Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) – Audio, 2013

iunie 19th, 2013 Fără comentarii

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica 7-a după Paşti

a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic – 16 iunie 2013

 

 

 

 

AUDIO

 

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ PAŞTI (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

iunie 18th, 2013 Fără comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ PAŞTI

(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

 

 

Audio

 

Sursa: Predici Ortodoxe

Categories: AUDIO, Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 7-a după Paști (2013)

iunie 16th, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 7-a după Paști

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
*

Iubiții mei,

Hristos S-a nălțat!

…însă, întru înălțarea Sa, nu ne-a părăsit pe noi, ci a devenit tot mai profund în noi, pentru că S-a pogorât, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în noi, în mod duhovnicește, și Și-a făcut casă în noi, robii Săi.

De aceea, azi, când îi pomenim pe Sfinții Părinți, cei 318, de la Sinodul I Ecumenic, adică pe Purtătorii de Dumnezeu, vom discuta Simbolul de la Niceea, adică hotărârea dogmatică a Primului Sinod Ecumenic.

Pentru că Biserica Prea Sfintei Treimi, Biserica Ortodoxă de pretutindeni și din orice secol, e fundamentată pe adevărul revelat și pe slava Lui.

Căci nu există adevăr dumnezeiesc nerevelat și lipsit de sfințenie. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Iubirea Preasfintei Treimi – lumina vieţii omului şi a unităţii Bisericii

iunie 16th, 2013 Fără comentarii

Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae

Duminica a şaptea după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

 

Dacă în Dumnezeu n-ar fi şi relaţia eternă dintre Tatăl şi Fiul, n-ar exista o bază pentru aducerea la existenţă a unor făpturi conştiente, chemate şi ele la starea fericită fără sfârşit a relaţiei frăţeşti cu Fiul, mai bine zis la hrănirea lor din relaţia eternă şi prin fire a Fiului cu Tatăl. Şi nu poate fi un destin mai înalt pentru umanitate ca acesta.

Numai pentru că este un Tată, Care are din veci un Fiu, a creat Dumnezeu şi o categorie de făpturi căreia să-i arate o iubire asemenea celei dintre El şi Fiul Său şi pe care Tatăl şi Fiul Său să o ajute să se înalţe la iubirea faţă de Tatăl, asemenea Fiului, şi la iubirea frăţească faţă de Fiul, ca şi la iubirea frăţească între ele.

De aceea Fiul a avut o lucrare mai apropiată în crearea lumii şi a oamenilor din ea, dar şi când aceştia s-au depărtat de această calitate a lor. În cazul al doilea li S-a făcut om, model şi putere în iubirea lor faţă de Dumnezeu şi întreolaltă.
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

iunie 15th, 2013 Fără comentarii

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a VII-a după Paşti

Predica Arhim. Melchisedec (Mănăstirea Putna)

*

Predica ÎPS Bartolomeu:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

*

*

*

*

Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu recunoştinţă

iunie 14th, 2013 Fără comentarii

Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu recunoştinţă

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Praznicul Înălţării Domnului, Ziua Eroilor români, rostit în Catedrala Patriarhală, joi, 13 iunie 2013:

Hristos S-a Înălţat !

„Mai mare dragoste decât acesta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi”  (Ioan 15, 13)

Pomenirea eroilor în ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos a fost instituită prin Decretul-Lege nr. 1693 din 4 mai 1920 şi pusă în aplicare în Biserică de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea sa din 25 mai 1920.

Mai târziu, în timpul dictaturii comuniste, această tradiţie sfântă şi frumoasă românească a fost întreruptă, fiind reluată abia în anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se exprima şi a-şi reface tradiţia sănătoasă de cinstire publică a eroilor români. Astfel, prin hotărârile Sfântului Sinod din anii 1999 şi 2001 s-a revenit la tradiţia ca sărbătoarea Înălţării Domnului să fie consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Apoi, Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, a proclamat Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos (art. 39). Din nefericire, deşi e sărbătoare naţională, aceasta rămâne totuşi o zi lucrătoare. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Înălţarea Domnului (Audio, 2013)

iunie 14th, 2013 Fără comentarii

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Înălţarea Domnului

(Audio, 2013)

 

 

 

Audio

 

Sursa: http://www.radiodobrogea.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

PREDICĂ LA PRAZNICUL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI A SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI: Ziua izbăvirii (1967)

iunie 13th, 2013 Fără comentarii

 

Predică la Înălțare a Sfântului Iustin Popovici

*

Ziua izbăvirii

 

Astăzi se încheie Paștele, astăzi ia sfârșit nevoința mântuirii, astăzi se încheie întreaga cale a întrupării lui Dumnezeu, de la nașterea pe pământ, de la Crăciun, și toate până la înfăptuirea mântuirii neamului omenesc. Astăzi, acest minunat praznic ne dezvăluie întreaga taină a Domnului și Dumnezeu-Omului Hristos. De ce a luat asupra Sa trup, de ce S-a întrupat, de ce a devenit om? A luat asupră-I trup pentru ca acest trup să-l izbavească de păcat, de moarte, de diavol, și să-l ridice, să-l înalțe mai presus de toate Cerurile și să-l așeze pe însuși tronul Domnului Slavei (Marcu 16,19). Aceasta este întreaga cale a Dumnezeului-Om, a Domnului Hristos, întreaga Sa cale în această lume și în această viață, pentru ca aceasta să fie calea fiecăruia dintre noi, a fiecărui trup omenesc.

Și marele sfânt praznic de astăzi chiar aceasta arată: Cât de lungă este călătoria trupului nostru în această lume, de unde începe și unde se termină. Începem de la nașterea pe pământ, ca să încheiem deasupra tuturor Cerurilor, deasupra îngerilor și Arhanghelilor, Heruvimilor și Serafimilor. Lucruri minunate se petrec cu omul, cu neamul omenesc, pentru aceea că Dumnezeu a devenit om și a intrat în matca vieții noastre omenești. Lucruri minunate și neobișnuite și miraculoase, se petrec de la Paști până în ziua de astăzi, și în timpul întregii vieți a Mântuitorului pe pământ. În minunatele cântări de astăzi se cântă și se slăvește înălțarea trupului omenesc mai presus de toate Cerurile, mai presus de îngeri și Arhangheli. Se grăiește în ele cum îngerii se minunează că se întâmplă aceasta: de unde trupul, omul, să fie deasupra noastră, a Heruvimilor și Serafimilor? Aceasta este măreția omului, măreția dumnezeiască a omului! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Înălțarea Domnului [2013]

iunie 12th, 2013 Fără comentarii

Predică la Înălțarea Domnului 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții mei,

Hristos S-a înălțat!…

S-a înălțat, cu umanitatea Sa transfigurată, plină de slavă dumnezeiască, de-a dreapta Tatălui.

Și de aceea noi nu Îl mai percepem trupește pe Domnul ciduhovnicește, prin slava Lui.

Dar El S-a înălțat întru slava Lui, care e slava Treimii, nu pentru a nepărăsi, nu pentru a se disocia de noi, ci pentru a ne trimite pe Sfântul Duh, pe Mângâietorul lumii, ca certitudine îndumnezeitoare a iconomiei Sale pentru lume.

De aceea, Înălțarea Domnului e un pasaj spre coborârea Sfântului Duh, a harului Sfântului Duh în Biserica Lui.

Pentru că Fiul întrupat S-a înălțat de-a dreapta Tatălui, pentru ca slava Treimii, de la Tatăl, prin Fiul, întru Sfântul Duh să inunde Biserica și lumea întreagă la Cincizecime.

Și slava lui Dumnezeu inundă lumea de la Cincizecime încoace tocmai pentru că Dumnezeu S-a împăcat cu omul prin iconomia răscumpărătoare și mântuitoare a Fiului. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

iunie 9th, 2013 Fără comentarii

Orbul vindecat devine dascăl pentru noi toți

*

În toate bisericile s-a citit astăzi, 9 iunie 2013, în Duminica a VI-a după Sfintele Paști, textul evanghelic care ne prezintă vindecarea orbului din naștere.

În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat învățăturile ce reies din pericopa evanghelică de astăzi: „Evanghelia ne arată cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere ceea ce era cu totul nemaipomenit, nemaiauzit. Evanghelia cuprinde mai multe învățături foarte folositoare pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte. În primul rând ea ne arată că boala sau suferința nu este totdeauna urmarea păcatului, ci adesea ea este o lucrare a lui Dumnezeu în viața unora pentru mântuirea multora. În al doilea rând vedem că Dumnezeu Cuvântul care din țărână a făcut om acum se apleacă și face tină din țărână și din salivă, unge ochii orbului din naștere și îl trimite la scăldătoarea Siloamului să se spele arătând prin aceasta că puterea dumnezeiască vindecă pe cel orb din naștere. În al treilea rând vedem că orbul din naștere îndată ce s-a vindecat s-a luminat prin credință și a recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, în timp ce cărturarii și fariseii, plini de invidie  și necredință au rămas întunecați în cugetul lor și împietriți în inima lor. În al patrulea rând Evanghelia ne arată cum Dumnezeu poate transforma un orb din naștere într-un mărturisitor, misionar la lui Hristos care mărturisește că acest Iisus este de la Dumnezeu și numai pe un astfel de om Dumnezeu Îl ascultă”. 
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: