Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

PREDICĂ LA SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA (I)

noiembrie 12th, 2017 Fără comentarii

 

Sf Ioan Gura de Aur

ORNAM1

 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR – REFORMATORUL

Astăzi, iubiţii mei, este sărbătorit corifeul sfinţilor predicatori din toate veacurile. Este sărbătorit Sfântul Ioan Gură de Aur.
Multe sunt laturile din care poate fi cercetată viaţa şi propovăduirea acestuia. Una din aceste laturi o voi expune iubirii voastre. Şi aceasta este: Ioan Gură de Aur – reformatorul.

***

Sfântul Ioan Gură de Aur îşi dorea o societate ideală. O societate în care să predomine cu desăvârşire voinţa Părintelui ceresc, o societate – împărăţie a lui Hristos. Nu a spus cum auzi azi: o, frate, cu mine se va schimba lumea? El credea că până şi un singur om, când are în el foc, poate să contribuie la îndreptarea societăţii. Şi se lupta inflexibil.

Arma lui era cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului. Stabilise diagnosticul şi a început terapia. Nu de la frunze şi de la ramuri. A descoperit rădăcinile şi s-a aplecat asupra lor. Şi care sunt rădăcinile societăţii? Citeşte mai departe…

PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH – Sf. Ioan Gură de Aur

noiembrie 12th, 2017 Fără comentarii

Sf. Ioan Gură de Aur

PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH 

din “Predici la duminici şi sărbători”


„Şi, apropiindu-se, a legat rănile lui, turnând pe ele untdelemn şi vin” (Luca 10, 34)

Adevăratul samarinean este cel care se îngrijeşte şi de sufletul cel bolnav al aproapelui

Model de purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a altora ne dă nouă Însuşi Dumnezeu. Mai întâi S-a îngrijit pentru Adam, înainte de căderea lui în păcat, spre a-l feri de aceasta. De aceea, a zis către dânsul: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” (Facerea 2, 16-17).

Iată că atât prin uşurinţa legii, cât şi prin mulţimea pomilor învoiţi şi prin asprimea pedepsei celei ameninţătoare, Dumnezeu S-a îngrijit de mântuirea sufletească a lui Adam şi voia a-l opri de la păcat. Aşadar, în tot chipul a căutat Dumnezeu să întărească pe Adam împotriva păcatului, însă cu toată această îngrijire, cu toată această îndemnare şi sfătuire, cu toată bunătatea lui Dumnezeu, Adam totuşi a căzut şi nu a păzit porunca. Totuşi, Dumnezeu n-a zis: „Ce să mai fac Eu şi ce ar folosi aici? El a mâncat, a căzut în păcat, a călcat porunca, a crezut diavolului, a dispreţuit rânduiala Mea. pentru care acum a căzut în nenorocire, în moarte şi întru osândă, ce să mai vorbesc cu dânsul de acum?”. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI CINCEA DUPĂ CINCIZECIME: „MERGI ŞI FĂ ŞI TU ASEMENEA!” (2012)

noiembrie 11th, 2017 Fără comentarii

samarineanul-milostiv2_2016

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI CINCEA DUPĂ CINCIZECIME:

„MERGI ȘI FĂ ȘI TU ASEMENEA!”

Iubiți frați și surori în Hristos,

Pilda Samarineanului Milostiv, pe care ați ascultat-o în pericopa evanghelică de astăzi, a ridicat o întrebare teologică profundă pusă Mântuitorului Hristos de către un învățător de lege: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” (Luca, 10:25). Apropos, am fost noi vreodată preocupați destul de sufletul nostru nemuritor, de destinul nostru veșnic pentru a ne pune această întrebare? Să privim mai îndeaproape pilda de astăzi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă – PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI CINCEA DUPĂ CINCIZECIME: SAMARINEANUL MILOSTIV (2011)

noiembrie 11th, 2017 Fără comentarii

samarineanul-milostiv_2016

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI CINCEA DUPĂ CINCIZECIME: SAMARINEANUL MILOSTIV

Moto: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” (Luca, 10:25).

Iubiți frați și surori în Hristos,

V-ați gândit vreodată care a fost cea mai importantă întrebare care I-a fost adresată Mântuitorului Hristos în decursul activității Sale pământești? A fost cumva întrebarea pusă de Petru: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice!” (Ioan, 6:68). Ori cea adresată de Pilat: „Ce este adevărul?” (Ioan, 18:38). În pofida faptului că acestea două sunt mari întrebări, eu cred că cea mai importantă întrebare care i-a fost adresată vreodată lui Hristos este cea conținută de pericopa evanghelică de astăzi: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII: DRUMUL IUBIRII

noiembrie 11th, 2017 2 comentarii

„Nu va mai exista potop cu apă, însă va veni  un alt potop. Nu însă de ape curate, ci de foc, foc nuclear va cădea! Cine ne va salva? Doar mila, iubirea!”

OMILIE A MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

 LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII

Alte articole:

DRUMUL IUBIRII

(Luca 10, 25-37)

„I-a zis deci Iisus: Mergi, de fă şi tu asemenea” (Luca 10, 37)

Două, iubiţii mei creştini, două sunt drumurile. Al treilea nu există. Unul este drumul lui Dumnezeu şi altul este drumul diavolului. Fiecare om este liber să aleagă unul din cele două. Pe drumul lui Dumnezeu ne cheamă conştiinţa noastră, legea nescrisă – dar ne cheamă şi legea scrisă, legea lui Dumnezeu, Sfânta şi sfinţita Evanghelie. Domnul nostru ne cheamă astăzi – nu aţi auzit? – „Mergi de fă şi tu asemenea”, mergi şi fă ceea ce a făcut acela (Luca 10, 37). Care „acela”? Bunul samarinean. Dar oare cine se ascunde în spatele acestui bun samarinean, care este propus drept pildă de urmare? Citeşte mai departe…

ALTĂ PREDICĂ LA DUMINICA SAMARINEANULUI MILOSTIV

noiembrie 11th, 2017 1 comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII,

A SAMARINEANULUI MILOSTIV

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Iubiţi credincioşi, mâine la Sfânta Liturghie, în Duminica a VIII-a în care citim din Sfânta Evanghelie după Luca, vom auzi una din cele mai frumoase pilde pe care le-a rostit Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, vă rog să faceţi puţină răbdare, ca să ascultaţi un cuvânt de învăţătură, pentru că e bine ca orice  adunare a noastră în Hristos să fie însoţită de un cuvânt de învăţătură spre luminarea, înţelepţirea şi îndreptarea noastră. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA POMENIREA SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA – Trebuie să aşteptăm multe răutăţi. Să avem ca armă atotputernică rugăciunea!

noiembrie 10th, 2017 Fără comentarii

„Să-l imităm şi noi pe Sfântul Mina. După cum el prin cuvântul său, prin exemplul său, prin viaţa sa ascetică, dar şi prin jertfa şi prin sângele său a întărit credinţa în Hristos, aşa şi noi, să fim gata de luptă… Ne aflăm într-o epocă a satanei şi trebuie să aşteptăm multe răutăţi. Să devenim o altă brigadă, având ca armă atotputernică rugăciunea. Prin rugăciunile Sfântului Mina, Dumnezeu să ne miluiască!”

CUVÂNT AL MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA POMENIREA

SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA

sf_mina

Dacă veţi deschide Mineiele, cărţile bisericii, veţi vedea că astăzi, 11 noiembrie, este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Mina.

Sfântul Mina s-a născut în Egipt, aproape de Nil, marele fluviu al Africii. S-a născut în timpul împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (sec. III-IV), într-o epocă de multe şi mari prigoane împotriva creştinilor. S-a născut într-o ţară închinătoare la idoli, unde aproape toţi erau idolatri. Idolatri erau şi părinţii săi. Dar după ce a crescut, a auzit o predică, înflăcărata predică a unui pustnic şi aceasta l-a cucerit. A crezut în Hristos, s-a pocăit pentru trecutul său idolatru, s-a botezat şi a devenit creştin. Citeşte mai departe…

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Panteleimon de Antinoe la pomenirea SFÂNTULUI NECTARIE DE EGHINA

noiembrie 8th, 2017 6 comentarii

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Mitropolit Panteleimon de Antinoe

(Patriarhia Alexandriei şi a toată Africa) la pomenirea

SFÂNTULUI NECTARIE DE EGHINA


– 9 noiembrie –

Alte articole:

Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos este spaţiul în care omul îşi află destinaţia, scopul existenţei şi în sfârşit izvorul tuturor puterilor pentru a urca la înălţimile virtuţilor şi astfel, prin harul dumnezeiesc, să poată să se transfigureze din persoană izolată în persoană sfinţită şi îndumnezeită. Biserica Ortodoxă este atelierul duhovnicesc în care se formează şi ia chip icoana lui Hristos în caracterul omului, iar omul devine icoană vie a lui Dumnezeu. Prin viaţa personală a fiecărui credincios se mărturiseşte viaţa lui Hristos. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICĂ LA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (8 noiembrie)

noiembrie 7th, 2017 Fără comentarii

PREDICĂ LA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

Legături:

 * * *

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

„Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?”

(Evrei 2: 6; Psalmul 8: 5)

Astăzi, iubiţi credincioşi, este sărbătoare şi praznic. Astăzi prăznuiesc mii – dar ce zic mii?!, milioane de îngeri, nenumărate milioane de oştiri sau de armate îngereşti. Astăzi Cerul întreg este în sărbătoare: Tronuri, Heruvimi şi Serafimi, Domnii, Începătorii şi Puteri, Stăpânii, Arhangheli şi Îngeri – cele nouă cete îngereşti. Dar, cu precădere, Biserica ni-i pune astăzi înainte pe Sfinţii Arhangheli –  îndeobşte cunoscuţi – Mihail şi Gavriil. Astăzi este însă şi ziua onomastică a tuturor acelora dintre bărbaţi şi femei, care poartă nume îngereşti: Mihail şi Gavriil şi derivatele lor…

Iubiţi credincioşi, dacă ne vom convinge de valoarea pe care o are omul în planul creaţiei lui Dumnezeu, atunci nu numai că ne vom convinge de existenţa îngerilor, vom simţi existenţa îngerilor în lume, iar în felul acesta vom fi ajutaţi şi să-i cinstim după cuviinţă. „Ce este omul – se întreabă proorocul-împărat David – că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?” Pe cât de sigur este, fraţi creştini, că există oameni pe pământ – şi cine contestă acest adevăr, că există oameni pe pământ? -, pe atât de sigur, pe atât de adevărat este că există îngeri în ceruri şi pe pământ, în mijlocul nostru, lângă noi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII: LAZĂRII

noiembrie 3rd, 2017 2 comentarii

 MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A V-A A LUI LUCA

(Luca 16, 19-31)

LAZĂRII

„Era un sărac pe nume Lazăr…”  (Luca 16, 20)

Iubiţii mei, este cunoscută pilda pe care am auzit-o în Evanghelia din Duminica de astăzi… Să explicăm toată Evanghelia de astăzi? Ne-ar trebui mult timp. De aceea, din toate imaginile pe care le prezintă pilda, vom explica doar una. Vom vedea, cum trăia săracul Lazăr în această lume de aici. Citeşte mai departe…