Arhivă

Arhivă pentru ‘Predici’ Categoria

DESPRE SFÂNTUL NICOLAE – BARTOLOMEU ANANIA

decembrie 5th, 2016 Fără comentarii

DESPRE SFÂNTUL NICOLAE

BARTOLOMEU ANANIA

 

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă – PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI ŞAPTEA DUPĂ CINCIZECIME: IPOCRIZIA – PĂCAT DE MOARTE! (2011)

decembrie 3rd, 2016 Fără comentarii

aimoragoussa

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ŞI ŞAPTEA DUPĂ CINCIZECIME:

IPOCRIZIA – PĂCAT DE MOARTE!

„Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle şi nu-l duce să-l adape?” (Luca, 13:15)

   Iubiți frați și surori în Hristos,

Este un lucru bine cunoscut că Adolf Hitler folosea foarte ușor vocabularul creștin. Nu numai asta, dar el vorbea despre Atotputernicul Dumnezeu și despre confesiunile creștine ale Germaniei care ar fi să devină stâlpii noului guvern. El își asumase seriozitatea unui om care era apăsat de o responsabilitate istorică; mai mult, el relata presei, în special presei creștine, povestiri pioase. A arătat până și Biblia personală, extrem de uzată de atâta folosire și a declarat că și-a tras forța pentru „marea sa lucrare” din ea, în timp ce zeci de oameni evlavioși îl salutau cu bucurie, considerându-l a fi un om trimis de Dumnezeu. Într-adevăr, Hitler era un maestru al religiozității din afară – fără nici o trăire reală a ei în sufletul său. Ei bine, el este unul din cei mai mari ipocriți ai istoriei umane! Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă – PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA DUPĂ CINCIZECIME: ZIUA DOMNULUI (2012)

decembrie 3rd, 2016 Fără comentarii

mercy_healing

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUĂZECI ȘI ȘAPTEA DUPĂ CINCIZECIME:

ZIUA DOMNULUI

           „Iar Domnul i-a răspuns și a zis: Fățarnicilor! Fiecare din voi nu dezleagă oare sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, și nu-l duce să-l adape?” (Luca, 13:15)

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Vă reamintiți cumva ce-a de-a patra poruncă din cele zece mari Porunci date de Dumnezeu omenirii în urmă cu circa trei mii de ani? Da, această poruncă este: „Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești” (Ieșirea, 20:8). Ei, bine, această poruncă este la fel de validă și necesară pentru noi astăzi precum a fost când Dumnezeu a scris-o pe tablele de piatră date lui Moise. Și nu numai această poruncă, ci și toate celelalte nouă porunci sunt semne care arată către drumul adevăratei fericiri atât pe pământ cât și în ceruri. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Sf. Serafim Sobolev: Maica Domnului este în mijlocul marilor suferinţe. Ea este acolo unde curg lacrimi fierbinţi din cauza necazurilor. Ea este acolo unde Ei i se aduc calde rugăciuni în grele suferinţe şi situaţii fără ieşire

noiembrie 20th, 2016 Fără comentarii

Sf. Serafim Sobolev: Maica Domnului este în mijlocul marilor suferinţe. Ea este acolo unde curg lacrimi fierbinţi din cauza necazurilor. Ea este acolo unde Ei i se aduc calde rugăciuni în grele suferinţe şi situaţii fără ieşire

În condacul acestui mare praznic de astăzi, al Intrării în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria, Sfânta noastră Biserică o numeşte pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu sfinţită vistierie a Slavei lui Dumnezeu.

Sfânta Biserică o numeşte astfel pe Maica lui Dumnezeu, pentru a ne arăta întreaga măreţie a slavei Ei cereşti, exprimată prin îndrăzneala Sa plină de Har, cu care Dumnezeu a dăruit-o într-o măsură mult mai mare decât a făcut-o cu toţi îngerii şi sfinţii. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

8 nov.2016 – Patriarhul României: Sfinții îngeri reflectă slava lui Dumnezeu și o vestesc oamenilor

noiembrie 9th, 2016 Fără comentarii

Toți îngerii sunt plini de lumină, toate puterile cerești netrupești sunt pline de lumină, dar această lumină vine din slava lui Dumnezeu, a spus Patriarhul României celor prezenţi în Catedrala Patriarhală în ziua sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Graviil, marți, 8 noiembrie 2016.

În ziua prăznuirii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al puterilor cerești netrupești, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriaehală din București. Alături de Preafericirea Sa a slujit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preafericirea Sa a vorbit despre importanța sărbătorii prăznuite în fiecare an la data de 8 noiembrie. Citeşte mai departe…

Categories: PATRIARHIA ROMÂNIEI, Predici, ŞTIRI Tags:

Sfântul Nicolae Velimirovici: Predică la Duminica a-24-a după Rusalii

noiembrie 4th, 2016 Fără comentarii

Sfântul Nicolae Velimirovici: Predică la Duminica a-24-a după Rusalii:

Evanghelia puterii lui Dumnezeu (Luca 8, 41-56)

Când raza de soare atinge piatra, piatra începe să strălucească. Când flacăra atinge o candelă stinsă, candela începe să ardă. Când magnetul atinge fierul, fierul se magnetizează. Când o sârmă electrică atinge alta sârmă, se electrizează amândouă.

Toate aceste fenomene fizice sunt o icoană, sau o pildă a fenomenelor duhovniceşti. Tot ce se întâmplă înafară este doar o imagine a ceea ce se petrece înăuntru. Toată natura cea efemeră e ca un vis faţă de conştiinţa lăuntrică, şi ca un basm faţă de înţelegerea sufletească. Sufletul e conştiinţa trupului, iar conştiinţa sufletului e Dumnezeu. Când Dumnezeu se atinge de suflet, sufletul primeşte viaţă şi vedere. La fel se întâmplă cu trupul când e atins de suflet. Citeşte mai departe…

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov [27 octombrie 2013]

octombrie 26th, 2016 Fără comentarii

Predică la Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov

[27 octombrie 2013]

 

Sfantul Dimitrie Basarabov

Iubiții mei,

într-o teză doctorală recentă, autorul ei spunea că în postmodernitate, „moartea, ca evidență fizică a persoanei umane, este mușamalizată, cosmetizată, anesteziată ridicol și negată stăruitor chiar și în cazurile terminale” [Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati, Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea în rugăciunile Bisericii, Ed. Doxologia, Iași, 2010, p. 33].

Pentru că nu mai dorim să ne asumăm sfârșitul istoric al omului și nici veșnicia lui.

De ce ni l-am asuma pe om la sfârșit, când moare…și pleacă de aici, dacă până la moarte l-am negat sistematic? Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

PREDICA PĂRINTELUI DORIN PICIORUŞ LA SF. CUV. DIMITRIE BASARABOV (2012)

octombrie 26th, 2016 Fără comentarii

 

Predică la pomenirea Sfântului Preacuviosului Dimitrie Basarabov

[27 octombrie 2012]

 

Iubiții mei,

mă jignește creștinul și, cu atât mai mult, teologul, care ia lucrurile minore sau slabe de la Sfinți drept exemplu de urmat pentru viața lui. Sau, și mai grav, cel care își găsește scuzepentru păcatele lui…prin aceea că și unii Sfinți au avut greșelile lor.

Însă, dacă vrei să înveți de la Sfinți sau dacă vrei să îi iei de exemplu…ia-i în acele lucruri cu care te întrec enorm de mult…și prin care te fac și pe tine ager/ mereu preocupat spremai mult.

Adică nu trebuie să îl luăm pe Sfântul Dimitrie Basarabov drept paradigmă pentru a nu face studii…pentru că el era văcarul satului…ci să îl luăm paradigmă de asceză și de încredere în Dumnezeu…și de delicatețe față de făpturile lui Dumnezeu…încât și-a pedepsit trei ani de zile piciorul cu care a omorât păsările. Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Pr. Prof. Ene Branişte: Cuvânt la Sfântul Dimitrie Basarabov

octombrie 26th, 2016 1 comentariu

Pr. Prof. Ene Branişte:

Cuvânt la Sfântul Dimitrie Basarabov 

„Lăudaţi pre Domnul întru Sfinţii Lui”

Prăznuim astăzi pomenirea cea de peste an a Sfântului Dimitrie cel Nou sau Basarabov, ale cărui sfinte moaşte odihnesc aici, în Catedrala Patriarhiei noastre. Cine a fost acest sfânt? Când şi cum a trăit? Ce fapte de seamă a făcut, pentru a fi cinstit astăzi de milioanele de credincioşi de pe întinsul ţării noastre şi al Bulgariei vecine? Răspunsul îl vom avea dacă vom asculta istoria vieţii lui, din care vom desprinde şi învăţătura cea de folos pentru sufletele noastre.

Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Gabriel, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, rostit în cadrul Sfintei Liturghii oficiată la Mănăstirea Caraiman, duminică, 23 octombrie 2016

octombrie 23rd, 2016 Fără comentarii

ips-gabriel-predica

IPS Gabriel: Pentru Biserică, „celălalt” rămâne un chip unic şi irepetabil al lui Dumnezeu, vrednic de respectul şi dragostea noastră

Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 

În pericopa evanghelică de astăzi (Luca 8, 27-39), Sfântul Evanghelist Luca ne relatează şi ne prezintă o imagine cu adevărat înfricoşătoare şi înspăimântătoare, în care apare chipul respingător al unui om dominat de nemiloasa şi întunecata putere a demonilor.

Starea omului din Evanghelia de astăzi era cu adevărat tragică, dar, după cum relatează Sfântul Evanghelist Luca, era cunoscută tuturor locuitorilor din împrejurimi, deoarece „de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte” (Luca 8, 27), răspândind trecătorilor teroare şi frică. Uneori, era legat cu lanţuri şi legături de fier la picioare ca să nu rănească pe nimeni, însă acesta, fiind stăpânit de lucrarea diavolească, rupea legăturile şi era mânat cu forţa în locuri pustii, departe de prezenţa oamenilor, izolat şi înstrăinat de restul lumii. Chiar numai vederea chipului său provoca teamă şi repulsie.

De fapt, aceasta este starea tragică pe care o provoacă diavolul în om, adică starea de păcat, care nu este altceva decât: tulburare, nesociabilitate, agresivitate, iraționalitate, instabilitate mentală, singurătate, disperare, înstrăinare şi îndepărtare de Dumnezeu şi de semeni.

A sosit momentul ca acest demonizat din Gadara, care provoca teroare şi frică în lume, să se îngrozească el însuşi la vederea Domnului, Ziditorul universului, iar de frica Acestuia a scos un strigăt puternic. După ce a căzut înaintea picioarelor lui Hristos, a strigat cu putere: „Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu‑Te, nu mă chinui” (Luca 8, 28). În continuare, Domnul îl întreabă: „Care-ţi este numele?”, iar el răspunde: „Legiune” [1].

Desigur, nu este întâmplătoare întrebarea pe care o adresează Domnul. El pune această întrebare nu pentru că El Însuşi nu îi cunoştea numele, ci pentru că dorea ca prin întrebare să îl provoace pe demon sau, mai degrabă, pe demoni să se arate; să se arate deplina lor neputinţă în faţa Domnului, să se supună puterii şi voinţei Sale. Citeşte mai departe…