Arhivă

Arhivă pentru ‘ORTODOXIE’ Categoria

Arhimandritul Ioil Konstantaros: „A păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii)

noiembrie 24th, 2017 2 comentarii
Arhimandritul Ioil Konstantaros,
Predicator
al Sfintei Mitropolii de Driinupole, Pogoniani şi Koniţa:
*
Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii
(Efeseni 4,1-7)
Epistola către Efeseni este şi ea o epistolă a captivităţii. Adică este o epistolă de Dumnezeu insuflată pe care predicatorul lumii a scris-o fiind închis în temniţa din Roma pentru iubirea şi slava Domnului Iisus.
Ca un adevărat apostol şi autentic lucrător al Sfintei Evanghelii, se nelinişteşte ca nu cumva credincioşii, cărora le-a propovăduit şi L-a predat pe Hristos, să îngăduie să existe între ei tulburări şi schisme, ci “să se nevoiască a păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii”( Efeseni 4, 3).

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

24 noiembrie: CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CLEMENT, EPISCOPUL ROMEI ŞI CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC PETRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI (I)

noiembrie 23rd, 2017 Fără comentarii

1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CLEMENT, EPISCOPUL ROMEI ŞI CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC PETRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Clement, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Cântarea 1, glasul al 4-lea 

Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând lângă Tronul Dumnezeirii Celei în Trei Străluciri şi luminându-te cu Dumnezeiasca Lumină, părinte, luminează inima mea cea întunecată, ca să laud adormirea ta cea purtătoare de lumină! Citeşte mai departe…

24 noiembrie: CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CLEMENT, EPISCOPUL ROMEI ŞI CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC PETRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI (II)

noiembrie 23rd, 2017 Fără comentarii

Sf Mc Clement al Romei si Sf Mc Petru al Alexandriei 24.nov_Ic sec 14-18

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC CLEMENT, EPISCOPUL ROMEI ŞI CĂTRE SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC PETRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Clement, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmos: Să cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având sălăşluire în Locaşurile cele Prealuminate, dă-mi mie luminare, cu rugăciunile tale, Sfinte Petru, cu totul fericite! Citeşte mai departe…

24 Noiembrie: Sfântul Clement, Episcopul Romei

noiembrie 23rd, 2017 Fără comentarii

Sfântul Clement, Episcopul Romei

clement romis in

Preafericitul părintele nostru Clement a trăit la Roma în timpul Împăratului Domițian și a succesorilor săi, Nerva și Traian (între anii 81 și 117). Conform unor surse, el provenea dintr-o familie princiară și ar fi fost ucenic al Apostolilor (căci unii îl identifică ca fiind colaboratorul Apostolului Pavel menționat în Epistola către Filipeni 4, 3), și chiar al Sfântului Petru: „predica lor răsuna în urechile lui, tradiția lor era încă în fața ochilor lui”, a scris despre el Sfântul Irineu (Împotriva ereziilor 3,3) După ce a dat dovadă de râvnă evanghelică, a fost hirotonit Episcop al Romei (în jurul anului 91) urmând Sfântului Linus și Sfântului Anacletus (Eusebiu din Cezareea, Istoria Bisericească III, 15). Alții susțin că el a fost cel dintâi episcop al Romei.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

23 Noiembrie: POMENIREA MARELUI CNEAZ ALEXANDRU NEVSKI

noiembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

alexandr-nevsky-detaliu

POMENIREA MARELUI CNEAZ ALEXANDRU NEVSKI

În perioada cea mai critică din întrega istorie mult-zbuciumată a poporului rus, Sfântul Alexandru a strălucit cu curajul şi cu virtuţile unui cneaz creştin: energic, plin de bărbăţie, apărător al credinţei şi al dreptăţii, a primit de la Dumnezeu misiunea de a-şi închina viaţa slujirii poporului său, care era atacat din toate părţile. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 Noiembrie: SFÂNTULUI DIONISIE I, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI SUPRANUMIT „CEL ÎNŢELEPT”

noiembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

sf-dionisie-i-patriarhul-constantinopolului

SFÂNTULUI DIONISIE I, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI

(23 Noiembrie)

Sfântul Dionisie I, Patriarhul Constantinopolului (1467-1471 şi 1488-1490), supranumit „cel Înţelept”, nu este menţionat în sinaxare, dar este cinstit local, cu data de prăznuire pe 23 noiembrie.

S-a născut în Dimitsana Peloponezului înainte de anul 1410 şi a studiat atât în patria sa, în Mănăstirea numită “a Filosofului”, cât şi în Constantinopol, unde a devenit un fidel ucenic al Sfântului Marcu al Efesului, atât în ceea ce priveşte teologia, cât şi în ceea ce priveşte asceza virtuţilor monahale. A primit schima monahală în Sfânta Mănăstire Manganon din Constantinopol, unde a înaintat în virtute şi evlavie, sub supravegherea părintelui său duhovnicesc, Sfântul Marcu al Efesului, care l-a hirotonit diacon şi preot. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 Noiembrie: POMENIREA SFÂNTULUI SFINŢITULUI MUCENIC ALEXANDRU, ARHIEPISCOP DE HARKOV

noiembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

23 NOIEMBRIE: POMENIREA SFÂNTULUI SFINŢITULUI MUCENIC ALEXANDRU, ARHIEPISCOP DE HARKOV

(POMENIREA SA CARE A FOST RECUNOSCUTĂ OFICIAL DE CĂTRE PATRIARHIA MOSCOVEI ÎN 1994, A FOST AŞEZATĂ ÎN ZIUA DE SĂRBĂTOARE A CELUI ÎNTRE SFINŢI OCROTITORULUI SĂU, ALEXANDRU NEVSKI)

Sfântul Alexandru Petrovski s-a născut în Lutsk – Volânia, pe 23 august 1851. A studiat dreptul şi în continuare a predat în şcolile laice ca mulţi alţi tineri nobili din acei ani, care erau interesaţi de ridicarea nivelului poporului. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 noiembrie: SFÂNTUL ALEXANDRU NEVSKI, MARE CNEAZ AL VLADIMIRULUI ŞI NOVGORODULUI, RUSIA

noiembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

23 noiembrie:

SFÂNTUL ALEXANDRU NEVSKI, MARE CNEAZ AL VLADIMIRULUI ŞI NOVGORODULUI, RUSIA

Acesta a fost fiu al cneazului Iaroslav, „un cneaz dăruit cu blândeţe, jertfelnicie şi minte sclipitoare”. Copilăria şi-o petrecu în Novgorod. Era înalt şi chipeş, viteaz şi cu multă credinţă. Încă din pruncie se deprinse cu citirea Sfintei Scripturi, limbile latină şi greacă, iar mai apoi deprinse meşteşugul războiului.

Îşi începu domnia în anul 1236, iar în anul 1239 se căsători. La logodnă primit de la tatăl său o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni numită Teodorovskaia (după numele de botez al tatălui său, prăznuită la 14 martie şi 16 august, al cărei chip poate fi aflataici, clic) dinaintea căreia se rugă întreaga viaţă.

În acea vreme, Rusia era ameninţată din partea de apus, căci cu binecuvântarea papei, cavalerii apuseni puseseră stăpânire pe Livonia şi pe Finlanda şi urmau a supune stăpânirii catolice şi nordul Rusiei. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

23 noiembrie: VIAŢA ŞI NEVOINŢELE CUVIOSULUI ANTONIE DE LA IEZERUL-VÂLCII

noiembrie 22nd, 2017 1 comentariu

Cuviosul Antonie 

de la Iezerul-Vâlcea

(23 Noiembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Numeroşi au fost sihaştrii români cu viaţă sfântă, care s-au nevoit de-a lungul veacurilor prin pădurile seculare şi prin peşterile tăinuite în adâncul munţilor Carpaţi. Însă, cu voia lui Dumnezeu, cei mai mulţi dintre ei au rămas necunoscuţi, iubind mai mult liniştea şi străinătatea pe pământ pentru dragostea lui Hristos, care S-a jertfit pe cruce pentru mântuirea oamenilor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Amfilohios al Iconiului (23 noiembrie 2013)

noiembrie 22nd, 2017 Fără comentarii

Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Amfilohios al Iconiului 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Sfântul Amfilohios al Iconiului

Iubiții mei,

în Viața sa în română, scrisă pe scurt, nu apare nicio dată istorică…și numele său este Amfilohie, Episcopul Iconiei.

În Viața sa pe scurt, în limba greacă, el este cunoscut sub forma din titlu: Aghios Amfilohios, Episcopos Iconiu. Și găsim amănuntul că a devenit episcop de Iconiu în anul 344 d. Hr. Adică trăitor în secolul al 4-lea…

A fost participant la al II-lea Sinod Ecumenic, de la Constantinopol, din 381, și a adormit în pace în anul 394 d. Hr.

Adică, potrivit datelor din această sursă, rezultă că a fost episcop…timp de 50 de ani de zile…și la Sinodul II Ecumenic a fost pe când avea 37 de ani de episcopat. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: