Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

15 IUNIE – Fericitul Augustin

iunie 14th, 2018 Fără comentarii

Fericitul Augustin

Fericitul Augustin este sarbatorit pe 15 iunie. Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie 354, în Tagaste, orăşel din provincia africană Numidia. Tatăl său nu era creştin şi s-a botezat numai pe patul de moarte, dar în schimb, mama sa, Monica, era o fierbinte credincioasă. Augustin a învăţat mai întâi în Tagaste, apoi în Madaura şi Cartagina. Fiind foarte înzestrat, a deschis o şcoală de retorică la Cartagina, ca după aceea să meargă la Roma şi Milano.

În tinereţea lui a cunoscut şi o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. La Milano a început să se apropie mai mult de Dumnezeu. Acolo a cunoscut pe dumnezeiescul episcop Ambrozie şi a fost încântat de cuvântările acestuia. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate să piară”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 IUNIE – Sfântul Mucenic Isihie

iunie 14th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Isihie

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 iunie – Cuviosul Ieronim

iunie 14th, 2018 Fără comentarii

Cuviosul Ieronim

În vremurile dificile prin care trece Grecia, când tot mai mulți atacă Biserica și Ortodoxia, puţine sunt vocile care înfruntă cu calm atacurile și pun în lumină atitudinea milostivă și filantropică a Bisericii. Cu ocazia zilei onomastice a Preafericirii Sale, Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi întregii Grecii, îi urăm multă putere în munca sa, în continuare, precum și dobândirea cu bine a Raiului!

Cuviosul Ieronim, ilustrație din Biblia de la Worms, sec. al XII-lea, British Library

Cuviosul Ieronim s-a născut în anul 345 în satul Stridon din Dalmația, din părinți creștini cu evlavie, care, pentru a-l educa mai bine, l-au trimis la Roma.  Acolo s-a botezat, dar tot acolo a și decăzut moral. După Roma, a vizitat Franța, apoi s-a întors în Italia, iar de acolo a mers în Orient, în 373 ajungând în Antiohia pentru a-și continuat studiile. Venindu-şi în fire de la devierile sale din tinereţe, s-a retras în deșertul Halkidas (în Siria) și a dus o viață ascetică.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 IUNIE: Sf. Mucenic Isihie

iunie 14th, 2018 Fără comentarii

 Sf. Mucenic Isihie

 

(15 Iunie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

 

Sfântul Isihie era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staţionată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraţilor Diocleţian şi a ginerelui său, Maximian Galeriu.

Biruinţa repurtată împotriva perşilor în anul 297 a dat prilej celui din urmă să persecute pe creştini. Încă de mai înainte, el îi socotea că sunt nişte cetăţeni nefolositori societăţii, de vreme ce cred într-un Dumnezeu Atotputernic, nevăzut, iubitor de oameni şi de pace pe pământ. Împăratul amintit arunca chiar cauza slăbirii Imperiului Roman asupra lor. De aceea a poruncit să fie îndepărtaţi din armată. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 IUNIE: Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului (RO, GR, EN)

iunie 13th, 2018 Fără comentarii

Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului 

14 iunie

Metodie, patriarhul COnstantinopoluluiSfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, s-a născut în Sicilia, într-o familie bogată. Având vocaţia de a-I sluji lui Dumnezeu, Metodie s-a retras de tânăr într-o mănăstire din insula Kios, pe care a renovat-o din resursele proprii. În vremea iconoclastului Leon Armenianul (813-820), Metodie ocupa înalta funcţie numită în greacă  „apokrisiaros” ( adică avocat pe probleme bisericeşti) sub Sfântul Patriarh Nichifor (prăznuit în 2 iunie). Acesta l-a trimis într-o misiune papală la Roma şi a rămas acolo. Între timp Leo l-a îndepărtat de la patriarhie pe Nichifor înlocuindu-l cu iconoclastul Teodot din Melissinea, care era poreclit „Kassiter” (adică „omul de tablă”) (815-822). După moartea lui Leo Armeanul, Metodie s-a întors ca prezbiter şi a luptat fără încetare împotriva ereziei iconoclaste.

Împăratul Mihail cel Bâlbâit (820-829) s-a dovedit la început părtinitor al celor întemniţaţi pentru venerarea icoanelor, eliberându-i din închisoare, dar s-a răzgândit după o vreme şi a reînceput persecuţia împotriva ortodoxiei. Sfântul Metodie a ajuns după gratii într-o temniţă din Akrita. După moartea lui Mihail, conducător a fost Teofil (829-842), care deşi iconoclast şi el, l-a eliberat totuşi pe Sf. Metodie din temniţă, dovedindu-se un om de caracter şi literat, care l-a apreciat pe Metodie pentru erudiţia sa. Văzându-se liber, Sf. Metodie a reluat lupta împotriva ereticilor, tolerat fiind o vreme de împărat. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

12 iunie: CONDACUL ŞI VIAŢA SF. PETRU ATHONITUL

iunie 11th, 2018 Fără comentarii

CONDACUL ŞI VIAŢA SF. PETRU ATHONITUL

*

Cuviosul Petru a fost de neam grec, cu rînduiala ostaş şi voievod. El a venit la călugărie în acest chip: Ca voievod, fiind trimis cu multe oşti la război în Siria, s-a întîmplat ca oştile greceşti să fie biruite de potrivnici; deci, a fost dus în robie cu mulţi alţi ostaşi în cetatea Samara din ţinutul Arabiei, care era lîngă rîul Eufratului. Acolo a fost aruncat în temniţă cu lanţuri grele de fier. Petru, şezînd în lanţuri, îşi cerceta ştiinţa sa, şi şi-a adus aminte că de multe ori se gîndea să se facă monah. Deci, a cunoscut că, de aceea a dat Dumnezeu asupra lui acea pătimire şi robie, deoarece nu s-a sîrguit ca scopul său cel bun să-l aducă degrabă la îndeplinire. De aceea plîngea şi se tînguia mult, blestemîndu-şi lenevirea sa şi ocărîndu-se singur că pătimeşte unele ca acestea după vrednicie.

Deci, şezînd mult timp în temniţă şi neavînd nici o nădejde de scăpare din lanţuri, a început a se ruga cu căldură spre Atotputernicul Dumnezeu, Cel ce poate, cu judecăţile Sale cele neştiute, să-l elibereze pe el din legături, precum a scos pe Adam din iad şi pe Apostolul Petru din temniţa lui Irod, chemînd întru ajutor şi mijlocirea cea mult puternică spre Dumnezeu, a marelui făcător de minuni, Sfîntului Ierarh Nicolae, grabnicul ajutător al celor ce sînt în primejdii. El avea de mult spre dînsul mare credinţă şi dragoste, adeseori se ruga lui cu nădejde, punînd în rugăciune tare făgăduinţă că, de se va izbăvi de legături, nu se va mai întoarce în lume, nici nu va mai merge la casa sa; ci îndată se va duce acolo unde Dumnezeu îl va povăţui spre nevoinţa monahicească. El mai gîndea şi aceasta: că de l-ar scăpa pe el Dumnezeu, apoi s-ar duce la Roma şi acolo la mormîntul Sfîntului şi marelui Apostol Petru şi-ar fi lepădat perii săi împreună cu lepădarea de lume. Citeşte mai departe…

SLUJBA SFÂNTULUI IERARH LUCA MĂRTURISITORUL, ARHIEPISCOPUL SIMFEROPOLULUI (11 iunie)

iunie 10th, 2018 1 comentariu

SLUJBA

SFÂNTULUI IERARH  LUCA MĂRTURISITORUL,

 ARHIEPISCOPUL CRIMEII

(11 iunie)
(tradusă din limba rusă)

La Vecernia Mare

La Doamne strigat-am, stihirile pe 8, glasul al 4-lea:

Sfinte Ierarhe Luca, lauda pământului Crimeii, întărirea Bisericii Ortodoxe, jertfă sfântă a credinţei, podoaba cinstită şi purtătoare de sfinţenie a mărturisitorilor, doctor blând şi milostiv, roagă-te să ne izbăvim noi cei ce cinstim sfânta pomenirea ta de boli şi de nevoi. (de două ori)

Propovăduitor sfinţit şi ierarh bineplăcut ai fost, Sfinte Luca, arhipăstor adevărat al turmei din Crimeea, temei al buneicuviinţe, stâlp şi întărire a Bisericii, a ierarhilor blândeţe şi izvor de tămăduiri. Pentru aceasta, te fericim cu cântări duhovniceşti şi slăvim dumnezeiasca ta pomenire. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar, Rugăciuni, Slujbe Tags:

11 iunie: SFÂNTUL LUCA AL CRIMEEI: Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curăţeşte sufletul!

iunie 10th, 2018 2 comentarii

Sfântul Luca al Crimeei

 

Alte articole despre Sfântul Luca, Doctorul Fără de Arginţi

*

„Calea lui Dumnezeu este o cruce de zi cu zi. Nimeni, dar, nu s-a suit la cer fără osteneală”. (Cuviosul Isaac Sirul)

Am iubit pătimirea, fiindcă minunat curăţeşte sufletul!

Troparul Sf. Ierarh Luca, glasul al 3-lea

Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un păstor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă călugărilor şi mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

„Cuvinte ale vieţii veşnice” rostite de Sfântul Luca

Cel ce şi-a închinat viaţa Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumină la fel cu cea de pe Tabor”.

„De pe Crucea lui Hristos se revarsă nemăsuratul şuvoi al dragostei dumnezeieşti, dragoste minunată, ce nimiceşte în chip tainic răutatea şi vrăjmăşia, ce vindecă durerea şi tulburarea inimii, ce întăreşte puterile noastre trupeşti şi sufleteşti…”

„Niciodată nu vor afla mângâiere în necazuri cei ce n-o caută unde trebuie. Unde să căutăm mângâiere în necazuri? Despre aceasta Sfântul Proroc David spune: «De la Domnul e mântuirea mea» (Ps. 61:1). Fericiţi cei ce află mângâiere adâncă în rugăciunea fierbinte, care ţâşneşte din inimă, în împărtăşirea duhovnicească cu Dumnezeu!”

Cele din urmă cuvinte ale Sfântului Luca

Copiii mei, cu mare stăruinţă vă îndemn, înarmaţi-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteţi păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiţi ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile şi puterile, adică duhurile rele. Aveţi grijă! Diavolului nu-i este de folos să gândească şi să simtă cineva că îi stă aproape. Un vrăjmaş ascuns şi necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare şi de groaznică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată! Neschimbată, neobosită, zi şi noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toţi cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinţei, a vicleniei şi a necuviinţei. Aceşti vrăjmaşi nevăzuţi ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi şi noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeţi, luaţi putere din numele lui Iisus!

Pe 11 iunie, Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei şi Simferopolului, om de ştiinţă valoros şi vestit, profesor de chirurgie, apreciat în lumea medicală pentru descoperirile sale, dar şi un mare propovăduitor şi pătimitor pentru dreapta credinţă în vremea stăpânirii bolşevice din Rusia.

Sfântul Ierarh Luca s-a născut în familia lui Felix Voino-Iaseneţki, în Kesţ, Crimeea răsăriteană, pe 27 aprilie 1877, şi a primit din botez numele Valentin. Credinţa sa a fost înrâurită de apropierea Lavrei Peşterilor (familia se mutase în Kiev), precum şi de o Sfântă Scriptură, primită cu prilejul absolvirii liceului. Avea un mare talent artistic, precum şi dorinţa de a şi-l cultiva, însă asupra acestuia a predominat dorinţa sa de a-i ajuta pe ţăranii săraci din jur, aşa că s-a înscris la cursurile şcolii medicale din Kiev, pe care a absolvit-o în 1903. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Cuvios Mucenic Sava Staghiritul (10 iunie)

iunie 10th, 2018 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Mucenic Sava Staghiritul – 10 iunie 

Savvas-o-Stageiritis-in rightSfântul Cuvios Mucenic Sava s-a născut la Stághira pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Din dragoste pentru viața monahală s-a retras la Mănăstirea Constamonitou din Sfântul Munte, unde s-a nevoit ca monah. A ales această mănăstire, pentru că părinții obștii aveau strânse legături cu satul Stághira și în general cu regiunea Halkidikί.

În această mănăstire care este închinată cinstirii Sfântului Întâi-Mucenic și Arhidiacon Ștefan, și-a închinat viața și Sfântul Sava și pe măsură ce trecea timpul se îmbogățea în virtute și bună cinstire de Dumnezeu, pregătindu-se astfel să primească și cununa martiriului.

În vremea revoluției din 1821, care izbucnise deja în Halkidikί, Sfântul Sava a fost chemat să urmeze calea martiriului. Unicul izvor istoric despre martiriul său este scrierea Monahului Dosithei, un constamonit din insula Lésvos, care relatează martiriul a cinci cuvioși mucenici de la Mănăstirea Constamonitou într-o carte cu titlul ”Nou memoriu  despre nou-arătații sfințiți mucenici și cuvioși mucenici, cei care au strălucit din rândul cuvioșilor Părinți aghioriți, fiind omorâți de otomani în timpul revoluției de eliberare a Greciei”.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

9 iunie: Cuviosul Columba, Apostolul Scoţiei

iunie 8th, 2018 Fără comentarii

Cuviosul Columba, Apostolul Scoţiei

Din familie de viţă nobilă, Sfântul Columba (zis şi Collum Cille) s-a născut în anul 521 în comitatul Donegal din Irlanda. La început, de educația sa s-a ocupat Sfântul Finnian de Movilla (+ 589, prăznuit pe 10 septembrie), care l-a hirotonit diacon. Apoi a petrecut o vreme alături de bardul încreștinat Gema. Și-a desăvârșit studiile la Mănăstirea Sfântului Finnian de Clonard (+ 549, prăznuit pe 12 decembrie), studiind în adânc Sfânta Scriptură, fără să lase deoparte arta poetică, în care excela. Aici s-a împrietenit cu monahi sfinți, hotărându-se să se ducă să trăiască alături de aceștia, undeva în apropierea Dublinului, într-o comunitate de pustnici. Îndată după ce a fost hirotonit preot, a început o activitate pastorală care a durat 15 ani, străbătând întreaga Irlandă și zidind mănăstiri care aveau să devină apoi foarte cunoscute. Dintre toate aceste sfinte locașuri, cel mai iubit de către Sfântul Columba era la Derry, loc pe care-l cântă, zicând: «pe fiece frunză de stejar văd că șade un înger al cerului; toate respiră pace, toate sunt bucurie».

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags: