Arhivă

Arhivă pentru ‘AUDIO’ Categoria

15 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. GURIE, SAMONA ŞI AVIV (Gr, Ro, En)

noiembrie 14th, 2019 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. GURIE, SAMONA ŞI AVIV

15 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 4-lea:

Ocrotitorii şi apărătorii Edesei, cei ce săvârşiţi minuni mari în lume, cei ce pe tânără aţi dat-o iarăşi în braţele maicii sale şi pe călcătorul de lege got l-aţi arătat osândit cu dreaptă judecată, cereţi pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

 

Troparul Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv, diaconul, glasul al 5-lea:

Minunile sfinţilor Tăi mucenici zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule. Pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte, sceptrele împărăţiei le întăreşte, ca un Bun şi de oameni Iubitor.
Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CÂNTĂRI LA SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA (14 noiembrie)

noiembrie 13th, 2019 1 comentariu

CÂNTĂRI LA SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA

TROPARUL

*

PARACLISUL

*

SEDEALNA

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

14 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP (Gr, Ro, En)

noiembrie 13th, 2019 1 comentariu

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP

14 noiembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip

Troparul Sfântului Apostol Filip, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Razele Cele Prealuminate ale Dumnezeieştii Străluciri, lui Hristos îndulcindu-te luminat, de Dumnezeu propovăduitorule Apostole Filip, cu strălucirile tale cele după împărtăşire, luminează-ne pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ţie ţi-a arătat mărirea Părintelui prin Sine, Sfinte Filip, Hristos cu ceata ucenicilor pe tine te-a rânduit, a ta faptă bună mai înainte cunoscând, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citeşte mai departe…

10 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. OLIMP, RODION, SOSIPATRU, ERAST ŞI CVART (Gr, Ro, En)

noiembrie 9th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. OLIMP, RODION, SOSIPATRU, ERAST ŞI CVART

10 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart

Troparul Sfinţilor Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dumnezeiască cuviinţă, întru tărie s-a preamărit. Că aceasta nemuritoare, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor prin adânc cale nouă făcându-le.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ucenici Dumnezeieşti ai Dumnezeului nostru, Care S-a Întrupat pentru milostivire, rugaţi-L pe El să dăruiască iertare de greşeli celor ce săvârşesc pomenirea voastră, fericiţilor. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

AGNI PARTHENE – Imn închinat Maicii Domnului compus de către Sfântul Nectarie de Eghina (+1920).

noiembrie 8th, 2019 3 comentarii

AGNI PARTHENE – FECIOARĂ CURATĂ 

                     ”Agni Parthene” (”Fecioară Curată”)  este un imn închinat Maicii Domnului,  compus în limba greacă de Sfântul Nectarie de Eghina (+1920).
Mai jos sunt câteva interpretări în diferite limbi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

9 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. NECTARIE (Gr, Ro, En)

noiembrie 8th, 2019 Fără comentarii

sf-nectarie2

ORNAM1

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, glasul 1:

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

 

Troparul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, glasul al 4-lea:

Întru cuvioşie ai vieţuit, ca un înţelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viaţa ta cea plină de virtuţi, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii goneşti şi pe cei bolnavi îi tămăduieşti, care vin cu credinţă la dumnezeieştile tale moaşte.
Citeşte mai departe…

CÂNTĂRI LA CINSTIREA SFÂNTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA – 9 noiembrie

noiembrie 8th, 2019 Fără comentarii

CÂNTĂRI LA CINSTIREA SFÂNTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA

-9 noiembrie- 

                        STIHIRILE VECERNIEI, glas. I

 

               LAUDELE

 

 

 

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

CÂNTĂRI DIN SLUJBA SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (8 noiembrie)

noiembrie 7th, 2019 Fără comentarii

CÂNTĂRI DIN SLUJBA SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

(8 noiembrie)  

Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

***

Slava Litiei… Cu buze de foc…


***

Stihiri la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil


***

Mărimuri

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

8 noiembrie: TROPARUL, CANOANELE ŞI SINAXARUL SFINŢILOR ARHANGHELI (Gr, Ro, En)

noiembrie 7th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI SINAXARUL SFINŢILOR ARHANGHELI

8 noiembrie

Canon de rugăciune la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti (1)

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti, glasul al 4-lea:

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pe noi.

Toţi credincioşii să lăudăm pe Ceea ce cârmuieşte toate căpeteniile cele fără de trup, ale cetelor celor de sus, pe Treimea Cea Nezidită, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule, Atotţiitorule!

Stih: Sfinţilor Arhangheli şi toate puterile cereşti, rugaţi-vă lui Dumnezeu pe noi.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

7 noiembrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA CELOR 33 DE MUCENICI DIN MELITINA (Gr, Ro, En)

noiembrie 6th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA CELOR 33 DE MUCENICI DIN MELITINA

7 noiembrie 

Canon de rugăciune către Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina

Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi toţi credincioşii să batem din palmeşi cu cântări de Dumnezeu grăitoare să prăznuim patimile mucenicilor, slăvind pe Hristos că S-a preaslăvit. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: