Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI – IROZII DE ASTĂZI (2012)

decembrie 29th, 2015 Fără comentarii

FigiStinEgipto02

ORNAM1

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ NAŞTEREA DOMNULUI: IROZII DE ASTĂZI

  „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul să-L ucidă” (Matei, 2:13)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

În procesiunea maiestuoasă a Crăciunului noi vedem îngeri și o lumină cerească stranie. Auzim coruri cerești cântând. Uneori avem sentimentul că Nașterea lui Hristos a avut loc într-un peisaj din altă lume. Pare atât de nereal. Dar pericopa evanghelică de astăzi vine să ne re-amintească că aceasta s-a întâmplat în lumea noastră. N-a fost totul doar îngeri și lumină și coruri cerești. Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a născut înăuntrul răului lumii noastre, al cărui reprezentant a fost Irod, cunoscut în istorie ca Irod cel Mare. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICĂ LA SOBORUL MAICII DOMNULUI (2014)

decembrie 27th, 2015 Fără comentarii

soborul-maicii-domnului-C

ORNAM1PREDICĂ LA SOBORUL MAICII DOMNULUI (2014)

Sursa: http://prediciortodoxe.ro/

Categories: Predici Tags:

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae la Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt)

decembrie 26th, 2015 Fără comentarii

Naşterea lui Hristos arată iubirea smerită a lui Dumnezeu

800x470-rozhdestvo

ORNAM1

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae 

Duminica după Naşterea Domnului  (Fuga în Egipt)

(Matei 2, 13-23)

figi-sti-egypto-cebf

Naşterea Fiului lui Dumnezeu, ca om, din Fecioară în­seamnă că El Însuşi S-a făcut om şi aceasta nu pentru Sine, dintr-o necesitate proprie, ci pentru oameni, deci nu pentru a câştiga El ceva din aceasta, ci pentru a-i ajuta pe ei, prin coborârea Lui la ei din iubire. Fiul lui Dum­ne­zeu nu Se putea face om su­punându-Se legii firii după care sunt născuţi oamenii, fără să fie în­trebaţi, sau fără să se hotărască ei în prealabil pentru această naş­tere. El Se face om în mod liber, din proprie hotărâre, nu e făcut. Aceasta pentru că El exista înainte ca Dumnezeu. Dacă cineva ar afir­ma că ar fi putut accepta să Se nas­că precum un om, supunându-Se legii generale a naşterii oameni­lor după păcat, în mod voluntar, se va răspunde că El nu putea admite cu voia să aibă ca act al conceperii Sale ca om actul pasional obişnuit al conceperii celorlalţi oameni după păcatul strămoşesc, act care şi-ar fi lăsat urma în El. Căci, născându-Se astfel, cum ar fi putut elibera de păcatul stră­mo­şesc, imprimat în om şi prin această pasiune, pe ceilalţi oameni, dacă El Însuşi S-ar fi conceput cu acest păcat moştenit de la înaintaşi? Voind să Se facă om, dar şi să ne elibereze de păcat, trebuia să fie de la început ferit de acest păcat, sau să aducă cu Sine de Sus puterea de a Se face om printr-o conce­pere ferită de pasiunea îm­preu­nă­rii trupeşti dintre bărbat şi femeie.Nefiind făcut om prin a­ceas­tă împreunare, ci făcându-Se El Însuşi, fereşte de păcat firea umană de la început. Dar nu se putea face aceasta decât numai dacă Cel ce Se făcea om era Dumnezeu. Căci numai Dum­nezeu poate elibera de păcat, odată ce lipsa de păcat vine din unirea cu Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica după Nașterea Domnului (2014)

decembrie 26th, 2015 Fără comentarii

Predică la Duminica după Nașterea Domnului

Nasterea si Botezul Domnului

ORNAM1

Iubiții mei[1],

Această Sfântă Frescă, în care Nașterea Domnului e împreunată cu Botezul Domnului, ne vorbește atât despre praznicul în care suntem dar și despre praznicul care vine, pentru că arată legătura interioară dintre ele.

Până în secolul al 4-lea d. Hr. ele se prăznuiau în aceeași zi, pentru ca să se sublinieze faptul că ambele Îl revelează lumii pe Hristos. Pentru că ambele vor să Îl prezinte întregii lumi pe Mântuitorul și Răscumpărătorul neamului omenesc, pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Și de aceea mergem la Nașterea Domnului cu Icoana Nașterii Lui și la Botezul Domnului mergem să îi botezăm pe oameni și casele lor: pentru a arăta că vestea noastră cea bună epersoana Domnului Hristos, Care S-a întrupat pentru noi și că întru El e mântuirea șicurățirea vieții noastre.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Arhim. Ioil Konstantaros – Duminica de după Naşterea lui Hristos şi pomenirea Sfântului Ştefan

decembrie 26th, 2015 Fără comentarii
Arhimandritul Ioil Konstantaros:

Lectura apostolică de Duminică, 27 decembrie:
Duminica de după Naşterea lui Hristos şi pomenirea Sfântului Ştefan, Întâiul-Mucenic şi Arhidiacon

(Fapte Apostolilor 6:8-7:5, 47-60)

Sunt destui creştini care pun următoarele întrebări importante: Cum poate cineva să fie luptător (combatant), dar în acelaşi timp să nu depăşească limitele permise? Cum este posibil să împletească îndrăzneala şi combativitatea cu lipsa de răutate? Şi cum, în două cuvinte, se va lupta „după lege”, aşa încât să avem şi urmări binecuvântate?
La această serioasă problematică, vine să ne dea un răspuns corect pericopa noastră apostolică care este dedicată Întâiului Mucenic Ştefan, pe care ni-l pune înainte Sfânta noastră Biserică.
Sfântul Evanghelist Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor, îl caracterizează pe Ştefan drept bărbat „plin de credinţă şi de putere”, care făcea în popor mari şi uluitoare minuni. În acelaşi timp propovăduia cu râvnă şi cu elocinţă adevărul creştin. Adică propovăduia că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, Mântuitorul şi Izbăvitorul lumii. Citeşte mai departe…
Categories: Predici Tags:

PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI A ÎPS TIMOTEI, ARHIEPISCOPUL ARADULUI (2015): CRĂCIUNUL ÎN PREDICA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

decembrie 21st, 2015 Fără comentarii

Nasterea-Domnului-1-672x372

CRĂCIUNUL ÎN PREDICA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR

†  TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Sărbătoarea Crăciunului aduce de fiecare dată în sufletele tuturor credincioșilor o mare bucurie prin însuși darul pe care Cerul îl face pământului, Fiul lui Dumnezeu făcându-se Fiul Omului. Dacă venirea pe lume a unei ființe trebuie să constituie o nespusă bucurie[1], cu atât mai mult venirea pe lume a Fiului lui Dumnezeu Însuși. Dumnezeu, Binele desăvârșit aduce în lume sporul binelui, întrucât dintru început Creatorul a făcut toate bune, iar acum se coboară la creația Sa[2]. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş: PREDICĂ LA DUMINICA A XXVII-A DUPĂ RUSALII (2015)

decembrie 6th, 2015 Fără comentarii

D27 dR_garbova

Iubiții mei [1],

dacă am vrea să vizualizăm minunea din Evanghelia de azi [Lc. 13, 10-17] ar trebui să ne reprezentăm o femeie în vârstă adusă de spate, cocoșată, care de ani buni nu merge decât cu fața spre pământ, și care, deodată, își îndreaptă spinarea și stă…dreaptă!

Adică trebuie să ne imaginăm cum se îndreaptă spinarea încovoiată a unei femei, care de 18 ani merge numai așa: adusă de spate.

Dar care gârbovire nu era o boală a bătrâneții, ci o boală a demonizării. Pentru că demonul care o poseda, acela o făcuse pe femeie să arate astfel. Lucru pe care îl aflăm de la Domnul, atunci când le spune iudeilor: „Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satanas, iată, de 18 ani [ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη], nu trebuia să fie dezlegată [λυθῆναι] de legătura [τοῦ δεσμοῦ] aceasta [în] zi de sabat?” [Lc. 13, 16, BYZ]. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Hrisostom Rădășanu: Tristețea cea mare a Sfântului Andrei. Ce înseamnă că ne este ocrotitor?

noiembrie 29th, 2015 Fără comentarii

– Sf. Apostol Andrei este si ocrotitorul Constantinopolului. Multa vreme Constantinopolul a fost o cetate crestina, iar primul apostol care a trecut pe acolo a fost Sf. Andrei si primul episcop randuit acolo a fost randuit de el.

    – Din nefericire, de vreo 500 de ani, Constantinopolul nu mai este o cetate crestina, cu toate ca Sf. Apostol Andrei a fost si este ocrotitorul acestei cetati. Ne uitam in istoria Constantinopolului si vedem multe chipuri de sfinti, de oameni care efectiv au sfidat legile acestea pamantesti, situandu-se inca din timpul vietii lor in aceasta pregustare a Imparatiei lui Dumnezeu si, astfel, ne-am fi asteptat ca aceasta cetate care beneficiaza de atatea mijlociri, sa ramana totusi o cetate crestina. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Rafail Noica: Ce poate să însemne “PORUNCĂ” la Dumnezeul-Iubire? Vrem să fim oamenii cei mai… ce din cimitir?

noiembrie 29th, 2015 Fără comentarii

Pr. Rafail Noica: Ce poate să însemne “PORUNCĂ” la Dumnezeul-Iubire? Vrem să fim oamenii cei mai… ce din cimitir?

“Noi intelegem porunca de pe linia armatei si institutiilor lumii noastre.  E o intelegere cam cazona.

M-am straduit, m-am nevoit multa vreme in viata sa inteleg ce inseamna porunca din partea unui Dumnezeu care este iubitor de oameni, un Dumnezeu care pentru dragostea Lui de om pe Sine se jertfeste pentru ca Adam sa traiasca, Adam fiind noi toti si fiecare in parte, personal. Si atuncea cum un Dumnezeu asa poate porunci? Eu n-am crezut ca un asa Dumnezeu poate porunci – ceea ce eu intelegeam prin porunca. Citeşte mai departe…

Categories: CONFERINTE, Predici Tags:

Pr. Octavian Moșin: Cum ne descurcăm în viață? (I)

noiembrie 27th, 2015 Fără comentarii

Şapte ani de-acasă, doisprezece ani de liceu, facultate, masterat cu discipline care de care mai sofisticate, dar, cu toate acestea tare multă lume nu se descurcă în traiul de zi cu zi. Nu mă refer la starea financiară, ci la faptul că mulţi dintre semenii noştri nu sunt pregătiţi de viaţă.

Într-o discuţie cu academicianul Gheorghe Rusnac i-am cerut un sfat: „Ce ar trebui să-i cultivăm copilului în procesul creşterii şi educării?”. Având peste şapte decenii de viaţă şi experienţă în educaţia tinerilor, mi-a răspuns foarte încrezător: „Dragostea, încrederea şi să fie de sine stătători!”.

Prea puţini dintre noi au simţit sau simt dragostea celor din jur, nefiind, în consecinţă, siguri de deciziile pe care le iau şi rămânând corigenţi la disciplinele existenţei zilnice. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: