Acasă > Cuvinte de folos, ORTODOXIE > Cuvânt al Sfântului Nicodim Aghioritul închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Cuvânt al Sfântului Nicodim Aghioritul închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Cuvânt închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Dacă, iubiţii mei Părinţi şi fraţi, Domnul ar vrea să-mi dea mie, smeritului, această harismă de a vorbi o limbă dintre cele ale Îngerilor, aşa cum spune Pavel, Apostolul lui Hristos, „dacă aş vorbi în limbile îngerilor” (1 Cor 13, 1), cu siguranţă – şi ar fi o urmare firească aceasta – că prin această limbă îngerească ar vrea să pot aduce laude după vrednicie lui Mihail şi Gavriil, Arhanghelilor Domnului; pentru că, în chip firesc, cel asemenea poate fi lăudat şi înfăţişat celorlalţi doar de cel asemenea lui. De cumva aş fi vorbit una dintre acele limbi de foc şi nematerialnice care s-au dat Sfinţilor şi Dumnezeieştilor Apostoli, Domnul ar fi dorit să spun după cuviinţă laudele mai presus de fire ale Mai-marilor Îngeri celor de foc şi nematerialnici – şi dacă nu, cel puţin – ar fi dorit să am gura curăţită, precum a lui Isaia, de acel cleşte îngeresc. Atunci am fi putut avea nădejde că ar fi dorit să spun ceva vrednic de măreţia Arhanghelilor. Dar, pentru că sunt lipsit de toate aceste bunătăţi şi nu am limbă îngerească, ci omenească, nu de foc, ci de pământ, nu nematerialnică, ci materialnică, nu curată, ci necurată şi, pe lângă acestea, nu limbă ritoricească şi cu bună metodă, ci neînvăţată şi fără nici o metodă – ce trebuie să nădăjduiţi de la mine? Să auziţi adică puţine lucruri şi fără de valoare despre Sfinţii Arhangheli. Lăsând, aşadar, la o parte cele despre firea Arhanghelilor şi despre când au fost ei creaţi şi cum şi unde şi în ce mod gândesc şi cum se mişcă ei dintr-un loc în altul şi celelalte însuşiri vrednice de îngeri, despre care învaţă teologii şi mai cu seamă limba cea iubitoare de îngeri şi de mare slavă a lui Dionisie Areopagitul, vreau să arăt în acest cuvânt de laudă că dumnezeiescul Mihail şi sfântul Gavriil au fost slujitorii cei fără de seamăn ai energiilor şi lucrărilor celor fără de seamăn ale Atotputernicului Dumnezeu. Şi, luaţi aminte ca să înţelegeţi!

Două sunt, după cum învaţă teologii, cele mai de căpătâi lucrări şi neasemuite însuşiri ale Sfântului Dumnezeu: una este dreptatea, care se mai numeşte şi judecată şi putinţa de a fi de sine stătător, şi cealaltă este bunătatea, care se mai numeşte facerea de bine şi milostivirea şi mila; despre care spune David: „Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne” (Ps. 100, 1). Prin dreptate, Dumnezeu judecă şi îi mustră pe oameni, când păcătuiesc şi nu ţin poruncile Lui, iar prin bunătate iarăşi îi miluieşte.  Continuare…

*

Sursa: http://www.pemptousia.ro/2012/11/cuvant-inchinat-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil/

Categories: Cuvinte de folos, ORTODOXIE Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.