Acasă > Cuvinte de folos, PATRIARHIA ROMÂNIEI > Sufletul creştinului trebuie să fie în acelaşi timp fecioară şi mamă – Praznicul ”Intrării în Biserică a Maicii Domnului” la Catedrala Patriarhală

Sufletul creştinului trebuie să fie în acelaşi timp fecioară şi mamă – Praznicul ”Intrării în Biserică a Maicii Domnului” la Catedrala Patriarhală

Sufletul creştinului trebuie să fie în acelaşi timp fecioară şi mamă

 

În Biserica Ortodoxă la 21 noiembrie 2012 a fost prăznuită Intrarea în Biserică a Maicii Domnului sau Vovidenia, cum mai este cunoscută în popor. La Catedrala patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Patriarhul României a arătat în cuvântul de învăţătură că această sărbătoare a fost instituită pentru a se evidenţia cei 12 ani de pregătire duhovnicească a Maicii Domnului în Templu.

Despre sărbătoarea Intrarea Maicii Domnului în Templu sau în Biserică ştim din Sfânta Tradiţie că la vârsta de 3 ani, Fecioara Maria a fost adusă de părinţii ei, Ioachim şi Ana, la Templu şi dată în grija marelui preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a condus-o nu numai în Sfânta, ci şi în Sfânta Sfintelor, fiindcă Maica Domnului era cea care avea să devină Biserică sfinţită şi Rai cuvântător prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Aceste semnificaţii duhovniceşti sunt arătate şi în imnele liturgice de la această sărbătoare în care se evidenţiază legătura dintre Maica Domnului şi Templul din Ierusalim. „Templul din Vechiul Testament, ca şi marele preot sau Arhiereul Vechiului Testament, era o prefigurare a Tainei Întrupării Fiului lui Dumnezeu care face din firea Sa umană un templu al prezenţei depline a lui Dumnezeu în umanitate. De aceea, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni spune despre Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, că în El locuieşte plinătatea dumnezeirii. Astfel, Maica Domnului, cea care va naşte pe Fiul lui Dumnezeu ca Om, intră în Templul din Ierusalim ca să se pregătească să primească în ea Taina Templului, Taina prezenţei celei mai sfinte şi solemne a lui Dumnezeu în lume”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii săvârşite în Catedrala patriarhală.

Să schimbăm peştera sufletului nostru într-un templu sfânt

Timp de 12 ani, Fecioara Maria a învăţat, pe lângă lucrurile practice, şi munca de întreţinere a veşmintelor arhiereului, preoţilor şi leviţilor sau a Templului, rugăciunea, smerenia, ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ea avea să dea naştere ca om Cuvântului lui Dumnezeu. „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este un îndemn pentru noi la a asculta şi a citi mai mult cuvintele lui Dumnezeu Cuvântul din Sfintele Scripturi, a citi mai mult din scrierile sfinţilor de Dumnezeu purtători prin harul Duhului Sfânt. De asemenea, este un îndemn la o pregătire pentru spovedanie şi pentru împărtăşire mai deasă, la o pregătire duhovnicească pentru a săvârşi cât mai multe fapte bune, mai ales fapte de milostenie, nu pentru a fi lăudaţi de oameni, ci din iubire milostivă şi smerită, aşa cum este iubirea lui Dumnezeu, potrivit îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos care zice: „Fiţi milostivi precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri milostiv este”. Este perioada în care noi încercăm să facem din viaţa noastră un templu, să transformăm peştera sufletului nostru, adesea răcită şi întunecată din cauza păcatului, în templu sfânt, în locaş sfânt al prezenţei şi lucrării lui Hristos în viaţa noastră„, a spus Preafericirea Sa potrivit Ziarul Lumina.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că fiecare dintre noi trebuie să răspundă cu daruri la darurile primite de la Dumnezeu, pentru că numai aşa va simţi ceea ce învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul: Sufletul fiecărui creştin trebuie să fie în acelaşi timp fecioară şi mamă. Fecioară prin curăţie şi credincioşie sau fidelitate faţă de Dumnezeu, păstrând dreapta credinţă, şi mamă prin naşterea de virtuţi„. „Sufletul curat şi bun curăţit prin rugăciune, prin spovedanie şi luminat prin Sfânta Împărtăşanie devine născător de virtuţi, de fapte bune şi, astfel, noi simţim în viaţa noastră bucuria Maicii Domnului de a fi deodată fecioară şi maică, de a fi credincioasă, ascultătoare în smerenie faţă de Dumnezeu şi de a naşte pe Hristos şi de a-L arăta lumii”, a explicat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

*

Sursa: BASILICA.ro

  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.