Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

iunie 15th, 2013 Fără comentarii

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a VII-a după Paşti

Predica Arhim. Melchisedec (Mănăstirea Putna)

*

Predica ÎPS Bartolomeu:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

*

*

*

*

Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu recunoştinţă

iunie 14th, 2013 Fără comentarii

Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu recunoştinţă

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Praznicul Înălţării Domnului, Ziua Eroilor români, rostit în Catedrala Patriarhală, joi, 13 iunie 2013:

Hristos S-a Înălţat !

„Mai mare dragoste decât acesta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi”  (Ioan 15, 13)

Pomenirea eroilor în ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos a fost instituită prin Decretul-Lege nr. 1693 din 4 mai 1920 şi pusă în aplicare în Biserică de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea sa din 25 mai 1920.

Mai târziu, în timpul dictaturii comuniste, această tradiţie sfântă şi frumoasă românească a fost întreruptă, fiind reluată abia în anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se exprima şi a-şi reface tradiţia sănătoasă de cinstire publică a eroilor români. Astfel, prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 şi 2001 s-a revenit la tradiţia ca sărbătoarea Înălţării Domnului să fie consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Apoi, Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, a proclamat Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos (art. 39). Din nefericire, deşi e sărbătoare naţională, aceasta rămâne totuşi o zi lucrătoare. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Înălţarea Domnului (Audio, 2013)

iunie 14th, 2013 Fără comentarii

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Înălţarea Domnului

(Audio, 2013)

 

 

 

Audio

 

Sursa: http://www.radiodobrogea.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

PREDICĂ LA PRAZNICUL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI A SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI: Ziua izbăvirii (1967)

iunie 13th, 2013 Fără comentarii

 

Predică la Înălțare a Sfântului Iustin Popovici

*

Ziua izbăvirii

 

Astăzi se încheie Paștele, astăzi ia sfârșit nevoința mântuirii, astăzi se încheie întreaga cale a întrupării lui Dumnezeu, de la nașterea pe pământ, de la Crăciun, și toate până la înfăptuirea mântuirii neamului omenesc. Astăzi, acest minunat praznic ne dezvăluie întreaga taină a Domnului și Dumnezeu-Omului Hristos. De ce a luat asupra Sa trup, de ce S-a întrupat, de ce a devenit om? A luat asupră-I trup pentru ca acest trup să-l izbavească de păcat, de moarte, de diavol, și să-l ridice, să-l înalțe mai presus de toate Cerurile și să-l așeze pe însuși tronul Domnului Slavei (Marcu 16,19). Aceasta este întreaga cale a Dumnezeului-Om, a Domnului Hristos, întreaga Sa cale în această lume și în această viață, pentru ca aceasta să fie calea fiecăruia dintre noi, a fiecărui trup omenesc.

Și marele sfânt praznic de astăzi chiar aceasta arată: Cât de lungă este călătoria trupului nostru în această lume, de unde începe și unde se termină. Începem de la nașterea pe pământ, ca să încheiem deasupra tuturor Cerurilor, deasupra îngerilor și Arhanghelilor, Heruvimilor și Serafimilor. Lucruri minunate se petrec cu omul, cu neamul omenesc, pentru aceea că Dumnezeu a devenit om și a intrat în matca vieții noastre omenești. Lucruri minunate și neobișnuite și miraculoase, se petrec de la Paști până în ziua de astăzi, și în timpul întregii vieți a Mântuitorului pe pământ. În minunatele cântări de astăzi se cântă și se slăvește înălțarea trupului omenesc mai presus de toate Cerurile, mai presus de îngeri și Arhangheli. Se grăiește în ele cum îngerii se minunează că se întâmplă aceasta: de unde trupul, omul, să fie deasupra noastră, a Heruvimilor și Serafimilor? Aceasta este măreția omului, măreția dumnezeiască a omului! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Înălțarea Domnului [2013]

iunie 12th, 2013 Fără comentarii

Predică la Înălțarea Domnului 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții mei,

Hristos S-a înălțat!…

S-a înălțat, cu umanitatea Sa transfigurată, plină de slavă dumnezeiască, de-a dreapta Tatălui.

Și de aceea noi nu Îl mai percepem trupește pe Domnul ciduhovnicește, prin slava Lui.

Dar El S-a înălțat întru slava Lui, care e slava Treimii, nu pentru a nepărăsi, nu pentru a se disocia de noi, ci pentru a ne trimite pe Sfântul Duh, pe Mângâietorul lumii, ca certitudine îndumnezeitoare a iconomiei Sale pentru lume.

De aceea, Înălțarea Domnului e un pasaj spre coborârea Sfântului Duh, a harului Sfântului Duh în Biserica Lui.

Pentru că Fiul întrupat S-a înălțat de-a dreapta Tatălui, pentru ca slava Treimii, de la Tatăl, prin Fiul, întru Sfântul Duh să inunde Biserica și lumea întreagă la Cincizecime.

Și slava lui Dumnezeu inundă lumea de la Cincizecime încoace tocmai pentru că Dumnezeu S-a împăcat cu omul prin iconomia răscumpărătoare și mântuitoare a Fiului. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

*

În toate bisericile s-a citit astăzi, 9 iunie 2013, în Duminica a VI-a după Sfintele Paști, textul evanghelic care ne prezintă vindecarea orbului din naștere.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică de astăzi: „Evanghelia ne arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere ceea ce era cu totul nemaipomenit, nemaiauzit. Evanghelia cuprinde mai multe învățături foarte folositoare pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte. În primul rând ea ne arată că boala sau suferința nu este totdeauna urmarea păcatului, ci adesea ea este o lucrare a lui Dumnezeu în viața unora pentru mântuirea multora. În al doilea rând vedem că Dumnezeu Cuvântul care din țărână a făcut om acum se apleacă și face tină din țărână și din salivă, unge ochii orbului din naștere și îl trimite la scăldătoarea Siloamului să se spele arătând prin aceasta că puterea dumnezeiască vindecă pe cel orb din naștere. În al treilea rând vedem că orbul din naștere îndată ce s-a vindecat s-a luminat prin credință și a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în timp ce cărturarii și fariseii, plini de invidie  și necredință au rămas întunecați în cugetul lor și împietriți în inima lor. În al patrulea rând Evanghelia ne arată cum Dumnezeu poate transforma un orb din naștere într-un mărturisitor, misionar la lui Hristos care mărturisește că acest Iisus este de la Dumnezeu și numai pe un astfel de om Dumnezeu Îl ascultă”. 
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

† IPS TEODOSIE: Predica la Duminica Orbului din naştere (Audio, 2013)

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

† IPS TEODOSIE

Predica la Duminica Orbului din naştere

*

Audio

Sursa: http://www.radiodobrogea.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 6-a după Paști [2013]

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 6-a după Paști [2013]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș 

Iubiții mei,

Hristos a înviat!

…El, Lumina noastră ipostatică/personală, Cel care ne dă să vedem cu adevărat profunzimea relațiilor dintre noi.

Căci praznicul Învierii Domnului se află azi în ultima sa duminică dar ne pune înainte, prin Evanghelia zilei [In. 9, 1-38], tema fundamentalăa vederii lui Dumnezeu de care se leagă vederea aproapelui.

Fiindcă Biserica e fundamentată pe întâlnirea personală a lui Dumnezeu cu oamenii prin slava Sa.

Și vedem asta chiar și când Hristos Dumnezeu era în trup, printre oameni. Pentru că nimeni nu-L putea sesiza cu adevărat, nimeni nu-L putea înțelege cu adevărat și nu I se pleca Lui cu adevărat decât dacă era umplut de harul Său.

Căci vederea Lui nu e vederea cu ochii ci cu întreaga ființă, prin înțelegerea abisală, interioară a prezenței Lui.

Pentru că tot praznicul Învierii Domnului a fost despre vederea Lui, a Celui răstignit și înviat, a Cărui umanitate e plină de slavă. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Explicare Apostol şi Evanghelie Duminica Orbului

iunie 9th, 2013 Fără comentarii
Categories: Predici Tags:

Iisus Hristos – Lumina Vieţii Veşnice

iunie 7th, 2013 Fără comentarii

Iisus Hristos – Lumina Vieţii Veşnice

Preot profesor Dumitru Stăniloae

Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere):

[…] Hristos, după ce a înviat, ne-a născut la Botez din nou, dar spre „nădejde vie“ în tot mai multă viaţă adevărată (1 Petru 1, 3). Fără Hristos, trăind în monotonia şi îngustimea unei existenţe sărace, nu cunoaştem o cale şi o ţintă spre care să înaintăm (1 Ioan 2, 19). Căci numai în El, ca în Cel ce este viaţa nemărginită şi nesfârşită, de care ne poate face parte şi nouă, înaintăm în viaţa fără sfârşit. Neînaintând în El ca Persoană care ne comunică viaţa nemărginită, nu putem înainta în nimeni spre a-l împărtăşi dintr-o astfel de viaţă. Numai înaintând în El, împărtăşindu-ne tot mai mult de iubirea desăvârşită şi de viaţa înviată ce ne-o comunică El, putem înainta şi noi în iubirea sau viaţa altora. Altfel, rămânem în egoismul nostru, în dispreţul faţă de alţii, căci n-avem puterea să ne mişcăm spre unirea cu ei prin iubire, dacă nu înaintăm în unirea cu Hristos şi în viaţa fără sfârşit în El. Neiubirea lui Hristos, unită cu neiubirea semenilor, ne ţine într-o agitaţie care nu ne scoate din noi, deci din întuneric. „Cel ce urăşte pe fratele său umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, că întunericul a orbit ochii lui“ (1 Ioan 2, 11). Deci, a înainta în Hristos înseamnă a înainta pe calea care ne duce spre viaţă, care se arată şi în comunicarea cu alţii. Căci Hristos este calea spre viaţă. Pentru acela, Hristos, arătându-Se drept calea adevărată spre viaţa adevărată, este lumina adevărată. El a venit în lume ca lumină, în sensul de cale adevărată spre viaţa adevărată. Împărtăşindu-ne tot mai mult de El, sau de viaţă, nu mai umblăm în întuneric, ci în lumină. Hristos e lumina adevărată, pentru că e Viaţă. El este, şi în calitatea de lumină, şi calea spre viaţa adevărată: „Şi Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă… Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtăşire cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul“ (1 Ioan 1, 2, 5-6).

Având pe Hristos în sine, omul care crede în El ajunge să fie tot mai mult un mediu prin care lucrează Hristos, aşa cum lucrează sufletul prin trup. Căci lucrând sufletul lui în trupul lui, prin sufletul lui umplut de darul lui Hristos, lucrează în trupul lui un suflet umplut de Dumnezeu. Toate actele acelui om devin curate, pentru că sufletul lui a devenit curat, sau plin tot mai mult de lucrarea dumnezeiască a lui Hristos cel din el. Ba s-ar putea spune că şi în trupul acelui om lucrează Hristos, odată ce Acesta se află în om şi cu trupul Lui, unindu-se cu trupul omului. Aceasta nu înseamnă că sufletul şi trupul omului sunt puse într-o stare pasivă. Hristos lucrează de fapt prin lucrările sufletului şi trupului. Aşa cum Hristos atingea, prin mâna Sa, ochii orbului, ca prin această mişcare a mâinii să transmită puterea Lui dumnezeiască, aşa transmite şi prin mâinile unei persoane credincioase puterea dumnezeiască aflată în trupul Său, aflat şi acesta înlăuntrul acelei persoane. Hristos este în credincios o cale interioară care îl apropie pe om tot mai mult de Sine şi îl face tot mai mult mediu al puterilor Sale. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: