Acasă > Pagini de Sinaxar > Sfântul Cuvios Emilian, Italia (7 martie)

Sfântul Cuvios Emilian, Italia (7 martie)

Sfântul Cuvios Emilian, Italia

(7 martie)

Acesta se născu la Roma, iar în tinereţe săvârşi multe păcate grele. Când îşi veni întru sine, se înfrână de la acestea, cuprins de umilinţă şi gândindu-se cu frică la nemitarnica judecată a lui Dumnezeu. Îndată, intră într-o mănăstire unde, prin postiri, privegheri şi ascultare, îşi potoli trupul. El se făcu pildă desăvârşită fraţilor în toate ostenelile cele bune. Noaptea ieşea din mănăstire ca să se roage într-o peşteră din apropiere.

Într-o noapte, neştiind unde mergea cuviosul Emilian, stareţul mănstirii îl urmă în taină. El îl văzu pe acesta stând la rugăciune cu evlavie şi umilinţă, vărsând multe lacrimi. Deodată, o lumină cerească mai strălucitoare decât soarele învălui tot muntele şi mai vârtos peştera cuviosului Emilian, şi un glas se auzi din cer:

– Emiliane, iertate sunt păcatele tale.

Înspăimântat, stareţul se întoarse degrabă la mănăstire, iar a doua zi descoperi fraţilor cele văzute şi auzite. Pentru aceasta, fraţii începură a-l înconjura cu mare cinstire pe cuviosul Emilian.

El nu mai trăi mult şi se săvârşi întru Domnul, în odihna celor îmbrăcaţi în haina cea luminoasă a pocăinţei.

 + * + * +

Viaţa sa poate fi aflată în

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com/2012/03/07/sfantul-cuvios-emilian-italia-7-martie/

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.