Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

CUVÂNT TEOLOGIC al Părintelui Dumitru Stăniloae: Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus)

octombrie 10th, 2013 Fără comentarii

Rugăciune şi libertate

CUVÂNT TEOLOGIC al Părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus) (Luca 8, 5-15; Ioan 17, 1-13)

Rugăciunea îl eliberează pe om, îl degajează de natura exterioară şi de sine însuşi. În acest fel ea ţine sufletul deschis către Dumnezeu ca Persoană. Cel ce nu se roagă rămâne rob, închis în mecanismul complex al naturii exterioare şi al înclinaţiilor patimilor sale care îl domină pe om mai mult decât o face natura.

1. Rugăciunea asigură libertatea faţă de mecanismele complexe ale lumii exterioare care compun ansamblul legilor naturii. Rugându-se, omul îşi a-firmă convingerea că aceste mecanisme sunt doar contingente şi derivă din intervenţia liberă a Persoanei supreme care le-a creat. Această convingere se sprijină pe faptul că însăşi persoanele umane pot aranja în mod liber anumite mecanisme ale legilor naturii, dirijându-le spre scopurile alese de ele. Min-tea mea are puterea de a comanda trupului meu să facă mişcările pe care ea le alege; prin ele şi prin uneltele care îi prelungesc acţiunea ea are putere asupra obiectelor şi forţelor naturii. Această putere aparţine deopotrivă minţii celorlalţi oameni. Prin rugăciunea pe care le-o adresez pot să obţin ca ei să intervină în mecanismul legilor naturale într-un mod util pentru mine. Astfel, oamenii pot dezvolta între ei un dialog liber, prin obiectele şi for-ţele naturii. Fiecare om afirmă o libertate proprie operând în natură şi afirmă libertatea celorlalţi când le adresează o rugăminte. Dar cerând o intervenţie liberă a celuilalt, el aşteaptă şi pentru sine o libertate faţă de anumite mecanisme ale naturii pe care nu le poate dirija el însuşi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica IPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului la Duminica a 20-a după Rusalii (6 oct. 2013)

octombrie 7th, 2013 Fără comentarii

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,

la Duminica a 20-a după Rusalii

AUDIO

Categories: AUDIO, Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 20-a după Rusalii (2013)

octombrie 5th, 2013 Fără comentarii


Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș:

Predică la Duminica a 20-a după Rusalii

(2013)

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Staniloae

Iubiții mei,

După cum ați văzut, pe 3 și 4 octombrie 2013, Fericitul Dumitru Stăniloae a fost omagiat la nivel academic printr-un congres internațional dedicat teologiei sale.

Un respect binemeritat și un mare privilegiu pentru Biserica noastră.

La Mănăstirea Cernica, în Biserica mare a Mănăstirii, pe 5 octombrie 2013, și apoi la mormântul său și al soției sale, din cimitirul Mănăstirii, ne-am rugat pentru mântuirea lor…dar ne-am și rugat Părintelui Dumitru, în taina sufletului nostru, ca unui viu.

Pentru că taina vieții duhovnicești e aceea că moartea nu mai există.

Moartea e trecere în Împărăția lui Dumnezeu…

Și de aceea Dumnezeiescul Dumitru, alături de toți Sfinții Părinți ai Bisericii, sunt vii și mereu actuali pentru noi.

Însă cuvintele și persoana sa ne vorbesc profund, ne unesc cu el, cel din veșnicie, dacă noi ne-am intimizat cu Dumnezeul treimic, cu Care și El s-a intimizat.

Dacă Dumnezeu nu este Intimul nostru, Cel mai profund și adâncPrieten al nostru, nici cuvintele și nici opera Părintelui Dumitru nu reverberează în noi. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Omilia Preafericitului Patriarh Ecumenic, ținută după Vecernia Mare a praznicului Nașterii Maicii Domnului (7 septembrie 2013)

octombrie 3rd, 2013 Fără comentarii

Omilia Preafericitului Patriarh Ecumenic, kir Bartolomeu, ținută după Vecernia Mare a praznicului Nașterii Maicii Domnului (7 septembrie 2013), în catedrala Sfântului Simeon din Tallin, Estonia

oik eston 1

Înaltpreasfințite Mitropolit al Tallinului și al întregii Estonii, kir Ștefan,

Înaltpreasfințiți și Preasfințiți frați,

Iubiți fii întru Domnul,

Îmi exprim deosebita bucurie și emoție, ca Patriarh Ecumenic și părinte duhovnicesc al creștinilor ortodocși, pentru binecuvântarea pe care astăzi ne-o dăruiește Domnul, de a mă întâlni personal cu dumneavoastră, cu distinșii membrii ai acestei familii duhovnicești care reprezintă prezentul și viitorul Bisericii noastre Ortodoxe în Estonia.

Aflându-mă pentru a treia oară în frumoasa voastră țară, Estonia, constat strădania pe care o depuneți pentru a dobândi harul și mila lui Hristos și a trăi permanent bucuria Lui în această epocă contemporană, strădanie manifestată cu precădere după căderea regimului ateu, care a încercat să strice așezământul familiei, principiile, valorile și dinamica ei în viața oamenilor și a societății, și mai ales în viața creștinilor.

Înțelegem din experiențele noastre de viață că în nici un domeniu efortul uman nu este facil și nu este de ajuns să dea rezultate. Și aceasta constatare este valabilă mai ales în vremurile noastre, ale supremației abordării materialiste a vieții și a încercării de interpretare a ”tuturor faptelor” prin prisma rațiunii umane.

Biserica, iubiți părinți și copii, și prin extindere familia, care, potrivit legii și poruncii lui Dumnezeu, este alcătuită din bărbat și femeie și din fiii dobândiți de aceștia, nu este o instituție sau o corporație sau un simplu organism uman, ci un trup, așa cum în chip minunat este înfățișată de Apostolul Pavel. Iar acest paralelism este de Dumnezeu însuflat și adevărat: Biserică și nuntă, mire și mireasă, Trup și mădulare în parte.

Comuniunea aceasta, pecetluită prin Taine și prin ascultarea credinței, atât în Biserică, cât și în familie unde săvârșită și inițiată prin Taina Nunții, care, potrivit Părinților, este taina împreună-creației și a legăturii ontologice în dragoste cu Capul Trupului, conferă sănătate și viață, adică mântuire și sfințire. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ECUMENICĂ, Predici Tags:

Predică la Duminica Sfintei Maria Egipteanca: despre Viaţa în Hristos în contemporaneitate (2013)

octombrie 1st, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica Sfintei Maria Egipteanca:

Despre Viaţa în Hristos în contemporaneitate 

 

 

Sursa: http://ortodoxiacatholica.wordpress.com

Categories: Predici, VIDEO Tags:

VITAMINE DUHOVNICEŞTI DIN PREDICA PS AMBROZIE AL GIURGIULUI LA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI (2012)

octombrie 1st, 2013 Fără comentarii

VITAMINE DUHOVNICEŞTI

 DIN PREDICA PS AMBROZIE AL GIURGIULUI

LA ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI

 

„Troparul Praznicului de astăzi spune:

Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, fiind umbriţi cu venirea ta, Maica lui Dumnezeu, cu umilinţă către tine strigă şi căutând către preacinstită icoana ta spune: Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ…

[…]

Niciunul dintre noi sau poate cei mai mulţi dintre noi, credincioşii obişnuiţi, nu ştim cum a arătat în istorie în veacul al IX-lea biserica din Vlaherne, aşa-numita Biserică a vlahilor din Constantinopol; însă ne gândim şi cu ochii minţii parcă şi vedem arătarea Maicii Domnului Sfântului Andrei şi Sfântului Epifanie, care ocrotea pe credincioşii din biserică cu Sfântul ei Acoperământ. Cu ce cuvinte să lăudăm ocrotirea Maicii Domnului şi purtarea ei de grijă, noi, nevrednicii, păcătoşii, robii ei, cu ce cuvinte să lăudăm pe Maica Domnului, cea care neîncetat întru Adormirea ei nu ne lasă pe noi, noi cei care suntem fii şi fiice ai Maicii Domnului şi care avem în ea un sprijin extraordinar de mare şi de puternic?[…]

 Suntem astăzi în Sfânta Biserică să ne aducem aminte de înaintaşii noştri împlinind cuvântul Sfântul Apostol Pavel: Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri şi să le urmaţi credinţa. […]

Secularizare – latinescul seculum = lume. Noi ştim că scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt. Omul să devină înduhovnicit, nu să devină lumesc şi să le facă pe toate ale lumii. Lumea, în definiţia ei, înseamnă după Sfinţii Părinţi de la Pateric: pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii. Noi avem datoria să dobândim Duhul Sfânt. Părintele Paisie Aghioritul spunea că: Nicio zi din viaţa noastră nu trebuia să treacă fără să dobândim Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica a 19-a după Rusalii, 29 sept. 2013 (AUDIO)

septembrie 30th, 2013 Fără comentarii

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica a 19-a după Rusalii

29 sept. 2013

AUDIO

Categories: AUDIO, Predici Tags:

Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae la Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)

septembrie 28th, 2013 Fără comentarii

Iubirea învinge moartea

 

Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)

(Luca 6, 31-36)

Iubirea desăvârşită este aceea care este în stare să meargă până la moarte şi să treacă prin ea pentru cei iubiţi. Astfel, iubirea adevărată este bărbăţie, este eroism, şi nu simplă moliciune şi petrecere în stări de satisfacţie egoistă. Iar eroismul din iubire este mult superior oricărui alt fel de eroism, cum ar fi de pildă cel din dorinţa de slavă deşartă, din disperare sau din alte motive.

Iubirea care merge până la a se lăsa răstignită pe cruce este ceea ce dă jertfei nobleţea supremă, sublimul.
Învăţătura dogmatică a Bisericii ne spune că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi a murit pe cruce pentru a împlini rânduiala dreptăţii şi mânat de iubirea divină pentru om. În cadrul acestei scheme a dogmei, se cuprinde însă atâta adâncime şi bogăţie de sensuri, încât nu poate fi epuizată de nici o viziune şi de nici o descriere omenească şi nici de toate la un loc.
Explicaţia dogmatică a acestor minunate fapte divine din mijlocul istoriei omeneşti nu se mistuie prin unul sau două-trei motive pe care mintea noastră este în stare să le domine deplin cu înţelegerea. Cine poate înţelege deplin sfatul lui Dumnezeu? Trebuie să stea la baza întrupării şi jertfei Domnului o constelaţie plenară de motive, de toate nuanţele şi adâncimile, deşi mintea noastră simplificatoare este silită să le încadreze în cei doi termeni extrem de generali, dreptate şiiubire. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 19-a după Rusalii (2013)

septembrie 27th, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 19-a după Rusalii 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Scara Raiului, Manastirea Sucevita

Iubiții mei,

În Evanghelia zilei [Lc. 6, 31-36], ehtrosuldușmanul nostru este iubitul nostru!

Și prin asta Domnul nu a vrut să ne spună că nu putem să avemdușmani, că nu e nimeni în stare să ne urască, să ne invidieze, să ne dorească răul…ci că nimeni, cu adevărat, nu ne este dușman.

Nici omul, nici demonul, nici animalul, nici vântul, nici apa, nici timpul, nici spațiul…nu ne dușmănesc cu adevărat. Nu ne stauîmpotrivă.

Pentru că raportarea creștină la toți și la toate e o raportare a dragostei.

Dacă suntem ai lui Dumnezeu, dacă Dumnezeul iubirii ne umple de slava Lui, nimeni nu ne e dușman…pentru că, prin El, toți suntprietenii noștri.

În inima împăcată cu Dumnezeu, în mintea înțelegătoare, care cunoaște de ce și pentru ce se petrec toate lucrurile, toate sunt curate, toate sunt sub paza lui Dumnezeu, sub privirea Lui și nimic nu panichează, nu șochează. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica a 18-a după Rusalii (Audio, 22 sept. 2013)

septembrie 23rd, 2013 Fără comentarii

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,

la Duminica a 18-a după Rusalii

 

 

AUDIO

Categories: AUDIO, Predici Tags: