Απολυτίκιο – Άγιος Γεώργιος Χοζεβίτης (08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) – TROPARUL CUVIOSULUI GHEORGHE HOZEVITUL (8 IANUARIE)

Απολυτίκιο – Άγιος Γεώργιος Χοζεβίτης

(08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

 

 

Άγιος Γεώργιος Χοζεβίτης Κυπριακής καταγωγής, έζησε τον 60 αι., µόνασε στη Μονή Χοζεβά στην Παλαιστίνη και διακρίθηκε για την οσιακή βιωτή του.

St. George of Hozeva. He was from Cyprus and lived in the 6th century in the Monastery of Chozeva in Palestine.

Ἀπολυτίκιον
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Γεωργήσας τον λόγον Πάτερ της χάριτος, δικαιοσύνης έδρέψω καρποφορίαν λαμπράν, ως την ένθεον ζωήν αϊρετισάμενος, όθεν της δόξης κοινωνός, ανεδείχθης του Χριστού, Γεώργιε θεοφόρε’ ώ και πρεσβεύεις άπαύστως, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: