Acasă > Predici > Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A TREIZECEA DUPĂ CINCIZECIME – AŢI IDENTIFICAT UN LUCRU CARE VĂ E NECESAR? (2011)

Pr. Dr. Dumitru Măcăilă: PREDICĂ LA DUMINICA A TREIZECEA DUPĂ CINCIZECIME – AŢI IDENTIFICAT UN LUCRU CARE VĂ E NECESAR? (2011)

D30_dR_dregatorul bogat_1

PREDICĂ LA DUMINICA A TREIZECEA DUPĂ CINCIZECIME: AŢI IDENTIFICAT UN LUCRU CARE VĂ E NECESAR?

       „Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor, și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie” (Luca, 18:22).

          Iubiți frați și surori în Hristos,

Tânărul dregător bogat din pericopa evanghelică de astăzi s-a adresat lui Iisus într-un mod care, pentru un iudeu, era fără paralelă. În toată literatura iudaică nu există nici o mențiune despre vreun rabin căruia să i se fi adresat cineva cu cuvintele „Bunule Învățător!” De fapt, rabinii obișnuiau să spună: „Nu există nimic bun; doar legea.” Așa că, să te adresezi lui Iisus într-un asemenea mod era echivalent cu o flatare izbitoare.

Iată de ce, Iisus a început prin a-l conduce pe tânărul dregător înapoi la Dumnezeu. Ca Fiul lui Dumnezeu, fără păcat și atoateștiutor, Iisus știa perfect de bine că propria Lui putere, propriul Său mesaj I-au venit de la Dumnezeu. Când cei nouă leproși nu s-au întors să mulțumească, durerea lui Hristos n-a fost că ei au uitat să se întoarcă, să-I mulțumească Lui, ci pentru că ei nu s-au întors să dea „slavă lui Dumnezeu!”

De asemenea, e dincolo de orice îndoială faptul că acest tânăr dregător era un om bun, dar el simțea că ceva îi lipsește în viață. Porunca lui Hristos pentru el a fost că, dacă el voia să găsească tot ceea ce căuta în viață, el trebuie să-și vândă toate posesiile, să le împartă la cei săraci și apoi să-L urmeze pe El. Întrebarea este: De ce a cerut Iisus acest lucru special de la acest tânăr? Vă amintiți? Când omul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat în pământul gherghesenilor a dorit să-L urmeze, Iisus i-a spus să stea acasă. Iarăși, de ce acest sfat foarte diferit – de a-L urma – adresat acestui dregător?

Ei bine, când tânărul dregător a auzit sfatul lui Hristos a început să se scarpine în cap. Lui nu i-a plăcut această poruncă. Nu i-a plăcut pentru că el știa că nu o poate împlini. A fost de parcă L-a auzit pe Iisus spunând: „De ce spui că tu ai ascultat de lege și de Profeți? Pentru că în lege este scris că tu trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și, iată, privește-te, sunt mulți frați de-ai tăi, fii ai lui Avraam, care mor de foame, iar casa ta este plină de multe lucruri bune și nici măcar un lucru nu merge la ei afară din casa ta!”

După ce a „ascultat” aceste cuvinte, tânărul s-a întristat, pentru că el era foarte bogat. El a plecat, pentru a nu mai merge niciodată cu Iisus. Totuși, sfântul Ioan Gură de Aur subliniază faptul că tocmai pentru că Iisus l-a iubit pe tânăr i-a numit aceste condiții pentru nevoile lui particulare.  

„Pentru ce altceva a plecat el întristat dacă nu – așa cum spune Evanghelia – pentru că avea mari bogății?” a întrebat Fericitul Augustin. Și, el merge chiar mai departe subliniind că „Este un lucru să nu dorești să aduni la tine acasă ceea ce altcineva nu are; dar este altceva să împrăștii ceea ce a fost acumulat. Primul este ca și cum ar refuza alimente; cel de-al doilea este ca și cum ar reteza un membru al trupului.”

Iubiți credincioși, doar „un lucru” l-a ținut pe tânărul din Evanghelie departe de Dumnezeu: averea sa. El se lăuda că a păzit toate poruncile. Și iarăși, atotștiutorul Fiu al lui Dumnezeu l-a testat: „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine!” Acesta este punctul la care statutul tânărului dregător s-a prăbușit.  El avea alți dumnezei înaintea Dumnezeului Celui adevărat! Evanghelia spune: „Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat” (Luca 18:23).

El n-a înțeles că cea mai sigură cale către Dumnezeu este renunțarea la toate celelalte iubiri pentru prima iubire îndreptată către Dumnezeu. Iubirea lui, ca și aceea a multora, era față de lucrurile materiale. Doar un lucru se interpunea în drumul lui către Împărăție, dar acel lucru era de ajuns pentru a-l determina pe el s-o piardă!

„Vinde toate câte ai și le împarte săracilor, și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie” (Luca 18:22). Asta era ceea ce-i trebuia lui pentru a moșteni viața veșnică! Nu vă amăgiți: Nu trebuie să înțelegem că Iisus a considerat sărăcia ca pe o necesitate sau un ideal pentru fiecare! El nu condamnă toate averile! Dar aceasta este rețeta de care tânărul dregător avea nevoie, tocmai pentru că el a permis posesiilor sale să ridice un zid de netrecut între el și Dumnezeu. Banii lui îl țin departe de mântuire. De aceea Hristos îl provoacă cu idealul sacrificiului total de dragul Lui.

„Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu”, spune Mântuitorul Hristos către tânăr (Luca 18:19). „Tatăl este bun. Fiul este bun. Duhul Sfânt este bun”, teologhisește iarăși Fericitul Augustin. „Totuși, nu sunt trei buni, ci Unul bun”. Iar sfântul Chiril din Alexandria spune: „A fost scopul iudeilor să dovedească că Hristos S-a opus și a rezistat împotriva vechilor porunci și a stabilit noi legi prin propria Lui autoritate”.

Cu toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos respinge vederea lor înșelătoare rezumată  de tânărul dregător, care pare să amestece „flatarea cu înșelăciunea, precum cineva amestecă oțetul cu mierea”. Hristos vrea ca tânărul să înțeleagă că El nu este doar „un om bun” și că bunătatea se găsește doar în Dumnezeu! Apoi el exercită datoriile bunătății deschizând comorile cerului pentru tânărul dregător, oferindu-Se pe El Însuși ca un Ghid către ele. Făcând aceasta, Hristos Se revelează pe Sine ca ceea ce este dinainte de toată eternitatea: Dumnezeu! El vrea ca tânărul să înțeleagă că, spunând că a păzit litera legii, el își poate crea o satisfacție falsă despre virtute. „Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” (Luca, 18: 18).

Aceasta a fost cea mai importantă întrebare pe care el ar fi putut s-o pună vreodată. Și totuși, el n-a fost capabil să înțeleagă că mântuirea nu depinde de lucruri externe, dacă ar fi să fie multe sau puține, mari sau mici, ci de virtutea sufletului – credință, nădejde și dragoste – a cărei plată este mântuirea. Aceasta era ceea ce încă îi mai lipsea tânărului! Iisus i-a oferit un remediu drastic, pentru că necazul tânărului era profund și acut! Așa că i-a spus: „Dacă bogăția ta te face să păcătuiești, reteaz-o!” Dar acest om era atât de încătușat de bogățiile lui încât nimic mai puțin decât operația n-ar fi suficient!

Însă Dumnezeu acționează în cooperare cu sufletul uman. A-l mântui pe cel care nu voiește ar echivala cu forțarea, dar să-l mântuiești pe cel care voiește să fie mântuit este arătarea harului. Desăvârșirea înseamnă să sacrifici totul voluntar și să-I urmezi lui Hristos pentru cauza Împărăției. Împărăția lui Dumnezeu nu aparține celor leneși, ci celor care vor să fie desăvârșiți. Nimeni nu este mântuit împotriva voinței sale!

        Iubiți credincioși,

Ați auzit ce i-a spus Mântuitorul tânărului astăzi. Iată întrebarea mea: Care este acel singur lucru în viața ta care te ține departe de Dumnezeu? Noi știm că nimeni nu este bun, adică perfect, decât numai Dumnezeu! Așa că, n-are importanță cum se numește în mod real acel singur lucru care te ține departe de Dumnezeu, Hristos vrea ca tu să-l tratezi pe acela ca pe ceva cu nimic mai mic decât cancerul! Scapă de el imediat, n-are importanță cât de dureroasă ar putea fi separarea, și vino la Hristos, fii un genuin următor al Lui! Nu-i permite acelui ”lucru” să-ți ruineze viața, cu consecințe veșnice devastatoare!

Care este acel singur lucru? Este cumva alcoolismul? Scapă de el! Sunt banii? „Dați…cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!” (Matei, 22:21). E imposibil ca tu să faci un dumnezeu din banii tăi, dacă tu Îi dai lui Dumnezeu ceea ce Îi aparține numai Lui! Dacă tu n-ai reușit să asculți de această poruncă, n-are importanță cât de fierbinte consideri tu că este credința ta, tu o mărturisești doar cu buzele, și în cel mai bun caz e căldicică! Iată ce spune Mântuitorul Hristos despre o asemenea credință: Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel – nici fierbinte, nici rece – am să te vărs din gura Mea” (Apocalipsa, 3:15-16).

Ce altceva este acel „un lucru”? Este desfrânarea, adulterul, mândria, lipsa de credință, ura, deznădejdea, avortul, homosexualitatea, și tot felul de lucruri murdare? Vino la Hristos în timpul acestui post al Crăciunului, vino la picioarele Lui, și mărturisește acel ”lucru!” Ascultă sfatul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan: „Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe pe noi de toată nedreptatea”. (I Ioan, 1:8-9). Hristos este Singurul în măsură să ne curețe pe noi de toată nedreptatea! 

Iubiții mei, să nu ne înșelăm pe noi înșine! Nouă tuturor ne lipsește „un lucru!” Dacă voi sunteți de acord cu mine că scara căreia îi lipsește o treaptă este un lucru nefolositor, sau că o barcă se poate scufunda dacă doar o scândură este putredă, chiar dacă toate celelalte sunt sănătoase și nu permit penetrarea apei, voi trebuie, de asemenea, să agreați că, acel singur lucru poate să vă țină departe de Împărăție. Iată ce scrie sfântul Apostol Iacob: „Pentru că cine va păzi toată Legea, dar va greși într-o singură poruncă, s-a făcut vinovat de toate poruncile” (Iacob, 2:10).

Veniți la Hristos, El vă va ajuta să scăpați de acel lucru care vă lipsește și care vă ține departe de Împărăție! Amintiți-vă, când a fost adus față către față cu o femeie adulteră într-o zi, Iisus n-a condamnat-o! El n-a condamnat-o pentru că El va suferi pedeapsa pentru păcatul ei pe Cruce. Încercați să reflectați: Mântuitorul Hristos era Singurul din acea mulțime Care era fără păcat și avea dreptul să arunce cu pietre în ea, dar El n-a făcut-o! El știa că ea s-a condamnat deja pe ea însăși. Ceea ce-i lipsea ei nu era mai multă condamnare, ci iertare! Așa că Iisus i-a spus: „Nu te osândesc nici Eu! Mergi; de-acum să nu mai păcătuiești!” (Ioan 8:11). De fapt, asta îi spune Hristos fiecăruia care Îl întâlnește pe El cu umilință și remușcare în Taina Sfintei Mărturisiri.

Un lucru îți lipsește! Întrebarea este: Ai identificat tu acel lucru? Dacă da, nu ezita să vii la Hristos și să-I ceri să-ți umple golul vieții tale. Nu merge pe drumul tânărului dregător! Un dramaturg a spus odată că semnul unei drame mari este că ea ne face să spunem în forul nostru interior, „Dumnezeule, ăsta sunt eu!”. Povestea Evangheliei de astăzi este o mare dramă. Dacă ne uităm la acel tânăr și spunem în inimile noastre, „Dumnezeul meu – ăsta sunt eu!” ea și-a atins țelul. Pentru că atunci vom fi devenit conștienți de un lucru care încă ne lipsește și-l vom întoarce către Hristos Care ne va face capabili „să moștenim viața veșnică”. Amin.

27 noiembrie, 2011.    

 

Categories: Predici Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.