Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 3-a după Rusalii [2014]

iunie 28th, 2014 Fără comentarii

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii 

Sf Apostoli Petru si Pavel1© Camelia Jurca

Iubiții mei,

din Evanghelia de azi [Mt. 6, 22-33] îmi place foarte mult finalul ei. Ultimul verset, al 33-lea. Pentru că el explică atât viața Sfinților Apostoli Petru și Pavel, astăzi pomeniți, dar și viața oricărui creștin ortodox, care se lasă condus de Dumnezeu.

Îmi place versetul în care Domnul nostru ne spune: „Căutați mai întâi Împărăția [lui Dumnezeu] și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga [prostetisete] vouă” [GNT]. Ce se vor adăuga aici, acum, la găsirea Împărăției lui Dumnezeu și la trăirea dreptății Lui? Se vor adăuga în viața noastră lucrurile materiale și sufletești: hrana, îmbrăcămintea, locuința, relațiile cu oamenii, locul de muncă…Însă toate acestea în măsura în care ne sunt folositoare. În măsura în care ne ajută să ne mântuim.

Pentru că atunci când căutăm Împărăția lui Dumnezeu în noi înșine, adică simțirea harului lui Dumnezeu în ființa noastră și trăim dreptatea lui Dumnezeu în ființa noastră prin împlinirea poruncilor Sale, atunci suntem învățați de Dumnezeu spre ce să ne îndreptăm, cu cine să ne asociem și cu cine să facem treabă.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predici AUDIO la Sf. Ap. Petru şi Pavel, 2013 (ÎPS Teodosie şi PS Longhin)

iunie 28th, 2014 Fără comentarii

Predici AUDIO la Sf. Ap. Petru şi Pavel

(ÎPS Teodosie şi PS Longhin)

 

Pentru a asculta predicile: click pe fotografii.

 

Cuvânt de mulţumire şi de dăruire adresat Ps Longhin, Episcop de Bânceni.

 

 

 

Sursele: http://prediciortodoxe.ro/http://www.radiodobrogea.ro

Categories: AUDIO, PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici Tags:

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae la Duminica a doua după Rusalii (a Sfinţilor Români)

iunie 21st, 2014 Fără comentarii

Sfinţii întăresc unitatea Bisericii

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a doua după Rusalii (a Sfinţilor Români)

[…] Creştinismul românesc a rodit şi el din sine mulţi şi minunaţi sfinţi, chiar dacă smerenia caracteristică poporului nostru sau alte împrejurări isto-rice nefavorabile în care a avut de trăit au făcut ca Biserica noastră să nu canonizeze decât un mic număr dintre ei şi aceasta de-abia în 1955.

Sfinţii români au existat însă în mod real şi au fost recu-noscuţi ca atare de evlavia populară, cu toate că Biserica nu i-a canonizat formal şi nu le-a dedicat anumite zile în calendar şi de aceea faptele lor nu au fost lăudate prin imne bisericeşti închinate lor.
De altfel, timp îndelungat sfinţii s-au făcut cunoscuţi ca atare prin cinstirea pe care şi-au câştigat-o în evlavia populară. De-abia de la un timp încoace Biserica a început să purceadă şi la o canonizare formală a sfinţilor de mai târziu, confirmând venerarea lor de către cercuri largi ale credincioşilor. […] Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predici AUDIO/VIDEO la Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români)

iunie 21st, 2014 Fără comentarii
Categories: AUDIO, Predici, VIDEO Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica a 2-a după Rusalii (2014)

iunie 21st, 2014 Fără comentarii

Predică la Duminica a 2-a după Rusalii 

Iubiții mei,

în ultimii ani, în calendarele noastre, Sfinții români au fost scriși cu albastru. Sărbătorile cu roșu și Sfinții români cu albastru.

Numai că sub titulatura Sfinții români sunt subliniați cu albastru Sfinții canonizați de către Biserica Ortodoxă Română, care nu sunt cu toții români…sau care au Sfintele Moaște, de mult timp, pe pământ românesc.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sf. Iustin Popovici: PREDICĂ LA DUMINICA SFINŢILOR PĂRINŢI DE LA SINODUL ÎNTÂI ECUMENIC ŞI LA PRĂZNUIREA SFINTEI MUCENIŢE GLICHERIA (1974)

iunie 19th, 2014 Fără comentarii

Predica a treia la Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul întâi Ecumenic

și la prăznuirea Sfintei Mucenițe Glicheria (1974)

Martorii Domnului Celui Înviat

 

        Iată minunata Bună-Vestire a Sfintei Evanghelii de astăzi.

        Buna-Vestire: nu mai există moarte! Nu mai există moarte. Domnul Hristos a venit în această lume pământească, S-a coborât în această insulă a morții, ca să-l preschimbe în insula nemuririi. S-a coborât în această lume, cum se spune în Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să dea Viață veșnică tuturor (Ioan 17,2). Tuturor, fiecărei ființe omenești și fiecărei creaturi. Oare a făcut Domnul aceasta? Fără îndoială Domnul a făcut aceasta prin Învierea Sa din morți. A biruit moartea! A biruit moartea pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ființă omenească și pentru fiecare neam omenesc. Și nu numai că a biruit-o, ci a dăruit și Viața Veșnică.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Duminica întâi după Rusalii (2014)

iunie 14th, 2014 Fără comentarii

Predică la Duminica întâi după Rusalii 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Iubiții mei,

de aici încolo duminicile se numără în funcție de Cincizecime sau de Rusalii. Și prima după Cincizecime este Duminica Tuturor Sfinților, cea de astăzi, în care îi pomenim pe toți cei care s-au umplut de slava Dumnezeului treimic, pentru că au bine-plăcut Lui. Sau îi pomenim pe toți Sfinții Bisericii Ortodoxe, de oricând și de pretutindeni, cunoscuți și necunoscuți de noi, care au trăit în mod sfânt.

Și prin aceasta, Biserica recunoaște că Sfinții lui Dumnezeu sunt mult mai mulți decât cei pe care îi știm și îi cinstim noi dar că ei nu pot fi decât ai Bisericii, care s-a întemeiat la Cincizecime. Pentru că azi îi cinstim și pe cei care „au rămas neștiuți de nimeni, cu toate că au multă slavă înaintea lui Dumnezeu” [Penticostar, ed. BOR 1999, p. 372] dar ei fac parte din „Biserică, împlinind lumea cea de sus și încurajându-ne și pe noi a ne sârgui să ducem, cu toată râvna, aceeași luptă, care este deosebită și de mai multe feluri, potrivit cu puterea fiecăruia” [Ibidem].

Și când vorbește despre luptă, Sinaxarul zilei se referă la asceza personală, la lupta cu noi înșine, cu patimile noastre, pentru ca să ne sfințim viața. Iar sfințenia este după putereafiecăruia, pentru că are grade nesfârșite. Și fiecare are un anume grad de sfințenie pentru că sfințenia e personală.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Predică la Sfânta Treime a Mitrop. Augustin de Florina: „CINE ESTE DUMNEZEU MARE CA DUMNEZEUL NOSTRU?”

iunie 8th, 2014 Fără comentarii

Predică a Mitropolitului Augustin de Florina

la Sfânta Treime

* * *

 

 

 

 

 

„CINE ESTE DUMNEZEU MARE CA DUMNEZEUL NOSTRU?”

*

„Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu care faci minuni (singur)

(Psalmul 76, 14-15)

Iubiţii mei, astăzi este mare sărbătoare şi praznic. Este sărbătorit Duhul. Nu doar Duhul. Există duhul cu „d” mic şi Duhul cu „d” mare.

În Sfânta Scriptură duh (cu „d” mic) se numeşte aerul, care este pe de-o parte nevăzut, dar este simţit prin lucrările sale. În alte locuri, duh este numit omul, sufletul omului, mai ales când se au în vedere cele mari şi înalte. De asemenea, duhuri nemateriale se numesc îngerii şi arhanghelii. Dar în vârful tuturor duhurilor imateriale este Dumnezeu. Aceasta este descoperirea Sfintei Scripturi. Acolo, există acel cuvânt foarte important pe care l-a spus Hristos lângă fântâna din Sihar: „Duh este Dumnezeu, şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 23). Duh este Dumnezeu. Şi Duh Sfânt (cu „d” mare) se numeşte în special a Treia Persoană a Dumnezeirii, a Dumnezeului Treimic. Adică Duhul cel Sfânt, pe Care-L sărbătorim astăzi nu este un mit, o poveste, Citeşte mai departe…

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A 7-A DUPĂ PAŞTI (Audio, 2012)

iunie 2nd, 2014 Fără comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL

LA DUMINICA A 7-A DUPĂ PAŞTI

 

AUDIO

Sursa: http://prediciortodoxe.ro/

Categories: AUDIO, Predici Tags:

TEOLOGHISIRE PATRISTICĂ LA PRAZNICUL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI A VLĂDICĂI IEROTEI DE NAVPAKTOS

mai 28th, 2014 Fără comentarii

 

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

.

 

Legături:

 

 

            La patruzeci de zile după Învierea Sa, Hristos S-a înălţat la ceruri, de unde venise, aşa cum El Însuşi le-a spus cândva ucenicilor Săi: Vă sminteşte aceasta? Dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte? (Ioan 6, 61-62). Desigur, acest lucru nu înseamnă că, începând din ceasul întrupării, Hristos nu a mai existat ca Dumnezeu în ceruri, ci înseamnă că avea să urce acolo mai târziu, cu trup omenesc. De altfel, coborârea Sa din ceruri se înţelege ca bunăvoire dumnezeiască, nu ca mutare din loc.

            În intervalul dintre Înviere şi Înălţare, Hristos S-a arătat ucenicilor Săi de mai multe ori. El le-a dezvăluit acestora tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, după cuvântul Sfântului Evanghelist Luca: …cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre Împărăţia lui Dumnezeu (Fapte 1, 3)

            Sărbătoarea împărătească a Înălţării are o mare importanţă pentru viaţa creştină şi duhovnicească, pentru că este legată de îndumnezeirea omului. În continuare, prin prezentarea celor mai importante aspecte hristologice ale acestui praznic împărătesc, vom încerca să-i înţelegem însemnătatea.

1. ÎNĂLŢAREA LUI HRISTOS ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ

            Pentru început, este necesar să vedem ce anume spune Sfânta Scriptură despre Înălţarea Domnului. Acest mare eveniment împărătesc este proorocit în Vechiul Testament şi este înfăţişat în Noul Testament. Nu vom expune aici toate fragmentele care conţin referiri la această sărbătoare, ci numai pe cele mai grăitoare, cu atât mai mult cu cât, în analiza care urmează, vom prezenta şi alte texte care se referă la Înălţarea lui Hristos. Citeşte mai departe…