Arhivă

Arhivă pentru ‘AUDIO’ Categoria

6 martie: TROPARUL SF. 42 DE MUCENICI DIN AMOREEA (Gr, Ro)

martie 5th, 2018 Fără comentarii

Απολυτίκιο των Αγ. 42 Μαρτύρων – 06 ΜΑΡΤΙΟΥ

TROPARUL SFINŢILOR 42 DE MUCENICI DIN AMOREEA

6 martie

Teofil, împăratul grecilor (829-842), fiul împăratului Mihail (820-829) care se numea Valvos sau Travlos, fiind cu neamul din Amoreea, avea dese războaie cu ismailitenii, pe care uneori îi biruia, iar alteori era biruit de dînşii.

Odată, ieşind cu mulţime de oaste asupra părţii agarenilor, a înconjurat cetatea ce se numea Sozopetra, care era patria lui Amirmumn, voievodul saracinilor, şi bătea acea cetate. Amirmumn, care se numea şi Avisac, voievodul agarenilor, fiind în altă parte, a trimis la împăratul Teofil, rugîndu-l mult să se depărteze de cetatea aceea ca să nu-i strice moştenirea cea iubită lui. Teofil neascultînd, a luat cetatea şi, risipind-o cu totul, s-a întors în ale sale cu multă pradă.

Amirmumn, fiind cuprins de mare jale şi mînie pentru risipirea patriei sale, a început a aduna ostaşi de pretutindeni, cu mult aur, din Babilon, Palestina, Chilisiria şi din Africa cea de departe. Apoi, după oarecare vreme, adunîndu-se în Tars împreună cu toată puterea sa cea ostăşească, voia să se ducă în Frigia asupra prea frumoasei cetăţi Amoreea, care era patria împăratului Mihail Travlos, tatăl lui Teofil, ca să-şi răzbune patria sa, Sozopetra, cetatea cea stricată de Teofil. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 16-A A POSTULUI MARE!

martie 5th, 2018 2 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 16-A A POSTULUI MARE!

 

Sedelne:

Cu postul şi cu rugăciunea să ne curăţim şi cu grija de săraci lui Dumnezeu să slujim. Să suspinăm, să plângem cu căldură până avem vreme de întoarcere, ca să ne izbăvim de plângerea cea veşnică, ce va fi în văpaia gheenei; dând slăvire lui Hristos, Celui ce a rânduit pocăinţă tuturor oamenilor, care se întorc cu dreptatea gândului. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei, Rugăciuni Tags:

5 martie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. CONON (Gr, Ro, En)

martie 4th, 2018 Fără comentarii

Troparul Sfântului Conon

5 martie


Isauria, cetatea domnească a ţării cu acelaşi nume, a primit sfînta credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos de la Sfîntul Apostol Pavel, propovăduitorul neamurilor, care a propovăduit acolo şi a adus pe cîţiva la credinţă. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

4 martie: TROPARUL SF. GHERASIM DE LA IORDAN (Viaţa, Canonul)

martie 3rd, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SF. GHERASIM DE LA IORDAN

4 MARTIE

Cuviosul Gherasim, lauda pustnicilor, era de neam din părţile Lichiei. Din tinereţe, avînd cuget dumnezeiesc, s-a îngrădit cu frica lui Dumnezeu. Primind sfinţitul chip monahicesc, mai întîi s-a dus în cea mai dinăuntru pustie a Tebaidei din Egipt şi, acolo vieţuind cu plăcere de Dumnezeu o vreme oarecare în nevoinţe duhovniceşti, s-a întors iarăşi la Lichia, în patria sa. După aceea a venit în Palestina, pe la sfîrşitul împărăţiei lui Teodosie cel Tînăr (408-450), şi s-a sălăşluit în pustia Iordanului, în care strălucea ca o stea luminoasă cu razele cele pline de fapte bune. Acolo a făcut o mănăstire lîngă rîul Iordanului. Citeşte mai departe…

3 martie: TROPARUL SFINŢILOR MUCENICI EUTROPIU, CLEONIC ŞI VASILISC (Gr, Ro)

martie 2nd, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFINŢILOR MUCENICI EUTROPIU, CLEONIC ŞI VASILISC

3 martie

După săvîrşirea pătimirii şi după mucenicescul sfîrşit al Sfîntului Mucenic Teodor Tiron în cetatea Amasiei, au rămas ţinuţi în temniţă pentru Hristos tovarăşii lui, ostaşi şi prieteni de aproape, Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc, nepotul său. Ighemonul Puplie, care a muncit pe Sfîntul Teodor, pierise, fiind ucis de mînia lui Dumnezeu; şi în locul lui a venit un altul cu numele Asclipiodot, de neam din Frigia, cumplit cu obiceiul şi cu mintea fără de Dumnezeu, făcînd multe răutăţi poporului creştin. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

2 martie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. ISIHIE (Gr, Ro)

martie 1st, 2018 1 comentariu

Απολυτίκιο του Αγ. Ησυχίου – 02 ΜΑΡΤΙΟΥ


TROPARUL SFÂNTULUI ISIHIE


2 MARTIE

 Marele plăcut al lui Dumnezeu Isihie, din scutece bine povăţuindu-se la fapta bună, a urît plăcerile pămînteşti şi s-a făcut locaş al Sfîntului Duh. Apoi, suspinînd pentru săturarea bunătăţilor celor veşnice, cele din Sionul cel de sus, pentru aceasta de bună voia lui s-a izgonit din patrie şi şi-a căutat loc în pustie.

Cuviosul Isihie era cu neamul din ţara antrapenească, care este lîngă marea ce adapă Adriania. Şi suindu-se în muntele ce se numeşte Maionis, diavolii care vieţuiau acolo, temîndu-se de izgonirea lor şi vrînd să întoarcă pe sfîntul din hotarele acelea, au intrat în doi oameni, în Ioan şi în Ilarion şi, întîmpinînd pe plăcutul lui Dumnezeu, l-au întrebat unde merge.

Înştiinţîndu-se de scopul lui, i-au zis: „Au nu ştii, o, omule, că acel loc este rău şi te duci la moarte. Căci acolo se află mulţime mare de fiare mîncătoare de trupuri, încă şi tîlhari cumpliţi locuiesc acolo şi nu vei putea să fii viu în acel loc nici o zi”. Sfîntul, înţelegînd cu duhul că acele cuvinte nu sînt omeneşti, ci diavoleşti, le-a zis: „Eu pentru mulţimea păcatelor mele, sînt vinovat morţii. Deci voi merge ca să mor ori mîncat de fiare, ori chinuit de tîlhari”. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

1 martie: TROPARUL SF. EVDOCHIA (GREEK)

februarie 28th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFINTEI  EVDOCHIA


01 martie

Οσιομάρτυς Ευδοκία. Αλλάζοντας ζωή η πανέμορφη Ευδοκία αφιερώθηκε στην κατά Χριστόν ζωή και ίδρυσε μοναστήρι. Αποκεφαλίσθηκε επειδή δεν δέχθηκε να επιστρέψει στην οδό της απωλείας (160-170). Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

28 februarie: TROPARUL SF. VASILE MĂRTURISITORUL (Gr, Ro, En)

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFÂNTULUI VASILE MĂRTURISITORUL

28 februarie

Acesta a trăit pe vremea lui Leon Isaurul, luptătorul de icoane. El, lăsînd lumea şi cele lumeşti, s-a făcut monah şi a petrecut în viaţa monahicească cu fapte bune, precum se cădea. Apoi, cînd cinstirea sfintelor icoane era lepădată, s-a împotrivit cu tărie luptătorilor de icoane. Pentru aceea, l-au prins şi l-au chinuit mult, însă nu s-a supus şi nu s-a învoit cu erezia lor, propovăduind adevărul pînă la moarte, avînd ajutor pe dumnezeiescul Procopie.

Deci Sfîntul Vasile a fost strujit, ca şi cuviosul Procopie, peste tot trupul şi pe grumaji, şi aruncat în temniţă, stînd legat foarte multă vreme, pînă ce a pierit de pe pămînt împăratul cel fără de lege. Murind tiranul acela, au fost eliberaţi Cuviosul Vasile şi Sfîntul Procopie şi ceilalţi mărturisitori. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

28/29 februarie: TROPARUL SF. CASIAN (GREEK)

februarie 27th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFÂNTULUI IOAN CASIAN

28/29 februarie

Όσιος Κασσιανός ο Ρωµαίος. Ρωµαίος ευγενής και στρατιωτικός. Επισκέφθηκε πολλά µοναστικά κέντρα στην Αίγυπτο και την Μ. Ασία. Σηµαντικός φιλοκαλικός συγγραφέας. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

27 februarie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. PROCOPIE (Gr, Ro, En)

februarie 26th, 2018 Fără comentarii

TROPARUL SFÂNTULUI PROCOPIE

27 FEBRUARIE

 

Ţara Decapoliei, care se numeşte astfel după numărul celor 10 cetăţi, este lîngă marea Galileii. Despre ea se pomeneşte în Evanghelia Sfîntului Marcu, că a venit Iisus la marea Galileii, care este între hotarele Decapoliei. Din acele părţi era de fel Cuviosul Procopie Mărturisitorul, care, petrecînd mai întîi în viaţa monahicească şi cercînd toată pustnicia cu dinadinsul şi împodobindu-se cu desăvîrşită curăţie, era vestit între cuvioşii părinţi. Iar cînd s-a ivit eresul luptării contra sfintelor icoane, al cărui iscoditor a fost Leon Isaurul, nelegiuitul împărat al grecilor, care pe sfintele icoane şi pe cei ce le cinsteau şi se închinau lor îi numea închinători de idoli şi pe mulţi din credincioşii împăraţi şi arhierei şi pe popoarele cele numite cu numele lui Hristos, care au fost mai înainte de el şi păzeau cu dreaptă credinţă închinarea icoanelor le da anatemei, singur fiind blestemat de toţi.

  Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: