Arhivă

Arhivă pentru ‘Cuvinte de folos’ Categoria

Să ne rugăm cât mai des cu Rugăciunea lui Iisus – Sfântul Ignatie Briancianinov

iulie 20th, 2017 Fără comentarii

Să ne rugăm cât mai des cu Rugăciunea lui Iisus

Rugăciunea lui Iisus e rugăciunea cea mai folositoare pentru suflet.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Dumnezeu nu are trebuinţă de virtutea noastră, ci de smerenie

iulie 20th, 2017 Fără comentarii

Dumnezeu nu are trebuinţă de virtutea noastră, ci de smerenie

O spun din experienţă: tot ce am, am de la har. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc (Psalmi 126, 1). Pe toate le dă Hristos.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

20 iulie 2017: Sfântul Ilie și soldatul care înjura de cele sfinte

iulie 20th, 2017 Fără comentarii

Sfântul Ilie și soldatul care înjura de cele sfinte

Preotul i-a spus: „Nu te teme, copilul meu, nu-ți fie frică, dar spune-mi, binecuvântatule, de ce hulești cele sfinte? Pe Hristos, pe Maica Domnului și pe Sfinți?”.

Un soldat era staționat să păzească o baracă și, la miezul nopții, a auzit pașii unei persoane, care se apropia de el. Soldatul a crezut că era un ofițer care, așa cum se obișnuiește, venea să îl verifice. A strigat: „Stai!”, dar din nou a auzit pașii apropiindu-se de el. Pentru a doua oară, a strigat: „Stai! Cine-i acolo?”. Cu arma în mână, nu a primit nici un răspuns. A fost apoi forțat să spună: „Stai sau trag!”.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

„În timpul verii se vor cânta cântece de Paşti” – Cuvânt al Sfântului Ioan Maximovici despre Cuviosul Serafim de Sarov

iulie 18th, 2017 Fără comentarii

Canonizarea Sfantului Serafim de Sarov

19 iulie 1903

Sf Ioan Maximovici

Cuvânt al Sfântului Ioan Maximovici despre Cuviosul Serafim de Sarov

 „În timpul verii se vor cânta cântece de Paşti” – s-a spus odinioară în Sarov.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Au trecut 70 de ani de la moartea aceluia care a rostit aceste cuvinte. Pe 19 iulie 1903, întreaga Rusie sa adunat într-un singur glas în cântări de laudă, proslăvind pe Dumnezeu şi pe bineplăcutul Său. Într-adevăr, întreaga Rusie jubila atunci ca de Sfintele Paşti, ba chiar mai mult.

Citeşte mai departe…

Categories: Canonizări, Cuvinte de folos, Predici Tags:

Mănăstirea nu este fugă de greutățile vieții, ci alegere liberă și chemare- Părintele Arsenie Papacioc +19 IULIE

iulie 18th, 2017 Fără comentarii

Mănăstirea nu este fugă de greutățile vieții, ci alegere liberă și chemare

Problema care se pune este ca în fiecare zi să putem cuceri veșnicia. Ăsta este idealul. Aveam gândul să ajung ceva în viața mea, profesor; dar acesta nu este un ideal, e un scop omenesc. Idealul este să slujești la ce e mai înalt posibil.

– Poate veni gând să pleci la mânăstire, ca să fugi de lupta pe care ți-o dă lumea aici?

– Păi, nici nu te primește mânăstirea. După ce ai biruit totul, atunci vii la mânăstire. Dacă nu ai reușit acolo, aici, la mânăstire, cum poți să birui? Spune Mântuitorul: „Dacă Eu vă spun niște lucruri omenești, și nu le pricepeți, cum o să pricepeți dacă v-aș spune lucruri cerești”?

Eu sunt plecat de vreo cincizeci de ani, sunt extrem de mulțumit, mi-e frică să spun că sunt fericit, dar spun: ce-aș fi făcut eu în lume? Făcusem ceva Arte, ca să-mi arăt talentele, dar toate aceste lucruri nu aveau nici un fel de sămânță de viitor, decât satisfacții momentane.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Stă în puterea noastră ca marile căderi să rămână simple accidente- Părintele Arsenie Papacioc + 19 IULIE

iulie 18th, 2017 Fără comentarii

Stă în puterea noastră ca marile căderi să rămână simple accidente

Așa păcătos cum ești, Dumnezeu e cu adevărat Multiubitor.

Un om duhovnicesc nu spune niciodată că nu este un om foarte păcătos. Se vede mai păcătos decât toți. Și totuși se duce la biserică sau, mai bine zis, se pune pe pocăință.

Disprețul ăsta față de tine s-ar putea să fie o stare de autentică smerenie, doar să nu te diluezi în așa hal, încât să nu mai ai nici o nădejde de mântuire, să-ți tai forțele rugăciunilor și nădejdilor, cum zic. Dar dacă te disprețuiești pe tine, asta înseamnă deja o biruință.

(Arhimandrit Arsenie Papacioc, Despre izbăvirea de întristare, Editura Elena, Constanța, 2013, pp. 55-56)

https://doxologia.ro/arhimandritul-arsenie-papacioc

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

18 Iulie: Avva Pamvo de la Nitria

iulie 17th, 2017 Fără comentarii

Zicerile / apoftegmele Sfântului Avva Pamvo de la Nitria din Patericul Egiptean

1. A fost un om care se numea avva Pamvo şi despre acesta se povesteşte că trei ani a petrecut rugându-se la Dumnezeu şi zicând: să nu mă slăveşti pe pământ! Şi atât l-a slăvit Dumnezeu încât nu putea cineva să se uite în faţa lui, de slava care o avea.

2. Se spunea despre avva Pamvo, că precum a luat Moise icoana slavei lui Adam, când s-a slăvit faţa lui, aşa şi faţa lui avva Pamvo, ca fulgerul strălucea şi era ca un împărat şezând pe tron. De aceeaşi lucrare era şi avva Siluan şi avva Sisoe. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă – PREDICĂ LA DUMINICA A ȘASEA DUPĂ CINCIZECIME: IISUS ȘI PARALITICUL – UN PĂCĂTOS ESTE IERTAT

iulie 16th, 2017 Fără comentarii

Vindecarea-Slabanogului-300x284

PREDICĂ LA DUMINICA A ȘASEA DUPĂ CINCIZECIME:

IISUS ȘI PARALITICUL – UN PĂCĂTOS ESTE IERTAT

Moto: „Şi Iisus văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!” (Matei, 9:2)

  Iubiți frați şi surori în Hristos,

Dacă citim textele paralele ale pericopei evanghelice de astăzi, care pot fi găsite la Evangheliștii Marcu, cap. 2:3-12 și Luca, cap. 5:18-26, putem observa că Sfântul Apostol și Evanghelist Matei pare să fi lăsat în afară cea mai interesantă partea a istoriei. Spun aceasta pentru că sfinții Marcu și Luca ne-au informat că acest slăbănog nu s-a apropiat de Iisus ca toți ceilalți; el a fost coborât prin acoperișul casei. Sfântul Matei n-a inclus această parte a poveștii de simplu interes uman, pentru că el pare a fi mult mai interesat în a prezenta Evanghelia.

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A ŞASEA DUPĂ CINCIZECIME – HRISTOS VINDECĂ PE UN PARALITIC

iulie 16th, 2017 Fără comentarii

Capernaum_vindecarea slabanogului

PREDICĂ LA DUMINICA A ŞASEA DUPĂ CINCIZECIME:

HRISTOS VINDECĂ PE UN PARALITIC

          Moto: „Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te şi umblă” (Matei, 9: 6)

          Iubiți frați şi surori în Hristos,

După ce a vindecat pe cei doi demonizați din Gherghese, Iisus S-a urcat într-o corabie pentru a veni în orășelul său – Capernaum – care în acel timp era centrul activității Sale pământești. Un slăbănog, care era purtat de patru prieteni pe un pat, a fost adus la El. Credința celor patru prieteni l-a salvat pe acest om. Dacă n-ar fi fost credința prietenilor săi, acest om n-ar fi ajuns niciodată în prezența vindecătoare a lui Hristos! Apropos, nu e foarte caracteristic pentru un adevărat Creștin ca el să se țină de un om fără Dumnezeu până când reușește să-l aducă pe acela în prezența lui Hristos?

Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Predici Tags:

Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum – Comentarii Patristice

iulie 16th, 2017 Fără comentarii

1_D6dR

Duminica a 6-a după Rusalii – Ev. Matei 9, 1-8 

(Mt. 9, 1) Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.

Văzându-L, gadarenii L-au rugat să treacă din hotarele lor. Astfel de oameni se găsesc și astăzi printre noi. Din necredință Îl silesc pe Domnul și Mântuitorul lumii să se treacă din hotarele inimii lor, după cum spune și Scriptura:înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului (Sol. 1, 4). Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags: