Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

20 septembrie: Noul Mucenic Ilarion din Creta

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Noul Mucenic Ilarion din Creta

ilarion in

 

Sfântul Mucenic Ilarion s-a născut în Heraklion, din Creta, primind la botez numele Ioan. A avut patru surori, iar părinții săi l-au învățat cu multă osârdie Sfintele Scripturi.

Pe când era copil, Ioan a plecat în Constantinopol împreună cu unchiul său, care era medic. Vreme de zece ani a locuit lângă unchiul său, însă acesta nici medicină nu l-a învățat, nici grijă nu i-a purtat nepotului, astfel că Ioan a fost nevoit să plece din casa unchiului său și să se angajeze ca vânzător la un negustor, originar din Hios, care mai avea încă un alt lucrător. Odată, negustorul a trebuit să lipsească de la magazin și să meargă în patria sa natală, în Hios. Când s-a întors, cei doi angajați au dat socoteală negustorului pentru perioada de timp în care lipsise, însă acesta a considerat că banii pe care îi încasaseră cei doi lucrători nu corespundeau cu valoarea mărfurilor pe care le vânduseră și că lipseau treizeci de groși, cu toate că înainte de a pleca nu făcuseră o socoteală a mărfurilor. Suspiciunile și amenințările negustorului se îndreptau împotriva lui Ioan. Acesta a mers să-i ceară ajutor unchiului său, însă acesta nu l-a primit.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

20 septembrie – Sfântul Mare Mucenic Eustatie Placida

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Sfântul Mare Mucenic Eustatie Placida

La anul 98 d.Hr., Eustatie, bunul biruitor Mare Mucenic al lui Hristos, era ostaş la Roma, în vremea Împăratului Traian. Era aşadar acesta cu numele foarte faimos pentru biruinţele lui dobândite în războaie şi pentru faptele lui de vitejie nemaiîntâlnite şi măreţe. Şi bogăţie avea nu puţină şi se trăgea din părinţi nobili, şi foarte viteaz era şi prea înţelept şi învăţat în cugetele şi faptele sale. Înainte de a se boteza şi de a deveni ucenic al lui Hristos purta numele de Plachida. În afară de meritele lui militare, avea şi multe alte virtuţi: era înfrânat în poftele şi dorinţele trupului, cumpătat, iubitor de dreptate, milostiv şi, într-un cuvânt, virtuos. Avea doi fii, care îi semănau întru toate, şi în harismele trupeşti, şi în cele spirituale, şi soţia lui, la rândul ei, pe nume Tatiana, în toate faptele virtuoase i se asemăna.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

19 septembrie – Arhimandritul Ioachim Spețiéris de la Nea Skiti

septembrie 19th, 2017 Fără comentarii

Arhimandritul Ioachim Spețiéris de la Nea Skiti

Bunicul Părintelui Ioachim a fost preot de mir și se numea Ioan. Când s-a născut părintele Ioachim, după numele de botez Ioan, bunicul i-a profețit că va deveni preot. La o asemenea virtute ajunsese bătrânul, încât și-a cunoscut dinainte și sfârșitul vieții. După terminarea Sfintei Liturghii, stând înaintea Porților Împărătești, bunicul le-a spus credincioșilor aflați în Biserică: aceasta este ultima mea Liturghie. Apoi a mers și la fiica sa, care era căsătorită și, oferindu-i aceasta o cafea, i-a spus: este ultima cafea pe care o beau…

***

64074

           Arhim. Ioachim Spețieris de la Nea Skiti (+1943)

Părintele Ioachim, după numele său de mirean Ioan Spețiéris, se trăgea după neam din Kefaloniá. Tatăl său, țăran de profesie, era un om foarte duhovnicesc. În timp ce lucra pământul, psalmodia diverse tropare. Îi plăceau, mai cu seamă, sfintele cântări ale Înălțării Cinstitei Cruci: „Crucea, păzitoare a toată lumea … iar demonilor rană”. Într-o noapte, psalmodiind aceasta cântare, s-a mâniat vrăjmașul atât de tare, încât l-a lovit la picior. Fără să se îmbolnăvească, tatăl părintelui Ioachim a chemat un duhovnic și după ce s-a spovedit, i-a spus: „În ziua cutare să vii să mă împărtășești, pentru că voi muri”. Așadar, și-a prevăzut cu trei zile mai înainte sfârșitul. Pentru că părintele Ioachim nu se afla acasă, rudele sale au vrut să-l înștiințeze, însă tatăl său s-a opus: Nu-l mai chemați, nu are timp să ajungă…

Citeşte mai departe…

18 septembrie: STAREŢUL ILARION DE LA OPTINA (Viaţa, Învăţăturile) – FIECARE LUCRU SĂ-L ÎNCEPEM NEAPĂRAT CHEMÂND ÎN AJUTOR NUMELE LUI DUMNEZEU

septembrie 17th, 2017 2 comentarii

STAREŢUL ILARION DE LA OPTINA

*

(1805-1873)

Cuviosul Ilarion i-a învăţat pe oameni mult despre suportarea jignirilor fără mânie şi cu blândeţe. I-a învăţat să le primească cu mustrări de conştiinţă, ca fiind trimise de Voia lui Dumnezeu pentru păcatele lor, spre folosul sufletesc.

Să nu te ruşinezi când părintele duhovnic îţi descoperă bubele şi fii pregătit să primeşti de la el mustrarea pentru păcatele tale, ca să eviţi prin ea ruşinea veşnică. Biserica este pentru noi cerul pământesc unde Însuşi Dumnezeu, în chip nevăzut, e prezent şi îi primeşte pe cei care vin. De aceea, în biserică trebuie să stăm cuviincios şi cu mare evlavie. Să iubim Biserica şi să fim râvnitori faţă de ea; ea ne este mângâiere şi bucurie, atât în necazuri, cât şi în împliniri.
Când îi îmbărbăta pe cei aflaţi în necazuri, stareţul adesea spunea: „dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră?“ (Rom. 8, 31).

Fiecare lucru să-l începem neapărat chemând în ajutor numele lui Dumnezeu. Deseori a vorbit stareţul despre menţinerea conştiinţei curate, despre observarea atentă a gândurilor, faptelor şi cuvintelor şi despre pocăinţa pentru ele.

I-a învăţat pe cei supuşi să-şi ducă lipsurile şi neputinţele cu bunăvoinţă. „Mustraţi-vă – îi învăţa stareţul – şi nu daţi hrană propriului egoism, gândindu-vă dacă aţi putea să înduraţi ceea ce cereţi de la ceilalţi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

18 septembrie: POMENIREA SFINŢITULUI MĂRTURISITOR PREOTUL ILARION FELEA

septembrie 17th, 2017 Fără comentarii

Viaţa părintelui Ilarion Felea Mărturisitorul

 

Autor: Pr. Tudor Demian
Părintele Ilarion Felea este destul de puţin cunoscut în vremea noastră. El a fost un propovăduitor al Evangheliei foarte apreciat, atât de popor cât şi de intelectualitate, la jumătatea secolului trecut. Profesor la Academia Teologică din Arad, părintele a scris multe lucrări teologice, cea mai importantă fiind Spre Tabor, lucrare pe care părintele Justin Pârvu o consideră „cea mai bună operă a Ortodoxiei româneşti de până acum. Părintele Ilarion Felea este un adevărat geniu liturgic al teologiei ortodoxe, al Bisericii Ortodoxe. (…)

Opera Spre Tabor este a doua, după acest tezaur al Ortodoxiei care se cheamă Filocalia, fiind o desăvârşită tâlcuire a Filocaliei” . Despre înalta sa trăire duhovnicească, părintele Stăniloae a mărturisit: „Părintele Ilarion Felea m-a depăşit”. Chiar dacă textul care urmează nu reuşeşte să ofere o imagine completă a personalităţii părintelui Ilarion, îl oferim cititorilor, nădăjduind ca, în viitorul apropiat, când jurnalul părintelui Ilarion va vedea lumina tiparului să putem înţelege mai multe despre acest smerit mărturisitor al lui Hristos, mort în temniţele Aiudului, care acum se bucură cu toţi sfinţii mucenici în Împărăţia Cerurilor.

Preotul profesor Ilarion Virgil Felea, autorul acestui valoros volum, s-a născut la 21 martie 1903 în comuna Valea Bradului, judeţul Hunedoara, unde tatăl său era preot. A urmat şcoala primară în comuna natală (1910-1914), iar cursurile liceale la Liceul „Avram Iancu” din Brad (1914-1920) şi la Liceul „Moise Nicoară” din Arad (1920-1922), unde şi-a luat bacalaureatul.

Citeşte mai departe…

18 septembrie: POMENIREA SFÂNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ARCADIE, EPISCOP DE NOVGOROD

septembrie 17th, 2017 Fără comentarii

18 SEPTEMBRIE:
POMENIREA SFÂNTULUI PĂRINTELUI NOSTRU ARCADIE, EPISCOP DE NOVGOROD

Sfântul Arcadie a fost la început egumen al Mănăstirii Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, pe care el însuşi a înfiinţat-o în anul 1153, lângă Novgorod. Mai târziu a fost hirotonit episcop al acestei mari şi renumite cetăţi. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 septembrie: Sfânta Muceniță Agatoclia

septembrie 17th, 2017 Fără comentarii

Sfânta Muceniță Agatoclia

(17 septembrie)

3. Sf Mc Agatoclia 4.3Frescă zugrăvită în preajma anului 1318 și aflată în Biserica Bunei Vestiri din Mănăstirea Gracanica, Kosovo, Serbia

Această sfântă a fost slujnică a unui oarecare creștin Nicolae. Însă femeia lui era păgână din care pricină vreme de 8 ani o ocărî pe sfânta Agatoclia, bătând-o peste grumaji cu pietre, gonind-o desculţă prin locuri colţuroase, zdrobindu-i coastele cu un ciocan de fier şi arzându-i limba.

Însă, văzând că nu poate să o întoarcă spre voia sa, îi turnă jăratec peste grumaz, silind-o astfel să părăsească viaţa aceasta.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 septembrie: Sfânta Muceniță Ludmila

septembrie 16th, 2017 Fără comentarii

Sfânta Muceniţă Ludmila s-a născut în Boemia în a doua jumătate a secolului al IX-lea. Contele Melnik, tatăl ei, era un om bogat, unul dintre marii dregători ai ţării. Ludmila s-a căsătorit cu prinţul Borzivoi al Boemiei.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 septembrie: SFÂNTUL IERARH IRACLIDIE, EPISCOP DE TAMASOU (CIPRU)

septembrie 16th, 2017 Fără comentarii

17 SEPTEMBRIE:
SFINŢII SFINŢIŢI MUCENICI IRACLIDIE ŞI MIRON,
EPISCOPII TAMASULUI DIN CIPRU

Sfântul Iraclidie era fiul lui Ieroclie, un preot idolatru din Cipru. Când Apostolii Varnava şi Marcu s-au dus în Marea Insulă să propovăduiască Evanghelia, Ieroclie i-a invitat să-l urmeze la jertfe. Apostolii au refuzat, însă i-au cerut să le arate drumul care ducea în Muntele Troodos. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 septembrie: AFLAREA MOAŞTELOR CUVIOSULUI KUKŞA DE ODESA (Viaţa, Învăţături, Acatist, Minuni) – „VĂ ROG, STAŢI ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ PÂNĂ LA ULTIMA SUFLARE ŞI VĂ VEŢI MÂNTUI”

septembrie 16th, 2017 1 comentariu

SFÂNTUL KUKŞA AL ODESSEI

 

 

(25 ianuarie 1875 – 24 decembrie 1964)

Proorocia Cuviosului Kukşa al Odesei (1875-1966), canonizat în 1994

Nu peste mult timp va avea loc Sinodul Ecumenic, numit „sfânt”. Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioşi. În cadrul lui toate credinţele se vor uni în una.

Posturile vor fi anulate, călugăria va fi anulată, călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoţilor, să se recăsătorească. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală.

Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări.

Fiţi vigilenţi!

Străduiţi-vă să mergeţi la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleşi vor înţelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor obliga să se duca la biserica apostată, însa nu trebuie sa mergem într-acolo în nici un caz.

Vă rog, staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare şi vă veţi mântui.

Aflarea moaştelor Sfântului Kukşa

 

După fericitul sfârşit al stareţului, sfinţenia lui s-a arătat prin minuni săvârşite la mormântul său. În anul 1994, fraţii Sfintei Mănăstiri a Adormirii Maicii Domnului din Odessa, văzând cinstirea generală dată stareţului Kukşa pe parcursul a 30 de ani, au înţeles că nu este cu putinţă ca lumina sub obroc să o tăiniască mai mult. Examinând mulţimea minunilor săvârşite la mormântul fericitului stareţ trecut la cele veşnice, cârmuitorul eparhiei Odessa, întâi-stătătorul Sfintei Mănăstiri a Adormirii Maicii Domnului, mitropolitul de Odessa şi Ismail, Agatanghel, care l-a cunoscut pe părintele Kukşa încă din viaţă, a binecuvântat dezgroparea moaştelor stareţului. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: