Acasă > PATRIARHIA MOSCOVEI > Ierom. Dr. Petru Pruteanu: CIRCULARĂ A BISERICII RUSE DESPRE POMENIREA NUMELOR DE BOTEZ

Ierom. Dr. Petru Pruteanu: CIRCULARĂ A BISERICII RUSE DESPRE POMENIREA NUMELOR DE BOTEZ

Circulară a Bisericii Ruse despre pomenirea numelor de botez

 

Ierom. Dr. Petru Pruteanu

În centrele eparhiale din cuprinsul Patriarhiei Moscovei a fost trimisă circulara Nr. 01/4299 din 31.08.2012, semnată din încredinţarea patriarhului Kiril de către şeful Administraţiei Patriarhale, mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia. Iată textul acesteia:

 „La Patriarhia Moscovei vin scrisori în care se atrage atenţia asupra cazurilor de refuz al pomenirii liturgice sau participare la [Sfintele] Taine ale credincioşilor ortodocşi care sunt botezaţi în alte Biserici Ortodoxe Locale (de exemplu: [în Bisericile] Bulgară, Georgiană, Română, Sârbă, Finlandeză ş.a.), unde li se pun nume care lipsesc din Calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În tradiţiile unor Biserici Locale se admite ca la botez pruncii să fie numiţi cu nume naţionale, care lipsesc din Calendare.

În legătură cu cele expuse mai sus, conform binecuvântării Sanctităţii Sale, Patriarhul Moscovei şi al tuturor Rusiilor Kiril, amintim că nu trebuie admise careva restricţii în pomenirea liturgică şi primirea la Tainele Bisericii a credincioşilor care poartă nume naţionale şi sunt botezaţi în Bisericile Ortodoxe Locale.

Rog să aduceţi la cunoştinţă această informaţie stareţilor de mănăstiri şi parohilor din eparhia încredinţată [Preasfinţiilor] Voastre”. 

 

Циркуляр №01/4299 от 31.08.2012 г. подписанный Управляющим делами Московской Патриархии, митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия:

 

«В Московскую Патриархию поступают письма, в которых обращается внимание на случаи отказа в литургическом поминовении и участии в Таинствах по отношению к тем православным верующим, которые крещены в других Поместных Православных Церквах (например, в Болгарской, Грузинской, Румынской, Сербской, Финляндской и т. д.) с наречением имен, отсутствующих в месяцеслове Русской Православной Церкви.

В традициях некоторых Поместных Церквей допускается при крещении нарекать младенцев национальными именами, отсутствующими в церковных месяцесловах.

В связи с вышеизложенным по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла напоминаю о том, что не следует допускать каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к Таинствам Церкви для верующих, носящих национальные имена и крещенных в других Поместных Православных Церквах.

Прошу донести данную информацию до настоятелей монастырей и приходов вверенной Вам епархии».

 

Despre abuzurile care se fac de către unii preoţii în privinţa numelor de botez s-a scris şi un studiu mai detaliat, iar unii au înţeles şi şi-au schimbat viziunile lor înguste şi pseudo-ortodoxe. Dar e bine că şi ierarhia Bisericii a intervenit la acest subiect şi sperăm că va urma şi o decizie oficială a Sfântului Sinod, care să sublinieze şi faptul că:

–  Nu există nici o legătură între numele de botez şi primirea unui Înger Păzitor (a nu se confunda cu „Sfântul Ocrotitor”). Orice om, mai ales botezat, are un Înger Păzitor indiferent de numele pe care-l poartă;

–  Nu numai că trebuie acceptate numele celor botezaţi în alte Biserici Locale, ci chiar în Biserica Rusă credincioşii pot fi botezaţi şi cu alte nume decât cele din Calendarul Bisericii Ruse, care este departe de a fi complet.

–  Lista de nume din Calendarul Bisericii Ruse este una orientativă şi nu normativă. O listă completă a numelor care pot fi puse la botez ar trebui să includă toate numele creştine şi naţionale existente, precum şi diferitele forme de pronunţie şi scriere a acestora. În această listă ar trebui să se regăsească în mod obligatoriu şi numele Sfinţilor din Occident, care s-au proslăvit în Biserică înainte de anul 1054 şi despre care, majoritatea preoţilor din Biserica Rusă, nici n-a auzit.

 

      P.S. Aş putea spune că totul se luminează şi devine frumos. Dar cum rămâne cu oamenii care au fost traumatizaţi psihic şi duhovniceşte până acum, pe simplul motiv că cei de la Moscova încă nu dăduse o circulară? 

 

Sursa: teologie.net

  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.