Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

O nouă muceniţă înscrisă în calendarul Bisericii Ortodoxe Române: Sfânta Muceniţă Agnia (prăznuită la 21 ianuarie)

ianuarie 20th, 2018 Fără comentarii

SFÂNTA MUCENIŢĂ AGNIA

21 ianuarie

sf-agnia

ORNAM1

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Muceniţe Agnia (prăznuită la 21 ianuarie). Hotărârea a fost adoptată în şedinţa de lucrudesfăşurată în ziua de 29 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală.

În continuare vă prezentăm viaţa sfintei:

Sfânta Muceniţă Agnia s-a născut în Roma cea veche, din părinţi creştini, şi a fost crescută de dânşii întru buna credinţă; iar în anul al treisprezecelea al vieţii sale, prin moartea cea vremelnică a scăpat de aici şi viaţa cea nesfârşită a aflat-o; deci pe singur Dătătorul de viaţă L-a iubit şi de Acela din tinereţe s-a lipit. Tânără era cu anii, dar bătrână cu înţelegerea cea desăvârşită, tânără cu trupul, iar în sufletul ei era înţelepciunea cărunteţelor; era frumoasă la faţă, dar mai frumoasă cu credinţa. Aceasta cu dragostea dulcelui ei Iisus, Celui ce S-a născut din curată Fecioară, rănindu-se, fecioria sa a logodit-o Lui şi afară de El pe nimeni altul n-a voit să-L aibă sieşi logodnic. Citeşte mai departe…

20 ianuarie: Viața Sfântului Lavrentie de Cernigov

ianuarie 19th, 2018 Fără comentarii

Viața Sfântului Lavrentie de Cernigov

Vestea despre bunătatea şi darul înainte-vederii Părintelui Lavrentie se răspândea tot mai departe. Toată viaţă, sfântul a rostit rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Cuvintele duhovniceşti ale cuviosului erau pline de har şi roditoare. Părintele îi iubea pe toţi şi era repede săritor la orice nevoie; lumea umblă în grupuri după el, dorind să audă un cuvânt de învăţătură sau pentru a-i cere un sfat de mântuire.

Sfântul Lavrentie din Cernigov – după numele său de botez, Luca Evseevici Proscura – s-a născut în anul 1868, în localitatea rusească Karilsk, din regiunea Cernigov. Părinţii săi, Evsevii şi Hristina, au fost oameni simpli, dar muncitori şi credincioşi. Din cei şapte copii ai familiei, cinci erau băieţi, Luca fiind cel mai mic dintre aceştia.

Muncind încă de mic, împreună cu toţi membrii familiei sale, tânărul Luca a avut o viaţă destul de grea; copil fiind, din pricina unei căzături la joacă, el va şchiopăta toată viaţă cu un picior. Rămas orfan de tată încă de mic, iar mama lui căzând la pat, lui Luca i-au revenit mai toate sarcinile casei, ceilalţi fraţi muncind afară.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: Gheronda Theoklit Dionisiatul (1916-2006)

ianuarie 19th, 2018 Fără comentarii

Gheronda Theoklit Dionisiatul (1916-2006) 

 Monahul Iosif Dionisiatul 

theoklitos-dionysiatis inPărintele Theoklit s-a născut în Náfpaktos, dar a fost renăscut şi crescut duhovniceşte la Sfânta Mare Mănăstire Dionisíou, fiind lauda tuturor monahilor din Athos. A fost absolvent de studii superioare. La doar 25 de ani, după ce, mai întâi, conform legilor în vigoare şi-a satisfăcut stagiul militar, mai apoi, ascultând de glasul conştiinţei și din dragoste faţă de ţară, s-a înrolat din nou pentru a lua parte la cumplitul război din anii ’40, unde, cu mult curaj şi bărbăţie, a luptat în prima linie. Până atunci, nu simţise chemare pentru viaţa monahală. Însă, Preabunul Dumnezeu, după ce l-a ales din pântecele maicii sale şi în mod minunat i-a salvat viaţa, în acelaşi timp, i-a aprins dorinţa de a-şi afierosi viaţa Lui. Făgăduieşte, aşadar, că va urma calea monahală. Odată cu ocuparea ţării de către armatele lui Hitler, tânărul soldat este eliberat de obligaţiile sale militare. În plin război, tânărul ostaş, precum un cerb însetat, îşi îndreaptă paşii spre Grădina Maicii Domnului. Odată ajuns acolo, i se descoperă că locul petrecerii sale va fi Sfânta Mare Mănăstire Dionisíou, iar părinte duhovnicesc îi va fi părintele Gavriil, cunoscut de către toţi ca om foarte învăţat.

Acest înţelept şi de-Dumnezeu-luminat Gheronda [Gavriil], a simţit imediat că tânărul ucenic Theódoros va fi vas ales, luminător, povăţuitor şi sprijin duhovnicesc al părinţilor şi fraţilor din mănăstire, al Sfântului Munte şi al Bisericii, în general. De aceea, fără prea multă întârziere, la doar 27 de ani, l-a tuns schimonah. A îndeplinit diferite slujiri la mănăstire: la bucătărie, la arhondaric, ca reprezentant la mănăstirii, la metocul Monoxilítis ş.a., însă, nu a întârziat să-şi descopere şi talentul său literar. În privinţa aceasta, l-a avut alături pe Gheronda Gavriil, intelectual de marcă şi monah îmbunătăţit, care l-a ajutat să-şi cultive talantul şi talentul de scriitor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: MONAHUL DAMIAN ŢÂRU (Viaţa, Învăţăturile) – AVEM NEVOIE DE RUGĂCIUNE CA DE AER

ianuarie 19th, 2018 2 comentarii

MONAHUL DAMIAN ŢÂRU

Mănăstirea Secu – Neamţ

(1892-1964)

a. Viaţa

Monahul Damian Ţâru a fost un mare nevoitor, un neîntrecut isihast al zilelor noastre.

S-a născut la Târgu Ocna – Bacău, dintr-o familie de ţărani credincioşi. După terminarea şcolii primare este dat ca ucenic la un atelier de tâmplărie din localitate. Însă, fiind ales de Duhul Sfânt, în anul 1915 intră în viaţa monahală. Mai întâi se duce la Mănăstirea Frăsinei, pentru a fi cât mai înstrăinat de lume. După zece ani de ascultare, aceeaşi dorinţă de linişte îl trimite la Mănăstirea Turnu. Aici nu stă decât patru ani.

În anul 1930, călăuzit de pronia lui Dumnezeu, se reîntoarce în Moldova şi se stabileşte la Schitul Ţibucani – Neamţ. Între timp şi sora sa după trup intră în viaţa monahală. În anul 1935 este călugărit cu numele de Damian, iar în anul 1940 se retrage la Mănăstirea Secu unde rămâne până la moarte. Aici părintele Damian Ţâru ajunge la o mare sporire duhovnicească, întrecând pe toţi ceilalţi din mănăstire cu ascultarea, cu rugăciunea şi cu smerenia.

La 20 ianuarie 1964, se mută din viaţa aceasta şi este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Secu

b. Fapte şi cuvinte de învăţătură

  1. Părintele Damian dorea din copilărie să slujească lui Hristos. Spunea ucenicului său că, pe când era mic, se furişa din casa părintească şi se încuia singur în biserica satului. Acolo petrecea toată noaptea, rugându-se şi citind sfintele cărţi cu lumânarea în mână, iar când se lumina de ziuă, se întorcea din nou acasă. Mama lui, nu o dată, îl bătea să-i spună unde doarme noaptea. Dar el răbda toate pentru dragostea lui Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: SFÂNTUL IERARH EFTIMIE, PATRIARH DE TÂRNOVO, BULGARIA

ianuarie 19th, 2018 Fără comentarii
SFÂNTUL IERARH EFTIMIE,
PATRIARH DE TÂRNOVO, BULGARIA

Acesta se născu în cetatea Târnovo din părinţi de neam bun. Din tinereţe, dorind să îşi închine viaţa Domnului, merse la sfântul Teodosie (pomenit la 27 noiembrie, al cărui chip poate fi aflat aici, clic) care întemeiase mănăstirea din pustia Kelifareno, în apropierea cetăţii Târnovo, unde adunase mulţime de monahi.

Tânărul monah petrecea în desăvârştă ascultare, izgonitoarea înşelăciunii şi maica sporirii duhovniceşti, întreaga noapte stătea la rugăciune ca o stană de piatră, niciodată nu dormea pe coastele sale, ci doar şezând pe un scaun dădea puţină odihnă trupului său şi îşi înfrâna pântecele cu desăvârşită înţelepciune.

Pentru vieţuirea sa aleasă, cuviosul Teodosie îi încredinţă păstorirea obştii, el retrăgându-se în adâcul pustiei pădurii, pentru deplină liniştire. Iar după cum cuviosul Teodosie primise de la sfântul Grigorie Sinaintul (pomenit la 6 aprilie, al cărui chip se poate afla aici, clic) pravila de viaţă duhovnicească, tot astfel sfântul Eftimise deveni următor al lui Teodosie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

20 ianuarie: Cuviosul Eftimie cel Mare

ianuarie 19th, 2018 Fără comentarii

Cuviosul Eftimie cel Mare

Sfântul Eftimie cel Mare, Bizanţ, 950-960, ilustraţie de evanghelie

Sfântul Eftimie cel Mare era de loc din cetatea Melitene a Armeniei (n.tr. actualul oraș Malatya din Anatolia de Est a Turciei), pe lângă care curge fluviul Eufrat. Părinții săi, Pavel și Dionisia, erau creștini cinstitori de Dumnezeu de spiță aleasă. Trecuseră mulți ani de căsătorie și ei tot nu aveau nici un copil – cuprinși de tristețe își îndreptară rugile fierbinți către Dumnezeu spre a fi binecuvântați cu un prunc. In cele din urmă, avură o vedenie în care li se spunea: „Veseliți-vă! Dumnezeu vă va binecuvânta cu un fiu ce va aduce mare bucurie la toată Biserica.” Copilul primi, așadar, numele Eftimie ( „voie bună”).

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

SFÂNTUL IERARH ARSENIE, ARHIEPISCOP AL KERKIREI DIN INSULA CORFU (19 ianuarie)

ianuarie 18th, 2018 Fără comentarii

sf-arsenie-arhiepiscopul-kerkirei

Acesta se născu în veacul al IX-lea, în ținutul Palestinei. Primind educație aleasă, încă din fragedă vârstă își închină viața lui Dumnezeu devenind monah și se dărui asprei nevoințe. 

Pentru înțelepciunea sa, fu ridicat în scaunul de arhiepiscop al Kerkirei. Din părinteasca sa purtare de grijă deveni ocrotitor al văduvelor, părinte al orfanilor și mângâietorilor al necăjiților, Dumnezeu învrednicindu-l de darul facerii de minuni. 

Adormi în Domnul în anul 959. Trupul său fu așezat cu multă cinste în catedrala din Kerkira de unde bunul părinte al tuturor celor ce aveau nevoie de mijlocirea sa, începu a se arăta izvor îmbelșugat de minuni, până astăzi.

Sfântul Arsenie cel iubitor al tuturor celor aflați în nevoi întocmi Canonul ce se citește la Slujba Sfântului Maslu despre care în cartea de slujbă se amintește numai „Facere a lui Arsenie”.

De asemenea, se mai păstrează două predici, una rostită în cinstea sfântului apostol Andrei, iar alta în cinstea sfintei mari mucenițe Varvara, precum și câteva scrisori trimise de dânsul sfântului Fotie, patriarhul Constantinopolului (pomenit la 6 februarie).

+ * + * +

Un fragment din moaștele sale se află la noi în țară, la Schitul Sf. Gheorghe – Cloșca, Arhiepiscopia Tomisului.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 ianuarie: Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul, Egipt

ianuarie 18th, 2018 Fără comentarii

Acesta se născu în patria Egiptului din prărinţi binecredincioşi care în toată vremea îşi înfrumuseţau viaţa cu înfrânarea, cu postul, cu rugăciunea şi privegherea, milosteniile şi primirea de străini şi multe alte fapte bune.La vârsta cuvenită, fu silit de părinţi să se căsătorească. Tânărul se arătă ascultător de voia părinţilor, încredinţându-şi Domnului dorinţa sa fierbinte de a se face monah. Curând, femeia sa se îmbolnăvi de friguri şi muri. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 ianuarie: SFÂNTA MUCENIŢĂ EUFRASIA

ianuarie 18th, 2018 Fără comentarii

SFÂNTA MUCENIŢĂ EUFRASIA

 

euphrasia_of_nicomedia_menologion_of_basil_ii

Bucură-te, Sfântă Eufrasia, lauda fecioarelor!

Aceasta a fost din cetatea Nicomidia, în vremea împărăţiei lui Maximian (286-305) şi era de neam vestit, frumoasă la chip, cu bune obiceiuri şi credincioasă roabă a lui Hristos. Fiind prinsă de închinătorii de idoli, a fost silită să aducă jertfă diavolilor, dar nesupunîndu-se, o bătură cumplit, iar ea a răbdat cu bărbăţie; apoi a fost dată spre nelegiuire unui om barbar, care luând-o, a dus-o în casa sa; ea neîncetat se rugă cu mintea Celui preacurat, adică Mirelui său, Domnul Hristos, ca să-i păzească fecioria.

    Când bărbatul s-a închis cu dânsa în cămară, sfânta l-a rugat să o aştepte puţin, făgăduindu-i să-i dea o buruiană, pe care dacă o va purta cu sine, nu-l va atinge nici o armă a potrivnicilor – pentru că se zicea că este fermecătoare; iar barbarul i-a zis: „Pe urmă îmi vei da buruiana aceea”. Înţeleapta fecioară răspunse: „Nu este cu putinţă să fie smulsă buruiana aceea de către femei, ci numai de fecioare nenuntite, pentru că de nu va fi arătată de fecioară curată, apoi nimic nu lucrează”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

SFINŢII IERARHI ATANASIE ŞI CHIRIL, CAMPIONI AI ORTODOXIEI (18 ianuarie)

ianuarie 17th, 2018 Fără comentarii

athanasius-the-great-and-cyril-of-alexandria

SFINŢII IERARHI ATANASIE ŞI CHIRIL, CAMPIONI AI ORTODOXIEI 

pr. Ioan Valentin Istrati

Sfinţii Atanasie şi Chiril, ierarhi ai Alexandriei sunt cei mai aleşi apărători ai dreptei credinţe în faţa deviaţiilor ideatice şi a ereziilor raţionaliste care s-au ivit în istoria Bisericii.

Apărarea dreptei credinţe este nu numai o chestiune de principiu, ci o chestiune de viaţă şi de moarte, adeăvrul credinţei ducând la nemurire împreună cu Hristos, iar credinţa falsă ducând la moarte. Ei sunt astfel modele teologice de urmat, stâlpi puternici ai ortodoxiei şi lumini ale Împărăţiei lui Dumnezeu pentru cei ce se roagă lor. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags: