Arhivă

Arhivă Autorului

10 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI ANDREI DIN TOTMA, CEL NEBUN PENTRU HRISTOS

octombrie 9th, 2018 Fără comentarii

POMENIREA CUVIOSULUI ANDREI DIN TOTMA,
CEL NEBUN PENTRU HRISTOS

Fiu al unei familii de ţărani analfabeţi, dar foarte evlavioşi‚ din regiunea Vologda (1638), Cuviosul Andrei şi-a primit educaţia în cadrul slujbelor bisericii din satul său. Când i-au murit părinţii, a intrat ca frate în Mânăstirea Galici din Episcopia de Kostroma. Egumenul, care era un înţelept, a observat harismele lui duhovniceşti şi l-a încurajat să urmeze greaua şi neobişnuita asceză a nebuniei pentru Hristos. Aşadar, Andrei a părăsit mânăstirea ca să urmeze o viaţă de rătăcitor, dar îl vizita adesea pe stareţul său pentru a-şi mărturisi faptele şi gândurile. Când stareţul său a plecat din această viaţă, Andrei s-a stabilit lângă biserica Învierii din oraşul Totma, unde nu-l cunoştea nimeni.Toată noaptea se ruga, iar ziua aduna milostenii pe care apoi le împărţea săracilor. Iarna şi vara mergea desculţ şi se hrănea doar cu pâine şi apă. În fiecare an făcea un pelerinaj la Sfintele Locuri din regiune. Într-o zi, s-a întâlnit cu căpetenia unui trib sălbatic care suferea de o afecţiune a ochilor. Căpetenia a cerut de la ascetul, care avea deja faima de făcător de minuni, să-l vindece. Andrei a fugit, dar barbarul şi-a spălat ochii cu zăpada pe care păşise sfântul şi s-a vindecat.
Slăbit de asceză şi de lipsuri, Cuviosul Andrei şi-a prevăzut ziua mutării sale şi a chemat un preot ca să-l împărtăşească cu Tainele cele Preacurate. La puţin timp după aceea l-au găsit mort într-o cameră, unde cinstitul său trup răspândea o bună-mireasmă cerească (10 octombrie 1673). Mai târziu, Cuviosul s-a arătat unei bolnave în timp ce dormea, i-a dat să sărute Evanghelia pe care o ţinea în mână şi i-a spus să se ducă să se roage la mormântul său. Când s-a trezit, femeia era deja tămăduită.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

10 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI INOCHENTIE, EPISCOP DE PENZA

octombrie 9th, 2018 Fără comentarii

POMENIREA SFÂNTULUI INOCHENTIE, EPISCOP DE PENZA
(A FOST RECUNOSCUT OFICIAL CA SFÂNT DE CĂTRE BISERICA RUSĂ ÎN AUGUST 2000)

Sfântul Inochentie Smirnov (1784 -1819) este cinstit de mulţi ani de poporul rus pentru viaţa lui ascetică şi minunile care s-au săvârşit prin rugăciunile lui. A fost şi scriitor de opere duhovniceşti care au avut un mare răsunet.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 octombrie: POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL ORB, DESPOTUL SERBIEI

octombrie 8th, 2018 Fără comentarii

ORNAM1

POMENIREA SFÂNTULUI ŞTEFAN CEL ORB, DESPOTUL SERBIEI

 9 octombrie

Nepot al Sfântului cneaz şi mucenic Lazăr (pomenit pe 15 iunie), Sfântul Ştefan cel Nou s-a născut în jurul anului 1417. Otomanii l-au luat ostatec împreună cu fratele lui mai mic, Grigorie, iar în ziua de Paşti din anul 1441 i-au orbit. Câţiva ani mai târziu, cei doi principi orbiţi au fost răscumpăraţi de către tatăl lor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

8 octombrie: UN NEO-MARTIR CE S-A NEVOIT ŞI ÎN BUCUREŞTII ANILOR 1800

octombrie 7th, 2018 Fără comentarii

8 OCTOMBRIE:

POMENIREA SFÂNTULUI CUVIOS MUCENIC IGNATIE CEL NOU

Acest sfânt este prăznuit şi împreună cu Sfântul Eftimie şi Sfântul Acachie pe 1 mai.
Sfântul Ignatie s-a născut în Eparhia Târnovei din Bulgaria la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Numele lui de botez a fost Ioan şi evlavioşii lui părinţi l-au învăţat din copilărie să studieze Sfânta Scriptură şi limba slavonă; şi pentru că iubea petrecerea întocmai cu a îngerilor a monahilor, l-au lăsat să se ducă la mănăstirea Rila. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

8 octombrie: DOI CUVIOŞI NEVOITORI DIN RUSIA

octombrie 7th, 2018 Fără comentarii

8 OCTOMBRIE:

DOI CUVIOŞI NEVOITORI DIN RUSIA 

ÎN ACEASTĂ ZI POMENIREA CUVIOSULUI DOSITEI, EGUMENUL DE LA VERHNEOSTROV

Ucenic al Cuviosului Eufrosin de Pskov (pomenit pe 15 mai), Cuviosul Dositei a devenit ieromonah şi a întemeiat în anul 1470 Mănăstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Verhneostrov, aproape de lacul Pskov. A scris un Tipicon şi a rămas cunoscut ca una din cele mai renumite personalităţi duhovniceşti din regiune. A adormit în pace în anul 1482.

POMENIREA CUVIOSULUI TRIFON, EGUMEN DE VIATKA

Copil de suflet al unui sătean bogat din regiunea sau Eparhia Arhanghelsk, Cuviosul Trifon a plecat pe ascuns din casa părinţilor, ca să scape de nunta pe care aceştia voiau să i-o impună. A trăit de atunci sub călăuzirea duhovnicească a unui paroh din cetatea Orlov, iar prin nevoinţele sale s-a umplut de darurile harului dumnezeiesc. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: „UN SFÂNT CROITOR” – NOUL MUCENIC MACARIE (6 octombrie)

octombrie 5th, 2018 1 comentariu

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:

„UN SFÂNT CROITOR” –
NOUL MUCENIC MACARIE

– 6 octombrie –

Acum, iubiţii mei, vom vorbi despre un alt meseriaş, despre un croitor, care s-a învrednicit să devină sfânt şi să fie cuprins în Martirologiul Bisericii Ortodoxe şi să-i fie sărbătorită pomenirea pe 6 octombrie. Este Sfântul Macarie Noul Mucenic.
Înainte de a vorbi despre sfânt, să spunem câteva cuvinte despre meseria pe care o avea sfântul.

***


Primul om trăia într-o lume materială, pe care nu o întinase păcatul. Era gol şi nu simţea nevoia de îmbrăcăminte. Gol şi el, goală şi femeia lui, Eva. Aşa cum nevinovaţii copilaşi se joacă goi şi nu se ruşinează unul de altul, aşa şi primul om. Când omul a păcătuit, atunci şi-a simţit goliciunea trupului şi a alergat să-şi acopere goliciunea cu frunze late de smochin.
Dar nu numai simţământul ruşinii l-a făcut pe om să-şi acopere trupul gol, ci şi schimbarea climei. Şi la început se îmbrăca cu piei de oi şi alte piei de animale pe care le ucidea. Mai apoi a confecţionat fire de aţă din bumbac şi lână, a descoperit războiul de ţesut şi a început să confecţioneze stofe, cu care făcea haine frumoase. Chiar şi din viermele de mătase a reuşit să scoată firul de mătase şi cu aceste fire se făceau veşminte foarte scumpe pentru domnitori şi împăraţi. În felul acesta îmbrăcămintea, care trebuia să amintească de căderea şi de păcătoşenia omului şi să-i acopere goliciunea şi să-l păzească de schimbările vremii, a deviat de la destinaţia ei iniţială şi în loc să fie un fel de strict necesar, pentru mulţi şi pentru multe a devenit un mijloc de paradă.
Dar dacă vom ignora ciudăţeniile modei, croitoria ca meşteşug corespunde unei nevoi de bază a omului, nevoia de îmbrăcăminte. Şi croitorii, care confecţionează haine şi slujesc societatea, sunt bine-primiţi în creştinism şi pot să devină membri aleşi ai Bisericii, să se afirme, să se sfinţească şi să devină mucenici pentru Hristos. Şi o dovadă este Sfântul Macarie – Noul Mucenic.

***

Sfântul s-a născut în secolul al XVI-lea într-o mică cetate din Asia Mică, în Chio, care până în 1922 era un oraş elin şi creştin. Numele pe care l-a primit când a fost botezat a fost Emanuel. Când copilul a crescut, părinţii lui l-au trims la un croitor evlavios, ca să înveţe meşteşugul croitoricesc şi să trăiască. Dar când Emanuel era de 18 ani s-a întâmplat o nenorocire în familia lui. Tatăl lui… a murit. A murit? Nu. Ceva mai rău decât moartea i s-a întâmplat. Tatăl lui şi-a schimbat credinţa, s-a făcut turc. A plecat din Chio şi s-a dus în capitala acelei regiuni, s-a dus în Prussa şi acolo trăia bucurându-se de bunăvoinţa şi apărarea turcilor. Dar Emanuel a rămas fidel credinţei creştine. Citeşte mai departe…

6 octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI CHENDEAS, FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN CIPRU

octombrie 5th, 2018 2 comentarii

POMENIREA CUVIOSULUI CHENDEAS,

FĂCĂTORUL DE MINUNI DIN CIPRU

6 octombrie

(UN SFÂNT LOCAL, NU ESTE AMINTIT ÎN SINAXARE)

Cuviosul Chendeas s-a retras la vârsta de 18 ani într-o peşteră în pustia Iordanului, ca să vorbească singur numai cu Dumnezeu. Într-o zi, Anania, un renumit ascet care trăia acolo în apropiere, i-a trimis un demonizat, pe care Chendeas l-a vindecat. Cel vindecat a fost hirotonit mai târziu preot. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

octombrie 4th, 2018 Fără comentarii

CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU EVDOCHIM

DIN SFÂNTA MÂNĂSTIRE VATOPEDI

5 octombrie

Despre acest cuvios părinte nu cunoaştem nici când a trăit, nici nevoinţele lui pustniceşti, nici adevăratul lui nume. În 1840, în timpul lucrărilor din cimitirul Mânăstirii Vatopedi, s-a găsit trupul sfântului, în poziţie de rugăciune, ţinând în mâinile sale o icoană a Maicii Domnului, arătând în felul acesta că se dusese acolo de bună-voie. Sfintele moaşte răspândeau o bună-mireasmă care a umplut tot spaţiul din împrejurimi. Această mărturie a bunăvoinţei lui Dumnezeu de a face minuni a fost suficientă ca părinţii mânăstirii să-l aşeze pe necunoscutul ascet în ceata sfinţilor şi să-l numească Evdochim (cel spre care Dumnezeu „a binevoit” – n.tr.). Până astăzi sfintele lui moaşte răspândesc bună-mireasmă şi săvârşesc multe minuni celor care le venerează cu credinţă.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: „Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe”)

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: CUVIOASA HARITINA DIN NOVGOROD

octombrie 4th, 2018 Fără comentarii

CUVIOASA HARITINA DIN NOVGOROD

Prinţesă de Litovsk, cuvioasa Haritina a fost nevoită să-şi părăsească ţara din cauza tulburărilor. A intrat în Mânăstirea Sfinţilor Petru şi Pavel din Novgorod căreia mai târziu i-a devenit egumenă. După o lungă vieţuire plăcută lui Dumnezeu, a adormit în pace pe 5 octombrie 1281.

 

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

5 octombrie: POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE METODIA CARE A STRĂLUCIT PRIN NEVOINŢĂ ÎN INSULA KIMOLO

octombrie 4th, 2018 Fără comentarii

POMENIREA CUVIOASEI MAICII NOASTRE METODIA

CARE A STRĂLUCIT PRIN NEVOINŢĂ ÎN INSULA KIMOLO

5 octombrie

Cuvioasa Metodia s-a născut în 1865 în Insula Kimolo din Ciclade, din părinţi evlavioşi şi temători de Dumnezeu. Încă din anii copilăriei, dorea să se dedice în întregime slujirii lui Dumnezeu şi Sfintei Biserici, refuza desfătările lumeşti şi se bucura doar de ce era folositor sufletului. În ciuda împotrivirilor ei, părinţii i-au dat ca soţ un marinar, care era originar din Hios. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: