Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Înălțarea Domnului [2013]

iunie 12th, 2013 Fără comentarii

Predică la Înălțarea Domnului 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții mei,

Hristos S-a înălțat!…

S-a înălțat, cu umanitatea Sa transfigurată, plină de slavă dumnezeiască, de-a dreapta Tatălui.

Și de aceea noi nu Îl mai percepem trupește pe Domnul ciduhovnicește, prin slava Lui.

Dar El S-a înălțat întru slava Lui, care e slava Treimii, nu pentru a nepărăsi, nu pentru a se disocia de noi, ci pentru a ne trimite pe Sfântul Duh, pe Mângâietorul lumii, ca certitudine îndumnezeitoare a iconomiei Sale pentru lume.

De aceea, Înălțarea Domnului e un pasaj spre coborârea Sfântului Duh, a harului Sfântului Duh în Biserica Lui.

Pentru că Fiul întrupat S-a înălțat de-a dreapta Tatălui, pentru ca slava Treimii, de la Tatăl, prin Fiul, întru Sfântul Duh să inunde Biserica și lumea întreagă la Cincizecime.

Și slava lui Dumnezeu inundă lumea de la Cincizecime încoace tocmai pentru că Dumnezeu S-a împăcat cu omul prin iconomia răscumpărătoare și mântuitoare a Fiului. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

*

În toate bisericile s-a citit astăzi, 9 iunie 2013, în Duminica a VI-a după Sfintele Paști, textul evanghelic care ne prezintă vindecarea orbului din naștere.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică de astăzi: „Evanghelia ne arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere ceea ce era cu totul nemaipomenit, nemaiauzit. Evanghelia cuprinde mai multe învățături foarte folositoare pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte. În primul rând ea ne arată că boala sau suferința nu este totdeauna urmarea păcatului, ci adesea ea este o lucrare a lui Dumnezeu în viața unora pentru mântuirea multora. În al doilea rând vedem că Dumnezeu Cuvântul care din țărână a făcut om acum se apleacă și face tină din țărână și din salivă, unge ochii orbului din naștere și îl trimite la scăldătoarea Siloamului să se spele arătând prin aceasta că puterea dumnezeiască vindecă pe cel orb din naștere. În al treilea rând vedem că orbul din naștere îndată ce s-a vindecat s-a luminat prin credință și a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în timp ce cărturarii și fariseii, plini de invidie  și necredință au rămas întunecați în cugetul lor și împietriți în inima lor. În al patrulea rând Evanghelia ne arată cum Dumnezeu poate transforma un orb din naștere într-un mărturisitor, misionar la lui Hristos care mărturisește că acest Iisus este de la Dumnezeu și numai pe un astfel de om Dumnezeu Îl ascultă”. 
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

† IPS TEODOSIE: Predica la Duminica Orbului din naştere (Audio, 2013)

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

† IPS TEODOSIE

Predica la Duminica Orbului din naştere

*

Audio

Sursa: http://www.radiodobrogea.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 6-a după Paști [2013]

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 6-a după Paști [2013]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș 

Iubiții mei,

Hristos a înviat!

…El, Lumina noastră ipostatică/personală, Cel care ne dă să vedem cu adevărat profunzimea relațiilor dintre noi.

Căci praznicul Învierii Domnului se află azi în ultima sa duminică dar ne pune înainte, prin Evanghelia zilei [In. 9, 1-38], tema fundamentalăa vederii lui Dumnezeu de care se leagă vederea aproapelui.

Fiindcă Biserica e fundamentată pe întâlnirea personală a lui Dumnezeu cu oamenii prin slava Sa.

Și vedem asta chiar și când Hristos Dumnezeu era în trup, printre oameni. Pentru că nimeni nu-L putea sesiza cu adevărat, nimeni nu-L putea înțelege cu adevărat și nu I se pleca Lui cu adevărat decât dacă era umplut de harul Său.

Căci vederea Lui nu e vederea cu ochii ci cu întreaga ființă, prin înțelegerea abisală, interioară a prezenței Lui.

Pentru că tot praznicul Învierii Domnului a fost despre vederea Lui, a Celui răstignit și înviat, a Cărui umanitate e plină de slavă. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Explicare Apostol şi Evanghelie Duminica Orbului

iunie 9th, 2013 Fără comentarii
Categories: Predici Tags:

Iisus Hristos – Lumina Vieţii Veşnice

iunie 7th, 2013 Fără comentarii

Iisus Hristos – Lumina Vieţii Veşnice

Preot profesor Dumitru Stăniloae

Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere):

[…] Hristos, după ce a înviat, ne-a născut la Botez din nou, dar spre „nădejde vie“ în tot mai multă viaţă adevărată (1 Petru 1, 3). Fără Hristos, trăind în monotonia şi îngustimea unei existenţe sărace, nu cunoaştem o cale şi o ţintă spre care să înaintăm (1 Ioan 2, 19). Căci numai în El, ca în Cel ce este viaţa nemărginită şi nesfârşită, de care ne poate face parte şi nouă, înaintăm în viaţa fără sfârşit. Neînaintând în El ca Persoană care ne comunică viaţa nemărginită, nu putem înainta în nimeni spre a-l împărtăşi dintr-o astfel de viaţă. Numai înaintând în El, împărtăşindu-ne tot mai mult de iubirea desăvârşită şi de viaţa înviată ce ne-o comunică El, putem înainta şi noi în iubirea sau viaţa altora. Altfel, rămânem în egoismul nostru, în dispreţul faţă de alţii, căci n-avem puterea să ne mişcăm spre unirea cu ei prin iubire, dacă nu înaintăm în unirea cu Hristos şi în viaţa fără sfârşit în El. Neiubirea lui Hristos, unită cu neiubirea semenilor, ne ţine într-o agitaţie care nu ne scoate din noi, deci din întuneric. „Cel ce urăşte pe fratele său umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, că întunericul a orbit ochii lui“ (1 Ioan 2, 11). Deci, a înainta în Hristos înseamnă a înainta pe calea care ne duce spre viaţă, care se arată şi în comunicarea cu alţii. Căci Hristos este calea spre viaţă. Pentru acela, Hristos, arătându-Se drept calea adevărată spre viaţa adevărată, este lumina adevărată. El a venit în lume ca lumină, în sensul de cale adevărată spre viaţa adevărată. Împărtăşindu-ne tot mai mult de El, sau de viaţă, nu mai umblăm în întuneric, ci în lumină. Hristos e lumina adevărată, pentru că e Viaţă. El este, şi în calitatea de lumină, şi calea spre viaţa adevărată: „Şi Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă… Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtăşire cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul“ (1 Ioan 1, 2, 5-6).

Având pe Hristos în sine, omul care crede în El ajunge să fie tot mai mult un mediu prin care lucrează Hristos, aşa cum lucrează sufletul prin trup. Căci lucrând sufletul lui în trupul lui, prin sufletul lui umplut de darul lui Hristos, lucrează în trupul lui un suflet umplut de Dumnezeu. Toate actele acelui om devin curate, pentru că sufletul lui a devenit curat, sau plin tot mai mult de lucrarea dumnezeiască a lui Hristos cel din el. Ba s-ar putea spune că şi în trupul acelui om lucrează Hristos, odată ce Acesta se află în om şi cu trupul Lui, unindu-se cu trupul omului. Aceasta nu înseamnă că sufletul şi trupul omului sunt puse într-o stare pasivă. Hristos lucrează de fapt prin lucrările sufletului şi trupului. Aşa cum Hristos atingea, prin mâna Sa, ochii orbului, ca prin această mişcare a mâinii să transmită puterea Lui dumnezeiască, aşa transmite şi prin mâinile unei persoane credincioase puterea dumnezeiască aflată în trupul Său, aflat şi acesta înlăuntrul acelei persoane. Hristos este în credincios o cale interioară care îl apropie pe om tot mai mult de Sine şi îl face tot mai mult mediu al puterilor Sale. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută de pe treptele catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

iunie 6th, 2013 Fără comentarii

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută de pe treptele catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

 

La 28 mai 2013, după oficierea cinului sfinţirii mari a catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” în Kronştadt, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu un discurs către militarii şi  locuitorii oraşului.

Stimată Svetlana Vladimirovna! Stimate comandante-şef al Flotei militare maritime amiralul V.V. Cirkov! Stimate Alexandr Dmitrievici Beglov! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Aş vrea să adresez cuvinte speciale de salut către Preafericirea Sa, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil, care azi a fost prezent şi a participat la un eveniment minunat – sfinţirea bisericii! Dragi militari! Dragi locuitori ai Kronştadtului!

Noi deja am vorbit despre faptul că azi este un eveniment istoric. Cât este de minunat că acest eveniment este legat de creare, dar nu de distrugere. Doar în memoria noastră se păstrează evenimente istorice, legate de distrugere. Au fost bătălii mari, în care noi am biruit, însă în acele bătălii mureau oamenii, erau distruse monumentele, se nimiceau vieţi omeneşti. Deseori biruinţa este legată de distrugeri şi lucrul acesta îl cunosc bine militarii. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, Predici Tags:

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută după Liturghie la catedrala maritimă „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

iunie 6th, 2013 Fără comentarii

Predica Preafericitului Patriarh Chiril, ţinută după Liturghie

la catedrala maritimă „Sfântul ierarh Nicolae” din Krondştadt

 

 

 

La 28 mai 2013, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil şi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au oficiat cinul sfinţirii mari a catedralei maritime „Sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni” în Kronştadt şi Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfinţită. După terminarea Liturghiei, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Preafericirea Voastră! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimată Svetlana Vladimirovna! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia acestei zile pline de bucurii, măreţe pentru oraşul Petersburg şi pentru întreaga Biserică – ziua sfinţirii catedralei principale maritime militare a Rusiei, catedrala în cinstea sfântul ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni în Kronştadt. Hristos a Înviat!

„Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu” -  astfel noi Îi cântăm lui Dumnezeu în zilele cele mai mari şi festive. Noi subliniem această putere Dumnezeiască de a intra în istoria omenirii, uneori în pofida voinţei oamenilor. Nimeni nu ştie cum voinţa omului corelează cu atotputerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu încalcă libertatea noastră, dar în anumite momente istorice El intră în istorie şi de aceea noi Îl numim Domnul istoriei. Dumnezeu săvârşeşte istoria prin oameni, dar de la El depinde începutul şi sfârşitul. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA MOSCOVEI, Predici Tags:

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA SAMARINENCII (2013)

iunie 4th, 2013 Fără comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA SAMARINENCII

(2013)

 

AUDIO

 

Sursa: prediciortodoxe.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Închinarea în duh şi adevăr înseamnă că ne rugăm în prezenţa Duhului Sfânt

iunie 3rd, 2013 Fără comentarii

Închinarea în duh şi adevăr înseamnă că ne rugăm în prezenţa Duhului Sfânt

*

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învăţătură rostit pe 2 iunie 2013 în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale, a explicat semnificaţiile Pericopei Evanghelice a Duminicii a V-a după Paşti de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al IV-lea, versetele de la 5 la 42, numită şi Duminica Samarinencei.

Închinarea în adevăr înseamnă închinarea care se bazează pe mărturisirea adevărului dreptei credinţe

Patriarhul României a explicat ce înseamnă închinarea în duh şi în adevăr: „Închinarea în duh şi în adevăr este foarte importantă în această Evanghelie, deoarece ea ne arată că nu mai depinde rugăciunea omului de locul în care se face, ci de starea în care se face. Închinarea în duh şi adevăr înseamnă o comuniune cu Dumnezeu realizată prin rugăciune luminată de Duhul Sfânt şi prin mărturisirea adevărului dreptei credinţe. Închinarea în duh şi adevăr înseamnă că ne rugăm în prezenţa Duhului Sfânt. De aceea, în Biserica Ortodoxă rugăciunile începătoare încep cu Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti... Deci, Duhul face legătura între creatură şi Creator. Ne rugăm în Duhul Sfânt pentru că El deschide făpturile spre Dumnezeu Făcătorul ca să primească harul mântuitor şi ca să răspundă iubirii lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune ‘Noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul ne învaţă cu suspine negrăite şi strigă în noi Avva, adică Părinte, ceea ce înseamnă Ne îndreaptă spre Dumnezeu Tatăl şi ne dă conştiinţa şi bucuria înfierii în Dumnezeu Fiul ca să simţim bucuria iubirii Tatălui Ceresc’. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags: