14 octombrie: SFÂNTA PARASCHEVA – OCROTITOAREA MOLDOVEI (Viaţa, Slujba, Acatistul)

octombrie 13th, 2019 4 comentarii

Cuvioasa Parascheva

(14 Octombrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Cuvioasa Parascheva este prăznuită la 14 octombrie în fiecare an. Această floare aleasă a Bisericii, pildă grăitoare de smerenie şi înfrânare, este cunoscută, mai cu seamă, în Bisericile Ortodoxe Greacă, Română, Bulgară, Rusă şi Sârbă. În chip cu totul deosebit a deveniţi vestită şi sărbătorită în Moldova, unde sălăşluiesc de aproape 350 de ani preacinstitele ei moaşte, izvor neîmpuţinat de întrarmare duhovnicească şi de tămăduiri. Vasul cel de lut, în care a vegheat duhul ei, învrednicit de Atoateştiutorul cu darul neputrezirii, a fost adăpostit şi cinstit, rând pe rând, de dreptmăritorii creştini din Tracia, din Bulgaria, din Serbia, din Constantinopol şi din Ţările Româneşti. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia (14 octombrie)

octombrie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Ierarh Ignatie, mitropolit de Mithimni, Grecia

(14 octombrie)

3. Sf Ier Ignatie, mitropolit de Mithimna, Grecia 1.1

Acesta se născu în anul 1492 în Mitilene si primi la Botez numele Ioan. Tatăl său era preot.

Din fragedă tinerețe se căsători și deveni la rândul său preot, precum tatăl său. După plecarea la cele veșnice a soției și copiilor lui, fără numai unul rămas în viață cu numele Metodie, păstorul de suflete se retrase din slujirea sa dăruindu-se studiului, rugăciunii și nevoinței.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

14 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. NAZARIE, GHERVASIE, PROTASIE ŞI CHELSIE (Gr, Ro, En)

octombrie 13th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. NAZARIE, GHERVASIE, PROTASIE ŞI CHELSIE

 14 octombrie

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

Troparul Sfinţilor Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul şi cuvânt voi răspunde Împărătesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

Părintele Ioanichie Bălan: 14 OCTOMBRIE, ZIUA ÎN CARE TREBUIE SĂ NE PĂRĂSIM CASA.

octombrie 13th, 2019 Fără comentarii

Părintele Ioanichie Bălan:

14 octombrie, ziua în care trebuie să ne părăsim casa.

 *

În fiecare an, ziua de 14 octombrie este zi de prăznuire duhovnicească a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, zi de mare bucurie creştinească, zi de rugăciune şi pelerinaj.

Încă din ajun se îndreaptă spre Iaşi mii de pelerini, credincioşi, mai ales femei, din toate judeţele ţării. Tot oraşul este în sărbătoare. Străzile sunt pline de lume. Gara, trenurile, autobuzele sunt asaltate de oameni. Ţărani osteniţi de muncă, mame cu copii de mână, tineri plini de râvnă, orăşeni de toate vârstele, studenţi, intelectuali, toţi se îndreaptă spre Mitropolie. Este ziua Sfintei Parascheva! Este hramul catedralei. Acest pelerinaj este unul din cele mai mari şi mai reprezentative din ţară. Numărul credincioşilor se ridică uneori la zeci de mii. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags:

14 octombrie: Sfântul Sfințit Mucenic Silvan, episcop de Gaza, Palestina

octombrie 13th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Sfințit Mucenic Silvan, episcop de Gaza, Palestina

(14 octombrie)

2. Sf Sf Mc Silvan, episcop de Gaza, Palestina 1.1Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Acesta a trăit în vreme împărăției lui Dioclețian (284-305) și era din Gaza.

Blând cu firea și întreg cu credința, sfântul Silvan se învrednici a sluji ca preot al bisericii din Gaza.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

Să preţuim inestimabila comoară a cuvântului dumnezeiesc! (Mitropolitul Augustin de Florina)

octombrie 12th, 2019 Fără comentarii

22, coperta-1-doar

”Fraţii mei, să fim atenţi. Să preţuim inestimabila comoară a cuvântului dumnezeiesc. Să ascultăm şi să primim cuvântul dumnezeiesc cu tot atâta atenţie şi evlavie cu câtă ne apropiem de Uşile Împărăteşti şi primim Sfânta Împărtăşanie.

Şi aşa cum considerăm un mare păcat dacă, din cauza neatenţiei noastre, se întâmplă să cadă pe jos şi cea mai mică parte din Sfânta Împărtăşanie, la fel să considerăm un mare păcat dacă, din cauza neatenţiei noastre, satana găseşte prilej şi în timpul predicii înhaţă ceea ce nu ar trebui să-i dăm, chiar dacă ne-ar da în schimb toate comorile din lume” – Mitropolitul Augustin de Florina.

13 octombrie: SFÂNTUL MELETIE PIGAS, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

octombrie 12th, 2019 Fără comentarii

 13 octombrie: SFÂNTUL MELETIE PIGAS, PATRIARHUL ALEXANDRIEI

13-oct_meletios-pigas

ORNAM1

13-oct_pigas-8Sfântul Meletie s-a născut în anul 1549 în localitatea Handaka (azi Irakleio), insula Creta, din părinţi evlavioşi şi foarte de timpuriu a manifestat o mare înclinaţie pentru studiu. După educaţia de bază, pe care a primit-o de la Meletios Vlastos, părinţii l-au trimis să-şi continue studiile superioare la Veneţia şi la Universitatea din Padova, unde i s-a propus cariera de profesor de teologie, dar a refuzat, pentru a nu fi obligat să primească hotărârile falsului Sinod de la Ferrara – Florenţa (1438-1439) şi s-a întors în patria sa, unde a îmbrăţişat viaţa monahală în mănăstirea lui Agkarathu. Cu râvnă pentru rugăciune şi pentru ascultare în toate slujirile vieţii chinoviale, la cererea compatrioţilor săi, a acceptat după puţină vreme să ia asupra sa conducerea Şcolii Greceşti din Handaka. Nu se limita doar la predare, ci prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu insufla elevilor săi şi întregii mulţimi, un fierbinte ataşament faţă de credinţa ortodoxă, care era ameninţată atunci de tentativele prozelitiste ale ocupanţilor romano-catolici.

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

13 octombrie: Sfântul Mucenic Florentie din Tesalonic, Grecia

octombrie 12th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Mucenic Florentie din Tesalonic, Grecia

(13 octombrie)

2. Sf Mc Florentie din Tesalonic, Grecia 1.1

Frescă săvârșită în anul 1547 și aflată în Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos, Grecia

Acesta era din cetatea Tesalonicului. Fiind creștin și râvnitor binelui, ocăra și defăima pe înaintea tuturor pe zeii cei neînsuflețiți ai elinilor, îi întărea pe creștini în credința cea în Hristos și îi îndemna spre lucrarea dumnezeieștilor porunci.

Deci săvârșind el acestea în toată vremea și fiind prins de guvernatorul cetății și întrebat de credința sa, acesta mărturisi cu îndrăzneală înaintea tuturor pe Dumnezeul cel mai înainte de veci și Făcătorul tuturor, iar că zeii păgânilor sunt neînsuflețiți și fără simțire, făcuți din lemne, pietre, aur, argint și aramă. Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

13 octombrie: Noua Muceniță Hrisí

octombrie 12th, 2019 Fără comentarii

Agia Xrysh in

Noua Muceniță Hrisí

Sfânta Nouă Muceniță Hrisí era de origine bulgară, iar familia sa locuia în regiunea Edessa. Părinții săi erau creștini, oameni simpli și cu frică de Dumnezeu, și aveau patru fiice.

Într-una din zile, un turc, văzând frumusețea fetei, s-a aprins de dorința trupească și căuta prilej să-și ducă la împlinire gândul său necuviincios. Într-adevăr, când Sfânta împreună cu alte femei a plecat în pădure să adune lemne, acesta a găsit prilejul să o răpească și să o ducă la casa lui.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

13 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. MC. CARP ŞI PAPIL (Gr, Ro, En)

octombrie 12th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. MC. CARP ŞI PAPIL

13 octombrie

Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Carp şi Papil
şi către cei împreună cu dânşii

Troparul Sfinţilor Mucenici Carp şi Papil, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cer de la tine Hristoase să se lumineze sufletul meu cel în­tunecat cu Lumina Dumnezeirii Tale celei fără de început; şi să mi se dea cuvânt ca să laud după vrednicie pe aceşti înţelepţi mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădându-vă, purtătorilor de chinuri, de toată îndulcirea cea de pe pământ, v-aţi într-armat gândul către Calea cea ce­rească, întâi prin sihăstrie şi acum prin sânge. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags: