Acasă > BISERICA CIPRULUI, PATRIARHIA MOSCOVEI > Mesajul de felicitare al SS Patriarhul Chiril, adresat Arhiepiscopului Ciprului Hrizostom cu ocazia aniversării a 50 de ani de slujire în treaptă de preot

Mesajul de felicitare al SS Patriarhul Chiril, adresat Arhiepiscopului Ciprului Hrizostom cu ocazia aniversării a 50 de ani de slujire în treaptă de preot

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril, adresat Arhiepiscopului Ciprului Hrizostom cu ocazia aniversării a 50 de ani de slujire în treaptă de preot

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe Preafericitul Arhiepiscop al Noii Iustiniane şi al întregului Cipru Hrizostom cu ocazia aniversării a 50 de ani de slujire în treaptă de preot şi a aniversării de la întronare.

Preafericirii Sale, Preafericitului Hrizostom, Arhiepiscop al Noii Iustiniane şi al întregului Cipru

Preafericirea Voastră, iubite întru Domnul Confrate şi coslujitor la Pristolul lui Dumnezeu!

Vă felicit cordial, Sfinția Voastră, cu ocazia unor date semnificative din viaţa Dumneavoastră – aniversarea a 50 de ani de la hirotonia în treapta de preot, precum şi aniversarea alegerii în funcţie de Întâistătător al Bisericii Sfinte a Ciprului şi cu ocazia zilei ocrotitorului ceresc.

„Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis” (In. 6:44), mărturiseşte Domnul în Evanghelie. Cu pronia Stăpânului lumii Dumneavoastră, afirmându-vă în dorinţa de a lucra pe ogorul lui Hristos, ca să se  facă de cinste întru toate învăţătura Mântuitorului nostru Dumnezeu (vezi: Tit 2:10), de acum la 22 de ani aţi intrat în clerul Sfintei Biserici.

Jumătatea de secol ce a trecut Dumneavoastră cu credinţă fermă şi dragoste puternică săvârşiţi slujirea la Pristolul lui Dumnezeu, cu râvnă şi emoţie duhovnicească aducând Jertfa cea fără de Sânge pentru păstoriţii încredinţaţi griji Dumneavoastră.

Vă doresc în rugăciune Preafericirii Voastre ajutor abundent de sus în trudele de Întâistătător, precum şi sănătate durabilă, pace şi bunăstare.

Cu dragoste întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.