Arhivă

Arhivă pentru ‘ORTODOXIE’ Categoria

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL AUGUSTIN, EPISCOPUL HYPPONEI (15 IUNIE)

iunie 14th, 2019 Fără comentarii
Categories: AUDIO, Canoane de rugăciune Tags:

SLUJBA PLECĂRII GENUNCHILOR (Vecernia din Duminica Cincizecimii)

iunie 14th, 2019 2 comentarii

SLUJBA PLECĂRII GENUNCHILOR

Vecernia din Duminica Cincizecimii

*

 

După rânduiala din Tipicul Mare al Sfântului Sava (Iaşi, 1816; Suceava, 2002), Ceasul al nouălea se săvârşeşte imediat după Sfânta Liturghie, iar Vecernia se săvârşeşte separat. Paracliserul toacă mai devreme pentru Slujba plecării genunchilor.

În bisericile din parohii, de obicei Slujba plecării genunchilor se face imediat după Sfânta Liturghie (Penticostar, Bucureşti, 1999; Molitfelnic, Bucureşti, 1998; Tipic bisericesc, Alba Iulia, 1999).

[După Tipicul bisericesc (Bucureşti, 1976; Alba-Iulia, 1999), preotul îmbracă toate veşmintele preoţeşti].

Preotul, binecuvintează:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. Apoi se citeşte (sau se cântă): Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

15 IUNIE – Fericitul Augustin

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Fericitul Augustin

Fericitul Augustin este sarbatorit pe 15 iunie. Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie 354, în Tagaste, orăşel din provincia africană Numidia. Tatăl său nu era creştin şi s-a botezat numai pe patul de moarte, dar în schimb, mama sa, Monica, era o fierbinte credincioasă. Augustin a învăţat mai întâi în Tagaste, apoi în Madaura şi Cartagina. Fiind foarte înzestrat, a deschis o şcoală de retorică la Cartagina, ca după aceea să meargă la Roma şi Milano.

În tinereţea lui a cunoscut şi o viaţă de destrăbălare şi abateri de la dreapta credinţă. La Milano a început să se apropie mai mult de Dumnezeu. Acolo a cunoscut pe dumnezeiescul episcop Ambrozie şi a fost încântat de cuvântările acestuia. Mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. Ca s-o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: „Fiul unor astfel de lacrimi, nu poate să piară”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

15 IUNIE – Sfântul Mucenic Isihie

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Isihie

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

ACATISTUL SFÂNTULUI DUH

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Agio_Pneuma_01

ORNAM1

După rugăciunile începătoare:

Condacele si Icoasele 

Condac 1:

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatalui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pămantul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălașluiește întru noi!

Icos 1:

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei Nematerialnice. Dimpreuna cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule Necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită:
Vino, Lumină Adevărată, Duhovnicească bucurie;
Vino, Nor Purtător de rouă și Negraită Frumusețe;
Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;
Vino și dă-ne nouă să ne împărtășim de bucuria purcederii Tale;
Vino și înveselește-ne cu îmbelșugarea darurilor Tale;
Vino, Veșnicule Soare neapropiat și întru noi Îti fă locaș;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluieste întru noi! Citeşte mai departe…

Categories: Acatiste, Rugăciuni Tags:

15 iunie – Cuviosul Ieronim

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Cuviosul Ieronim

În vremurile dificile prin care trece Grecia, când tot mai mulți atacă Biserica și Ortodoxia, puţine sunt vocile care înfruntă cu calm atacurile și pun în lumină atitudinea milostivă și filantropică a Bisericii. Cu ocazia zilei onomastice a Preafericirii Sale, Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi întregii Grecii, îi urăm multă putere în munca sa, în continuare, precum și dobândirea cu bine a Raiului!

Cuviosul Ieronim, ilustrație din Biblia de la Worms, sec. al XII-lea, British Library

Cuviosul Ieronim s-a născut în anul 345 în satul Stridon din Dalmația, din părinți creștini cu evlavie, care, pentru a-l educa mai bine, l-au trimis la Roma.  Acolo s-a botezat, dar tot acolo a și decăzut moral. După Roma, a vizitat Franța, apoi s-a întors în Italia, iar de acolo a mers în Orient, în 373 ajungând în Antiohia pentru a-și continuat studiile. Venindu-şi în fire de la devierile sale din tinereţe, s-a retras în deșertul Halkidas (în Siria) și a dus o viață ascetică.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

O ALTA PREDICĂ LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH A SFÂNTULUI INOCHENTIE DE PENZA

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Cuvânt în ziua Pogorârii Sfântului Duh

*

În această zi, după mărturia Scripturii, s-a auzit în Ierusalim un zgomot neaşteptat, asemenea unei suflări de vifor, care s-a pogorât din ceruri asupra unui foişor, în care s-a văzut foc odihnind asupra capetelor unor oameni aseme­nea nouă fără să-i ardă. Această întâmplare ne­obişnuită a atras poporul vieţuitor în Ierusalim, care, adunându-se, a auzit – ce uimire! – nişte galileeni dispreţuiţi vorbind în felurite limbi. Ce să se fi întâmplat cu ei? După aceea şi-au amintit cuvintele lui Dumnezeu care au fost grăite prin Ioil: voi vărsa din Duhul Meu peste tot trupul (Ioil 2, 28). S-au înspăimântat toţi, s-au nedume­rit, spunându-şi unul altuia: Ce va să fie aceasta?, iar unii ocărau şi, arătând spre Apostoli, ziceau: „Sunt beţi!” (v. Fapte 2,13). Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, Predici Tags:

15 IUNIE: Sf. Mucenic Isihie

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

 Sf. Mucenic Isihie

 

(15 Iunie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

 

Sfântul Isihie era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staţionată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraţilor Diocleţian şi a ginerelui său, Maximian Galeriu.

Biruinţa repurtată împotriva perşilor în anul 297 a dat prilej celui din urmă să persecute pe creştini. Încă de mai înainte, el îi socotea că sunt nişte cetăţeni nefolositori societăţii, de vreme ce cred într-un Dumnezeu Atotputernic, nevăzut, iubitor de oameni şi de pace pe pământ. Împăratul amintit arunca chiar cauza slăbirii Imperiului Roman asupra lor. De aceea a poruncit să fie îndepărtaţi din armată. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon

iunie 14th, 2019 Fără comentarii

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon

Aflată în străvechea aşezare Ierihon, în apropierea sicomorului în care a urcat Zaheu să-L vadă pe Mântuitorul Hristos (Luca 19, 1-10), mănăstirea este închinată Sfântului Proroc Elisei, deoarece Ierihon era zona principală de activitate a profetului.

Categories: Diverse, Imagini/fotografii, ORTODOXIE Tags:

14 IUNIE: Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului (RO, GR, EN)

iunie 13th, 2019 Fără comentarii

Pomenirea celui între sfinţi Părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului 

14 iunie

Metodie, patriarhul COnstantinopoluluiSfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, s-a născut în Sicilia, într-o familie bogată. Având vocaţia de a-I sluji lui Dumnezeu, Metodie s-a retras de tânăr într-o mănăstire din insula Kios, pe care a renovat-o din resursele proprii. În vremea iconoclastului Leon Armenianul (813-820), Metodie ocupa înalta funcţie numită în greacă  „apokrisiaros” ( adică avocat pe probleme bisericeşti) sub Sfântul Patriarh Nichifor (prăznuit în 2 iunie). Acesta l-a trimis într-o misiune papală la Roma şi a rămas acolo. Între timp Leo l-a îndepărtat de la patriarhie pe Nichifor înlocuindu-l cu iconoclastul Teodot din Melissinea, care era poreclit „Kassiter” (adică „omul de tablă”) (815-822). După moartea lui Leo Armeanul, Metodie s-a întors ca prezbiter şi a luptat fără încetare împotriva ereziei iconoclaste.

Împăratul Mihail cel Bâlbâit (820-829) s-a dovedit la început părtinitor al celor întemniţaţi pentru venerarea icoanelor, eliberându-i din închisoare, dar s-a răzgândit după o vreme şi a reînceput persecuţia împotriva ortodoxiei. Sfântul Metodie a ajuns după gratii într-o temniţă din Akrita. După moartea lui Mihail, conducător a fost Teofil (829-842), care deşi iconoclast şi el, l-a eliberat totuşi pe Sf. Metodie din temniţă, dovedindu-se un om de caracter şi literat, care l-a apreciat pe Metodie pentru erudiţia sa. Văzându-se liber, Sf. Metodie a reluat lupta împotriva ereticilor, tolerat fiind o vreme de împărat. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: