Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Predica Părintelui Matei Vulcănescu la Duminica a 23-a după Rusalii (2013, Mănăstirea Paltin)

martie 10th, 2014 Fără comentarii

Predica Părintelui Matei Vulcănescu la Duminica a 23-a după Rusalii

(2013, Mănăstirea Paltin)

 

Categories: Predici, VIDEO Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica Ortodoxiei [2014]

martie 8th, 2014 Fără comentarii

Predică la Duminica Ortodoxiei

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Duminica OrtodoxieiIubiții mei,

ziua liturgică de azi, în Triod, se numește duminica „în care se pomenește dreapta credință” [Triodul, ed. BOR 2000, p. 204]. Însă, în fapt, pomenim restaurarea în Biserică a Sfintelor Icoane, din 843, făcută după prigoana iconoclastă, care a cunoscut două perioade dureroase: prima: între 730-787 și a doua: între 813-843.

Însă cinstirea Sfintelor Icoane (iconodulia) este o trăsătură definitoriea Bisericii lui Hristos, pentru că ea este o propovăduire picturală a întrupării Sale. Dacă în Dumnezeiasca Scriptură avem chipul lui Hristos în cuvinte, în Dumnezeieștile Icoane avem același chip al lui Hristos în imagini. Chipul Lui, al Maicii Lui, al Sfinților Îngeri, al Sfinților Lui…Sfintele Icoane fiind ferestre către cei iconizați, după cum cuvintele sunt ferestre către persoanele despre care se vorbește. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Arhim. Ioanichie Bălan: Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți despre puterea milosteniei

februarie 23rd, 2014 2 comentarii

O, Lumină, cine Te va putea privi?

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți despre puterea milosteniei

Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, moșteniți împărăția care este gătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc… (Matei 25, 34-35)

 

Iubiți credincioși,

A treia Evanghelie care ne pregătește pentru intrarea în Sfântul și Marele Post, este cea de astăzi, a Judecății de Apoi. Singur numele acesta este foarte înfricoșător.

Dacă primele două Evanghelii din Duminicile trecute ne puneau față în față doar cete anumite de oameni – de o parte cei smeriți și de alta cei mândri sau de o parte cei pocăiți și de alta cei desfrânați – Evanghelia din această Duminică ne pune în față nesuferitul tablou al judecății viitoare, când vor sta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos – Judecătorul lumii – cele două mari cete ale omenirii, ceata celor drepți și ceata celor păcătoși. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (2014)

februarie 23rd, 2014 1 comentariu

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Judecata Domnului

Iubiții mei,

de la iertarea fiului pocăit, de duminica trecută, care ne încurajează pe toți să ne schimbăm viața prin pocăință, Evanghelia de azi [Mt. 25, 31-46] ne duce, în mod abrupt, la Judecata lui Dumnezeu.

La judecata finală/ de apoi/ universală/ de obște, de după venirea Domnului și învierea tuturor celor adormiți și transfigurarea celor vii, care vor fi găsiți atunci pe pământ…pentru că toți vom da seamă de credința, de faptele, de iubirea noastră, de consecințele vieții noastre în istorie.

Lăsăm sec de carne, cu alte cuvinte, cu întipărirea în noi a cutremurului interior pentru starea noastră lăuntrică. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae „La Duminica lăsatului de sec“

februarie 22nd, 2014 1 comentariu

Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae

„La Duminica lăsatului de sec“

 

 

Creştinismul nu este numai o învăţătură care ajunge să fie ştiută, ci o învăţătură care se cere trăită, pusă în practică. În acest sens, el este viaţă şi putere de mântuire. De aceea, nu e creştin adevărat cel ce se mulţumeşte să cunoască numai învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos; creştin este cel ce îşi face din învăţătura Domnului lege de viaţă, urmând întru totul lui Hristos, care n-a învăţat decât ceea ce El Însuşi a împlinit, făcându-ni-se pildă fără abatere pentru tot ceea ce ne-a poruncit să facem. Creştinismul este puterea mântuitoare, dar numai celui ce-şi trăieşte viaţa după legea lui Hristos şi-şi modelează prin aceasta făptura tot mai mult după chipul Domnului. Aşa cum un meşter face dintr-un bulgăre de aur, amestecat cu multe materii, o bijuterie strălucitoare, curăţindu-l cu ajutorul focului de tot amestecul străin şi lovindu-l cu ciocanul până ce-i dă forma cugetată, aşa face şi creştinul din făptura sa un chip frumos, având mereu ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care S-a făcut în acest scop omul desăvârşit. Materiile străine pe care trebuie să le cureţe creştinul din sine sunt patimile care-i urâţesc făptura şi care s-au îngroşat în el prin păcatele săvârşite. Şi cum aceste patimi se menţin în noi şi sporesc prin alte şi alte păcate, la care ne îndeamnă diferitele pofte de plăceri, curăţirea de patimi nu se poate înfăptui decât oprindu-ne de la alte păcate, deci înfrânându-ne de la împli-nirea poftelor necuvenite. Înfrânarea aceasta de la satisfacerea poftelor necumpătate, care sporeşte patimile din noi, este ceea ce numim post. Astfel, înţelegem de ce postul este un mijloc principal prin care creştinul îşi curăţă făptura de tot ce este rău şi urât în ea, oprindu-se pentru o vreme de a mai hrăni patimile sale prin noi păcate, prin noi împliniri ale poftelor sale ce întrec măsura trebuinţei. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

februarie 22nd, 2014 Fără comentarii
Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi (2013)

februarie 22nd, 2014 Fără comentarii

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi, în biserica „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Kosino

La 10 martie 2013, în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia la biserica „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Kosino.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Preasfinţiile voastre, stimaţi stăpâni! Cuvioşia Voastră, părinte Dimitrie, parohul acestei sfinte biserici! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia zilei de duminică. Ziua de azi este una deosebită – este duminica, care în limbajul calendarului bisericesc se numeşte duminica lăsatului sec de carne. Până la începutul Postului mare mai este o săptămână – astăzi se lasă mâncarea de carne, urmează zilele săptămânii albe, iar apoi vine şi Postul Mare. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, Predici Tags:

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor)

februarie 15th, 2014 Fără comentarii

Evanghelia din Duminica a 34-a după Rusalii

* 

*

*

Predică la Duminica Fiului risipitor a PF Daniel

*

Predica la Duminica Fiului risipitor a ÎPS Bartolomeu 2001

*

Predica la Duminica Fiului risipitor a ÎPS Bartolomeu 2005

*

Predica la Duminica Fiului risipitor a ÎPS Teodosie

*

Predica la Duminica Fiului risipitor a Sfântului Teofan Zăvorâtul

*

Predica Părintelui Nicolae Tănase:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 33-a după Rusalii [2014]

februarie 9th, 2014 Fără comentarii

Predică la Duminica a 33-a după Rusalii

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții mei,

Evanghelia zilei [Lc. 18, 10-14], care ne vorbește, la începutul Triodului, despre închipuirea de sine a fariseului și recunoașterea de sine a vameșului, este o imagine familiară interiorității noastre.

O știm prea bine. Ne caracterizează!…

Ea ne vorbește despre…multe, prea multe clipe din viața noastră.

Căci fiecare dintre noi suntem când unul când altul, în diverse momente ale zilei și ale nopții…și ale vieții noastre.

Tocmai de aceea înălțarea de sine, ce trăim noi, în noi, vizavi de ceea ce credem că suntem în fața altora…e o stare zdrobită în smerenie de Dumnezeu, în vedere de sine…și smerenia, care e o continuă coborâre în durere și în conștientizarea de sine…nu își dorește slava deșartă, goală, fără consistență personală. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica mitropolitului Augustin de Florina la Duminica vameşului şi a fariseului: CE DAI?

februarie 8th, 2014 Fără comentarii

Cartea „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN”  (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)

Predica mitropolitului Augustin de Florina la

Duminica vameşului şi a fariseului

 

*

Legături:

CE DAI?

„… Dau zeciuială din toate câte câştig” (Luca 18, 12)

“Astăzi, în toate lăcaşurile Bisericii Ortodoxe, se citeşte Evanghelia care conţine „Pilda Vameşului şi a Fariseului”. Pilda este cunoscută tuturor. Vemeşul şi fariseul s-au dus la Templu şi s-au rugat. Dar Dumnezeu îl găseşte drept pe vameş, iar pe fariseu îl osândeşte. Rugăciunea vameşului este primită, dar rugăciunea fariseului nu este primită.

Dar ce rău a făcut fariseul, încât să nu-i fie ascultată rugăciunea? Fariseul, aşa cum arată şi cuvântul, se considera un om drept, un om sfânt. Respecta poruncile lui Dumnezeu. Postea şi făcea milostenie. Dar postul şi milostenia sunt virtuţi, cine poate să le osândească? Da, sunt virtuţi, dar când se fac aşa cum vrea Dumnezeu. După cum şi în cea mai bună mâncare, dacă arunci câteva picături de otravă, mâncarea nu mai este potrivită pentru hrană, aşa şi cu virtutea: oricât de strălucită şi de mare ar fi, dacă nu se face din dragoste de Dumnezeu, ci de paradă şi slavă, atunci virtutea aceasta îşi pierde valoarea. Apostolul Pavel spune undeva: Şi dacă cineva şi-ar împărţi toată averea în milostenii, dar nu face asta din dragoste faţă de aproapele, cu nimic nu se foloseşte (vezi I Corinteni 13, 3). Citeşte mai departe…