Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Pr. Nicolae Trusca (Parohia Negoiesti): Cuvânt la Duminica a-XVI-a după Rusalii

februarie 6th, 2016 3 comentarii

Cuvânt la Duminica a-XVI-a după Rusalii

 

Cuvant la Duminica a-XVI-a dupa Rusalii

In numele Tatalui, si al Fiului, si al Sfantului Duh, Amin!

Pentru a intelege mai bine Sfanta Evanghelie de azi, inca de la inceput trebuie sa fac unele precizari. Aceasta Sfanta Evanghelie este scrisa de catre Sf. Evanghelist Luca in capitolul 25 al carti sale.

Acest capitol incepe cu cuvintele Mantuitorului Hristos care zice: „Imparatia cerurilor se va asemana cu zece fecioare, care luand candelele lor au iesit in intampinarea mirelui”, si in continuare ne spune „Pilda celor 10 fecioare” pe care o stim cu totii. Apoi Iisus continua cu Pilda Talantilor, prin care vrea sa ne faca sa intelegem mai bine, cine va fi pregatit sa intre in imparatia cerurilor.

Un om plecand departe si-a chemat slugile si le-a dat pe mana avutia sa: unuia i-a dat cinci talanti, altuia doi si altuia un talant. Slugile care primisera cinci si doi talanti, au muncit si au dublat prin castig ceea ce au primit fiecare. Dar cel care primise un talant, l-a ingropat. Cand a venit stapanul si le-a cerut socoteala, cei care lucrasera si dublasera talantii, au fost pusi de stapanul lor in dregatorii mai inalte, adica au fost rasplatiti. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica Părintelui Cleopa la Duminica a XVI-a după Rusalii: DESPRE ÎNMULŢIREA TALANŢILOR

februarie 6th, 2016 Fără comentarii

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii  

139421_pilda-talantilor

ORNAM1

Despre înmulţirea talanţilor  

Şi a zis Domnul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune (Matei 25, 21)

Iubiţi credincioşi,

Una din învăţăturile ce le putem trage din Sfînta Evanghelie de azi este aceea că fiecare dintre noi avem datoria de a înmulţi talantul cel încredinţat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talantul său de la Dumnezeu şi nici unul nu este fără talant. Înmulţirea lui îi aduce mîntuirea cea veşnică a sufletului său, precum şi intrarea lui în Împărăţia Cerurilor, după cum zice Domnul în cuvîntul Său către cel ce a înmulţit talantul său: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău (Matei 25, 21).

Ce este „bucuria Domnului”, dacă nu Împărăţia Cerurilor. La fel vedem că cel ce nu a înmulţit talantul său, s-a osîndit în munca cea veşnică, după cum ne arată iarăşi Domnul zicînd: Iar pe sluga cea netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai de afară. Acolo va fi plîngerea şi scrîşnirea dinţilor (Matei 25, 30). Iată deci, fraţii mei, cît de luminat şi cît de clar ne arată Mîntuitorul nostru, că cel ce înmulţeşte talantul său, se mîntuieşte şi intră întru Împărăţia Cerurilor, iar cel ce nu se sileşte a-şi înmulţi talantul său, se osîndeşte. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sfântul Grigorie de Nyssa – Omilie la Întâmpinarea Domnului, la Născătoarea de Dumnezeu şi la dreptul Simeon

februarie 3rd, 2016 Fără comentarii

Intampinarea-Domnului-Dreptul Simeon_Ana

ORNAM1Cel înălţat la cele cereşti prin cugetare[1], care prin dispreţuirea[2] celor pământeşti s-a ridicat întru înălţimi, Pavel, mintea cea aleasă şi primitoare de Dumnezeu[3], limba cea de Hristos mişcată, preafrumosul condei al scriitorului ce scrie degrab (Psalmul 44:2), care a caligrafiat Bisericii dogmele adevărului, săgeata de aramă din mâna Celui Puternic, care a dat o rană de moarte în inima stăpânitorului întunericului lumii acesteia, fulgerul care s-a arătat de la Ierusalim şi până în Iliric sau, mai bine-zis, până la marginile lumii, glasul curat şi puternic al tunetului dumnezeiesc din roata tainică a Evangheliei, care s-a rostogolit în întreaga lume[4], acesta [Pavel], grăind ca din înseşi adâncurile raiului, unde a auzit cuvinte de nespus, sau, mai bine-zis, grăind ca de la însuşi Tronul cel înalt al slavei, lângă care şi stă, gătind o cinstită înainte-prăznuire pentru sfântul şi împărătescul praznic de azi spre întâmpinarea Împăratului slavei, pregăteşte poporul Bisericii, preoţia cea împărătească, precum ar spune cineva, ca pe o preatainică adunare, pregăteşte ordinea, ritmul şi buna armonie a vieţuirii frumoase şi zice:

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

ianuarie 31st, 2016 1 comentariu

 Predica Sf. Ioan Gură de Aur la Tăierea împrejur a Domnului

Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus (Luca 2, 51)

 

Despre creşterea copiilor

Când Apostolul vorbeşte despre însuşirile cele bune ale unei văduve, aminteşte, mai înainte de toate, că ea trebuie să fi crescut copii (I Timotei 5, 9-10).

Însă cuvântul „creştere” el nu-l ia într-un înţeles obştesc, de jos, precum mulţi înţeleg aceasta, că adică văduva nu trebuie să fi lăsat copiii săi să moară de foame. Chiar singură, puterea firii unei mame nu ar fi îngăduit aceasta, şi de aceea nu este trebuinţă de vreo lege ca văduva să nu lase copiii săi flămânzi. Apostolul vorbeşte aici despre creşterea întru cucernicie şi dreptate. Iar mamele care nu îşi cresc aşa copiii lor sunt mai rele decât cele ce îşi omoară copiii. Aceasta trebuie să se zică nu numai femeilor, ci şi bărbaţilor. Mulţi părinţi îşi dau toată truda ce se poate gândi pentru ca să agonisească fiului lor un cal bun, o casă frumoasă, o moşie preţioasă, dar pentru ca el să dobândească un suflet nobil şi un simţământ cucernic, nu se îngrijesc cât de puţin. Şi tocmai aceasta duce toată lumea în neorânduială, că noi nu creştem copiii noştri după cuviinţă şi ne îngrijim numai pentru averea lor, şi nu pentru sufletele lor. Aceasta este cu adevărat cea mai mare nebunie. Căci fie averea cât de mare şi cât de însemnată, dacă acela care are să o moştenească nu este îmbunătăţit şi drept, ea trebuie a se socoti ca şi pierdută; ba încă unui astfel de om, averea îi este chiar spre pierzare şi îl duce încă mai sigur şi mai adânc în iad. Dimpotrivă, dacă sufletul este nobil şi îmbunătăţit, el, şi sărac fiind, va fi fericit. De aceea, noi trebuie să ne îngrijim să nu-i facem bogaţi în aur, argint şi în alte lucruri asemenea, ci să fie foarte bogaţi în cucernicie, în dreptate şi în fapta cea bună; să nu aibă multe trebuinţe şi să nu umble cu ardoare după bunurile şi după plăcerile pământeşti. Trebuie să fim cu luare aminte asupra ieşirii şi intrării lor, asupra purtării, umblării şi asupra prietenilor lor, ştiind că cine este leneş întru aceasta nu poate nădăjdui iertarea de la Dumnezeu. Dacă purtarea de grijă pentru mântuirea altor oameni este una dintre cele mai mari datorii ale noastre, precum zice Apostolul: „Nimeni să nu caute folosul său, ci folosul altuia” (I Corinteni 10, 24), cu cât mai mult fiecare va trebui să fie răspunzător pentru îngrijirea de mântuirea copiilor săi! Dumnezeu va zice către fiecare tată: „Nu am dat Eu copil dintru început în casa ta? Nu te-am pus Eu pe tine învăţător, crescător, îngrijitor şi stăpân al lui? Nu am pus Eu în mâinile tale toată puterea asupra lui? Când el era încă gingaş, ţi l-am dat ţie, ca să-l formezi şi să-l orânduieşti”. Ce iertare poţi nădăjdui, când tu pregeţi şi treci cu vederea creşterea lui? Sau ce poţi tu, oare, să zici spre dezvinovăţirea ta? Poate că fiul tău este greu de înfrânat şi îndărătnic. Dar la aceasta trebuia să gândeşti de mai înainte, când el era încă mic şi uşor se putea înfrâna; de atunci să te fi îngrijit a-l îmblânzi, a-l obişnui la datoriile lui, a-l aduce la orânduială şi a stârpi bolile sufletului său. Citeşte mai departe…
Categories: Predici Tags:

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a 31-a după Rusalii: CEI CARE ÎMPIEDICĂ BINELE

ianuarie 23rd, 2016 Fără comentarii

Vindecarea orbului din Ierihon
PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA 

Cartea „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN”  (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

*

Legături:

 

 * * *

CEI CARE ÎMPIEDICĂ BINELE

„Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!” (Luca 18, 39)

Aţi fost atenţi, iubiţii mei creştini, aţi fost atenţi la Evanghelia de astăzi? Ne istoriseşte că un orb din Ierihon a avut prilejul de a se apropia de Hristos. A auzit că trece Iisus şi cu o dorinţă puternică a început să strige: „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă” (Luca 18, 38). Oamenii, care mergeau înainte, deranjaţi de strigătele lui, îi spuneau să tacă. El însă cu o voce mai puternică repeta cererea lui, până când Domnul a făcut minunea, i-a dat lumina.

Merită să fim atenţi la atitudinea pe care au avut-o oamenii aceia faţă de cel orb. Mare este păcatul lor! Nu doar că nu i-au fost alături şi nu l-au ajutat în nevoia lui, dar au încercat să-i împiedice şi comunicarea cu Domnul. Comportamentul lor ne dă prilejul să spunem câteva cuvinte despre acest păcat care se întâmplă adesea. Pentru că şi astăzi există astfel de oameni, oameni care se împotrivesc binelui şi vor să curme buna dispoziţie şi încercările plăcute lui Dumnezeu ale altora. Sunt cei care aruncă gheaţă în râvna caldă a creştinului curat şi neprihănit, cei care aruncă apă, ca să stingă sfânta flacără a iubirii lui Dumnezeu. Vreţi exemple din societatea de astăzi? Să menţionăm câteva. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: "Hristoase, iartă-ne! Curăţeşte-ne de lepra nemulţumirii. Dă-ne o inimă care să Te iubească şi să-Ţi fie veşnic recunoscătoare."

ianuarie 16th, 2016 Fără comentarii

MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA:

„Hristoase, iartă-ne! Curăţeşte-ne de lepra nemulţumirii. Dă-ne o inimă care să Te iubească şi să-Ţi fie veşnic recunoscătoare.”

Kiriakodromion-cop-1

„…Aşadar, zece de astfel leproşi, care trăiau izolaţi şi deznădăjduiţi, când L-au văzut de departe pe Hristos trecând pe drumul public şi mergând într-un sat, imediat, toţi împreună au început să strige şi să-I ceară ajutor. Strigau: „Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!” (Luca 17, 13). Strigau aceste cuvinte cu credinţă. Credeau că Hristos, aşa cum a vindecat mii de bolnavi, care pătimeau de diferite boli, doar El ar putea să-i facă şi pe ei bine. Şi Hristos i-a făcut bine doar prin cuvântul Său cel atotputernic. Într-o secundă, trupul lor s-a curăţat. N-a rămas asupra lor niciun semn al groaznicei boli. O, Hristoase, cât de mare este puterea Ta! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

6 ianuarie 2016: AJUNUL NAŞTERII DOMNULUI ÎN MOSCOVA (FOTO, VIDEO)

ianuarie 14th, 2016 Fără comentarii

În Ajunul Naşterii Domnului Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat Liturghia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în catedrala „Hristos Mântuitorul”

1.A

În data de 6  ianuarie 2016, dimineaţa,  în Ajunul Nașterii Domnului, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Chiril a oficiat Vecernia Mare și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în Catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

1

Citeşte mai departe…

Părintele Cleopa despre botez și nașterea duhovnicească a creștinului

ianuarie 5th, 2016 Fără comentarii

Părintele Cleopa despre botez și nașterea duhovnicească a creștinului

Parintele-Cleopa-19

Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5)

Iubiţi credincioşi,

… Ne-am gîndit să vorbim astăzi despre naşterea noastră cea duhovnicească. Fără de aceasta nici un creştin nu poate să se mîntuiască, după cuvîntul Mîntuitorului care zice: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). Fiindcă, ce este născut din trup, trup este, şi ce este născut din Duh, Duh este (Ioan 3, 6). Citeşte mai departe…

PREDICI LA DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI

decembrie 29th, 2015 Fără comentarii
Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI (2015)

decembrie 29th, 2015 Fără comentarii

H_fygh_sthn_Aigypto_02

ORNAM1

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt…” (Matei, 2:13)

   Iubiți frați și surori în Hristos,

Sărbătorim astăzi Duminica după Nașterea Domnului și pe Sf. Arhidiacon Ștefan, primul martir Creștin. Pentru că istoria martiriului Sf. Ștefan ați auzit-o relatată în pericopa apostolică de astăzi, am ales să vă vorbesc despre mesajul Duminicii de astăzi. Așa cum ați auzit din pericopa evanghelică, printre alte lucruri, trebuie să ne amintim de fuga lui Iisus în Egipt. Îngerul i-a spus lui Iosif în vis, de asemenea, să stea în Egipt până ce îi va spune el, pentru că Irod va căuta să distrugă Pruncul. Lumea veche nu avea nicio îndoială că Dumnezeu Își trimitea mesajele Sale oamenilor în vise. Așa că Iosif a fost înștiințat în vis să fugă în Egipt pentru a scăpa de intențiile ucigașe ale lui Irod. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: