Arhivă

Post Tăguit cu ‘Arhim. Filotei Zervakos’

VIAŢA ŞI PARACLISUL CUVIOSULUI FILOTEI DIN PAROS (8 mai)

mai 7th, 2020 2 comentarii

VIAŢA ŞI PARACLISUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU

FILOTEI DIN PAROS

Alcătuit în Sfântul Munte al Athonului  în anul 1993 de către
ieromonahul Atanasie Simonopetritul, imnograful Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos
Tropar
Glasul I, Locuitor pustiului…
Iubind pe Hristos, părăsit-ai Laconia şi prin povăţuirile părinteşti ale dumnezeiescului Nectarie în Paros te-ai sălăşluit, înţelepte; arătatu-te-ai luminător al monahilor, iar cetele celor ce în lume petrec plăcut lui Dumnezeu le-ai adus la mântuire. Slavă lui Dumnezeu celui ce te-a slăvit pe tine, slavă Celui ce te-a dăruit cu har pe tine, slavă, Filotee cinstite, Celui ce nouă ni te-a dăruit.
Condac
Glasul al VIII-lea, Apărătoare Doamnă…
Pe tine ca pe un prieten adevărat al tuturor sfinţilor şi de aceiaşi dumnezeiască râvnă cu proorocul Ilie, iar al Maicii lui Dumnezeu fiu iubit, care ai vieţuit cu iubire de Dumnezeu în Paros şi ai urmat petrecerii cuvioşilor, întru cunoştinţă îţi strigăm: bucură-te părinte Filotee!
Megalinaria
Bucură-te slujitorule cinstite al Născătoarei de Dumnezeu, iubitorule de Hristos, iubite al tuturor sfinţilor dumnezeiescule următor al lui Ilie Tesviteanul, de trei ori fericite Filotee, în grădina Parosului. Citeşte mai departe…

Arhim. Filothei Zervakos: Este foarte trist ca preotul să-i cheme pe creştini să se împărtăşească şi nimeni să nu se apropie

Arhim. Filothei Zervakos:  Este foarte trist ca preotul să-i cheme pe creştini să se împărtăşească şi nimeni să nu se apropie

Unii, din necredinţă şi lipsă de evlavie, nu vin deloc să se împărtăşească cu această pâine dumnezeiască. Alţii iarăşi, din necunoaştere, puţină credinţă, nesârguinţă şi lipsă de iubire adevărată şi curată către Dumnezeu, se împărtăşesc de două-trei ori pe an, dar şi asta o fac din obişnuinţă; căci cei mai mulţi se apropie fără frică de Dumnezeu, fără credinţă şi dragoste.

Oricum, este foarte trist ca preotul să iasă pe uşile împărăteşti, să-i cheme pe creştini să se împărtăşească şi nimeni să nu se apropie! Unde am ajuns! Cel puţin câţiva creştini cu frică de Dumnezeu, la fiecare Liturghie, ar trebui să se împărtăşească.

Fie ca Preabunul Dumnezeu să ne lumineze pe toţi şi să ne trezească din somnul trândăviei încât să ne pocăim, să ne spovedim şi astfel, curaţi, cu frică de Dumnezeu, credinţă şi dragoste, să ne apropiem de Preacuratul nostru Dumnezeu şi să moştenim împărăţia Lui cea fără de început şi sfârşit. Nici un om nepocăit, ca Iuda, să nu îndrăznească să se apropie de Sfânta Masă, ca să nu ardă…

(Arhim. Filothei Zervakos, Ne vorbește Părintele Filothei Zervakos, Editura Egumenița, p. 187)

Părintele Filothei Zervakos: CALOMNIILE COLEGILOR TĂI ÎŢI SUNT DE FOLOS

Părintele Filothei Zervakos:

CALOMNIILE COLEGILOR TĂI ÎŢI SUNT DE FOLOS

Să faci rugăciune cucernică şi să te rogi ca Dumnezeu să-ţi dea mai întâi smerenie şi răbdare. Şi când colegii tăi îţi vor spune vorbe urâte şi te vor necăji, să le zici doar „Vă mulţumesc”, sau să taci şi să te bucuri, căci prin calomnii îţi aduc mult folos. Însă să te întristezi că se vatămă pe ei. Satana îţi poate sădi cugete care să-ţi spună:„Iată, de vreme ce colegii tăi te batjocoresc şi te ironizează, întrerupe-ţi cursurile, nu te mai duce la facultate. Şi ascultă-mă pe mine ce-ţi spun: Mai bine să te sinucizi decât să suporţi calomniile şi ironiile lor. La ce bun o astfel de viaţă?”, şi altele asemenea.

Tu însă să te împotriveşti şi să zici: „înapoia mea, satană, piei de la mine. Eu pe colegii care mă calomniază îi voi iubi şi mă voi ruga la Dumnezeu să-i ierte, fiindcă nu ei sunt de vină. Tu eşti de vină, că-i pui să facă asemenea lucruri. Eu o să mă bucur când se vor purta urât cu mine, căci aşa mi-a poruncit Hristos, şi-mi voi continua cursurile, ca să piei definitiv. Voi termina şi mă voi face profesor, ca să-i învăţ pe elevi şi pe oameni să nu asculte de tine, ci să-L asculte pe Dumnezeu, să-L iubească, să păzească poruncile Sale, pentru a devenii fii ai Lui şi moştenitori ai veşnicei şi cereştii Lui împărăţii. Cât despre tine, îi voi învăţa să te urască şi să te respingă şi, pe cei care te-au ascultat şi au făcut voia ta îi voi învăţa să se pocăiască şi să se depărteze de tine, pentru ca şi ei să se mântuiască”.

(Părintele Filothei Zervakos, Ne vorbește părintele Filothei Zervakos, Editura Egumenița, p. 188-189)

Sursa: http://www.doxologia.ro

SCRISOAREA PĂRINTELUI FILOTHEI ZERVAKOS CĂTRE UN FIU DUHOVNICESC AFLAT DEPARTE DE CASĂ

SCRISOAREA PĂRINTELUI FILOTHEI ZERVAKOS CĂTRE UN FIU DUHOVNICESC AFLAT DEPARTE DE CASĂ 

Fiul meu duhovnicesc întru Hristos,

Acolo unde te afli, departe de părinţi, rude, patrie, trebuie să ştii că nu eşti departe de Dumnezeu, Tatăl ceresc, care este pretutindeni prezent. Şi când Îl iubeşti, Îl cinsteşti, Îl slăveşti, şi Acela te va iubi, cinsti şi slăvi. Când nu păzeşti poruncile Lui, nu-L iubeşti.

Aşadar, acolo unde te afli, să crezi că Dumnezeu nu este departe de tine, ci te vede, te urmăreşte. Fii cu luare-aminte să nu-L întristezi, căci atunci când călcăm poruncile Lui se întristează, îşi întoarce faţa de la noi şi ne pedepseşte pentru a ne instrui. Creştinul, oriunde s-ar afla, chiar şi la capătul lumii, este dator să se roage, să postească în zilele rânduite şi dacă nu are biserică, în ceasul în care se face Sfânta Liturghie, Vecernia, să se roage.

Despre tatăl tău care înjură, ai dreptate să te necăjeşti, dar nu eşti responsabil pentru asta, de vreme ce i-ai spus de două-trei ori şi nu încetează cu blasfemia. Lasă-l în pace şi să te rogi ca Dumnezeu să-L lumineze să nu mai hulească. Dar trebuie ca şi el să se strunească pe sine; căci dacă nu vrea să se strunească, nu va înceta niciodată şi, din păcate, va merge în focul cel veşnic. Iar tu, dacă faci binele în viaţă, vei merge în rai. Citeşte mai departe…

Arhimandritul Filothei Zervakos: SĂ NE POCĂIM SINCER PENTRU A NE MÂNTUI

Arhimandritul Filothei Zervakos

(1884-1980)

 SĂ  NE POCĂIM SINCER PENTRU A NE MÂNTUI

Primul patriarh de dupa cucerirea Constantinopolului, Ghenadie si dascalul acestuia, Iosif Vrienie

Povestire vrednica de luat aminte 

Cand eram copil de doisprezece ani, am auzit de la unchiul meu, parintele Dimitrie Skaliotis, urmatoarea povestire, pe care acesta a auzit-o de la unchiul tatalui sau, care a fost mult timp arhimandrit al Patriarhiei. 

“Cand Constantinopolul a fost cucerit de turci, cotropitorul Mohamed al II-lea s-a instalat in palatele imparatilor bizantini, bucurandu-se pentru biruintele si jafurile armatelor sale. Intr-o zi a asezat masa oficiala pentru mai-marii trupelor lui – aghiotanti, generali si ofiteri superiori. In vreme ce ospatul incepuse, intorcandu-se spre peretele camerei, a avut o descoperire, o mana goala cu palma si cele cinci degete deschise. Inspaimantat, i-a intrebat pe cei de la masa daca si ei vad acest lucru, si ce sa insemne oare? Au raspuns ca vad si ei, dar ce inseamna nu stiu. Citeşte mai departe…

Părintele Fiothei Zervakos: Ţigăncile şi musulmanele se îmbracă decent, pentru a nu-i sminti pe bărbaţi, pe când femeile creştine, care au tradiţie de la Hristos, de la Apostoli, de la Sfinţii Părinţi să se îmbrace decent, au ajuns la nebunie desăvârşită prin felul în care se îmbracă!

mai 7th, 2020 Fără comentarii

Părintele Fiothei Zervakos: Ţigăncile şi musulmanele se îmbracă decent, pentru a nu-i sminti pe bărbaţi, pe când femeile creştine, care au tradiţie de la Hristos, de la Apostoli, de la Sfinţii Părinţi să se îmbrace decent, au ajuns la nebunie desăvârşită prin felul în care se îmbracă! 

Iată câteva cuvinte de dojana ziditoare pentru cum ar trebuie să ne îmbrăcăm, de la avva Filothei Zervakos:

„Despre femei ce să mai spun? Nu au în minte altceva decât cum să se împodobească. Se întrec una pe alta în veşminte. Ce să spun şi despre îmbrăcămintea necuviincioasă pe care le îndeamnă să o poarte născocitorul răutăţii, diavolul. Vai şi amar! Cum de nu le e ruşine femeilor creştine? Ţigăncile şi musulmanele se îmbracă decent, pentru a nu-i sminti pe bărbaţi, pe când femeile creştine, care au tradiţie de la Hristos, de la apostoli, de la Sfinţii Părinţi să se îmbrace decent, au ajuns la nebunie desăvârşită prin felul în care se îmbracă! Taţii şi mamele să fie pilde bune şi să nu-şi lase copiii – povăţuindu-i cu iubire de Dumnezeu – să se îmbrace necuvios. Iar bărbaţii să le ferească pe femeile lor de îmbrăcămintea indecentă, căci vor da socoteală în ziua Judecăţii. Femeile care intră în biserica lui Dumnezeu îmbrăcate necuviincios şi fără de ruşine, fac voia diavolului. Mai bine să nu calce pe la biserică, fiindcă în afară de faptul că nu au nici un folos din asta, îi vatămă şi îi smintesc şi pe ceilalţi credincioşi din biserică. Citeşte mai departe…