Acasă > Cuvinte de folos, Rugăciuni > SFÂNTUL IERARH ANTIM IVIREANUL: TÂLCUIREA RUGĂCIUNII DOMNEȘTI

SFÂNTUL IERARH ANTIM IVIREANUL: TÂLCUIREA RUGĂCIUNII DOMNEȘTI

SFÂNTUL IERARH ANTIM IVIREANUL:

RUGĂCIUNEA CARE AU ÎNVĂȚAT PRE APOSTOLI  DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS: „TATĂL NOSTRU CARELE EȘTI ÎN CERIURI“

Sf Ierarh Antim Ivireanul_1

ORNAM1

Aicea ne învață să știm cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: și tată să nu chiemați voi pre pământ, pentru că unul iaste  Tatăl / vostru cel din ceriuri.

Sfințească-se numele tău. Numele lui Dumnezeu se sfințește cu lucrurile și cu faptele cele bune, precum la Matheiu, cap 5  zice: „„Într-acesta chip să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vază faptele voastre cele bune și să slăvească  pre Tatăl vostru cel din ceriuri”“.

Să vie împărătia ta. Aicea se roagă sufletul să-și trimită Dumnezeu împărăția, adecă ajutorul și dreptatea, ca să-l păzească curat și nebântuit de puteria păcatului, dupre cum apostolul către romani în 6 / capete zice: „Să nu împărățească  păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți întru pohtele lui“.

Fie voia ta, cum în ceriu, așa-i pre pământ. La această cerere rugăm pre Dumnezeu ca să i se plinească voia pre pământ ca și în ceriu, adecă precum îngerii în ceriuri se supun voei lui Dumnezeu, spre toate lucrurile, făr’ de nici o îndoire, într-acesta chip și pre pământ să se plece lui și oamenii, dupe cum zice Pavel în 2  capete către filipiseni: „΄ntru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul se va pleca cereștilor și pământeștilor și celor de supt pământ”“. /

Pìnea noastră cea din toate zilele dă-ne-o noao astăzi. Cu  această rugăciune cerem mai vârtos de la Dumnezeu hrana cea  preste fire a sufletului, carea iaste cuvântul lui Dumnezeu, după cum la Matheiu, cap 4 zice: „Nu numai cu pâne va trăi omul, ce cu tot cuvântul ce iase din rostul lui Dumnezeu“.

Și iartă noao greșalele noastre, cum și noi ertăm greșiților noștri. Această rugăciune ne îndemnează mai mult să ertăm  greșalele celor ce ne greșesc noao, ca și Dumnezeu să iarte păcatele noastre cele ce / În toată vremea greșim de pre cum la Matheiu   în 6 capete zice: „Lăsați și se va lăsa voao“.

Și nu ne duce pre noi în ispită. Prin rugăciunea aceasta cerem de la Dumnezeu să nu ne ducă la ispita lumii și a diavolului și a  trupului, pentru că într-acéste trei ispite se cuprind tot féliul de ispite. Ci păzindu-ne de acestia, vom fi păziți de toată altă ispită.

Ce izbăvește pre noi de cel rău. Cu această rugăciune cerem de la Dumnezeu să ne mântuiască de tot răul și de tot păcatul; și mai ales ne rugăm să izgonească  de la noi tot vrajmașul sufletesc în vrémea morții.

Că a ta iaste împărățiia puteria și slava în veci. Amin. Cu aceste cuvinte ne încredințează cum că de câte am rugat pre Dumnezeu Tatăl cu credință curată și cu nădejde, de nevoia lui, ca un împărat puternic, ni le va da, precum la Ioan în 14 capete zice: „Și ori câte veți cere întru numele mieu, aceasta voiu face”“. /

Sursa: Antim Ivireanul, Didahii, Editura Litera, București-Chișinău, p. 232-235.

Categories: Cuvinte de folos, Rugăciuni Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.