Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Pr. Ilie Cleopa: Predică la Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat)

septembrie 4th, 2015 Fără comentarii

Pr. Ilie Cleopa: Predică la Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunţii fiului de împărat)

„Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă?” (Matei 22, 12).

 

Iubiţi credincioşi,

 

Pilda din Sfânta Evanghelie de azi, pe lângă alte învăţături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte şi de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfântul şi dumnezeiescul Botez. De această haină ni se va cere răspuns în ziua cea mare a judecăţii lui Dumnezeu de la sfârşitul veacurilor.

Trebuie să înţelegem că această haină este Însuşi Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, după mărturia marelui Apostol Pavel care zice: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat!” (Galateni 3, 27). Ne punem întrebarea: ce datorie avem noi, cei care ne-am îmbrăcat în Sfântul Botez cu Hristos? Ca răspuns vom spune că toţi cei ce ne-am îmbrăcat cu Hristos, avem datoria mare de a lepăda lucrurile întunericului şi de a ne îmbrăca în hainele luminii (Romani 13, 12).

Care sunt lucrurile întunericului şi de ce se numesc aşa? Lucrurile întunericul sunt toate faptele rele fără de rod, adică păcatele pe care le facem cu voia noastră, despre care ne spune dumnezeiescul Apostol Pavel (Efeseni 5, 11).

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Audio: PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL LA DUMINICA A 13-A DUPĂ RUSALII (2015)

septembrie 3rd, 2015 Fără comentarii
Categories: AUDIO, Predici Tags:

ALTE MĂRTURII DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA

septembrie 3rd, 2015 3 comentarii

Categories: AUDIO, Predici Tags:

PREDICĂ LA SFÂNTUL MAMANT

septembrie 1st, 2015 Fără comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA
POMENIREA SFÂNTULUI MUCENIC MAMANT

– 2 SEPTEMBRIE -UN COPIL ORFAN

Toate, iubiţilor, toate ţările au sfinţi şi mucenici. Floarea care se numeşte sfinţenie răsare pretutindeni şi îşi răspândeşte parfumul. Dar există câteva ţări, care prezintă o deosebită rodnicie de sfinţi. Când deschidem sinaxarele şi citim vieţile sfinţilor, vedem că acea ţară, care a dat pe cei mai mulţi sfinţi şi mucenici, este Asia Mică. Şi zicând Asia Mică înţelegem şi marea provincie a Pontului… Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

1 septembrie: Predica Mitropolitului Augustin la pomenirea NOULUI MUCENIC ANGHEL: UN SFÂNT AURAR

august 31st, 2015 1 comentariu

Predică a Mitropolitului Augustin de Florina
la pomenirea Noului Mucenic Anghel

– 1 septembrie -

UN SFÂNT AURAR

Iubiţii mei, mulţi, mulţi mireni, dacă îi sfătuieşte cineva că trebuie să trăiască o viaţă creştină, imediat răspund:
– Nu putem să facem cele pe care le zice Evanghelia. Nu suntem călugări. Nu trăim în pustie. Trăim în societate, cu multe probleme şi suferinţe. Avem femeie şi copii şi întâlnim multe piedici în slujbele noastre zilnice. Şi satana nu ne lasă. Vrem să ne sfinţim, dar nu putem…
Dar acestea sunt pretexte. Dacă ar vrea să trăiască o viaţă creştină şi s-ar nevoi, ar reuşi aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi dovadă sunt Sfinţii. S-au nevoit şi au biruit toate piedicile şi pe toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi s-au arătat sfinţi recunoscuţi, pe care Biserica Ortodoxă îi cinsteşte.
Un astfel de sfânt, care este sărbătorit pe 1 septembrie, este Sfântul Nou Mucenic Anghel. Despre el vom vorbi aici. Vă rog să fiţi atenţi.

Anghel s-a născut în Constantinopol în anii de groază ai stăpânirii turceşti, în secolul al 17-lea. Meseria lui era cea de aurar. Avea un atelier. Turna aurul şi făcea podoabe frumoase precum brăţări, inele, cercei, lănţişoare etc. Din muncă îşi întreţinea familia, care număra opt membri: el, femeia sa şi şase copii. Era o binecuvântată familie creştină. Hristos împărăţea în această familie. Chiar dacă trăiau în robie, aveau o fericire lăuntrică. Pentru că unde este Hristos, acolo este şi adevărata libertate.
O întâmplare ce a avut loc în viaţa lui a fost un prilej pentru acest om harnic, Anghel, să iasă din anonimat şi să devină mucenic şi ca o stea să lumineze în toată Biserică. Care este această întâmplare? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl al pocăinței și al vieții cumpătate

august 29th, 2015 Fără comentarii

Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl al pocăinței și al vieții cumpătate

Credincioșii ortodocși pomenesc, la 29 august, Tăierea Cinstitului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul mare profet al Vechiului Testament.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, în cuvântul său de învăţătură rostit în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, evidențiind misiunea principală a acestuia, şi anume mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos.

„El a propovăduit botezul pocăinţei spunând „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor  şi a botezat pe cei ce veneau la el cu botezul spre pocăinţă spunând însă că cineva mai  mare decât el va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Această mărturisire a Dumnezeirii lui Iisus a fost misiunea principală a Sfântului Ioan Botezătorul ca pregătire pentru venirea Mântuitorului şi ca adeverire că Iisus din Nazaret nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu întrupat”, a spus Preafericirea Sa.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICĂ LA DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII: VIA LUI DUMNEZEU

august 28th, 2015 4 comentarii

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII

(Matei 21, 33-42)

VIA LUI DUMNEZEU

„Un om oarecare stăpân al casei sale a sădit vie…” (Matei 21, 33)

 

Alte predici:

Veniţi, iubiţilor, veniţi să vă arăt o vie aleasă. N-a fost aşa dintru început. A fost un loc necultivat. A fost un ogor înţelenit. Era plin de pietre, de ierburi sălbatice, de spini şi de şerpi. Nimeni nu avusese grijă de el. Nimeni nu luase aminte la el. Dar cineva a luat aminte la el. Ştia că sub pietre şi spini se ascunde un pământ ales şi că atunci când acesta avea să fie eliberat de acestea, va putea să devină o vie aleasă. A cumpărat deci acest loc înţelenit şi a început să-l lucreze. A aprins un foc, a ars spinii, a scos pietrele, l-a curăţat de ierburile sălbatice, l-a săpat adânc, a adus viţă de vie şi a sădit-o. L-a îngrădit cu gard din toate părţile, ca să nu poată intra hoţii şi animalele. A săpat un teasc. A construit un turn, unde să stea străjerii, şi de-acolo, ca dintr-un post de observaţie, să urmărească ce se întâmplă în toată via şi dincolo de ea. Omul acesta îşi iubea via şi se îngrijea de toate ale ei. Voia să fie o vie unică. O vie exemplară. A încredinţat-o lucrătorilor, iar el a plecat şi s-a dus departe. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sf. Ioan Gură de Aur: Omilie la Apostolul din Duminica a douăsprezecea după Rusalii

august 21st, 2015 Fără comentarii

 016-sf-ioan-gura-de-aur1.jpg (296×400)

„Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei Întâi către Corinteni „

Sf. Ioan Hrisostom

Editura Sofia, Bucureşti, 2005

Sursa: www.ioanguradeaur.ro

Duminica a 12-a după Rusalii

1 Corinteni 15, 1-11

„ Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi,  Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o – dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi;  Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi;  Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece;  În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit;  După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor;  Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.  Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu.  Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.  Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut.” (I Cor. 15, l-11) Citeşte mai departe…

Episcopul Sebastian al Slatinei şi Romanaţilor: DE LA PĂZIREA PORUNCILOR LA DESĂVÂRŞIRE (PREDICĂ LA DUMINICA A 12-A DUPĂ RUSALII)

august 21st, 2015 Fără comentarii

  DE LA PĂZIREA PORUNCILOR LA DESĂVÂRŞIRE

 

Alte predici:

 

Dreptmăritori creştini,

Evanghelia propusă spre meditaţie astăzi este cea a Dregătorului bogat, potrivit Sfântului Evanghelist Luca, sau a Tânărului bogat, potrivit textului paralel de la Sfântul Evanghelist Matei (19,16-26). Un bogat, aşadar vine la Mântuitorul Hristos şi-I pune o întrebare lăudabilă, o întrebare care ar trebui să ne preocupe permanent şi pe noi: ,,ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?’ Numai că, bogatul acesta, deşi pune o întrebare bună, dovedeşte totuşi o dublă ignoranţă prin felul în care o formulează, ceea ce şi duce la amplificarea şi complicarea dialogului cu Hristos. Care este această dublă ignoranţă?

Întâia necunoaştere a bogatului constă în faptul că acesta nu ştia cu Cine vorbeşte! L-a numit pe Domnul ,,Învăţătorule bun’’, dar Îl considera un învăţător de lege oarecare. De aceea, Mântuitorul l-a întrebat: ,,De ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu’’, iar acela nu a ripostat, să fi zis: ,,Dar, Doamne, eu asta am vrut să spun, că eşti Dumnezeu şi de aceea Te întreb…’’ Nu ştia, aşadar, cu Cine vorbeşte. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A UNSPREZECEA DUPĂ CINCIZECIME (2011)

august 19th, 2015 Fără comentarii

Agnomon-doylos

PREDICĂ LA DUMINICA A UNSPREZECEA DUPĂ CINCIZECIME

          Moto: „Tot așa și Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre” (Matei, 18:35)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Petru a venit odată la Hristos și I-a zis: „Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și-i voi ierta lui? Oare până de șapte ori?” (Matei, 18:21). El se aștepta să fie flatat în mod călduros pentru sugestia sa. Dar, în loc să fie lăudat, Petru aude că el trebuie să ierte de șaptezeci de ori câte șapte, adică, de fapt, i s-a spus că nu este o limită calculabilă pentru iertare. De câte ori trebuie să-și iubească un părinte copilul? Mereu! De câte ori trebuie să ne rugăm? Mereu! De câte ori trebuie să iertăm? Întotdeauna! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: