Arhivă

Arhivă pentru ‘AUDIO’ Categoria

17 noiembrie: Pomenirea Sf. Grigorie Taumaturgul

noiembrie 16th, 2018 Fără comentarii

17 Noiembrie – Pomenirea Sf. Grigorie Taumaturgul

 

 

Ajungând la adânci bătrâneţi s-a apropiat de fericitul sfârşit şi la sfârşitul vieţii a întrebat pe cei ce stăteau înaintea lui: “Citi necredincioşi se mai află încă în Neocezareea?” Şi i-au răspuns că numai şaptesprezece se mai află, care se mai ţin de închinarea la idoli, iar cetatea întreagă crede în Hristos. Atunci Sfântul a zis:

“Slavă lui Dumnezeu căci, atunci când am venit eu în Neocezareea la episcopie numai şaptesprezece creştini am aflat, toată cetatea fiind idolatră. Iar acum, mergând către Dumnezeu, rămân atâţia necredincioşi câţi credincioşi s-au aflat întâi, căci acum toată cetatea este a lui Hristos”.

 

Sursa:  Psalții Catedralei Patriarhale

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

15 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. GURIE, SAMONA ŞI AVIV (Gr, Ro, En)

noiembrie 14th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. GURIE, SAMONA ŞI AVIV

15 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 4-lea:

Ocrotitorii şi apărătorii Edesei, cei ce săvârşiţi minuni mari în lume, cei ce pe tânără aţi dat-o iarăşi în braţele maicii sale şi pe călcătorul de lege got l-aţi arătat osândit cu dreaptă judecată, cereţi pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 5-lea:

Minunile sfinţilor Tăi mucenici zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte, sceptrele împărăţiei le întăreşte, ca un Bun şi de oameni Iubitor.
Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CÂNTĂRI LA SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA (14 noiembrie)

noiembrie 13th, 2018 1 comentariu

CÂNTĂRI LA SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA

TROPARUL

*

PARACLISUL

*

SEDEALNA

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

14 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP (Gr, Ro, En)

noiembrie 13th, 2018 1 comentariu

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP

14 noiembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieştii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtăşire, luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ţie ţi-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citeşte mai departe…

10 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. OLIMP, RODION, SOSIPATRU, ERAST ŞI CVART (Gr, Ro, En)

noiembrie 9th, 2018 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. OLIMP, RODION, SOSIPATRU, ERAST ŞI CVART

10 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart

Troparul Sfinţilor Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dumnezeiască cuviinţă, întru tărie s-a preamărit. Că aceasta nemuritoare, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor prin adânc cale nouă făcându-le.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ucenici Dumnezeieşti ai Dumnezeului nostru, Care S-a Întrupat pentru milostivire, rugaţi-L pe El să dăruiască iertare de greşeli celor ce săvârşesc pomenirea voastră, fericiţilor. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

AGNI PARTHENE – Imn închinat Maicii Domnului compus de către Sfântul Nectarie de Eghina (+1920).

noiembrie 8th, 2018 3 comentarii

AGNI PARTHENE – FECIOARĂ CURATĂ 

                     ”Agni Parthene” (”Fecioară Curată”)  este un imn închinat Maicii Domnului,  compus în limba greacă de Sfântul Nectarie de Eghina (+1920).
Mai jos sunt câteva interpretări în diferite limbi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

9 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. NECTARIE (Gr, Ro, En)

noiembrie 8th, 2018 Fără comentarii

sf-nectarie2

ORNAM1

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, glasul 1:

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

 

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, glasul al 4-lea:

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte.
Citeşte mai departe…

CÂNTĂRI LA CINSTIREA SFÂNTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA – 9 noiembrie

noiembrie 8th, 2018 Fără comentarii

CÂNTĂRI LA CINSTIREA SFÂNTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA

-9 noiembrie- 

                        STIHIRILE VECERNIEI, glas. I

 

               LAUDELE

 

 

 

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Paraclisul SFÂNTULUI NECTARIE (Audio)

noiembrie 8th, 2018 Fără comentarii

Categories: AUDIO, Cântările Ortodoxiei, VIDEO Tags:

CÂNTĂRI DIN SLUJBA SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (8 noiembrie)

noiembrie 7th, 2018 Fără comentarii

CÂNTĂRI DIN SLUJBA SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

(8 noiembrie)  

Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

***

Slava Litiei… Cu buze de foc…


***

Stihiri la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil


***

Mărimuri

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: