Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Cuvânt în Vinerea din prima săptămână a Postului Mare –Starețul Nikon Vorobiov, 1963

martie 17th, 2016 Fără comentarii

Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea

Să aducem și noi pocăință sinceră Domnului, să ne conștientizăm nevrednicia în fața lui Dumnezeu, să ne plângem păcatele înaintea Sa. Să le mărturisim înaintea duhovnicului, fără să ascundem ceva, fără să ne îndreptățim cu nimic.

 spovedanie_foto_magda_buftea-6_0

Foto: Magda Buftea

Cuvânt în Vinerea din prima săptămână a Postului Mare

Starețul Nikon Vorobiov, 1963

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Trece prima săptămână a Postului Mare. Astăzi, mulți merg să se spovedească pentru ca mâine să primească Sfânta Împărtășanie. Dar, Doamne, ne dăm noi seama de Cine ne pregătim să ne apropiem? „Luați, mâncați, Acesta este Trupul Meu… Acesta este Sângele Meu„, spune Domnul Atotțiitorul.

Și nu numai că ne invită, dar ne și avertizează: „Dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului și nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață în voi” (Ioan 6, 53). Nu poate nimeni să refuze Împărtășania dacă își dorește mântuirea. Dar cum mă apropii de Tine, Doamne? Iată, ascult glasul din altar: ”Sfintele Sfinților!”, iar eu sunt cu totul în păcate. Cum să nu mă înfricoșez când nici Sfinții Tăi nu se considerau vrednici să se apropie de Sfintele Taine: „Stăpâne, Doamne, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacinstit Trupul Tău și cu preacurat Sângele Tău… pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor… ci primește-mă și pe mine, Iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut” (rugăciunea întâi), se roagă stăruitor Sfântul Vasile cel Mare. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos, Predici Tags:

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ciobotea [14 martie 2016]

martie 16th, 2016 Fără comentarii

PF25694208891_b26e3fa813_o

ORNAM1

Din prima zi a Postului Mare, seara, după ora 18.

În transmisia live a Radio Trinitas.

O găsiți aici. Inclusă în arhiva TPA 3.

ORNAM1

Sursa: teologiepentruazi.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai [2016]

martie 16th, 2016 Fără comentarii

AdamEve04

Iubiții mei[1],

Sfinții noștri Protopărinți Adam și Eva au căzut din bine, din binele comuniunii cu Dumnezeu, și de aceea au fost izgoniți din Paradis. Noi ne-am născut însă în lumea aceasta, de acum, dar, prin Botezul nostru, am intrat în Paradis, pentru că, prin Botez, am intrat în comuniune cu Dumnezeul nostru treimic. De aceea, azi, noi ne retrăim căderile și izgonirile noastre din Paradis, pentru că am păcătuit după ce am fost curățiți și sfințiți de către El. Pentru că orice păcat este o îndepărtare a noastră de El. O cădere din binele Lui.

Și când privim în noi, ne vedem căderile…Pentru că patimile noastre, cele vii, sunt căderea noastră cea vie, reală, îndepărtarea noastră de slava lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

9 martie: PREDICĂ LA POMENIREA SFINŢILOR 40 DE MUCENICI A MITROPOLITULUI PANTELIMON DE ANTINOE (PATRIARHIA ALEXANDRIEI)

martie 8th, 2016 1 comentariu

POMENIREA SFINŢILOR 40 DE MUCENICI


Cuvânt al Preasfințitului Panteleimon,
Mitropolit de Antinoe,

la Sfinţii 40 de Mucenici

Pe 9 martie, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăznuieşte pomenirea Sfinţilor 40 de Mucenici care au primit mucenicia în cetatea Sevastiei din Asia Mică (Ancira, Turcia).

Sfinţii 40 de Mucenici proveneau din diferite ţări. Toţi erau soldaţi şi au trăit în vremea împăratului Liciniu în jurul anului 320 d.Hr. Aceşti soldaţi ai lui Hristos au fost arestaţi, deoarece erau creştini ortodocşi şi şi-au mărturisit public credinţa lor în Hristos. După ce au fost interogaţi în cadrul tribunalului militar i-au legat cude la frigul mare la căldură, a murit imediat. Paznicul, care urmărea cele ce se întâmplau, s-a aruncat în lac mărturisindu-şi credinţa în Hristos. Aceasta a făcut-o, deoarece pe toată durata nopţii văzuse o lumină cerească luminând întregul lac, unde erau mucenicii, şi lanţuri grele şi i-au întemniţat. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predică la Duminica Înfricoşatei Judecăţi de Sf. Nicolae Velimirovici

martie 4th, 2016 Fără comentarii

Predică la Duminica Înfricoşatei Judecăţide Sf. Nicolae Velimirovici

Ev. Matei 25:31-46

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mînânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

Statisticienii socotesc că pe faţa pământului există un miliard şi jumătate de locuitori. Dintre toţi aceştia nu există nici măcar o singură persoană care, folosindu-şi însuşirile minţii, să vă poată spune ce se va întâmpla cu lumea la sfârşitul veacurilor şi ce se va întâmpla cu noi când vom muri. Şi toate miile de milioane de oameni care au trăit pe pământ înaintea noastră nu ne puteau spune în nici un chip, prin însuşirile minţii lor, cu hotărâre şi fără tăgadă, despre sfârşitul lumii, şi ce ne aşteaptă după moarte – ceva ce să putem pricepe cu adevărat, cu minţile şi cu inimile noastre. Viaţa noastră este scurtă şi zilele noastre sunt numărate, dar veacurile sunte lungi- socotite în sute şi sute de ani. Care dintre noi poate să îmbrăţişeze veacurile de la hotarele lor până la sfârşitul lor, şi să vadă lucrurile cele de pe urmă şi să ne povestească tuturor celorlalţi, spunând: „La sfârşitul veacurilor va fi aşa şi aşa; cu lumea va fi aşa şi aşa şi cu oamenii va fi aşa şi aşa.”? Nimeni. Cu adevărat, nimeni dintre toţi oamenii care au existat, numai dacă s-ar fi aflat vreunul care să ne lămurească, fiindcă pătrunsese în mintea Ziditorului lumii şi al omenirii, şi ar fi văzut întregul plan al facerii, şi că acela ar fi fost viu şi conştient înainte de începutul lumii, şi a avut o viziune limpede a sfârşitului veacurilor şi al întâmplărilor care vor hotărî sfârşitul. Există vreun asemenea om printre miliardele care au trăit în tot acest timp? A existat vreunul din acesta, de la începutul lumii şi până acum? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (2014)

martie 4th, 2016 1 comentariu

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Judecata Domnului

Iubiții mei,

de la iertarea fiului pocăit, de duminica trecută, care ne încurajează pe toți să ne schimbăm viața prin pocăință, Evanghelia de azi [Mt. 25, 31-46] ne duce, în mod abrupt, la Judecata lui Dumnezeu.

La judecata finală/ de apoi/ universală/ de obște, de după venirea Domnului și învierea tuturor celor adormiți și transfigurarea celor vii, care vor fi găsiți atunci pe pământ…pentru că toți vom da seamă de credința, de faptele, de iubirea noastră, de consecințele vieții noastre în istorie.

Lăsăm sec de carne, cu alte cuvinte, cu întipărirea în noi a cutremurului interior pentru starea noastră lăuntrică. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți [2013]

martie 4th, 2016 Fără comentarii

 

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

 Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 

Judecata Domnului

Iubiții mei,

am ajuns din nou la Evanghelia [Mt. 25, 31-46] care ne vorbește despre veșnicie.

Pentru că ne vorbește despre Judecata Lui Dumnezeu cu oamenii, care va avea loc dupăînvierea morților și transfigurarea întregii creații.

Iar dacă nu așteptăm învierea morților și viața de veci, dacă nu trăim cu încredințarea că acestea sunt realitățile pe care le vom trăi cu toții atunci când va dori Dumnezeu…vorba Sfântului Pavel: „suntem mai de plâns [eleinoteri] decât toți oamenii” [I Cor. 15, 19].

Căci dacă nu așteptăm învierea morților...nu ne interesează învierea duhovnicească, de acum, din păcatele noastre.

Iar dacă nu ne interesează să ne curățim de păcate…atunci nu credem că Hristos a înviat și ne-a dat și nouă puterea să înviem din moartea fărădelegilor noastre. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi (2013)

martie 4th, 2016 Fără comentarii

Predica Preafericitului Patriarh Chiril în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi, în biserica „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Kosino

La 10 martie 2013, în duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoşatei Judecăţi, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia la biserica „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Kosino.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Preasfinţiile voastre, stimaţi stăpâni! Cuvioşia Voastră, părinte Dimitrie, parohul acestei sfinte biserici! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia zilei de duminică. Ziua de azi este una deosebită – este duminica, care în limbajul calendarului bisericesc se numeşte duminica lăsatului sec de carne. Până la începutul Postului mare mai este o săptămână – astăzi se lasă mâncarea de carne, urmează zilele săptămânii albe, iar apoi vine şi Postul Mare. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, Predici Tags:

Predica Sf. Nicolae Velimirovici la Duminica a 16-a după Rusalii: CE AU FĂCUT SLUGILE CU CELE PRIMITE?

februarie 6th, 2016 Fără comentarii

Ce au făcut slugile cu cele primite? 

 *

Dumnezeu crează inegalitatea; oamenii cârtesc, nu le place. Dar sunt oamenii mai înţelepţi decât Dumnezeu ?

Dacă Dumnezeu a făcut inegalitatea, înseamnă că aşa e bine, înseamnă că inegalitatea este mai decât egalitatea. Dumnezeu creeaza inegalitatea spre binele omului, dar acesta nu-şi da seama ca este buna.

 

Dumnezeu crează inegalitatea pentru că este frumoasa, dar omul nu-şi dă seama de frumuseţea ei.
Dumnezeu crează inegalitatea din iubire, care ea însăşi creste si se hrăneşte din inegalitate – dar oamenii nu văd iubirea din ea.
Orbenia se răzvrăteşte împotriva vederii, nebunia împotrivii inţelepciunii, răul împotriva binelui, urâtul împotriva frumosului, ura împotriva dragostei.
Adam şi Eva s-au dat pe mâna Satanei ca să ajungă deopotrivă cu Dumnezeu. Cain l-a ucis pe fratele sau Abel pentru că jertfele lor nu erau deopotrivă de plăcute lui Dumnezeu.
De atunci şi până acum păcătoşii sunt în război cu inegalitatea. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICI AUDIO/VIDEO LA DUMINICA A 16-A DUPĂ RUSALII (PILDA TALANŢILOR)

februarie 6th, 2016 2 comentarii

*

Predica Părintelui Nicolae Tănase

*

Predica ÎPS Bartolomeu Anania (2002)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

*

Predica ÎPS Bartolomeu Anania (2005)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

*

PREDICA PREAFERICITULUI PATRIARH DANIEL LA DUMINICA A 16-A DUPĂ RUSALII (Pilda talanţilor)

Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags: