrie 1730, moaștele fură așezate în biserica mare a marii lavre.

Sfântul Ierarh Teoctist, episcop de Cernigov (pomenit la 5 august sau, după alte surse, la 6 august)

10. Sf Ier Teoctist, episcop de Cernigov (1123) 1..1(Sursă: http://pravicon.com/)

Biserica îl cinsteşte pe sfântul ierarh Mihail ca luminător al Kievului şi îi cântă: ,,Se laudă cetatea Kievului astăzi pentru cămaşa Botezului cu care ai îmbrăcat-o, Sfinte”.

Pomenirea sfântului mitropolit Mihail al Kievului se săvârșește la 15 iunie (ziua adormirii sale, 992) și la30 septembrie (aflarea cinstitelor sale moaște, 1103).

+ * + * +

Miniatură din veacul al XVII-lea

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 3(Sursă: http://pravicon.com/)

Sf Ier Mihail, intaiul mitropolit al Kievului, Ucraina 4.1(Sursă: http://pravicon.com/)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2014/09/29/aflarea-moastelor-sfantului-ierarh-mihail-intaiul-mitropolit-al-kievului-ucraina-30-septembrie/

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.