Αιτωλίας Κοσμάς: "Δεν θα την πάρουμε, όχι δεν θα την παραλάβουμε την Κάρτα" – MITROPOLITUL COSMA AL ETOLIEI: "NU VOM LUA CARDUL CETĂŢEANULUI!" (VIDEO, PHOTO, GREEK)

Αιτωλίας Κοσμάς:

„Δεν θα την πάρουμε, όχι δεν θα την παραλάβουμε την Κάρτα”

[slideshow]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 3 Ιουλίου 2011στις 7.30 το απόγευμα, η εκδήλωση της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την «κάρτα του πολίτη» στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Αρχιμανδρίτης π. Αθανάσιος Μετεωρίτης, Προηγούμενος της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου και ο οικονομολόγος κ. Ευστάθιος Αδαμόπουλος.

Στην ομιλία του ο π. Αθανάσιος Μετεωρίτης τόνισε ότι πρό­κει­ται για την σα­φή και ορ­γα­νω­μέ­νη  επι­δί­ω­ξη όχι για την α­πλή έν­τα­ξη, αλ­λά για την ολο­κλη­ρω­τι­κή υ­πο­δού­λω­ση της πα­τρί­δος μας και του λα­ού μας στους σχε­δια­σμούς της  Νέ­ας Τά­ξης Πραγ­μά­των, για την υπα­γω­γή μας στην δου­λεί­α και το πα­ρα­κρά­τος των το­κο­γλύ­φων, των κερ­δο­σκό­πων και των και­ρο­σκό­πων, για την υπο­δού­λω­σή μας στο α­νε­λεύ­θε­ρο κα­θε­στώς των δι­ε­θνών κέν­τρων ε­ξου­σί­ας.

Για την βί­αι­η και ά­με­ση υ­πα­γω­γή στον η­λε­κτρο­νι­κό ο­λο­κλη­ρω­τι­σμό πού πα­ρα­κο­λου­θεί, χαρακτηρίζει, στιγμα­τί­ζει και ε­νο­χο­ποι­εί ό,τι και ό­σους  ε­πι­θυ­μεί, ό,τι και ό­σους  αν­τι­δρούν και αντιτάσ­σον­ται στις επιταγές του, για τον βί­αι­ο και ά­με­σο εγ­κλει­σμό μας στην νέ­α παγ­κό­σμια ηλεκτρο­νι­κή φυ­λα­κή.

Επίσης ότι εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα λυ­πη­ρό και α­πο­καρ­δι­ώ­νει τον πι­στό λα­ό  το γε­γο­νός ότι δεν έ­χει λά­βει ακό­μα ε­πί­ση­μη θέ­ση η Ι­ε­ραρ­χί­α της Εκ­κλη­σί­ας μας, πα­ρά τις α­ξι­έ­παι­νες πραγ­μα­τι­κά με­μο­νω­μέ­νες το­πο­θε­τή­σεις πολ­λών Ι­ε­ραρ­χών πού κα­τα­δι­κά­ζουν την κάρ­τα του πο­λί­τη και δη­λώ­νουν ό­τι δεν θα την πα­ρα­λά­βουν, α­νά­με­σα στους ο­ποί­ους και ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της σας κ. Κο­σμάς.

Κατόπιν ο οικονομολόγος κ. Ευστάθιος Αδαμόπουλος ανέπτυξε τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν με τη χρήση της κάρτας του πολίτη αλλά και κάθε είδους «έξυπνων καρτών» και αναφέρθηκε στη δυνατότητα που υπάρχει μέσα από τη χρήση αυτών των καρτών να περιοριστεί η ελευθερία του ανθρώπου με πρόσχημα την διευκόλυνση στη συναλλαγή του πολίτη με το κράτος.

Αυτή η  συναλλαγή, όμως, με το κράτος, μπορεί να γίνει με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία και χωρίς τη χρήση της κάρτας του πολίτη.

Επίσης ο κ. Αδαμόπουλος στο τέλος της ομιλίας του έδειξε χαρακτηριστικά βίντεο που περιγράφουν το πώς οι άνθρωποι μπορούν να μετατραπούν σε αριθμοί με τη χρήση των «έξυπνων καρτών».

Κατόπιν αναγνώστηκε ψήφισμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και  της εκδηλώσεως, με το οποίο εκφράζεται η ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κάρτα του πολίτη για τη μεταβολή του ανθρωπίνου προσώπου από ον σε μη ον και άβουλο αριθμό του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως, για την επεξεργασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των πολιτών και για την κατάργηση της προσωπικής ελευθερίας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού Συντάγματος που την προστατεύει.

Σκοπός της κάρτας του πολίτη δεν είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά ο ολοκληρωτικός έλεγχος και η προετοιμασία μιας παγκόσμιας δικτατορίας. Με το ψήφισμα απαιτούμε από την  Ελληνική Κυβέρνηση και τα κόμματα του  Κοινοβουλίου μας  την απόσυρση του νομοσχεδίου για την κάρτα του πολίτη, διαφορετικά να διενεργηθεί δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός για την προσωπική και εθνική του ελευθερία.

Δεν θα δεχθούμε την κάρτα του πολίτη για λόγους ελευθερίας, θρησκευτικής συνειδήσεως του προσώπου, μένοντας ασάλευτοι στην προτροπή του στρατηγού Μακρυγιάννη: όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάνουν.

Τέλος την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς ο οποίος  τόνισε ότι με την εκδήλωση αυτή ζητάμε να μας αφήσουν να είμαστε και να μένουμε ελεύθεροι , συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί, γνήσιοι Έλληνες Ρωμιοί .

Επίσης ότι εκφράζουμε σήμερα την έντονη ανησυχία μας γιατί προωθείται από τους ιθύνοντες με μεγάλη βιασύνη, με φοβερή κρυψίνοια και ερήμην του δοκιμαζομένου ελληνικού λαού, το ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων μας μέσω των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων-κρατών οι οποίες θα φέρουν το όνομα «κάρτα του πολίτη».

Στην πανάρχαια χώρα μας που είναι η κοιτίδα ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ορθοδοξίας, σαν ορθόδοξοι χριστιανοί και έλληνες θέλουμε και απαιτούμε την ελευθερία μας.

Ας είμαστε έτοιμοι να αγωνιζόμαστε πάντοτε να μείνουμε ελεύθεροι από τις ηλεκτρονικές δεσμεύσεις για να λατρεύουμε και να δοξάζουμε ανεμπόδιστα τον Αναστάντα Θεό μας, να ζούμε την Ορθοδοξία μας να πραγματώσουμε χωρίς επεμβάσεις τον προσωπικό μας αγιασμό.

Μην πτοηθούμε, μη λυγίσουμε, μην υποχωρήσουμε αν δεν βεβαιωθούμε για την καθαρότητα και την ειλικρίνεια της κάρτας.

Δεν θα την πάρουμε, όχι δεν θα την παραλάβουμε, έστω κι αν είπαν μερικοί ιθύνοντες ότι θέλουν δεν θέλουν οι Έλληνες θα την πάρουν. Από σήμερα άγρυπνοι, σταθεροί, εδραίοι, αμετακίνητοι και η προσευχή μας προς τον Κύριο ας γίνει ζέουσα και εκτενής για να μην γίνει η πατρίδα μας παίγνιο των ξένων.

Source:http://www.romfea.gr/