Arhivă

Arhivă pentru ‘Cuvinte de folos’ Categoria

Cugetări ale Fericitului Augustin

martie 22nd, 2018 Fără comentarii

Cugetări ale Fericitului Augustin

Doamne Dumnezeu meu, dăruieşte-mi mie ca din toată inima mea să te doresc pre Tine! Dorindu-te, să te caut! Căutându-te, să te aflu! Aflându-te, să te iubesc! Şi iubindu-te, de răutăţile cele ce sunt întru mine să mă izbăvesc! Şi izbăvindu-mă, să nu mă mai întorc iarăşi la aceleaşi.

Doamne Dumnezeul meu dă pocăinţă sufletului meu, umilinţă inimii mele, izvor de lacrimi ochilor miei,  şi mâinilor mele necruţată dare de milostenie. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Rugăciuni Tags:

DESPRE NECAZURI, ASCULTARE ŞI OSÂNDIRE – Stareţul Efrem Athonitul

martie 22nd, 2018 Fără comentarii

DESPRE NECAZURI, ASCULTARE ŞI OSÂNDIRE

 Stareţul Efrem Athonitul

Despre necazuri

Când aveţi un necaz, o ispită, o supărare sufletească, economică, trupească, fie că-i boală, fie ispită sau orice alt rău, îngenuncheaţi şi rugaţi-vă să se facă voia lui Dumnezeu şi nu a voastră… Domnul, Care a îngăduit ispita, îi dă totodată omului şi mijlocul prin care să o depăşească.

În orice ispită am cădea, dacă nu îngenunchem, dacă nu ridicăm mâinile şi nu vărsăm lacrimi de implorare, ispita nu se îndepărtează… Ajutorul îl vom lua de la Hristos numai prin rugăciune.

Dacă suntem nepăsători şi trândavi în înfruntarea ispitelor, acestea se întăresc, devin mai ameninţătoare, şi păcatul devine mai primejdios.

Rugăciunile pe care le facem cu căldură, de bunăvoie, cu durere şi lacrimi vor fi ascultate. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Nu vorbi când ești mânios

martie 22nd, 2018 Fără comentarii

m

ORNAM1

În ultimii ani a devenit tot mai vizibilă tensiunea în care ne mișcăm zilnic. Oamenii sunt mânioși cu și fără motiv. Fiecare aproape se consideră îndreptățit să își manifeste agresivitatea.

Conviețuim greu unii cu ceilalți. Dar nu-i nimic nou sub soare și izbucnirile de furie, această nebunie vremelnică, sunt la fel de bătrâne ca oamenii. Părinții pustiei nu au fost ocoliți nici ei de aceste porniri. Ioan cel Pitic, un avvă răbdător care a cărat ani în șir apă cu urciorul unui băț înfipt în nisip, până când lemnul a înflorit, povestește: „Când mergea odată pe drumul spre Sketis, încărcat cu funii, cămilarul a început să vorbească și mi-a stârnit mânia. Am lăsat jos funiile și am luat-o la fugă”. Similară este și istoria avvei Isidor de la Sketis, care zicea: „M-am dus odată la piață, ca să vând câteva mărunțișuri, dar văzând că mânia se apropie de mine, am lăsat toate lucrurile baltă și am luat-o la fugă”. În alt loc, Ioan cel Pitic, pe care l-am citat mai devreme, povestește că a fugit de la seceriș în clipa în care cineva din preajma lui s-a manifestat zgomotos și plin de mânie. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Sf. Ioan Scărarul: DESPRE CURAJ ŞI FRICĂ

martie 22nd, 2018 Fără comentarii

Sf. Ioan Scărarul: DESPRE CURAJ ŞI FRICĂ

sf-ioan-scararul41

ˇ        Frica este o însuşire copilărească pe care o manifestă sufletul îmbătrânit întru slava deşartă. Frica este lipsa credinţei arătată în aşteptare plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute. Este o presimţire a unei primejdii închipuite, o cutremurare a inimii care se înspăimântă şi se împuţinează pentru unele nenorociri îndoielnice. Teama este lipsirea de orice certitudine chiar şi în lucrurile cele mai sigure. (Scara – Sfântul Ioan Scărarul)

ˇ        Sufletul mândru care se bizuie numai pe sine este sclavul fricii, el se teme şi fuge la cel mai mic zgomot sau umbre. (Scara – Sfântul Ioan Scărarul)

Citeşte mai departe…

Sfântul Serafim de Viriţa: Cuvânt pentru tineri

martie 20th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Serafim de Viriţa

Cuvânt pentru tineri 

 

Părintele Serafim iubea foarte mult tinerii. În vremea lui oamenii tineri nu mergeau la biserică aproape deloc, iar când totuşi era vizitat de către ei, Părintele se bucura nespus. El obişnuia să spună că rolul tinerilor va fi foarte important în viitoarea retrezire a vieții bisericeşti. De asemenea, obişnuia să spună că va veni o vreme când pervertirea şi desfrânarea printre tineri va atinge cel mai mare grad de decădere.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Dumnezeu către sufletul omului: «Toate acestea au fost de la Mine»

martie 20th, 2018 3 comentarii

Dumnezeu către sufletul omului:

«Toate acestea au fost de la Mine»

Serafim de viritsa.

ORNAM1

Sfântul Serafim de Viriţa (1866-1949), prăznuit la 21 martie, este unul dintre cei aproximativ 1.200 de sfinţi pe care Sinodul Ierarhic al Bisericii Ortodoxe Ruse i-a canonizat de-a lungul istoriei, fiind unul dintre sfinţii ruşi cei mai iubiţi.

Din cuvintele Cuviosului Stareţ:

  • Nici o picatură din lacrimile mamei nu piere in zadar! Rugăciunea mamei are mare putere.
  • Rugăciunea îngrădeşte si respinge cumplitele îndemnuri ale puterii întunecate. Şi mai cu deosebire este puternică rugaciunea celor apropiaţi. Rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului – ea are o mare putere.
  • Numaidecat să te rogi pentru vrajmași, căci dacă nu te rogi e ca și cum ai turna gaz pe foc și flacăra se mărește din ce în ce mai mult. Totdeauna și pentru toate, chiar și pentru necazuri, mulțumește-I Domnului și Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

Urmatorul text cuprinde o scrisoare trimisa de catre Parintele Serafim unui fiu duhovnicesc, episcop, care era într-o închisoare sovietică. Este o omilie plină de mângâiere si bună sfătuire pe care Dumnezeu Creatorul o adresează sufletului omului: Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Sfântul Serafim de Virița: O PILDĂ DESPRE PUTEREA RUGĂCIUNII PENTRU APROAPELE

martie 20th, 2018 1 comentariu

Sfântul Serafim de Virița

O PILDĂ DESPRE PUTEREA RUGĂCIUNII PENTRU APROAPELE

Un bărbat tânăr a ajuns alcoolic și a început să dea pe băutură totul din casă. Soția nu a mai rezistat să ducă o astfel de viață și a plecat împreună cu copilul. Un prieten de-al lui a aflat că în Vârița trăiește un monah bătrân care îi tămăduiește pe alcoolici și a început să-l convingă să meargă la el, poate îl va ajuta să se vindece.
Mult timp acela nu a vrut sa meargă, dar mai pe urmă s-a lăsat convins. Au luat bilete și au ajuns până la Leningrad. Citeşte mai departe…
Categories: Cuvinte de folos Tags:

CATEHEZĂ DESPRE A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ DIN POST (I)

martie 19th, 2018 Fără comentarii

Stăpânul nostru ne-a dat vederea ochilor ca pe o mare comoară, pentru ca din făpturile văzute admirându-L pe Făcătorul și închipuindu-ne pe cele nevăzute, să alergăm la El. Nu știu cum abătându-ne ochii în chip pătimaș de la atâta frumusețe privim cu curiozitate cele ce ne trag la pierzanie, iar unii, având ochii plini de iscodire adulteră privesc cu neînfrânare la fețe chipeșe, neauzindu-L pe Domnul și Mântuitorul nostru spunând limpede că „cel ce privește la femeie ca să o poftească pe ea a și săvârșit adulter cu ea în inima lui”.

SC

Cateheza a IX-a

A aceluiași despre a cincea săptămână din post și despre cele cinci simțuri ale trupului și mărturii din Sfânta Scriptură și îndemnuri folositoare

Binecuvintează, părinte,

1. Frați și părinți, încheind deja săptămâna crucii și cea de-a patra din post și ajungând, deja cu harul lui Dumnezeu, ziua de Duminică, har Celui ce are putere asupra vieții și stăpânește asupra morții și Care mântuiește din necaz și izbăvește „de tot răul”[1], cum arată Înțelepciunea. Urmând să intrăm în a cincea săptămână cea de același număr cu cele cinci simțuri, cred că este drept să vorbesc puțin dragostei voastre despre cele cinci simțuri, adică, văzul, mirosul, auzul, gustul, și pipăitul pentru care este nevoie de multă sârguință, multă trezvie, multă priveghere celor ce vor să se mântuiască ca nu cumva „moartea”, cum este scris, „să intre prin porțile noastre” – dar numesc porți cele cinci simțuri de care am vorbit mai înainte – căci așa cum neamurile barbare intră prin porțile cetății și pun stăpânire pe ea sau își țintesc săgețile prin porți și îi nimicesc pe mulți, la fel și barbarii demoni, prin porți, adică prin simțurile noastre își țintesc săgețile poftelor rușinoase, rănesc și omoară sufletele noastre. Căci trimite vicleanul săgeți în inimă, uneori prin vedere, prin faptul de a vedea rău și a se răni de „pofta frumuseții”, alteori prin miros, prin faptul de a mirosi cu patimă ceva, alteori prin auz, prin faptul că auzim cele vătămătoare, alteori prin gust, printr-un regim de viață bogat în alimente și desfătător, și alteori prin pipăit, prin faptul că punem mâna rău pe ceva sau furăm sau ne lăcomim și răpim cele străine sau lovim cu nedreptate și fără milă. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Sf. Nicolae Velimirovici: INIMA ÎN MARELE POST (A cincea săptămână)

martie 19th, 2018 Fără comentarii

A cincea săptămână

 *

„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile
voastre, carele strigă: Avva Părinte.” /Gal. 4:6/

1. De ce ne este rânduit postul? Cred că pentru a ne aminti mai bine obârşia noastră. Ca să ne amintim că nu sântem doar rodul pământului, ci al cerurilor – mai întâi de toate al cerurilor. Ca să ne aducem aminte că sântem neam ales, şi că Tatăl nostru e însuşi Împăratul cerurilor şi pământului.

2. De ce Maica noastră Biserica Pravoslavnică ne-a rânduit un astfel de post aspru? Fără îndoială, pentru ca să ne întoarcem mintea de la toate măruntele griji zilnice şi să cugetăm la ceea ce e de căpătâi şi cu adevărat contează. Ca să ne amintim obârşia noastră şi adevărata noastră cale şi adevărata noastră patrie.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

Treimea – iubire şi ascultare infinite: Sfântul Nicolae Velimirovici

martie 17th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Nicolae Velimirovici: Treimea – iubire şi ascultare infinite

Când se seamănă sămânţa, puterea căldurii şi a luminii trebuie să pătrundă înăuntru ca s-o facă să crească.

Când se plantează pomul, puterea vântului trebuie să vină ca să-l facă puternic şi să-şi întărească rădăcina.

Când gospodarul îşi construieşte casa, el caută puterea rugăciunii, ca să-i sfinţească casa.

Domnul nostru Iisus Hristos a semănat sămânţa de cel mai mare preţ în câmpul lumii acesteia. Trebuia să vină puterea Sfântului Duh, ca să-i dea căldură şi lumină, şi să o facă să crească.

Dumnezeu Fiul a semănat Pomul Vieţii în câmpurile deşerte şi necultivate ale morţii. Trebuia ca vârtejul puternic al Duhului să respire în el, ca să întemeieze Pomul Vieţii.

Înţelepciunea lui Dumnezeu de dinaintea veşniciei se făcuse sălaşuri de suflete alese ale oamenilor. Puterea şi înţelepciunea Duhului lui Dumnezeu trebuia să pogoare în acest sălaş şi să-l sfinţească.

Mirele Dumnezeiesc Îşi alesese Mireasa Sa, Biserica sufletelor curate, şi Duhul bucuriei veşnice trebuia să pogoare ca să unească cerul şi pământul cu un inel, şi să înveşmânteze Mireasa în haină de nuntă.

Citeşte mai departe…