Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae Duminica a V-a după Rusalii la (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

iulie 26th, 2013 Fără comentarii

Gândurile pătimaşe – îndemn al diavolului la păcat

 

 

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

 

Este important să stăruim puţin asupra modului în care se stârnesc patimile în noi, pentru că aceasta ne va indica şi modul cum să ne opunem stârnirii lor. Precizăm că modul stârnirii este în esenţă acelaşi cu modul zămislirii patimilor. Atâta doar că zămislirea e mai grea decât stârnirea, neexistând încă patima în noi ca o fiară adormită ce are doar să se trezească. Dar un material inflamabil se găseşte în noi încă înainte de orice patimă, constituit din afecte, şi aceasta ajută într-o oarecare măsură la zămislirea patimii, aşa cum ajută patima deja existentă la stârnirea ei.

Cine nu a experiat că patima se stârneşte uneori atunci când ne aflăm în cursul îndeplinirii unei hotărâri bune, sau după ce am terminat executarea ei1, sau atunci când ne aflăm într-o stare de meditaţie sau de odihnă sufletească în care nu se pune problema de a lua vreo hotărâre! În toate cazurile patima se stârneşte ca o rezistenţă şi revoltă a tendinţelor neluate în seamă. În aceste cazuri şi în altele, patimile îşi au în noi nişte antecedente2.
Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

IPS Bartolomeu Anania – Pilda Mariei Magdalena

iulie 21st, 2013 Fără comentarii

IPS Bartolomeu Anania – Pilda Mariei Magdalena

 

 

 

Categories: ORTODOXIE, Predici, VIDEO Tags:

Arhim. Cleopa Ilie: Predică la Duminica a IV-a după Rusalii – Despre puterea rugăciunii pentru aproapele

iulie 21st, 2013 Fără comentarii

Predică Arhim. Cleopa Ilie la Duminica a IV-a după Rusalii

 Despre puterea rugăciunii pentru aproapele

 

 

 

 

“Și a zis Iisus sutașului: Du-te! Fie ție după cum ai crezut“ (Matei 8, 13)

Iubiți credincioși,

În Sfânta Evanghelie de astăzi se arată cum a vindecat Mântuitorul pe sluga greu bolnavă a unui conducător de oști roman care locuia în Capernaum, un mic oraș de lângă Marea Galileei. Minunea aceasta însă are câteva caracteristici aparte. Ea s-a săvârșit datorită credinței dregătorului roman păgân, care se închina la idoli. Apoi poate și sluga lui, care zăcea în casă bolnav, era tot păgân, deci străin de Legea Vechiului Testament. De asemenea vedem că Mântuitorul vindecă bolnavul de la distanță, fără să fie adus de față, ceea ce mai rar se întâmplă. Multora le poruncea pentru bolnav: Aduceți-l aici la Mine! Iar pe alții îi întreba: Crezi că pot să fac Eu aceasta? Și dacă bolnavul sau părinții și însoțitorii lui mărturiseau cu tărie credința în minunile lui Dumnezeu, îndată minunea se săvârșea și bolnavul se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Citeşte mai departe…

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: PREDICĂ LA DUMINICA A 4-A DUPĂ RUSALII (2013)

iulie 21st, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 4-a după Rusalii 

 Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții  mei,

vindecările duhovnicești țin de credință și nu de spital sau de vrăji!

Vindecările minunate sunt daruri de la Dumnezeu…și asta nu înseamnă că nu mai avem nevoie de spitalizare, de medicamentație pentru bolile noastre.

Ci că avem nevoie de Dumnezeu și nu de pseudo-vindecări.

Cine crede că diavolul vindecă sau că medicamentația fără harvindecă…nu vede boala în esența ei. Adică nu o vede ca urmare a păcatelor noastre.

Însă cine se tratează la duhovnic și la medic și, în același timp, consideră că Medicul suprem e Dumnezeu, vede boala în gravitatea ei, în realismul ei dureros…dar așteaptă și vindecarea reală.

Iar Evanghelia zilei [Mt. 8, 5-13] ne vorbește despre vindecarea reală, despre cea pe care Dumnezeu o face în viața celui care crede cu adevărat în umplerea lui de har, de iertare, de vindecare.

Pentru că vindecarea omului pornește de la vindecarea sufletului său. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul (20 iulie 2013)

iulie 20th, 2013 Fără comentarii

Predică la pomenirea Sfântului Profet Ilie Tesviteanul 

 Pr. Dr. Dorin Octavian PiciorușSfantul Ilie in pustiu

Iubiții mei,

în arșița verii îl pomenim pe cel plin de foc. Pe cel plin de slavă dumnezeiască.

Pentru că suntem îndemnați să mergem spre vederea lui Dumnezeu, spre simțirea Lui, spre comuniunea veșnică cu El.

Căci Sfântul Profet Ilie, ca și Sfântul Enoh, înainte de venirea Domnului, s-a învrednicit a fi ridicat cu trupul la cer în slava lui Dumnezeu.

În ebraică, numele său, este Eliiah din Tișbi [II Reg. 1, 3, cf. WTT].

În greacă: Iliu din Tesvitis [II Reg. 1, 3, cf. LXX].

În latină: Helias Thesbites [II Reg. 1, 8, cf. VUL].

Însă în limba română noi îl cunoaștem ca Ilie, cel ce ne aduce ploaie sau căruia ne rugăm ca să vină ploaie bună, liniștită, roditoare peste pământurile noastre…și despre care Scriptura dă mărturie că a coborât foc din cer prin rugăciune [I Reg. 18, 38; II Reg. 1, 10; 1, 12; 1, 14, LXX], că a coborât apă din cer cu rugăciunea sa [I Reg. 18, 45, LXX]…dar care a și fost înălțat la cer în car de foc, cu cai de foc [II Reg. 2, 11, LXX], adică în slava lui Dumnezeu. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae la Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)

iulie 20th, 2013 Fără comentarii

Vindecarea aproapelui prin rugăciunea altora

.

*

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)

Rugaţi-vă unii pentru alţii“ (Iacob 5, 16)

Sfânta Scriptură ţine în mare cinste rugăciunea. Pe fiecare pagină vorbeşte despre puterea şi roadele rugăciunii. În rugăciune se înfăptuieşte legătura omului credincios cu Dumnezeu. Pentru omul care se află în starea de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o te-mă de gândire, ci o realitate prezentă în faţa lui. În momentele de rugăciune creştinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbeşte cu Dumnezeu, mai bine zis este în dialog cu Dumnezeu, întrucât nu numai el vorbeşte către Dumnezeu, ci şi Dumnezeu vorbeşte către el, răspunzând cu făgăduinţele, cu asigurările şi cu mângâierile Lui la cererile celui ce se roagă, la grijile şi la durerile acestuia.

De aceea, din rugăciune îi vine celui ce se roagă liniştire, răbdare, nădejde şi înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie; îi vine răbdare în a suporta greutăţile şi putere de a stărui în efortul pentru învingerea lor. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu El.  Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Idei de predici ale PS Ioan Mihălţan la sarbatoarea Sf. Ilie Tesviteanul

iulie 20th, 2013 Fără comentarii

Idei de predici ale PS Ioan Mihălţan la sarbatoarea Sf. Ilie Tesviteanul

 
 


Ev. Luca IV, 22-30

1.Între cuvânt şi simţământ este o mare diferenţă uneori, deşi ar trebui să fie o strânsă legătură.
2.Niciodată nu zidesc cuvintele care se diferenţiază de simţămintele lăuntrice. Devenim chiar nesuferiţi de cei cuminţi care ne ascultă. Când simţămintele sunt în strânsă legătură cu cuvintele şi ele sunt nobile, zidesc pe cei ce le ascultă.
3.Astfel de simţăminte  nobile, sfinte, exprimate prin cuvinte le rostea Mântuitorul celor ce-L ascultau şi-i mişca profund, încât se mirau de aceste cuvinte pline de har.
4.Dureros pentru că de cele mai multe ori rostim cuvinte dintr-o inimă plină de răutate, care cuvinte nu zidesc, ci distrug. De aceea trebuie să fim foarte atenţi la simţămintele lăuntrice exprimate prin cuvinte.
5.Noi oamenii, uneori, apreciem sau judecăm pe oameni după înfăţişarea exterioara, după profesie, stare socială şi nu după adevăr sau adevărate valori. Aşa precum constatăm că după astfel de principii îl judecau şi  pe Mântuitorul Iisus Hristos. Citeşte mai departe…
Categories: Predici Tags:

Predica ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica a 3-a după Rusalii (AUDIO, 2013)

iulie 15th, 2013 Fără comentarii

Predica IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului

la Duminica a 3-a după Rusalii

 

 

 

AUDIO

Categories: AUDIO, Predici Tags:

Predica Părintelui Cleopa la Duminica a 3-a după Pogorârea Duhului Sfânt.

iulie 14th, 2013 Fără comentarii

Predica Părintelui Cleopa la

Duminica a 3-a după Pogorârea Duhului Sfânt.

 

*

 

“De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat“ (Matei 6, 22)

Iubiți credincioși,

Auzim pe Mântuitorul zicând: “Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult?“ (Matei 6, 23). Să înțelegem că această lumină este mintea noastră, căci după mulți Sfinți Părinți mintea este ochiul sufletului. Când mintea noastră se va întuneca de păcate, atunci toată așezarea și simțurile trupului vor fi întunecate. Căci dacă mintea noastră, pe care ne-a dat-o Dumnezeu spre luminare și povățuire la toată fapta bună, va fi întunecată de cele rele, atunci cu cât mai întunecate vor fi poftele trupului nostru, care pururea și prea lesne se pleacă la păcate.

Când cârmaciul corabiei sau al unui mijloc de călătorie se îmbată și se întunecă la minte, atunci cei ce sunt în corabie, în avion sau în orice mașină cu care călătorim sunt în primejdie de moarte. Tot așa când mintea noastră este întunecată de păcate și de pofte, sufletul nostru este pururea în primejdie să moară prin păcat. Dacă ochiul sufletului nostru, adică mintea va fi curată și fără răutate, atunci și așezările și lucrările trupului și ale sufletului nostru vor fi luminate și bine plăcute lui Dumnezeu. De aceea sfinții au avut mare grijă să fie treji și veghetori cu mintea în toată vremea, păzind-o curată de păcate și de răutate. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: PREDICĂ LA DUMINICA A 3-A DUPĂ RUSALII (2013)

iulie 13th, 2013 Fără comentarii

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii

 Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș 

Sinodul IV Ecumenic

Iubiții mei,

după cum am făcut cu prilejul pomenirii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, de la Niceea, așa vom face și acum, la pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul IV Ecumenic, adică de la Calcedon, din 451 d. Hr.

Pentru că trebuie să aprofundăm teologia dogmatică stabilită la acest dumnezeiesc sinod al întregii Biserici.

Iar această hotărâre dogmatică sau definiție a credinței [oros pisteos/ definitio fidei], cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. Alberigo, Bologna, 1972, p. 83-87, cuprinde o altă etapă a definirii dogmatice a persoanei lui Hristos, începută la Sinodul de la Niceea.

Mai întâi de toate, definiția exprimă conștiința Bisericii față de Sinodul de la Calcedon [Halchidon]. Căci în ea  este numit: „Sfânt și Mare și Sinod Ecumenic [I Aghia che Megali che Icumenichi Sinodos]”.

Iar Sinodul [adunarea Sfinților Părinți pentru a defini persoana lui Hristos din punct de vedere dogmatic, adică pe baza Revelației dumnezeiești] a fost reunit „prin harul lui Dumnezeu [cata Teu harin]” și a fost convocat de auguștii Valentinian și Marcian, în Halchidon/ Calcedon, provincia Bitinia, în Biserica Sfintei Marii Mucenițe Eufimia. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags: