Acasă > Predici > Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUA DIN POST – A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A DOUA DIN POST – A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA

stgregory

PREDICĂ LA DUMINICA A DOUA DIN POST – A SFÂNTULUI GRIGORIE PALAMA

Moto: ”Pentru ce vorbește Acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu?” (Marcu, 2:7).

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Dacă vi s-ar cere să identificați una sau două dintre problemele Credinței Creștine care au rezistat mileniilor și i-au pus în încurcătură pe mulți gânditori, ați putea indica, probabil, ceva despre cristologie și teodicee, dacă aveți ceva cunoștințe despre vocabularul teologic. Cu siguranță, nu veți pune întrebarea ”Ce fel de mașină ar conduce Iisus?” pur și simplu pentru că ați mai auzit asemenea întrebări absurde și v-a prins căscatul. Și totuși, întrebarea nu e pe atât de absurdă pe cât de realistă, întrebare pe care cineva v-ar putea-o adresa. Ei bine, n-are importanță ce fel de mașină ar conduce Iisus, pentru că El nu poate obține un permis de conducere.

          De unde știm noi aceasta? Permiteți-mi să vă împărtășesc o întâmplare reală. Cineva cu numele acesta, Iisus Hristos, a făcut cerere pentru a dobândi permis de conducere în statul american Virginia de Vest și cererea i-a fost respinsă categoric. Încercați să vă amintiți cuvintele lui Iisus: ”La oameni, aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință” (Matei, 19:26). Ei bine, nu toate – nu suveranitatea pentru Iisus Hristosul, dacă El trăiește într-un stat suveran precum Virginia de Vest. V-am pus cumva în încurcătură?! Pentru a vă ajuta să depășiți această încurcătură, trebuie să vă împărtășesc această poveste adevărată.

          Iisus Hristos din Virginia de Vest s-a născut cu numele de Peter Robert Phillips Jr. În prezent locuiește în Washington, D.C. În urmă cu circa 25 de ani și-a schimbat numele în Iisus Hristos. Motivul? A dorit ca în acest fel să-L cinstească pe Iisus Hristos din Sf. Scriptură în Care are o profundă credință. Așa că, Iisus Hristos are pașaport, permis de conducere în Washington, D.C., capitala federală a Statelor Unite, dar nu are permis de conducere în statul american Virginia de Vest, unul din cele 50 de state americane. De ce?

          Cel de-al 35-lea stat al federației americane nu-i poate acorda lui Iisus Hristos o identificare în cadrul acestui stat pentru că Iisus Hristos n-a putut să-și schimbe legal numele său din numele înscris pe certificatul de naștere eliberat de statul Florida, statul în care Peter Robert Jr. s-a născut. Un judecător din districtul Columbia i-a refuzat schimbarea numelui din certificatul de naștere acum circa 15 ani, citând Sf. Scriptură și sugerând că, adoptând numele de ”Iisus Hristos” se poate dovedi blasfemator, cu posibilitatea de a degenera în mari ofense și chiar în reacții sociale violente.

          Așadar, la întrebarea familiară, ”Ce-ar face Iisus?” răspunsul pare să fie, ”Iisus nu va conduce, cel puțin nu în Virginia de Vest.” Dar, iubiții mei, Iisus Hristosul lui Dumnezeu din Nazaret are ceva ce Iisus Hristos din Washington, D.C. nu are! El are putere! Putere divină! E posibil ca Iisus Hristos să nu fie în măsură să conducă în Virginia de Vest, dar Iisus Hristos din Nazaret a fost în măsură să facă o mulțime de lucruri în Galileea, Iudeea și Samaria și până în josul văii Iordanului! O multitudine de lucruri! Așa cum Sf. Evanghelist Ioan subliniază în ultimul verset al Evangheliei sale, ”Sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin” (Ioan, 21:26).

Iubiții mei: Permiteți-mi să subliniez că, capitolul I al Evangheliei Sf. Marcu, care precede pericopa evanghelică de astăzi, se constituie într-o puternică confirmare a puterii divine a lui Hristos. Dumnezeu Tatăl Îl prezintă pe Fiul Său, Care vine spre botez cu binecuvântarea Sa și poartă puterea Sa divină. Ioan Botezătorul pregătește scena pentru Iisus: ”Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălțămintelor” (Marcu, 1:7). Mai mult decât atât, Dumnezeu Tatăl revarsă binecuvântarea Sa: ”Și glas s-a auzit din ceruri: Tu ești Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit” (Marcu, 1:11). Și Acesta este Iisus care ”poate face,” nu unul care ”nu poate face!”

Încercați să vă amintiți: El este condus în pustie pentru a fi ispitit, dar rezistă ispitelor diavolului și rămâne neatins de tentația păcatului. El cheamă niște simpli pescari să-L urmeze și pe umerii lor slabi, El inaugurează Împărăția Sa care a rezistat tuturor atacurilor anti-christice timp de 2000 de ani! El îi anihilează pe cărturarii și fariseii zilelor Sale cu învățătura Sa și izgonește puterile demonice numai cu cuvântul. El vindecă și mângâie pe cei bolnavi și infirmi, așa cum a vindecat-o pe soacra lui Petru, pe care ”a ridicat-o, apucând-o de mână. Și au lăsat-o frigurile și ea le slujea” (Marcu, 1:31). Așadar, nu spuneți că Iisus nu poate să conducă! El poate, ca Dumnezeul Cel atotputernic! El a condus pe lângă încăpățânații farisei și cărturari din timpul Său. El conduce în locuri virgine, neexplorate și îi face să turbeze pe dușmanii Săi diabolici!

Sf. Evanghelist Marcu vrea să se asigure că noi înțelegem chiar de la începutul Evangheliei sale că Acest Dumnezeu-Om Iisus Hristosul este dincolo de tot ceea ce lumea a văzut sau va vedea vreodată! Acum, încercați să gândiți pentru un moment cum cultura noastră contemporană răspunde oamenilor cu capacități ieșite din comun. Fără a intra în detalii, mă văd obligat să subliniez un adevăr sociologic banal: Noi ne închinăm la eroii noștri culturali! Nu vrem noi să arătăm ca ei, să gândim ca ei, să mâncăm ceea ce mănâncă ei, să ne îmbrăcăm cu ceea ce se îmbracă ei, să ne pieptănăm cum se piaptănă ei?!

Când vedem capacitatea cuiva de a scrie sau proiecta o dietă, noi ne vom închina ei, vom citi despre ea, ne vom schimba stilul de viață. Acum, vă cer să gândiți pentru o clipă cum răspundem noi puterii și capacității lui Dumnezeu-Omului, Care-l respinge pe diavol, îi alungă pe slujitorii săi, și învață cu autoritatea Unuia cu care nimeni n-a învățat vreodată, vindecându-i pe cei bolnavi așa cum nimeni altul nu i-a vindecat vreodată. Trebuie să admiteți că o asemenea comparație este extrem de dificil de făcut! Dar când citim acest capitol din Evanghelia Sf. Marcu, există un concept familiar, dar frecvent desconsiderat, în acțiune: Trecem total peste faptul că și noi avem același acces pe care L-a avut Hristos la puterea care poate schimba lumea. Chiar în mijlocul acestui pasaj împachetat cu putere, citim: ”Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-Se, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo” (v. 35).

Acum, să ne întrebăm de ce este acest detaliu aici? Ne dă Sf. Marcu o schimbare a peisajului pentru restul pasajului? Se joacă Mesia de-a v-ați ascunselea cu ucenicii Săi când aceștia nu-L pot găsi? Sau există o legătură intimă între Iisus ”Care poate face” și Iisus ”Care se roagă”? Sf. Scriptură ne sugerează cea de-a treia posibilitate! Iată ce spune Sf. Apostol și Evanghelist Ioan: ”Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face și Fiul întocmai” (Ioan, 5:19).

În pericopa evanghelică de astăzi, văzând credința profundă a celor patru oameni, Iisus i-a zis slăbănogului: ”Fiule, iertate îți sunt păcatele tale!” (v. 5). Voi i-ați auzit pe farisei cârtind: ”Pentru ce vorbește Acesta astfel?Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?” (v. 7). Da, fără să fie conștienți de ceea ce spuneau, ei confirmau divinitatea lui Iisus Hristos, pentru că ei erau corecți să afirme că numai Dumnezeu poate ierta păcatele! Și Mântuitorul Iisus Hristos continuă prin a face acest adevăr foarte clar când le spune fariseilor în termeni foarte autoritari: ”Dar ca să știți că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: Zic ție: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta” (Marcu, 2:10-11).

M-ați pierdut cumva? Dacă da, trebuie să subliniez din nou că Dumnezeu-Omul Iisus, Care are autoritate divină, adeseori ”a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo!” (v. 35). Nu vă amăgiți: Rugăciunile noastre nu ne vor transforma în făcătorii de minuni așa cum era Iisus; dar nu acesta este lucrul care ne interesează. Tocmai pentru că, nici cei patru oameni care l-au purtat pe slăbănog la Iisus n-au fost făcători de minuni; dar credința lor profundă L-au făcut pe Iisus să săvârșească minunea.

Iubiții mei, există un îndoit mesaj aici: Iisus Hristosul are puterea să schimbe radical viețile ucenicilor, ale mulțimilor, ale celor posedați de demoni, ale soacrei lui Petru, ale leproșilor, paraliticilor, viețile voastre și viața mea, dar Iisus Se roagă! Da, Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Căruia nu-I lipsește nimic pentru că El este Stăpânul Universului în comuniune veșnică cu Tatăl Său și cu Duhul Sfânt, Se roagă! El vorbește cu Tatăl Său! Oare nu din cauza aceasta Sf. Apostol Pavel ne sfătuiește: ”Rugați-vă neîncetat?” (I Tesaloniceni, 5:17). 

Și acestea nu sunt doar relatări vechi despre Iisus Cel istoric! Ele sunt afirmații despre Cine este Dumnezeu și cum putem nădăjdui în El. Puterea se manifestă când există rugăciune! Întocmai ca Mântuitorul Iisus Hristos, și noi ne putem arunca înaintea lui Dumnezeu, Care este Izvorul puterii. Leprosul care a venit la Iisus înainte de slăbănogul vindecat astăzi și-a cunoscut teologia în versetul 40 al capitolului I a Evangheliei de la Marcu. El I-a spus lui Iisus: ”De voiești, poți să mă curățești!” Ce declarație uimitoare a credinței simple care recunoaște puterea nelimitată! Inima lui Iisus a fost atinsă de această declarație, așa cum a fost atinsă de credința celor patru oameni care l-au adus pe slăbănog la El și i-a zis celui bolnav de lepră: ”Voiesc, curățește-te!” (v. 41). Da, Dumnezeu totdeauna vrea să ne curețe pe noi, leproșii spirituali, când venim la El în rugăciune!

Așadar, în lumea cu fundul în sus în care trăim astăzi, cineva poate întreba: Poate Iisus să aducă viață nouă la o căsătorie fără speranță? Poate El vindeca de cancer? Poate Iisus Hristos înmuia inima celei mai crude rude a cuiva? Sau, poate Iisus să te mântuiască, în pofida faptului că tu ai acel profund și ascuns păcat despre care nu vrei ca cineva să știe, și din această cauză tu niciodată nu mergi la picioarele lui Iisus pentru a-l mărturisi?! Răspunsul la fiecare din aceste întrebări este: Da! Iisus poate și El vrea! Cu o singură condiție: Să ne rugăm! Așadar, rugați-vă! Veniți să vă întâlniți cu El în fiecare Liturghie! Veniți și vorbiți cu El la Taina Mărturisirii! Mântuirea voastră este atât de aproape de voi pe cât de aproape este o mărturisire sinceră, completă!

Iubiții mei: Iisus are puterea vieții asupra morții! El folosește puterea Sa divină cu compasiune pentru a face nădejdea, vindecarea, restaurarea și mântuirea, standarde, semne distinctive ale Împărăției Sale. Iată de ce a luat El trup omenesc pentru a deveni Unul dintre noi, fără de păcat! Iată de ce noi ne închinăm Lui! Iată de ce noi trebuie să-I ascultăm cuvântul Lui, rugându-ne! Iată de ce noi trebuie să ne schimbăm modul de viață în conformitate cu voința Sa divină! Iată de ce noi Îl numim pe El Păstorul Cel bun, Pâinea noastră cea spre ființă, singura noastră Nădejde, Mântuitorul, Domnul și Dumnezeul nostru!

Așadar, în timp ce ”Iisus Hristos” din Washington, D.C., nu poate obține un permis de conducere, Iisus Hristos din Nazaret poate face orice El și Tatăl Său și Duhul Sfânt binevoiesc să facă pentru voi. Cu o condiție: Nu vă rugați Lui doar cu buzele, ci începeți să vă rugați Lui cu toată inima! Închinați-vă Lui cu tot sufletul și cu tot cugetul! Începeți ziua cu Dumnezeu! Sfârșiți ziua cu Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă și veți da slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă, Parohia Buna Vestire – Constanța, 8 martie, 2015

 

Categories: Predici Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.

%d bloggers like this: