Arhivă

Arhivă pentru ‘Pagini de Sinaxar’ Categoria

17 februarie: Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

februarie 16th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina

(17 februarie)

Sf Cuv Teodor cel Tacut de la Lavra Pesterilor din Kiev, Ucraina 1

 

Acesta mult a iubit nevoința tăcerii prin care pururea păzea aducerea aminte de Domnul. Pentru multa sa nevoință, se învrednici de darul facerii de minuni.

Pomenirea sa se săvârșește și la 28 august (când se face pomenirea Soborului Sfinților Lavrei Peșterilor din Kiev). Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 februarie: Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei

februarie 14th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei

 15 februarie

sf_ierarh_sigfrid_luminatorul_suedieiSfântul Ierarh Sigfrid – icoana realizată în Atelierul de pictură „Sfinţii Martiri Brâncoveni” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Sfântul Sigfrid a fost monah în ţinuturile anglo-saxone apoi a devenit episcop la York. În anul 994 când Regele Olav I Trygvasson al Norvegiei s-a convertit la creştinism, Regele Ethelred al Angliei şi consilierii săi au hotărât să-l trimită pe Sigfrid, împreuna cu încă doi episcopi misionari şi câţiva preoţi pentru a-l ajuta pe Regele Olav I la încreştinarea poporului norvegian.
Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 februarie: Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei (+1045)

februarie 14th, 2019 Fără comentarii

 Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei

  (+1045, sărbătorit la 15 februarie)

sfantul_ierarh_sigfrid_luminatorul_suediei

 

Sfântul Ierarh Sigfrid este cel care a adus lumina Evangheliei lui Hristos în Suedia de astăzi, tocmai de aceea este supranumit şi Luminătorul Suediei. El l-a botezat în anul 1008 la Husaby, în estul provinciei Gothland, pe Regele Olav Skötkonung, Regina Estrida, copiii şi curtea lor, la fântâna care este numită până astăzi „Fântâna Sfântului Sigfrid”, loc de primenire duhovnicească pentru numeroşii pelerini de odinioară.

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 februarie: Sfântul Cuvios Antim din Chios, Grecia

februarie 14th, 2019 1 comentariu

Sfântul Cuvios Antim din Chios, Grecia

(15 februarie)

sf-antim-din-chios-


Cuviosul părinte Antim s-a născut la 1 iulie 1869 într-o familie de ţărani evlavioşi, Constantin şi Arghiria, din Chios. La vârsta cuvenită intră la şcoală pe care o părăsi curând pentru a lucra ca cizmar. La vârsta de 19 ani vizită Schitul Tuturor Sfinţilor întemeiat de părintele Pahomie, care fusese părinte duhovnicesc al  Sfântului Nectarie. Cu binecuvântarea bătrânului părinte, Antim se întoarse acasă şi îşi ridică cu mâinile sale o mică colibă unde începu să vieţuiască. Singura sa mângâiere era icoana Maicii Domnului primită de la mama sa cunoscută ca Maica Domnului Ajutătoarea (Voithia) care începu curând a săvârşi minuni care aduseră pe mulţi la micul său sălaş. După un timp se întoarse în casa părintească pentru a alina suferinţa părinţilor săi şi pentru a ajuta pe săracii din satul său.

După o vreme, se retrase la Schitul Tuturor Sfinţilor unde bătrânul Pahomie îl îmbrăcă haina monahală dându-i numele Antim. Curând însă, se îmbolnăvi, iar stareţul îl trimise acasă la părinţii săi din pricina slăbirii trupului.

Întors acasă, în afară de a-şi îngriji părinţii bolnavi şi îndeletnicirea de cizmar, îşi duse mai departe rânduiala monahală, petrecând noaptea în rugăciune, hrănindu-se timp îndelungat numai cu pâine şi apă şi dăruindu-se cu evlavie şi râvnă citirii vieţilor sfinţilor, şi astfel reuşind să biruiască ispitele vrăjmaşului nevăzut al mântuirii oamenilor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Apostol Onisim (15 februarie)

februarie 14th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Apostol Onisim

(15 februarie)

sf-ap-onisim-

Acesta a fost unul dintre cei 70 de apostoli. El era robul lui Filimon care, crezând în Hristos, se învrednici mai apoi de treapta episcopiei, apoi se numără în ceata celor 70 de apostoli. Onisim, rob fiind şi greşind ceva stăpânului său, fugi la Roma, unde, aflând pe sfântul apostol Pavel în legături şi auzind propovăduirea lui, fu botezat de sfântul apostol.

De vreme ce, sfântul apostol Pavel adesese la credinţă şi pe Filimon, îl trimise pe Onisim la acesta cu epistola care s-a păstrat până astăzi, fiind una dintre cele mai duioase scrieri din Sfânta Scriptură. Înduioşat de epistolă,  Filimon îl primi pe Onisim ca pe un frate, slobozindu-l din robie.

Mai apoi, sfântul Onisim merse la Roma unde sluji apostolilor până la fericitul lor sfârşit. Apoi, merse şi propovădui în cetăţi din Spania, Carpetania, Colose şi Patra, iar apoi luă scaunul din Efes, după sfântul Timotei şi sfântul Ioan cuvântătorul de Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Cuvios Isaachie Zăvorâtul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (14 februarie)

februarie 14th, 2019 Fără comentarii

cuv-isaac-zavoratul-de-la-lavra-pesterilor

Sfântul Cuvios Isaachie Zăvorâtul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (14 februarie)

Cuviosul Isaachie se îndeletnicise în lume cu negoţul şi strânsese astfel multe bogăţii, însă gândindu-se la cât de deşarte sunt toate cele ale lumii, se hotărî să lase tot şi să se facă monah. Astfel merse la Lavra Peşterilor, unde pentru ascultarea sa primi haina monahală. De atunci se dărui unor aspre nevoinţe, căci cu binecuvântarea cuviosului stareţ Antonie, se zăvorî în cel mai adânc colţ al peşterii, în cea mai întunecată dintre chilii, care era umedă şi foarte strâmtă. Pentru a-şi chinui şi mai mult trupul, îşi scoase cămaşa de lână pe care o purtau toţi fraţii şi se îmbrăcă cu o blană de capră aspră care se uscă pe trupul său. Astfel se zidi în chilia sa, rugându-se neîncetat cu lacrimi zi şi noapte, odihnindu-se numai puţin pe un buştean, mâncând o dată la două zile puţină pâine uscată şi bând puţină apă, pe care le aducea însuşi cuviosul stareţ. Petrecu astfel şapte ani.

Însă nefiind pe deplin curăţit de slava deşartă suferi cumplită ispitire. Astfel, într-una din nopţi, în timp ce rostea psalmii Miezonopticii, simţi o mare oboseală şi se aşeză puţin, când deodată întunericul chiliei se lumină şi doi diavoli cu înfăţişare de îngeri se arătară spunându-i că va veni Hristos la dânsul, iar după dânşii şi alţi diavoli apărură astfel că se umplu chilia, iar sfântul Isaachie uitând să îşi facă semnul Sfintei Cruci, nu îşi dădu seama de înşelăciune. Apoi apăru şi cel  ce se numea pe sine a fi Hristos cerându-i sfântului să danseze. Sfântul căzut pradă înşelăciunii începu a dansa vreme de mai multe ore, după care înainte de a pleca demonii îl trântiră la pământ aproape mort şi dispărură. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 februarie: Sfântul Sfințitul Mucenic Valentin

februarie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Sfințitul Mucenic Valentin

sfantului-sfintit-mucenic-valentin

În vechile martirologii ale Bisericii Romei, ziua de 14 februarie este dedicată cinstirii sfântului «mucenic Valentin, prezbiterul Romei». Din păcate, datele istorice referitoare la acest sfânt sunt insuficiente.

Martirizarea sa la Roma

Sfântul Valentin a trăit în secolul III, în Roma. Era un preot care îi ajuta pe martiri în timpul persecuțiilor împăratului Claudius II Gothicus. Datorită vituților sale alese și activității sale catehetice, a fost arestat și dus înaintea tribunalului de la curtea împăratului.

– De ce vrei, Valentine, să fii prietenul dușmanilor noștri, refuzând oferta noastră de prietenie, l-a întrebat împăratul. La care el a răspuns:

– Măria ta, dacă ai cunoaște harul lui Dumnezeu, ai fi fost fericit și tu și toată împărăția ta și, renunțând la cultul idolesc, L-ați venera cu toții pe adevăratul Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos.

Pe când încă vorbea, unul din judecători l-a întrerupt, întrebându-l ce crede despre zeii Zeus și Hermes. Sfântul Valentin a răspuns cu mult curaj:

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

14 februarie: Sfântul Nou Mucenic Damian, monahul din Mirihovo, Agrafa, Grecia

februarie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Nou Mucenic Damian,

monahul din Mirihovo, Agrafa, Grecia

(14 februarie)

sf-nou-mc-damian-cel-nou

Acesta se născu în satul Mirihovo, din ţinutul Agrafa al Greciei, din prinţi evlavioşi. Fiind atras încă din fragedă pruncie de viaţa monahală, intră în Mănăstirea Filotheu din Sfântul Munte Athos. Mai târziu, căutând o vieţuire mai aspră, merse la o sihăstrie unde spori duhovniceşte.

Mai târziu, se simţi chemat să părăsească mănăstirea pentru binele celorlalţi şi al său. Deci mergând în ţinutul îndepărtat al Muntelui Olimp, începu a propovădui în sate şi în târguri, îndemnând oamenii la pocăinţă şi la ascultarea poruncilor lui Dumnezeu.

Însă unii credincioşi nu l-au primit cu bucurie şi nici nu i-au primit cuvântul. Dimpotrivă, l-au învinuit că este un şartlatan şi l-au ameninţat cu bătaia. Deci părăsind acel loc, sfântul Damian merse în ţinuturile Kissavo, Larissa şi Agrafa, unde avu încercări asemănătoare. Din pricina acestor respingeri, se întoarse în Kissavo unde, împreună cu alţi călugări, întemeie o mănăstire închinată sfântului Ioan Botezătorul. Apoi continuă acolo propovăduirea, căci cuvintele sale ajungeau la oamenii care veneau pentru slujbe şi sfat duhovnicesc. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 februarie: Cuviosul Ilarion Athonitul (+1864)

februarie 13th, 2019 Fără comentarii

Cuviosul Ilarion Athonitul (+1864)

În octombrie 2002, Sfântul Sinod al Patriarhiei Georgiei a trecut în rândul sfinților pe monahul Ilarion Georgianul (1776-1864), a cărui viață a cunoscut tulburările de tot felul din veacul al XIX-: dispariția Regatului Georgiei, alipirea Georgiei la Rusia țaristă, revoluția greacă din 1821 etc.

14 febr, Ilarion Athonitul 1

       Cuviosul Ilarion Athonitul (Iviritul)

Cuviosul Ilarion era de loc din Caucaz (Georgia), din Regatul de Imeretis. S-a născut în 1776, iar părinții lui erau oameni credincioși. Numele pe care l-a primit la botez a fost Iesei.

Încă din fragedă copilărie a crescut sub aripa duhovnicească a fratelui mamei sale, ierodiaconul Ștefan, care era un ascet desăvârșit. A rămas alături de unchiul său în jur de 10 ani. După moartea lui Ștefan, a rămas o perioadă la Mănăstirea Tambakíni, după care s-a întors și a locuit la casa părintească. Dorind să împlinească dorința tatălui său, l-a slujit pe regele de Imeretis, Solomon, viețuind la palat viață ascetică și având îndrumător spiritual pe arhimandritul Gherontie. S-a însurat, după care a fost hirotonit, rămânând preot la palatul regelui. După doar doi ani, soția sa, presvitera Maria, a trecut la Domnul, iar el s-a dedicat în întregime Domnului, prin asceză și rugăciune. L-a urmat pe împăratul Solomon în exil, iar după moartea acestuia, a ajutat-o duhovnicește pe împărăteasă, în exilul ei de la Moscova. Acolo, el a respins propunerea de a accede la funcția de arhiereu și, evitând urzelile funcționarilor de la palat, a plecat în ascuns și s-a retras în pustie.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 februarie/14 aprilie: Icoana Maicii Domnului din Vilna sau Vilnius

februarie 13th, 2019 Fără comentarii

Icoana Maicii Domnului din Vilna sau Vilnius

(15 februarie/14 aprilie)

Tradiţia spune că aceasta a fost pictată de sfântul apostol Luca.  Ea a aparţinut vreme îndelungată familiei împăraţilor greci ai Constantinopolului. În anul 1472, nepoata ultimul împărat bizantin Constantin al XI-lea Paleologul, Zoe, primi Sfântul Botez cu numele Sofia şi se căsători cu marele cneaz al Moscovei Ivan al III-lea sau cel Tânăr. Cneaghina Sofia (clic aici) aduse cu ea o bibliotecă bogată, care mai târziu fu rânduită, din porunca fiului ei, Vasile al III-lea (clic aici), de sfântul cuvios Maxim Grecul (clic aici, pomenit la 21 ianuarie). Odată cu vasta bibliotecă, aduse la Moscova şi această icoană a Maicii Domnului.

În 1495, marele cneaz dărui această icoană ca binecuvântare fiicei sale Elena  înaintea căsătoriei cu împăratul Lituaniei Alexandru. Biserica pomeneşte mutarea acestei icoane la Vilnius, în Lituania, săvârşită la 15 februarie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: