Βεροίας Παντελεήμων: "Το φως και η ζωή βρίσκονται μόνο κοντά στο Χριστό" – MITROPOLITUL PANTELIMON DE VERIA: "LUMINA ŞI VIAŢA SE AFLĂ NUMAI LÂNGĂ HRISTOS!" (GREEK, VIDEO, PHOTO)

Βεροίας Παντελεήμων: „Το φως και η ζωή βρίσκονται μόνο κοντά στο Χριστό”

[slideshow]

Το Σάββατο 6 Αυγούστου πανηγύρισε ο μητροπολιτικός ιερός ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Την πανηγυρική θεία λειτουργία τέλεσε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, αναλύοντας τις έννοιες «ζωή» και «φως» που κυριαρχούν στο εισοδικό της εορτής.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας ο σεβασμιώτατος ευλόγησε τους καρπούς της αμπέλου, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως».

Ζωή και φως είναι οι δύο έννοιες που κυριαρχούν στο Εισοδικό της εορτής της Μεταμορφώσεως, που ακούσαμε στην αρχή της θείας λειτουργίας. Δύο έννοιες που συνδέονται αδιάρρηκτα με το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στο γεγονός που εορτάζουμε σήμερα, με το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, το οποίο αποκαλύπτεται με την αληθινή του μορφή σήμερα ενώπιον των προκρίτων των μαθητών εις το όρος Θαβώρ.

Ζωή και φως είναι οι δύο έννοιες που δεν συνδέονται μόνο με τον Χριστό αλλά και μεταξύ τους, διότι το φως είναι η προϋπόθεση της ζωής, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζωή χωρίς φως.

Σκότος ήταν αυτό που κυριαρχούσε στον κόσμο πριν από τη δημιουργία του· και η πρώτη δημιουργική εντολή του Θεού ήταν να γίνει φως· «και εγένετο φως». Και μετά από το φως άρχισε ο Θεός να δημιουργεί τη ζωή.

Έτσι φως και ζωή συνδέονται από την αρχή με τον δημιουργό Θεό, ο οποίος αποτελεί την πηγή και του φωτός και της ζωής, όπως άλλωστε διακηρύσσει και ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός: «εγώ ειμί το φως του κόσμου» και «εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή».

Το φως όμως και η ζωή που χάρισε ο Θεός στον κόσμο και τον άνθρωπο με τη δημιουργία του συσκοτίσθηκε από την αμαρτία· η ζωή καταλύθηκε από τον θάνατο· η μορφή αμαυρώθηκε από το κακό και κατέληξε σε αμορφία.

Αυτή την αλλοίωση του ανθρώπου και του κόσμου από το καλό στο κακό, έρχεται να αναστρέψει και να αποκαταστήσει ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του. Έρχεται να δώσει και πάλι φως και ζωή στον άνθρωπο. Έρχεται να δώσει φως με το ευαγγέλιό Του και ζωή με την κατάλυση της αμαρτίας και την κατάργηση του θανάτου που συντελείται με τον δικό του σταυρικό θάνατο και την Ανάστασή Του. Έρχεται να μεταμορφώσει το παραμορφωμένο ανθρώπινο πρόσωπο αναγεννώντας τον παλαιό άνθρωπο και δίδοντάς του την προοπτική και τη δυνατότητα να φθάσει στο «καθ’ ομοίωσιν».

Θέλοντας όμως να δείξει στον άνθρωπο ο Χριστός ότι η δυνατότητα αυτή είναι όντως υπαρκτή, επιλέγει να του το δείξει με τη δική του μεταμόρφωση, επιλέγει να δείξει στον άνθρωπο τη δόξα της θεϊκής Του μορφής, την αίγλη του θείου φωτός Του και την πραγματική υπόσταση της ζωής που δεν επηρεάζεται από τον φυσικό θάνατο, γιατί για τον δημιουργό της ζωής ο θάνατος δεν αποτελεί εμπόδιο.

Και επειδή δεν μπορούσαν όλοι να κατανοήσουν το μυστήριο της μεταμορφώσεως, το μυστήριο της θείας δόξας που ήθελε ο Χριστός να αποκαλύψει, γι αυτό επιλέγει τους προκρίτους των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αλλά ούτε και αυτοί αντέχουν να δουν το φως της θείας δόξης, τυφλώνονται από τη λάμψη του· βλέπουν όμως και ακούν τον Προφήτη Μωυσή και τον Προφήτη Ηλία να συνομιλούν με τον Χριστό επιβεβαιώνοντας την κατάργηση του θανάτου και τη διαρκή ζωή την οποία εγγυάται και προσφέρει ο Χριστός σε όσους τον πιστεύουν και σε όσους τον ακολουθούν.

Αυτό το φως και τη ζωή, αυτή τη μεταμόρφωση του παλαιού ανθρώπου που φέρει ο καθένας μέσα μας και την οποία μας υπενθυμίζει η σημερινή μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, έχουμε, αδελφοί μου όλοι τη δυνατότητα να ζήσουμε.

Ποιός είναι ο τρόπος μας το διδάσκει το εισοδικό που προανέφερα: «ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως».

Το φως και η ζωή βρίσκονται μόνο κοντά στο Χριστό και μπορούν να γίνουν δικά μας υπό μία προϋπόθεση, αυτήν την οποία ακούσαμε σήμερα να λέγει η φωνή του Θεού Πατρός στο όρος Θαβώρ, στο όρος της Μεταμορφώσεως. «Αυτού ακούετε».

Ο Θεός επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Υιού Του για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία και καμία αμφισβήτηση και ζητά ένα μόνο πράγμα από τους ανθρώπους, την υπακοή στον Υιό Του.

Αδελφοί μου, η προτροπή αυτή του Θεού απευθύνεται προς όλους μας και πάλι σήμερα και μας καλεί να ζήσουμε τη ζωή μας ακολουθώντας το ευαγγέλιο του Χριστού, που περιέχει το θέλημά Του.

Μας καλεί να ζήσουμε με υπακοή στις εντολές του, όχι για δικό του όφελος, αλλά για να ζήσουμε την αληθινή ζωή και εδώ στη γη και στον ουρανό, για να ζήσουμε μια ζωή μέσα στο φως της θείας Του Χάριτος, διότι παρ’ αυτώ «πηγή ζωής» και εν’ αυτώ «οψόμεθα φως».

Η απόφαση να τη ζήσουμε επαφίεται στη δική μας θέληση, αδελφοί μου, και στη δική μας επιλογή.

Source:http://www.romfea.gr