16 ianuarie: POMENIREA ÎNCHINĂRII CINSTITULUI LANŢ AL SF. AP. PETRU

ianuarie 15th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο – Προσκύνηση της Τιμίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου

(16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ORNAM1

Cînd Sfîntul Apostol Petru a fost dus în temniţă de împăratul Irod şi era legat cu două lanţuri de fier, dormind el noaptea între doi ostaşi, a venit îngerul Domnului şi lovindu-l în coastă, l-a deşteptat şi l-a scos afară, căzînd de pe dînsul lanţurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: Şi s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături şi din temniţă a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului. Atunci nişte credincioşi, în taină luînd lanţurile acelea, le-au păstrat la ei, avîndu-le înaintea ochilor, ca pe însuşi Sfîntul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieşire din temniţă, s-a dus în alte ţări, propovăduind cuvîntul lui Dumnezeu, şi nu s-a arătat în Ierusalim.

Deci, lanţurile acelea au luat putere tămăduitoare de la trupul apostolului. şi precum erau maramele şi basmalele lui Pavel, aşa şi lanţurile lui Petru, care au ros trupul lui, tămăduiau neputinţele şi goneau duhurile cele viclene. Drept aceea, se cinsteau cu cucernicie de cei credincioşi acele cinstite lanţuri, cărora li se închinau şi cu dinadinsul le păstrau, din neam, ca moştenire; pentru că părinţii le lăsau copiilor lor, iar copiii venind în locul tatălui, le încredinţau moştenitorilor lor. Şi astfel unul după altul primindu-le şi unul altuia spunînd de cine s-au atins lanţurile acelea şi de care trup s-au sfinţit.
Citeşte mai departe…

16 ianuarie: Sfântul Maxim cel nebun pentru Hristos din Totma, Rusia

ianuarie 15th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Maxim cel nebun pentru Hristos din Totma, Rusia

(16 ianuarie)


Sfântul Maxim a trăit în veacul al XVII-lea în oraşul Totma, guberia Vologda. Acesta vreme de 45 de ani a luat pe umeri crucea nebuniei pentru Hristos, petrecând neîncetat în postiri, rugăciuni, goliciunea şi neîngrijirea de trup, pentru aceasta primi se la Dumnezeu darul facerii de minuni.

La adânci bătrâneţi, încununat de mulţimea anilor nevoinţelor sale, adormi cu pace în ziua de 16 ianuarie 1650, fiind înmormântat în biserica Învierii Domnului din satul Varniţa.

Cinstirea sa locală începu în anul 1715, în urma mulţimilor de minuni ce izvorau de la mormântul său.

Pomenirea sa se săvârşeşte în ziua adormirii sale, la 16 ianuarie.

+ * + * +

Glasul Apostolului Tău, Pavel, care zice: Noi nebuni pentru Hristos, auzind robul Tău Maxim, Hristoase Dumnezeule, nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm, Doamne, mântuieşte sufletele noastre. (Troparul Sfântului) Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

16 ianuarie: Sfântul Nou Mucenic Damaschin din Gabrovo, Bulgaria

ianuarie 15th, 2019 Fără comentarii

Acesta se născu în oraşul Gabrovo, din Mitropolia Târnovei, Bulgaria. Dorind să fie călugăr, se duse în Sfântul Munte şi intră în Mănăstirea Hilandar, reîntemeiată de Ştefan Nemania şi de Sfântul Sava al Serbiei, fiul său.

Mai târziu, fu hirotonit diacon şi preot, fiind trimis de mănăstirea sa la felurite ascultări. Una din aceste ascultări îl duse în târgul Sfistovi din Bulgaria, unde se afla un metoc al Mănăstirii Hilandar. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Mitropolitul Augustin Kandiotis: OMILIE LA SFANTUL IOAN COLIBASUL (15 ianuarie)

ianuarie 14th, 2019 Fără comentarii

MITROPOLITUL AUGUSTIN KANDIOTIS:

OMILIE LA SFÂNTUL IOAN COLIBAŞUL

sursa:
1

(15 ianuarie)


0115johnthekalevite

Iubiţii mei, cine este atent în biserică, se foloseşte din toate. Astăzi, 15 ianuarie, să învăţăm de la sfântul sărbătorit, de la Sfântul Ioan Colibaşul. Este cel mai bun dascăl; nu atât prin cuvintele lui, cât prin viaţa lui.

***

La începutul veacului al V – lea după Hristos, în Constantinopol, trăia o familie de viţă nobilă şi bogată, Eutropie şi Teodora. Soţul avea o mare dregătorie, era senator, iar Teodora era din primele femei ale Bizanţului. Aveau trei copii. Primii doi deveniseră ofiţeri. S-ar fi aşteptat ca şi cel mai mic, Ioan, să apuce un drum asemănător. Însă Dumnezeu a aprins foarte devreme în inima lui focul iubirii Sale. Ca dovadă, preferinţele pe care le avea; deoarece de mic, copilul arată care îi va fi drumul său. În fiecare duminică era primul la biserică, cu totul afierosit Marii Taine a Dumnezeieştii Liturghii. Şi din toate cărţile el iubea Evanghelia. Grăitor este şi următorul fapt. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

15 ianuarie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. IOAN COLIBAŞUL (Gr, Ro, En)

ianuarie 14th, 2019 Fără comentarii

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Καλυβίτου

(15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan Colibaşul

Troparul Sfântului Cuvios Ioan Colibaşul, glasul al 4-lea:

Din pruncie iubind cu căldură pe Domnul, lumea şi cele frumoase ale lumii ai părăsit şi ai sihăstrit în chip desăvârşit; ţi-ai ridicat coliba înaintea porţilor părinţilor tăi; zdrobit-ai cursele demonilor, preafericite; pentru aceasta pe tine, Preacuvioase Părinte Ioan, Hristos după vrednicie te-a preamărit.

Citeşte mai departe…

15 ianuarie – Pomenirea Cuviosului Părintele nostru Gherasim al II – lea (Pallada), Patriarhul Alexandriei

ianuarie 14th, 2019 Fără comentarii
A SFINŢIT CU PAŞII SĂI PĂMÂNTUL ŢĂRII NOASTRE:

Cuviosul Părintele nostru Gherasim al II – lea (Pallada),

Patriarhul Alexandriei
(+ 1714)
– pomenit pe 15 ianuarie –

Cuviosul Părintele nostru Gherasim s-a născut în satul Skillos din Pediada Cretei din părinţi evlavioşi şi de viţă nobilă. Tatăl său, părintele Teodor, era preot misionar în satul Skillos. S-a păstrat o predică a sa pe care a rostit-o la pomenirea Sfinţilor 10 Mucenici din Creta în 1633. După ce a  învăţat primele litere de la tatăl său, Sfântul Gherasim a fost trimis să studieze în Kerkira şi la Veneţia. Fiind onest şi înzestrat cu o memorie foarte bună şi iubind învăţătura şi studiul, a întrecut cu ştiinţa pe mulţi din vremea sa. După ce şi-a terminat studiile, neputând să se întoarcă în patria sa, din pricina ocupaţiei Cretei de către turci (1669), vreme de câţiva ani a fost învăţător şi predicator în Peloponez,  Ioannina, Arta,  Paramithia şi Epir. În acel timp fost hirotonit episcop de Kastoria. Nu se cunoaşte data când a fost ales Mitropolit de Kastoria, nici unde a predicat, dând pilde de înţelepciune şi de sfinţenie.   Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 ianuarie: Sfântul Cuvios Ștefan, ctitorul Mănăstirii Hinolacul, Turcia

ianuarie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Ștefan, ctitorul Mănăstirii Hinolacul, Turcia

(14 ianuarie)

Sf Cuv Sstefan, ctitorul Man Hinolacul 1.1Miniatură din Menologion-ul (Mineiul) împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), săvârșită în anul 985 la Constantinopol

Acesta a trăit în veacul al VIII-lea, fiind din părţile Răsăritului și de neam bun.

Din tinereţe râvnind după viaţa sihăstrească, umblă prin mănăstirile de la Iordan şi din pustiu, a sfântului Eftimie cel Mare (pomenit la 20 ianuarie), a sfântului Sava cel Sfințit (pomenit la 5 decembrie) şi a sfântului Teodosie, începătorul vieții de obște (pomenit la 11 ianuarie). Iar după ce cunoscu bine viețuirea fiecăreia, veni la Constantinopol pe vremea împăratului Leon Isaurul şi fu primit de patriarhul Gherman pe lângă care, rămânând câtăva vreme, învăţă multe lucruri bune de la acesta,  ajungând apoi bun sfetnic al său.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

14 ianuarie: Sfânta Nina cea întocmai cu apostolii, luminătoarea Georgiei

ianuarie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfânta Nina cea întocmai cu apostolii, luminătoarea Georgiei

(14 ianuarie)

Sf Nina cea intocmai cu apostolii luminatoarea Georgiei 1.2

Născută în Capadocia, în vremea sfântului împărat Constantin cel Mare, sfânta Nina a fost singura fiică a generalului Zabulon, rudenie a sfântului mare mucenic Gheorghe (pomenit la 23 aprilie, 3 noiembrie și 26 decembrie)

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, unchiul sfintei Nina

Sf Mare Mc Gheorghe 1.1

Icoană din veacul al XVI-lea, aflată în Sfântul Munte Athos

Crescută în dragoste de Dumnezeu și în cunoașterea Sfintelor Scripturi, ea fu răpită de iviri (numiți de atunci georgieni) și dusă în robie în țara lor.

Acest popor păgân se închina idolilor și focului, însă acestea nu au împiedicat-o pe sfânta Nina să-și păstreze credința și nevoința și să propovăduiască fără frică Evanghelia.

Ajunsă la Mtskheta, către anul 324, capitala regatului Kartli (aflat în Georgia centrală), ea locui în grădina regelui, sub un cedru măreț, despre care se spune că fusese plantat deasupra mormântului unei evreice venite la Hristos, Sidonia, care fusese înmormântată ținând în brațe cămașa Domnului.

Într-o noapte, pe când sfânta Nina se ruga afară, văzu un nor de păsări negre zburând spre grădină. După ce se scăldară în râul de lângă cedru, deveniră dintr-o dată albe ca neasa și se așezară pe ramurile copacului, umplând grădina de cântecul lor duios. Era un semn al Domnului ce prevestea creștinarea păgânilor și ridicarea unei binerici în acel loc binecuvântat.

În acea vreme, pruncul unei femei nobile se îmbolnăvise grav. Neavând cine să o ajute, aceasta ceru ajutorul sclavei creștine, sfânta Nina. Atunci, sfânta aduse la ea pruncul, îl așeză pe locul unde dormea și de cum ridică mâinile spre cer pentru a cere mila Domnului, acesta se ridică sănătos, spre uimirea barbarilor. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

14 ianuarie: Sfântul Sava şi naşterea Bisericii sârbilor

ianuarie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Sava şi naşterea Bisericii sârbilor 

Biserica sârbilor a jucat un rol important în ultima perioadă bizantină, începând să se afirme în contextul nou creat după cucerirea Constantinopolului de către cruciaţii latini la 1204. Biserica autocefală s-a născut în acelaşi timp cu statul medieval al Serbiei prin împreună-lucrarea unor personaje providenţiale, care au fost deosebit de inspirate în acţiunea lor dusă într-un moment istoric foarte dificil şi complex, pe care l-au întors în favoarea dobândirii independenţei şi totodată a salvării Ortodoxiei. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

CUVÂNT AL PĂRINTELUI VASILIOS KALLIAKMANIS LA PRĂZNUIREA SFÂNTULUI MAXIM KAVSOKALIVITUL(13 ianuarie): POLITICA SFINŢILOR

ianuarie 12th, 2019 Fără comentarii

agipol2

ORNAM1

Πανηγυρικός από τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη,,Toți cei care doresc să influențeze alți oameni fac politică, iar unii ca aceștia sunt oameni politici. A face politică înseamnă a încerca să organizezi și să administrezi orașul[i] așa cum crezi de cuviință. Iar sfinții sunt oameni care fac politică. Niciodată nu am crezut că sfinții ar putea separa credința de rațiune”. Asta spunea în 1994 bizantinologul englez Steven Runciman (1903-2000), într-un interviu acordat jurnaliștilor Hrísa Arápoglou și Lambriní Thomás pentru postul ET3, interviu în care ilustrului profesor i s-a cerul să comenteze faptul că, în Bizanț, foarte mulți sfinți se implicau în disputele politice.

În continuare, Runciman pune în balanță caracterul tainic al Bisericii Ortodoxe, față de Romano – Catolicism și Protestantism, care vor să clasifice totul din punct de vedere juridic și să explice totul logic. El spune: ,,Din moment ce încerci să explici totul, nu faci decât să distrugi efectiv ceea ce ar fi trebuit să constituie intuiția omenească, cea care pune în legătură intelectul cu sfinții și cu perceperea lui Dumnezeu”. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar, Predici Tags: