Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

23 aprilie: Sfântul Nou Mucenic Gheorghe slujbașul din Cipru

aprilie 22nd, 2018 Fără comentarii

Sfântul Nou Mucenic Gheorghe slujbașul din Cipru

(23 aprilie)

Sf Nou Mc Gheorghe din Cipru 3.1

Acest tânăr Gheorghe, de obârșie din Cipru, om cumpătat, înțelept și chipeș, se duse în orașul Tir din Siria unde intră în slujba unuia din consulii unei țări europene.

Pe când se afla în cetatea Tirului, sfântul Gheorghe obișnuia să cumpere ouă de la o bătrână musulmană săracă. Celelalte precupețe care vindeau ouă erau foarte supărate că tânărul Gheorghe cumpăra numai de la bătrâna aceea și de la fiica ei, iar de la ele nu cumpăra nimic. Deci căutau prilej ca să se răzbune pe el.

Prilejul se ivi într-o zi când sfântul Gheorghe se duse după obicei la casa bătrânei musulmane să cumpere ouă. Se întâmplă însă ca fiica femeii să fie singură. Atunci celelalte precupețe aflară prilejul și începură să țipe, strigând și învinuindu-l pe sfântul Gheorghe de gânduri necinstite față de tânăra femeie. Astfel, în jurul casei se adună o mulțime de oameni care îl prinseră pe sfântul Gheorghe și îl duseră la cadiu.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

22 aprilie: Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

aprilie 21st, 2018 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

 22 aprilie 

22-apr-sfantul-ierarh-teodor-sicheotul-episcopul-anastasiupolei

In pământul Galatiei este un sat ce se numeşte Sicheia, sub stăpânirea cetăţii lui Anastasie, care este prima sub stăpânirea Ancirei, ce este departe de Anastasiopolia ca la douăsprezece stadii. De acolo era patria Cuviosului Teodor Sicheotul, care s-a zămislit cu minune în pântecele maicii sale, ce se numea Măria, din bărbat vestit, cu numele Cozma, slujbaş împărătesc, pe vremea împăratului Iustinian cel Mare. Căci atunci când a zămislit maica sa, Măria, în noaptea aceea adormind, a avut o vedenie minunată: a văzut o stea prea mare şi prea luminoasă pogorându-se din cer în pântecele ei. Şi deşteptându-se Măria, a spus aceasta maicii sale Elpidia şi surorii, sale Despina, care vieţuiau lângă dânsa. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

22 aprilie: Sfântul Apostol Natanael

aprilie 21st, 2018 Fără comentarii

Sfântul Apostol Natanael

22 aprilie 

st_nathaniel

Acest sfânt a fost din Cana, cetate a Galileii, unde Hristos Dumnezeul nostru fiind chemat la nuntă de preacurata Sa Maică, a făcut întâia Sa minune, prefăcând apa în vin.

Aştepta şi el venirea lui Hristos, ca un legiuitor ce era, pe Care aflându-L Filip cel din Betsaida şi cunoscând că aştepta venirea lui Hristos, i-a zis cu bucurie: „Aflat-am pe Iisus, fiul lui Iosif cel din Nazaret, de Care au scris Moise în lege şi proorocii” (Ioan I, 46). Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

21 aprilie: Sfântul Cuvios Anastasie Sinaitul

aprilie 20th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Anastasie Sinaitul, Egipt

(21 aprilie)

Sf Cuv Anastasie Sinaitul 2.1

Acesta lăsând lumea şi luându-şi crucea sa pe umeri, după cuvântul Domnului, urmă lui Hristos cu osârdie. Și dorind mai mari nevoinţe de fapte bune, se duse la Ierusalim şi închinându-se la cinstitele locuri şi cu credinţă sărutându-le, se sui la Muntele Sinaiului.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 aprilie/2 mai: Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

aprilie 18th, 2018 Fără comentarii

Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

(19 aprilie/2 mai)

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzi-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm: (…)

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Aceasta se născu în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 aprilie – Cuviosul Pafnutie, monahul care a salvat căsătoria clerului

aprilie 18th, 2018 Fără comentarii

19 aprilie – Cuviosul Pafnutie, monahul care a salvat căsătoria clerului

Pafnutie, icoana greceasaca, sec 17 in

Cuviosul Onufrie şi Cuviosul Pafnutie din Egipt, icoană grecească, secolul al XVII-lea

Pentru înţelegerea evenimentelor legate de titlul pe care l-am ales, şi care s-au petrecut la începutul secolului al IV-lea d.Hr., este nevoie de un scurt excurs istoric în ceea ce priveşte chestiunea hirotoniei şi a căsătoriei sau necăsătoriei. Este de la sine înţeles că la începuturile creştinismului tema căsătoriei sfinţitului cler, prin firea lucrurilor, nu putea fi abordată aşa cum a fost abordată mai târziu.

În Noul Testament şi apoi în vremurile apostolice, singurul care s-a referit la acest subiect a fost Apostolul Pavel. În capitolul 3 al Epistolei Întâi către Timotei, el aminteşte destul de pe larg datoriile şi trăsăturile distinctive ale celui ce “doreşte episcopie” (I Timotei 3, 1): mai cu seamă faptul că trebuie să fie “bărbat al unei singure femei” (I Timotei 3, 2), cu alte cuvinte, să se afle la prima căsătorie. De asemenea, şi pentru diaconi zice: „fiind bărbaţi ai unei singure femei” (I Timotei 3, 2). Dar şi în Epistola sa către Tit, în care îi porunceşte să rânduiască „preoţi prin cetăţi” (Tit 1, 5), iarăşi, alături de multe virtuţi pe care le consideră condiţii esenţiale pentru hirotonie, accentuează în principal faptul că trebuie să fie „«bărbat al unei singure femei” (Tit 1, 6).

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

19 aprilie: Noul Mucenic Agathánghelos de la Mănăstirea Esfigmenu

aprilie 18th, 2018 Fără comentarii

19 aprilie: Noul Mucenic Agathánghelos de la Mănăstirea Esfigmenu

Cine poate asculta fără lacrimi toate cele despre slăvitul și întru tot cinstitul martiriu al Cuviosului Nou Mucenic Agathánghel, prin care s-a slăvit Dumnezeu, Ortodoxia şi cinstita noastră mănăstire (Esfigmenu), cea care l-a pregătit pentru slăvita sa biruință?

agahangelos esfigmenitis 2

Sfântul Agathánghel se trăgea după neam din orașul Enos din Tracia (astăzi Enez), din părinți săraci, dar evlavioși, primind la botez numele de Atanasie.

Din cauza sărăciei, a acceptat slujba pe nava unui turc, pentru a-și putea procura cele necesare vieții. Văzând ticălosul turc calitățile și îndemânarea lui Atanasie, s-a gândit să-l convertească la islam, pentru a-l face moștenitorul său. Cunoscând însă statornicia și evlavia tânărului, precum și faptul că prin lingușiri nu-l poate convinge să renunțe la credința lui, turcul și-a tăinuit dorința, urmărind să folosească mijloace constrângătoare.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

18 aprilie 1993… mucenicia părinţilor de la Optina

aprilie 17th, 2018 1 comentariu

18 aprilie 1993… mucenicia părinţilor de la Optina

În anul 1993, în noaptea de Pașți, mănăstirea Optina Îi aducea lui Hristos câțiva părinți, uciși de un satanist. Aceșți noi sfinți mucenici puteau fi frații nostri, prietenii noștri, cunoscuții noștri”.

În ziua de 18 aprilie 1993, în dimineața Învierii Domnului, după Sfânta Liturghie, călugării Trofin și Ferapont au primit binecuvântare tragă clopotele. Curtea era deja pustie, aproape toți pelerinii plecaseră. Acesta a fost momentul în care ucigașul, un satanist, i-a înjunghiat pe la spate pe cei doi monahi. În acele momente, ieromonahul Vasile se îndrepta către porțile care deschid drumul către schitul Optina, ca spovedească. Probabil, auzind bătăile clopotului s-au înterupt brusc, s-a îndreptat către clopotniță și, la scurtă vreme, a fost de asemenea înjunghiat pe la spate. Ucigașul a fugit apoi, aruncând mantaua soldățească cu acte străine și cuțitul făcut cu mâna sa, lung de 60 cm și pe care gravase numerele 666 și inscripțiasatana”. Cei trei călugări fuseseră uciși doar pentru faptul aleseseră Îl slujească pe Hristos, pe cale monahală

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Macarie Notará (+1805) – 17 aprilie

aprilie 16th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Macarie Notará (+1805)

17 aprilie

agios-makarios

Sfântul Macarie (după numele lumesc, Mihail) s-a născut în 1731 în Tríkala Corinthíei și provenea din familia importantă Notará. Tatăl său, Gheorgantás (sau Gheorghe), notabil al provinciei Corinthía, a dobândit  nouă copii din căsătoria sa cu virtuoasa Anastasia. De către Eustatie, dascălul din Kefallinía, a fost învățat primele litere la Mănăstirea Maicii Domnului. De mic și-a arătat înclinarea spre lucrările evlaviei și dragostea față de Biserică. Ca intendent al proprietăților imobiliare ale familiei, nu a fost unul foarte eficient, pentru că nu doar că nu reușea să strângă dările de la săteni, ci și-a împărțit și ceea ce avea săracilor. Tatăl său nu i-a îngăduit să devină monah la Mănăstirea Marii Peșteri, dar s-a dedat cu totul studiului dumnezeieștilor Scripturi și textelor patristice.

După moartea dascălului său, și-a luat obligația, fără plată, vreme de șase ani, de a-i învăța pe elevii din Corint. Acest lucru a stârnit uimirea și respectul concetățenilor săi, iar în 1764, la adormirea mitropolitului locului, întreg clerul și poporul din împrejurimi au cerut Patriarhiei Ecumenice să-l hirotonească Episcop al Corintului pe învățătorul Macarie. Sfântul a considerat împreună-glăsuirea clerului și poporului drept exprimarea voii lui Dumnezeu și a primit această cinste a arhieriei. La vremea hirotonirii sale a primit numele de Macarie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

17 aprilie: SFÂNTUL ILIE DIN MAKEEVKA (Ucraina) – UN NOU SFÂNT AL BISERICII ORTODOXE

aprilie 16th, 2018 Fără comentarii

 SFÂNTUL ILIE DIN MAKEEVKA (Ucraina) 

UN NOU SFÂNT AL BISERICII ORTODOXE 

.
Canonizarea schimonahului Ilie (născut Ilya Yakovlevich Ganja) a avut loc în Makeevka, Ucraina, pe 22 Septembrie 2012.
 
Ca tânăr monah, Sfântul Ilie a petrecut o scurtă perioadă de timp la Schitul Proorocului Ilie, în Sfântul Munte Athos, apoi la Lavra Peșterilor din Kiev, fiind în cele din urmă forțat de către comuniști să plece.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: