Arhivă

Post Tăguit cu ‘Sfântul Serafim Sobolev’

13 februarie: SFÂNTUL SERAFIM SOBOLEV

februarie 12th, 2021 1 comentariu

Viaţa Sfântului Ierarh Serafim Sobolev, făcătorul de minuni din Sofia

 
sf_serafim_sobolev
Legături:

Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), arhiepiscop de Boguciar, în lume Nicolae Borisovici Sobolev, s-a născut la 1 decembrie 1881 în Riazan, Rusia, în familia funcţionarului Boris Matfeevici Sobolev. Mama lui, Maria Nicolaevna, se distingea printr-o credinţă profundă şi o viaţă dreaptă.

,,Din pântecele maicii mele tu eşti acoperitorul meu” (Psalmi 70, 7) spune psalmistul. Aceste cuvinte s-au adeverit în viaţa Sfântului Serafim, chiar de la naşterea sa. Acoperământul lui Dumnezeu s-a întins deasupra lui în toate zilele vieţii sale. Vechiul vrăjmaş al mântuirii noastre, ca şi cum ar fi presimţit ce adversar puternic şi de neînvins va avea în persoana Sfântului Serafim, a încercat să împiedice venirea lui pe lume. Mama lui, în chinuri groaznice, nu putea naşte, iar medicii credeau că e necesară o intervenţie chirurgicală: extragerea secţionată a copilului, pentru a salva viaţa mamei. În acest timp, mama sa şi-a venit în fire şi, aflând decizia medicilor, l-a pus pe soţul ei să-i jure că nu va îngădui uciderea copilului.

Citeşte mai departe…

Sfântul Serafim Sobolev: Să înmulţim Harul Sfântului Duh

octombrie 17th, 2014 Fără comentarii

Cum trebuie să descoperim, să înmulţim şi să încălzim Harul Sfântului Duh primit de noi la Botez? Noi trebuie să facem acest lucru prin împlinirea neabătută a poruncilor dumnezeieşti. În aceasta stă toată lucrarea mântuirii noastre şi calea vieţii mântuitoare.

Citeşte mai departe…

Sfântul Serafim Sobolev: DESPRE BINEFACERILE POSTULUI

octombrie 16th, 2014 Fără comentarii

Nu vă smintiţi, iubiţii mei, şi de acea părere că postul ar fi dăunător sănătăţii noastre. Când despre aceasta a fost întrebat Sfântul Serafim de Sarov, el a zis: „Pâinea şi apa nu strică nimănui: cum atunci oamenii sfinţi mâncau numai pâine şi beau doar apă, dar trăiau câte o sută şi mai bine de ani?”.

Să ne amintim, iubiţilor fii, în acest caz de Daniel şi cei trei tineri, Anania, Azaria şi Misail din Babilon. Împăratul Nabucodonosor a poruncit să fie hrăniţi cu bunătăţile mesei sale împărăteşti, ca ei să nu slăbească și să fie la fel de sănătoși ca și ceilalţi de vârsta lor, dar Daniel, nevrând să se spurce de mâncarea adusă ca jertfă la idoli, l-a rugat pe un apropiat al împăratului să-l lase să postească zece zile şi acesta le-a permis lui şi celor trei tineri să mănânce numai legume. Slujitorul împărătesc a împlinit rugămintea lui Daniel, cu condiţia ca el şi cei trei tineri să nu arate la fată mai rău decât cei de o vârstă cu ei. Citeşte mai departe…

DIN MINUNILE SFÂNTULUI SERAFIM SOBOLEV

octombrie 15th, 2014 Fără comentarii

Se știe că mormântul Vlădicăi Serafim este vizitat mai ales de elevi și studenți. Ei se roagă pentru reușită la examene și primesc ajutor minunat, care nu numai că se manifestă la examene, dar se reflectă bineplăcut în sufletele lor.

Un student în anul II la Medicină vizita deseori cripta Vlădicăi Serafim și se ruga lui pentru reușită la examene. El provenea dintr-o familie atee și nici nu era botezat. Odată, el se ruga acolo ca de obicei. Când și-a terminat îngenuncheat rugăciunea, a sărutat mormântul de marmură și s-a ridicat. Deodată, îl vede pe Arhiepiscopul Serafim în fața lui, ca viu. Vlădica l-a binecuvântat și i-a zis: „Botează-te și postește!”. După aceea a dispărut.

 

Citeşte mai departe…

Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev): Să ne curăţim simţirile

octombrie 14th, 2014 Fără comentarii

Cuvintele: „să ne curăţim simţirile” ne spun nouă că viaţa creştină nu este altceva decât marea noastră nevoinţă în lupta cu patimile şi cu păcatele, nevoinţă în păzirea neabătută şi permanentă a tuturor poruncilor dumnezeieşti.

Este evident că pentru mântuirea noastră nu este suficientă numai credinţa în Hristos cel Înviat, ci trebuie, de asemenea, să urmăm calea cea îngustă, îndurerată şi spinoasă, de care ne-a vorbit Însuşi Hristos: „Şi strâmtă este poarta, şi îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei care o află” (Matei 7, 14).

Citeşte mai departe…

Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev): DESPRE SLAVA DEŞARTĂ

octombrie 13th, 2014 Fără comentarii

Sfântul Simeon Stâlpnicul a avut odată o vedenie: i s-a arătat un car de foc cu „îngeri”, care i-au spus că a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât Domnul le-a poruncit lor să-l ia de viu în ceruri, asemenea proorocului Ilie.

Iar Sfântul Simeon, dând crezare vedeniei, a ridicat un picior, pentru a se urca în car, dar cum s-a însemnat cu semnul crucii, totul a dispărut deodată, cu mare zgomot. Iar Sfântul Simeon, drept pedeapsă că s-a lăsat ispitit de gândul slavei deşarte, a stat un an întreg pe un stâlp, într-un singur picior.

Citeşte mai departe…

Sfântul Serafim Sobolev: DESPRE SMERENIE

octombrie 12th, 2014 Fără comentarii

Dar cum să ne dăruiască Domnul odihnă de la toate suferinţele şi necazurile noastre, dacă noi nu ne smerim? O, dacă noi am înţelege adevărata şi cea mai înaltă filosofie a Crucii Domnului, şi anume smerenia lui Hristos! Nu degeaba marele Sfânt părinte al Bisericii, Macarie Egipteanul, spune că smerenia este esenţa întregii creştinătăţi. Noi trebuie, nu numai să înţelegem cu mintea această filosofie mântuitoare, ci să o pătrundem cu toată inima, cu toată fiinţa şi cu toată viaţa noastră. Atunci Domnul va face în aşa fel, încât darurile Crucii Domnului să fie ale noastre. Atunci Domnul nu ne va lipsi pe noi de bucuria Sa dumnezeiască, ne va face să simţim în viaţa noastră puterea Crucii şi a semnului Crucii în lupta cu păcatul, cu patimile şi cu toate necazurile.

Citeşte mai departe…

Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia: DESPRE IERTARE

octombrie 11th, 2014 Fără comentarii

Este greu de spus când suntem mai cruzi: atunci când aproapele nostru ne cere iertare şi noi nu-l iertăm, sau atunci când îi judecăm pe cei apropiaţi nouă, în felul acesta neiertându-le păcatele şi neajunsurile lor, chiar defăimându-le autoritatea morală şi provocând asupra lor sentimente de invidie şi duşmănie din partea altora.

Indiscutabil că, şi într-un caz, şi în altul, cădem sub osânda groaznică a cuvintelor lui Hristos: „Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6,15). Iar dacă noi nu ne vom căi pentru păcatul judecării, adică nu ne vom opri să-i judecăm pe cei de aproape, negreşit vom ajunge să suferim fără mângâiere tot felul de necazuri şi întotdeauna ne vom afla sub osânda lui Dumnezeu, şi aici, şi în viaţa viitoare. Citeşte mai departe…

Sfântul Ierarh Serafim Sobolev: Despre păcatul desfrânării

octombrie 10th, 2014 2 comentarii

Ar trebui ca aceşti creştini ortodocşi să-şi amintească mereu că Sfânta Biserică pedepseşte greu păcatul desfrânării, chiar dacă există pocăinţă, deoarece îi îndepărtează pe cei căzuţi în acest păcat de la Sfânta Împărtăşanie.

Păcatul trupesc capătă dimensiuni gigantice şi cuprinde în mrejele lui întreaga lume, se apropie vremea când Domnul va rosti din nou groaznica sentinţă, pe care cândva a rostit-o faţă de tot neamul omenesc, înaintea potopului universal: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup” (Geneza 6, 3). Citeşte mai departe…

Sfântul Ierarh Serafim Sobolev: Preasfânta Maică a Domnului va fi cu noi mereu, în toate necazurile noastre.

octombrie 9th, 2014 Fără comentarii

Aşa va asculta Maica Domnului şi rugăciunile noastre, neluând în seamă păcatele noastre. Doar să ne adresăm mereu mijlocirii ei cereşti. Să zicem cât mai des cu buzele şi cu inimile noastre rugăciunea „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te!” sau să i ne adresăm prin chemarea scurtă de rugăciune: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi!” Şi acoperământul ei atotputernic şi iubitor se va întinde deasupra noastră. Citeşte mai departe…