Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Predica Mitropolitului Augustin: SFÂNTA MUCENIȚĂ ECATERINA – LOGODNICA LUI HRISTOS

noiembrie 24th, 2018 Fără comentarii

Predica Mitropolitului Augustin 

SFÂNTA MUCENIȚĂ ECATERINA – LOGODNICA LUI HRISTOS

Sursa: “Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 103 ani”

Legături:

Sfânta Ecaterina, iubiţii mei, este o mustrare pentru poporul nostru. Mustrare mai întâi pentru femeile a căror minte le este la frumuseţea trupească şi nu se îngrijesc de cea sufletească. În al doilea rând este o mustrare pentru bărbaţii care se dovedesc inferiori femeilor. Iar în al treilea rând este o mustrare a noastră, a clericilor, deoarece nu aducem suflete aproape de Hristos cum a făcut Sfânta Ecaterina, ci mai degrabă le gonim.

Vom vorbi despre Sfânta Ecaterina care este sărbătorită astăzi. Sfânta Ecaterina a trăit în veacul al III – lea după Hristos. S-a născut în Alexandria. Tatăl ei Constas, reprezentant al împăratului, şi mama ei erau idolatri. Aşa că şi ea era idololatră. Dar fetiţa avea o mare înclinaţie spre studii. A studiat toate ştiinţele şi a citit operele scriitorilor greci şi latini, iar la vârsta de 18 ani era cea mai învăţată fată din Alexandria.

Dar şi la înfăţişare era o femeie minunată, pe de-a întregul plăcută. Cu astfel de daruri trupeşti şi intelectuale era o mireasă peţită de mulţi. Tineri importanţi o cereau în căsătorie, dar ea spunea că nu vrea să se mărite în ciuda tuturor presiunilor alor ei. Citeşte mai departe…

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a XXX-a după Rusalii: VIAŢA VEŞNICĂ

noiembrie 23rd, 2018 3 comentarii

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a XXX-a după Rusalii

(Luca 18, 18-27)

Cartea „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN” (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

Legături:

* * *

 * * * 

VIAŢA VEŞNICĂ

 

„Ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică?” (Luca 18,18)

Iubiţii mei, Evanghelia de astăzi spune că un om vine la Hristos. Este tânăr (vezi Matei 19, 22), este sănătos, este „bogat”, este chiar „dregător” (Luca 18, 23, 18). Patru bunuri de care atât se mai minunează oamenii, adunate într-o singură persoană. Ce altceva vroia? Sănătate avea, tânăr era, bogăţie avea, dregătorie avea. Cu toate acestea, nu era mulţumit. Înăuntrul său ceva îl preocupa şi o întrebare îi veni pe buze : „Ce să fac? …”. Citeşte mai departe…

Arhimandritul Ioil Konstantaros: „A păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii)

noiembrie 23rd, 2018 2 comentarii
Arhimandritul Ioil Konstantaros,
Predicator
al Sfintei Mitropolii de Driinupole, Pogoniani şi Koniţa:
*
Lectura apostolică din Duminica a XXX-a după Rusalii
(Efeseni 4,1-7)
Epistola către Efeseni este şi ea o epistolă a captivităţii. Adică este o epistolă de Dumnezeu insuflată pe care predicatorul lumii a scris-o fiind închis în temniţa din Roma pentru iubirea şi slava Domnului Iisus.
Ca un adevărat apostol şi autentic lucrător al Sfintei Evanghelii, se nelinişteşte ca nu cumva credincioşii, cărora le-a propovăduit şi L-a predat pe Hristos, să îngăduie să existe între ei tulburări şi schisme, ci “să se nevoiască a păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii”( Efeseni 4, 3).

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Amfilohios al Iconiului (23 noiembrie 2013)

noiembrie 22nd, 2018 Fără comentarii

Predică la pomenirea Sfântului Ierarh Amfilohios al Iconiului 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Sfântul Amfilohios al Iconiului

Iubiții mei,

în Viața sa în română, scrisă pe scurt, nu apare nicio dată istorică…și numele său este Amfilohie, Episcopul Iconiei.

În Viața sa pe scurt, în limba greacă, el este cunoscut sub forma din titlu: Aghios Amfilohios, Episcopos Iconiu. Și găsim amănuntul că a devenit episcop de Iconiu în anul 344 d. Hr. Adică trăitor în secolul al 4-lea…

A fost participant la al II-lea Sinod Ecumenic, de la Constantinopol, din 381, și a adormit în pace în anul 394 d. Hr.

Adică, potrivit datelor din această sursă, rezultă că a fost episcop…timp de 50 de ani de zile…și la Sinodul II Ecumenic a fost pe când avea 37 de ani de episcopat. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA INTRĂRII MAICII DOMNULUI ÎN TEMPLU (2015)

noiembrie 21st, 2018 Fără comentarii

p

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA INTRĂRII MAICII DOMNULUI ÎN TEMPLU

          Iubiți frați și surori în Hristos,

În Sfânta Scriptură, mai exact în cartea Pildele lui Solomon, există un verset care spune: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (22:6). Biserica cea adevărată a lui Hristos prăznuiește astăzi o sărbătoare care tocmai subliniază adevărul peren al acestui verset din cartea înțeleptului rege Solomon. Această sărbătoare este Intrarea Maicii Domnului în templu, cunoscută în popor și sub numele de Ovidenia sau Vovidenia. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE, Predici Tags:

Sfântul Iustin Popovici: Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

noiembrie 21st, 2018 Fără comentarii

Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

Iată sfântul și marele praznic al Intrării în biserică a Maicii Domnului. Atunci când a implinit trei ani, parinții, după făgăduința dată, au condus-o în sfântul templu din Ierusalim. Au călătorit de la Nazaret împreună cu rudele și în mod solemn au intrat în biserica lui Dumnezeu ca să-și împlinească făgăduința. Și Sfântul Arhiereu Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Înaintemergătorul, a primit-o și a condus-o în sfântul templu pe Preasfânta Fecioară, a condus-o în partea cea mai sfântă a templului, în Sfânta Sfintelor, iar în acea parte nimeni nu putea să intre în afară de arhiereu, și acesta numai o dată pe an (Evrei 9, 3,7). Așa era în Vechiul Legământ. Dar Sfăntul Zaharia, fiind plin de Duh Sfânt, și prin rânduială dumnezeiască, a condus-o pe Sfânta Fecioară în partea cea mai sfântă a templului, în Sfânta Sfintelor. Si Sfânta Fecioara a petrecut și a trăit noua ani în templul din Ierusalim.

Citeşte mai departe…

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ (21 noiembrie): COPIII LA BISERICĂ! COPIII LA DUMNEZEU!

noiembrie 20th, 2018 5 comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ

Sursa:    “Ne vorbeşte Părintele Augustin…” (vol. V)

Legături:

 * * *

COPIII LA BISERICĂ! COPIII LA DUMNEZEU! 

Sărbătoare mare astăzi, iubiţii mei, sărbătoare mariană; adică o sărbătoare în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care potrivit credinţei noastre cuvine-se să fie cinstită. Şi este cinstită Preasfânta noastră. Pentru că nu este doar o femeie, doar o sfântă; este mai presus de profeţi, de patriarhi, de apostoli, de cinstitul Înaintemergător, de îngeri şi de arhangheli, mai presus de orice creatură raţională. După Hristos, după Sfânta Treime, vine Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea mai minunată şi mai frumoasă creatură şi lauda neamului omenesc. „Presfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoşii!” (Pavecerniţa Mare). Trebuie să avem o mare evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Astăzi sunt Intrările ei. Ce înseamnă „Intrări”? Trebuie să explicăm asta. Citeşte mai departe…

21 noiembrie -Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (1)

noiembrie 20th, 2018 Fără comentarii

Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (1)

Fără smerenie, virtuţile nu au valoare mântuitoare. În condacul praznicului de azi al Intrării în templu a Preacuratei Fecioare Maria, găsim aceste cuvinte: „Preacurat templu al Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara… astăzi este adusă în casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu…”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar, Predici Tags:

21 noiembrie – Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (2)

noiembrie 20th, 2018 Fără comentarii

Predică la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului – Sfântul Serafim Sobolev (2)

Preacurata Maică a Domnului este proslăvită de Biserica pământească şi cea cerească ca fiind mai slăvită decât Serafimii şi mai cinstită decât Heruvimii. Ea este astfel cinstită, fiindcă a primit de la Dumnezeu un mare şi neasemuit Har, mai mare decât toate făpturile raţionale, de a fi Maică a însuşi Dumnezeului nostru, al doilea Ipostas al Dumnezeirii.

Dar iată asupra cărui lucru aş fi vrut să vă atrag atenţia în acest moment, iubiţilor întru Hristos fiii mei. Cuvântul lui Dumnezeu şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii mărturisesc că nu degeaba Preacurata Fecioara Maria a primit de la Dumnezeu acest Har, ci pentru marile Sale nevoinţe duhovniceşti.

Prima dintre acestea a fost intrarea Ei în Biserică, fiind o Copilă de trei ani, sărbătoare pe care o prăznuieşte astăzi Sfânta Biserică.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar, Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA POMENIREA SFÂNTULUI EVANGHELIST MATEI (16 noiembrie) – „VINO DUPĂ MINE!”

noiembrie 15th, 2018 4 comentarii

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea 

Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

sf-ap-si-ev-matei

(Matei 9, 9 – 13)

„VINO DUPĂ MINE!”

„Şi trecând Iisus pe acolo a văzut un om şezând la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis: Vino după Mine. Şi sculându-se a mers după Dânsul” (Matei 9, 9).

Iubiţii mei creştini, dacă cineva v-ar zice că un cărbune s-a transformat în diamant, că un vierme s-a transformat în vultur, că un lup s-a transformat în miel, veţi crede? Cu siguranţă, nu. Deoarece cărbunele, precum iese din cele mai dinăuntru ale pământului, rămâne cărbune, viermele rămâne vierme şi lupul rămâne lup. Nu-şi schimbă firea.

Dar ceea ce nu se poate în lumea firească, se întâmplă în lumea morală şi duhovnicească, în lumea harului dumnezeiesc. În această lume au loc prefaceri morale care provoacă uimire. O vedem în persoana Sfântului Matei Evanghelistul, a cărui pomenire Sfânta noastră Biserică o sărbătoreşte astăzi.  Citeşte mai departe…