Arhivă

Arhivă Autorului

20 aprilie: SFÂNTUL TEOTIM, EPISCOPUL TOMISULUI (Viaţa, Acatistul, Învăţături)

aprilie 19th, 2019 Fără comentarii

 Sf. Teotim, Episcopul Tomisului

(20 Aprilie)

 

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

 

Despre Teotim I există ceva mai multe ştiri decât despre Bretanion, atât cu privire la viaţa cât şi la activitatea lui (1). În calendarul tomitan, el era sărbătorit la 20 aprilie pentru „sfinţenie şi minunile sale”, ceea ce înseamnă că s-a distins atât de mult prin credinţă şi fapte deosebite, încât a fost socotit demn să fie înscris între sfinţii locali.

Deşi nu ştim exact când s-a născut şi când a murit, cunoaştem că Sfântul Teotim şi-a desfăşurat activitatea la sfârşitul veacului al IV-lea şi la începutul celui de al V-lea. El a fost contemporan al împăraţilor Teodosie I cel Mare şi al fiului său Arcadie, precum şi al unor mari Părinţi şi Sfinţi ai Bisericii, ca: Ioan Gură de Aur, Fericitul Ieronim, Ambrozie al Mediolanului, Grigorie al Nyssei, Grigorie de Nazianz şi alţii. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

17 aprilie: SFÂNTUL ILIE DIN MAKEEVKA (Ucraina) – UN NOU SFÂNT AL BISERICII ORTODOXE

aprilie 16th, 2019 Fără comentarii

 SFÂNTUL ILIE DIN MAKEEVKA (Ucraina) 

UN NOU SFÂNT AL BISERICII ORTODOXE 

.
Canonizarea schimonahului Ilie (născut Ilya Yakovlevich Ganja) a avut loc în Makeevka, Ucraina, pe 22 Septembrie 2012.
 
Ca tânăr monah, Sfântul Ilie a petrecut o scurtă perioadă de timp la Schitul Proorocului Ilie, în Sfântul Munte Athos, apoi la Lavra Peșterilor din Kiev, fiind în cele din urmă forțat de către comuniști să plece.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

13/26 aprilie: POMENIREA NOILOR MUCENICI DIN SATUL VASILIEVKA (Ucraina): PREOTUL SERGHIE ŞI RÂVNITORII CREŞTINI PROHOR ŞI CHIRIL

aprilie 12th, 2019 Fără comentarii

13/26 APRILIE:

POMENIREA NOILOR MUCENICI DIN SATUL VASILIEVKA (UCRAINA):

PREOTUL SERGHIE

ŞI RÂVNITORII CREŞTINI PROHOR ŞI CHIRIL

 

 

Regiunea Mikolaiv (fosta gubernie Herson), raionul Snighirev, satul Vasilievka, biserica Naşterii lui Hristos

 

Părintele Serghie preda la şcoala zemstvei (n.tr. zemstvă = administraţie locală în Rusia ţaristă, aleasă de nobilime şi de clasele avute) Legea lui Dumnezeu, cânta frumos şi se descurca în cântarea bisericească. Trăia lângă biserică. Nu avea nimic personal. Nu ţinea nici vite, nici cai, nici muncitori. Cai, dacă mergea în oraş, împrumuta de la un vecin. Când săvârşea slujbe, de la cei săraci nu lua nimic, ci îi şi ajuta, mai ales în zilele de Paşte şi în alte sărbători.

Părintele Serghie era aspru la şcoală şi la biserică, dar în alte împrejurări era blând cu toţi. Nu spunea niciodată nimic de prisos, era foarte tăcut, deşi cu oamenii era comunicativ. Daria Gaidai, martora oculară a evenimentelor se  împrietenise cu părintele. Familia părintelui Serghie se deosebea printr-o deosebită ospitalitate. Daria îşi aminteşte că atunci când aveau loc repetiţiile copiilor (la început cântarea bisericească o preda însuşi părintele Serghie, deoarece nu găsiseră un cântăreţ), preoteasa – soţia părintelui Serghie, de fiecare dată, special pentru elevi, cocea plăcinte proaspete într-o asemenea cantitate, că ajungeau pentru toţi şi nimeni nu era nedreptăţit. La toate sărbătorile mari, coriştilor li se făceau daruri. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SFÂNTUL IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE: PREDICĂ LA DUMINICA A PATRA DIN POST (A SFÂNTULUI IOAN SCĂRARUL)

aprilie 5th, 2019 7 comentarii

Sfantul Ioan al Scarii1

De ce Biserica îl aşează pe acest sfânt în mijlocul Postului, ca pe cea mai sfântă icoană, ca să privească toţi la el? Sfântul Ioan Scărarul. Cine este acesta?

Este omul care a trăit şi a scris „Scara Raiului”, care a trăit suişul omului din iad până în cer, până în rai. El a trăit Scara de pe pământ până la cer, scara care se întinde din adâncul iadului omului până în culmea raiului. A trăit şi a scris. Om foarte învăţat, foarte citit. Om care şi-a dus sufletul pe calea lui Hristos, care l-a ndus cu totul din iad în rai, de la diavol la Dumnezeu, de la păcat la nepăcătuire şi care, cu dumnezeiască înţelepciune, ne-a descris toată această cale, adică ce trăieşte omul luptându-se cu orice diavol care se află în spatele păcatului.

Cu păcatul ne luptă diavolul, şi pe mine, şi pe tine, fratele meu şi sora mea. Te luptă cu orice păcat. Nu rătăci, nu te înşela! Nu crede că vreo putere mică se aruncă asupra ta. Nu! El te atacă, el se aruncă asupra ta! Chiar dacă este doar un gând necurat, doar un gând, să ştii că el se năpusteşte asupra ta. Gând de mândrie, de poftă rea, de iubire de argint… O mulţime nenumărată de gânduri vin asupra ta din toate părţile. Şi tu, ce eşti tu?

O, Scară a Raiului! Cum, părinte Ioane, ai putut să aşezi această Scară a Raiului între pământ şi cer? Demonii nu au rupt-o, nu au tăiat-o, nu au spart-o? Nu!… Postul lui era o flacără, un foc, un incendiu. Ce diavol l-ar fi răbdat? Toţi fugeau panicaţi, toţi demonii fugeau vânaţi de slăvita şi dumnezeiasca lui rugăciune, toţi demonii fugeau de postul lui, toţi demonii dispăreau la rugăciunea lui înflăcărată.

Scara Raiului! Citeşte mai departe…

26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

martie 25th, 2019 Fără comentarii

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

sfantul-arhanghel-gavriil

A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica a hotărât a sărbători Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

24 martie: Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt

martie 23rd, 2019 Fără comentarii

24 Martie – Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), Egipt

 

Apoftegme din Patericul egiptean: Pentru avva Zaharia

1. Zis-a avva Macarie către avva Zaharia: spune-mi, care este lucrul monahului? Zis-a lui: pe mine mă întrebi, părinte? Şi a zis avva Macarie: am vestire către tine, fiule Zaharie, căci este cel ce mă îndeamnă ca să te întreb. Zis-a lui Zaharia: precum eu socotesc, părinte, cel ce îşi face sila lui întru toate, acesta este monah.

2. A venit odată avva Moise să scoată apă şi a aflat pe avva Zaharia rugându-se lângă fântână, şi Duhul lui Dumnezeu şezând deasupra lui.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 13-A A POSTULUI!

martie 23rd, 2019 Fără comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 13-A A POSTULUI!

SEDELNE, glasul al 5-lea

Odihneşte Mântuitorul nostru cu drepţii pe robii Tăi, şi-i sălăşluieşte pe dânşii în curţile Tale, precum este scris; trecând ca un bun greşealele lor cele de voie şi cele fără de voie, şi toate cele cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Iubitorule de oameni. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

Duminica Sf. Grigorie Palama

martie 22nd, 2019 Fără comentarii

Duminica Sf. Grigorie Palama

.

A doua Duminică din Post, închinată Sf. Grigorie Palama se leagă în semnificaţia sa profundă de Duminica Ortodoxiei. Cinstirea icoanelor este întemeiată pe posibilitatea transfigurării sensibilului realizată prin prezenţa Sfântului Har.

Sf. Grigorie Palama este tocmai acel părinte bisericesc care a exprimat în modul cel mai complex învăţătura ortodoxă asupra Sfântului Har, fapt pentru care i-a fost închinată această Duminică. Era şi firesc de altfel ca prăznuirea Sfântului Har să se afle în centrul Triodului, deoarece numai prin Har poate creştinul să lupte biruitor împotriva păcatelor şi să întâmpine aşa cum se cuvine Învierea Domnului.

Se poate spune deci că primele Duminici din Post amintesc două din învăţăturile de temelie ale Ortodoxiei, care oferă credincioşilor porniţi pe calea pocăinţei un temei dogmatic pentru nevoinţele lor. Duminica Ortodoxiei anticipează asupra transfigurării finale a cosmosului, arătând credincioşilor că prin pocăinţă se vor putea învrednici să sălăşluiască în creaţiunea transfigurată, iar Duminica Sf. Grigore Palama le reaminteşte că prin Sf. Har vor căpăta puteri nebănuite şi se vor învrednici de primirea în suflete a luminii celei tainice.

Praznicul Sfântului Grigorie Palama fost instituit odată cu canonizarea sa oficială în 1368.  CONTINUARE

.

Sursa:  http://psaltiicatedraleipatriarhale.wordpress.com

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

19 martie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. HRISANT ŞI DARIA (Gr, Ro, En)

martie 18th, 2019 2 comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Χρύσανθου και Δαρείας –

19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Un bărbat oarecare vestit de neam domnesc şi boieresc, cu numele Polemie, din cetatea Alexandriei, împreună cu fiul său Hrisant s-a dus la Roma şi a fost primit de boieri cu cinste, iar de către împărat s-a cinstit cu locul de senator. Acela pe unul născut fiul său, Hrisant, sîrguindu-se să-l înveţe toate cărţile, l-a dat la învăţătura filosofiei. Iar cîtă înţelepciune avea tînărul, vor arăta lucrurile lui cele din urmă. Pentru că, după ce a cercat cu pricepere toată Sfînta Scriptură, citind cu luare aminte Sfînta Evanghelie şi cărţile Apostolilor şi cugetînd la dînsele, grăia către sine: „Ţi se cădea ţie, Hrisante, să citeşti scripturile păgînilor, cele pline de întuneric, pînă ce nu cunoşteai lumina adevărului, pe care aflînd-o, ţine-te numai de ea, căci nu este înţelept să te întorci iarăşi din lumină la întuneric.

Căci îţi vei pierde ostenelile pe care le-ai suferit la învăţătură, dacă vei lepăda roadele ostenelilor. Iar roadele ostenelilor, de la Dumnezeu se dau celor ce le cer, pentru că aşa porunceşte Dumnezeu: Căutaţi şi veţi afla. Iar dacă ceea ce ai căutat şi ai aflat vei voi să laşi, te vei asemăna oamenilor fără de minte şi nerecunoscători. Ţine-te tare de ceea ce cu toată mintea se cade să te ţii, adică de Dumnezeu, ca să nu cazi în paguba cea mare cînd te vei lipsi de bunăvoie de binele căutat prin atîtea osteneli. Ai aflat aur şi argint, ai aflat piatră scumpă, căci ce ai căutat să afli, aceea ai aflat, ca să moşteneşti cele aflate. Deci, fereşte-te ca să nu se ia de la tine acea comoară aflată!” Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

17 martie: SINAXARUL SF. PATRICK, LUMINĂTORUL IRLANDEI

martie 16th, 2019 Fără comentarii

Pomenirea Sfântului Patrick, Episcopul şi Iluminătorul Irlandei (383-461)

17 martie

Sfântul Patrick, Iluminătorul Irlandei s-a născut în jurul anului 385, fiul lui Calpurnius, un colector de taxe roman. El a trăit în satul Bannavem Taberniae, undeva la gura râului Severn din Wales. Când Patrick avea 16 ani, ţinutul a fost atacat de piraţi şi el a fost unul din captivi. El a fost dus în Irlanda unde a fost vândut ca sclav şi pus să lucreze ca îngrijitor de porci pe un munte, numit Slemish în Antrim County. În perioada cât a fost sclav Patrick a învăţat limba irlandeză care i-a fost de folos mai târziu în misiunea lui viitoare. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: