Arhivă

Arhivă pentru ‘Canoane de rugăciune’ Categoria

27 aprilie: SF. SIMEON, EPISCOPUL IERUSALIMULUI (Viaţa, Canonul)

aprilie 26th, 2020 Fără comentarii

SF. SIMEON, EPISCOPUL IERUSALIMULUI

27 APRILIE

Acest Sfînt Simeon, care era rudenie a Domnului nostru Iisus Hristos, a fost fiu al lui Cleopa, fratele Sfîntului Iosif, logodnicul, pentru care vrednicii de credinţă, scriitorii vechi de istorie bisericească greacă, Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, Gheorghe Chedrin şi Nichifor al lui Calist Xantopol, cu un glas mărturisesc că Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, şi Cleopa au fost fraţi buni de tată şi de mamă, Iosif era frate mai mare, iar Cleopa mai mic. Acest Cleopa, după întoarcerea lui Iosif din Egipt a luat de soţie, de la fratele său Iosif, pe o fiică a lui Maria, care a născut pe acest Sfînt Simeon. Ajungînd în vîrstă şi auzind despre minunile Domnului nostru Iisus Hristos, Sfîntul Simeon a crezut Într-însul. Iar după patima cea de bunăvoie a Domnului şi după Înălţarea la cer, a fost numărat în ceata sfinţilor şaptezeci de apostoli întru bunavestire a lui Hristos, umblînd prin cetăţi şi prin sate, învăţînd şi făcînd minuni; luminînd popoarele cu lumina sfintei credinţe şi pierzînd întunericul închinării idoleşti. Iar în acel timp Sfîntul Iacov, fratele Domnului, fiul Sfîntului Iosif logodnicul, ţinea scaunul arhieriei Ierusalimului, fiind întîiul episcop acolo; şi fiindcă mărturisea pe Hristos, necredincioşii evrei doborîndu-l de pe scaunul Bisericii, l-au ucis, lovindu-l în cap cu un lemn.
Citeşte mai departe…

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL APOSTOL ŞI EVANGHELIST MARCU (25 aprilie)

aprilie 24th, 2020 Fără comentarii

Sf Ap Ev Marcu

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL APOSTOL ŞI EVANGHELIST MARCU

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu, glasul al 3-lea:

Învăţat fiind de Apostolul Petru, te-ai făcut Apostol al lui Hristos şi ca un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandri­nilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a eliberat de înşelăciune şi ca un stâlp al Bisericii, prin învăţătura ta cea Evanghelică pe toţi ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Sfinte Apostole Marcu; roagă pe Dumnezeu Cel Înduple­cat prin tine, să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Dreapta ta cea purtătoare…

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Marcu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Apostolul Marcu văzătorul de Dumnezeu lăudându-l, chem harul Duhului, ca, insuflându-mi mie luminat, să-mi gonească neştiinţa şi Dumnezeiască bogăţie de înţelepciune să-mi dăruiască. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la Praznicul Izvorului Tămăduirii

aprilie 23rd, 2020 Fără comentarii

Canon de rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu la

Praznicul Izvorului Tămăduirii 

m-tirea_sihastria_putnei1

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Izvorăşte-mi acum, Izvorule, Fecioară de Dumnezeu Născă­toare, dându-mi darul cuvântu­lui, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi har credincioşilor; că tu ai izvorât pe Cuvântul Cel într-un ipostas.

Stih: Hristos a Înviat din morţi!

Locaş de tămăduire mai presus de fire se arată tuturor biserica ta cea sfântă, Fecioară! Că din moarte vădită ridică lămurit pe credincioşii care aleargă la dânsa şi izvorăşte tuturor mângâierea cea din belşug.

Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

23 aprilie: SF. M. MC. GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ (Viaţa, Canoanele, Acatistul)

aprilie 22nd, 2020 Fără comentarii

SF. M. MC. GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ 

Sceptrul împărăţiei Romei luându-l cu nevrednicie păgânul Diocleţian, foarte mult se silea la necurata slujbă idolească. El mai întâi cinstea pe Apolon vrăjitorul, ca şi cum i-ar fi fost mai înainte vestitor de cele ce vor să fie. Pentru că diavolul petrecând în acel idol neînsufleţit, dădea răspunsuri la cei ce-l întrebau, cu minciună proorocind despre cele ce vor să fie, deşi niciodată nu se împlineau proorociile lui. Odată, întrebând Diocleţian pe Apolon despre un lucru, diavolul i-a dat un răspuns că acesta: „Nu pot cu adevărat, ca mai înainte să-ţi spun cele ce vor să fie, căci împiedicare îmi fac oamenii cei drepţi pe pământ şi pentru aceea mint Tripoadele cele de farmece în capişti; pentru că drepţii sleiesc a noastră putere”. Citeşte mai departe…

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH TEODOR SICHEOTUL, EPISCOPUL ANASTASIOPOLEI (22 aprilie)

aprilie 21st, 2020 Fără comentarii

22-apr-st-_theodore_the_sykeote

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH TEODOR SICHEOTUL,

EPISCOPUL ANASTASIOPOLEI 

Troparul Sfântului Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei, glasul al 2-lea:

Cunoscut fiind din scutece sfinţit şi arătându-te plin de haruri, ai luminat lumea cu minunile şi mulţimile demonilor ai alungat, lucrătorule de sfinţenie, Părinte Ierarhe Teodor. Pentru aceasta roagă-te Domnului pentru noi.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Celui Ce a povăţuit…

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soarele Cel Înţelegător pe tine, înţelepte, te-a arătat stea de Dumnezeu luminată spre întărirea Bisericii, care trimiţi totdeauna razele minunilor şi risipeşti negura patimilor.

Stih: Sfinte Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pântecele maicii tale, cuvioase, sfinţindu-te Făcătorul, ca şi pe Proorocul Ieremia odinioară, te-a făcut vas de bună trebuinţă Duhului, care goneşti duhurile cele viclene, Sfinte Părinte Teodor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând Hristos mai înainte inima ta, Părinte Teodor, ungându-te cu ungere prooro­cească, ca pe Samuil odinioară, te-a arătat prooroc, de vedeai prin Dumnezeiescul Duh cele de departe, ca şi cum ar fi de faţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strugurele Cel Nelucrat a înflorit în pântecele tău Maică Fecioară, izvorând dulceaţă de iertare şi de veselie tuturor, celor ce ţi-au pierdut firea de ameţeala suferinţelor, Preacurată. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

10 aprilie: CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINȚII MUCENICI TERENTIE, POMPEI, AFRICAN, MAXIM, MACARIE, DIMA ŞI CEI ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII

aprilie 9th, 2020 Fără comentarii

10 aprilie, Sf Mc Terentie, Pompei, African, Maxim, Dima

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFINȚII MUCENICI TERENTIE, POMPEI, AFRICAN, MAXIM, MACARIE, DIMA ŞI CEI ÎMPREUNĂ CU DÂNŞII

Troparul Sfinţilor Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Macarie, Dima şi al celor împreună cu dânşii, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudată mulţime a purtăto­rilor de chinuri roagă-te lui Hristos, Care are mulţime de îndurări, să împuţineze mulţimile răutăţilor mele, ca să laud prăznuirea ta.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slujind lui Dumnezeu Celui Viu şi Adevărat, purtătorilor de chinuri, nicicum nu aţi dat cinste zeilor celor fără de suflet şi v-aţi adus jertfă vie Dătătorului de viaţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Purtătorilor de chinuri cei patruzeci, în mijlocul priveliştii aţi desfiinţat porunca urătorilor de Dumnezeu şi aţi propovăduit pe Cuvântul Cel Întrupat, pe Cel Ce a mântuit lumea de necuvântare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mânia cea dobitocească a păgâ­nului tiran, vitejeşte au lepădat-o înţelepţii, fiind păziţi cu dragostea cea Dumnezeiască şi porniţi către mânia cea cu dreptate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine te lăudăm, Singură Prealăudată Fecioară, căci din cinstite sângiurile tale ai Întrupat pe Dumnezeu şi mai presus de cuvânt în chip minunat L-ai născut, Preasfântă.

Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH EUTIHIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI (6 aprilie)

aprilie 5th, 2020 Fără comentarii

0406_sf_eutihie_patr

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH EUTIHIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI

Troparul Sfântului Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Eutihie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. 

Cântarea 1, glasul al 6-lea

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel în adânc a luat urma şi pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbogăţindu-te cu virtuţi şi luminându-te cu Luminile cele Strălucitoare ale darurilor lui Dumnezeu, izbăveşte-mă de patimile ticăloşiei prin rugăciunile tale, ca să te laud, Preaînţelepte  Ierarhe Eutihie.

Stih: Sfinte Părinte Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viţă sădită din cer în curţile lui Dumnezeu ai odrăslit, adevărat îndestulată cu roadele faptelor celor bune, împreună şi cu ale minunilor, Sfinte Părinte Eutihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcând mintea stăpână, ai biruit tirania patimilor, cuvioase. Pentru aceea, înălţându-te cu aripile nepătimirii, ai ajuns tocmai la Locaşurile lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind pe Ziditorul tău, precum a voit a Se Întrupa mai presus de cuget din pântecele tău fără de sămânţă, te-ai arătat cu adevărat Stăpână a făpturilor, Preacurată.  Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune, Rugăciuni Tags:

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS IOSIF IMNOGRAFUL (4 aprilie)

aprilie 4th, 2020 Fără comentarii

0404joseph-hymnographer

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS IOSIF IMNOGRAFUL

Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 Troparul Sfântului Cuvios Iosif Imnograful, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Iosif. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmosul: Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumne­zeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut prin ea pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfântul Iosif scriitorul de cântări cu cântări să-l cinstim, cei ce cântăm cântările lui cele izvorâtoare de miere, ca pe unul ce de la cântări, la cântările cele veşnice s-a mutat.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum propovăduirea prooro­cilor şi a Apostolilor a luminat tot pământul, asemenea şi cântarea gurii tale a ridicat lumea spre Slava Dumnezeului tuturor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie dându-te lui Hristos, întru înfrânare ai petrecut Preacuvioase Părinte Iosif, de unde te-ai şi îmbogăţit cu darurile cele Dumnezeieşti, cu nădejdea şi cu dragostea şi cu credinţă curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvântul cel proorocesc odini­oară te-a propovăduit pe tine Uşă Dumnezeiască şi Munte Sfânt, Născătoare de Dumnzezeu Fecioară, Podoaba Dumneze­ieştilor pătimitori. Citeşte mai departe…

Categories: Canoane de rugăciune Tags:

1 aprilie: SFÂNTA MARIA EGIPTEANCA (Viaţa, Canonul, Acatistul)

martie 31st, 2020 1 comentariu

Troparul şi Viaţa Sf. Maria Egipteanca

1 aprilie

ORNAM1

ORNAM1

Taina împărătească bine este a o păzi, iar lucrurile lui Dumnezeu este cuviincios şi slăvit a le descoperi şi a le propovădui. Pentru că a nu păzi tainele împărăteşti, este lucru de frică şi de pierzare; iar lucrurile lui Dumnezeu cele preaslăvite a le tăcea este mare pagubă pentru suflet. De aceea şi eu – zice Sfîntul Sofronie – sînt cuprins de frică, ca pe cele dumnezeieşti să le ascund în tăcere, aducîndu-mi aminte de primejdia cea îngrozitoare a slugii celei leneşe, care, luînd de la Domnul talantul, l-a îngropat în pămînt, şi pe cel dat pentru lucru l-a ascuns, nelucrîndu-l. Citeşte mai departe…

30 martie: SF. IOAN SCĂRARUL (Viaţa, Canonul)

martie 29th, 2020 2 comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN SCĂRARUL

30 MARTIE

Ioan Scărarul (scene din viată)

Care patrie şi cetate a odrăslit şi a crescut pe acest viteaz nevoitor, Ioan Cuviosul, mai înainte de pustniceştile lui nevoinţe, cu siguranţă nu pot spune – zice Daniil monahul, scriitorul vieţii acestuia. Care loc îl are acum pe acest dumnezeiesc şi minunat bărbat şi cu ce dulceţi de hrană fără de moarte îl hrăneşte, este adeverit, că într-acea patrie se află el acum, pentru care Sfîntul Pavel, privighetoarea cea minunat glăsuitoare, a strigat: „Petrecerea noastră este în ceruri”, unde cu nematerialnică simţire, cu negrăită dulceaţă săturîndu-se de necheltuitele bunătăţi, primeşte răsplătirile cele vrednice de sudorile sale şi pentru dureri are cinstea cea fără durere, moştenind cereasca Împărăţie cu aceia al căror picior a stat întru dreptate.

Iar cum s-a ostenit pentru fericirea cea nematerialnică întru materialnicul trup, voi spune arătat. De şaisprezece ani fiind cu vîrsta trupească, iar de o mie de ani cu isteţimea înţelegerii, acest fericit, singur pe sine ca pe o jertfă fără prihană şi bine primită, s-a adus lui Dumnezeu, Marele Arhiereu. Deci şi-a înălţat trupul la muntele Sinai, iar sufletul la cer, apropiindu-se de locul cel văzut al înălţimii muntelui, către înălţimea cerească. Citeşte mai departe…