PATRIARHUL MAXIM AL BULGARIEI CĂTRE PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: "ALEGEREA VOASTRĂ ESTE O SPERANŢĂ PENTRU VIITORUL ORTODOXIEI!" (romanian&greek) – Βουλγαρίας σε Μόσχας: «Ελπίδα για το μέλλον της Ορθοδοξίας η εκλογή σας»

boulgarias-mosxas

Patriarhul Bulgariei către cel al Moscovei:

 

 „Alegerea Voastră  este o speranţă pentru viitorul Ortodoxiei”

 

 

Sâmbătă, 28 aprilie 2012

 

Discuţii frăţeşti între Preafericiţii Patriarhi Kirill al Moscovei şi a toată Rusia şi Maxim al Bulgariei şi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Bulgariei au avut loc pe 27 aprilie 2012 la reşedinţa Sfântului Sinod.

 

În timpul convorbirilor, Întâistătătorii celor două Biserici au discutat perspectivele extinderii colaborării celor două Biserici în domeniile instruirii teologice şi pelerinajelor. 

 

De asemenea, au fost abordate teme ortodoxe de interes comun.

 

Totodată, Întâistătătorii au făcut un schimb de păreri despre principiile de bază ale colaborării inter-ortodoxe şi mai ales în ceea ce priveşte pregătirea Sinodului Panortodox.

 

După discuţii, a avut loc ceremonia de acordare a ordinului Sfântului şi Evlaviosului Rege Boris Preafericitului Patriarh Kirill al Moscovei şi a toată Rusia.

 

Conferindu-i cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, Preafericitul Patriarh Maxim a spus:

 

„Vă cunoaştem şi ne amintim de Preafericirea Voastră de pe vremea când eraţi doar tânăr cleric al Patriarhiei Moscovei, când v-aţi ridicat la stadiul binecuvântat al relaţiilor bilaterale şi inter-ortodoxe sub supravegherea îndrumătorilor experimentaţi, mai târziu îndeplinind cu râvnă misiunile ce V-au fost încredinţate de către conducătorii eclesiastici ai Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Am avut cinstea şi bucuria de a Vă fi întâlnit şi ca arhimandrit, episcop, arhiepiscop şi mitropolit”.

 

Potrivit Preafericitului Patriarh Maxim, l-a umplut de „mare bucurie şi speranţă pentru viitorul atât al celor două Biserici surori ale noastre, cât şi al întregii Ortodoxii” vestea alegerii Mitropolitului Kirill de Smolensk şi Kaliningrad ca Întâistătător al Bisericii Rusiei.

 

„Suntem siguri că în timpul Patriarhisirii Voastre se vor aprofunda încă şi mai mult relaţiile bilaterale şi inter-ortodoxe şi, în special, eforturile noastre comune pentru convergenţa şi desfăşurarea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, pe care îl aşteaptă întreaga lume ortodoxă şi la pregătirea căruia Patriarhia Moscovei a contribuit foarte mult”, a continuat Întâistătătorul Bisericii Bulgariei.

 

„Astăzi, la începutul celui de-al treilea mileniu de la arătarea în trup a lui  Dumnezeu-Cuvântul, suntem bucuroşi să spunem că baza solidă a relaţiilor noastre frăţeşti nu o constituie simpla aducere aminte a  trecutului, ci până astăzi este porunca vie şi în vigoare, pe care noi, ca moştenitori ai Sfântului Ciprian al Moscovei şi ai tuturor ierarhilor bulgari şi ruşi vrednici de pomenire din trecutul îndepărtat şi recent, o menţinem cu credinţă şi pe care o urmăm în viaţa şi în acţiunile noastre, şi că iubirea şi încrederea reciprocă, care întotdeauna au fost baza autentică a relaţiilor noastre, nu au secat, ci dimpotrivă s-au intensificat spre slava lui Dumnezeu şi spre binele Bisericii Lui şi al Sfintei Ortodoxii”, a subliniat Preafericitul Patriarh Maxim.

 

Din partea sa, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Rusiei a spus: „Sanctitatea Voastră, iubiţi fraţi arhierei, Hristos a înviat! Este o mare bucurie pentru mine conferirea celei mai înalte distincţii a Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, adică a ordinului Sfântului şi Celui întocmai cu Apostolii Ţar Boris. Când un Întâistătător este cinstit prin distincţia unei alte Biserici locale, aceasta nu i se datorează doar contribuţiei sale personale, cât este mai ales o dovadă a unităţii noastre în Hristos. Acordarea ordinului întemeietorului Ortodoxiei Bulgare îmi reaminteşte mai ales de caracterul apropiat al relaţiilor dintre Bisericile noastre.

 

Surprinzător de asemănătoare sunt istoriile Bisericilor Rusiei şi Bulgariei: ca şi poporul Bulgariei, tot aşa şi poporul Rusiei Kievene a fost botezat datorită voinţei şi eforturilor înţelepţilor lor conducători, în inimile cărora a strălucit lumina credinţei în Hristos.

 

Potrivit cuvântului lui Dumnezeu: „Asemenea unui curs de apă este inima regelui în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.” (Proverbe 21, 1). Venise vremea ca Sfântul Ţar Boris să vadă duhovniceşte şi a crezut în Singurul Dumnezeu Adevărat, „Care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele” (Faptele Apostolilor 14, 15) şi a condus la Botez poporul încredinţat lui de către purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

 

Prin acest mare act istoric a fost dat exemplu conducătorilor altor ţări, care au pus bazele creştinării supuşilor lor. Acest început bun a continuat pe teritoriul rusesc

 

Sfântul Ţar Vladimir, cel întocmai cu Apostolii şi Botezător al ruşilor, a început să caute adevărata credinţă în acea epocă, în care în Bulgaria exista deja o Biserică Ortodoxă Locală Autocefală, condusă de un patriarh.

 

Din această cauză, când a hotărât să adere la credinţa creştină ortodoxă răsăriteană şi a recurs pentru aceasta la Constantinopol, dumnezeiescul cult ortodox şi cărţile bisericeşti traduse în slavonă, care erau folosite în regatul Bulgariei, au fost folosite pentru luminarea creştină a Rusiei. Câţi monahi, preoţi şi dascăli au venit în Rusia Kieveană din Bulgaria pentru a lucra la luminarea creştină a strămoşilor noştri! Aceşti oameni virtuoşi au continuat misiunea Sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodie pe teritoriul rusesc şi noi ne amintim de ei întotdeauna cu adâncă recunoştinţă.

 

Istoria este bogată în exemple luminoase ale înrudirii noastre duhovniceşti.

 

De exemplu, un ucenic al remarcabilului Ierarh şi Patriarh Eftimie de Târnovo şi purtător al tradiţiei isihaste aghiorite, Sfântul Ciprian nu s-a remarcat doar ca Mitropolit al Moscovei, ci în colaborare cu Cuviosul Serghie de Radonej şi alţi asceţi ruşi s-a ostenit pentru consolidarea creştinismului ortodox în Rusia şi pentru protejarea acestuia de duşmani.

 

În consecinţă, popoarele noastre odată şi pentru totdeauna au fost unite prin legături duhovniceşti puternice. Şi când a început marea luptă pentru eliberarea Bulgariei de jugul otoman, soldaţii ruşi au considerat datoria lor frăţească să-şi pună sufletul pentru prietenii lor (Ioan 15, 13).

 

Societatea de astăzi, din care forţele atee alungă credinţa în Hristos şi Mântuitorul nostru şi valorile creştine tradiţionale, are nevoia urgentă de a păstra memoria istorică despre rădăcinile creştine ale civilizaţiei europene.

 

Ca urmare, Bisericile noastre surori au marea responsabilitate de a păzi popoarele păstorite ca să nu cedeze ispitelor lumii contemporane, ci să urmărească unitatea dintre ele având ca bază temelia solidă a credinţei noastre comune.

 

Vă asigur că suntem gata şi pe viitor să colaborăm cu Preasfânta Biserică a Bulgariei şi cu alte Biserici Ortodoxe locale pentru a lucra la consolidarea unităţii poruncite de Dumnezeu a creştinilor ortodocşi, la extinderea colaborării bilaterale în domeniile trasate astăzi. Sanctitatea Voastră, iubite Frate, vă mulţumesc încă o dată pentru primirea caldă şi înalta distincţie de cinstire.

 

Prin mijlocirile Sfântului şi celui întocmai cu apostolii, Binecredinciosului Ţar Boris, Domnul să vă dăruiască din belşug pace şi binecuvântată întărire puterilor trupeşti şi sufleteşti, să sprijine Preasfânta Biserică a Bulgariei şi să facă şi mai strânse legăturile frăţeşti din totdeauna dintre Biserici şi dintre popoarele păstorite de noi.

 

Hristos a înviat!”


traducere: https://acvila30.ro, sursa: romfea.gr

boulgarias-mosxas2

boulgarias-mosxas1

boulgarias-mosxas3

boulgarias-mosxas4

boulgarias-mosxas5


Αδελφικές συνομιλίες μεταξύ των Αγιωτάτων Πατριαρχών Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και Βουλγαρίας Μαξίμου και των μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου 2012 στην κατοικία της Ιεράς Συνόδου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών οι Προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών συζήτησαν τις προοπτικές διεύρυνησης της συνεργασίας των δυο Εκκλησιών στους τομείς της θεολογικής κατάρτισης και του προσκυνήματος.

Επίσης εθίγησαν θέματα του κοινού Ορθόδοξου ενδιαφέροντος.

Επίσης οι Προκαθήμενοι αντάλλαξαν απόψεις επί των βασικών αρχών της διορθόδοξης συνεργασίας και ειδικότερα στα πλαίσια της προετοιμασίας της Πανορθοδόξου Συνόδου.

Μετά το πέρας των συνομιλών πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής παράσημου του Αγίου και Ευσεβούς Βασιλιά Βόριδος στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου.

Απονέμοντας την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μάξιμος ανέφερε:

«Γνωρίζουμε και θυμόμαστε την Αγιώτητά Σας ως νέο ακόμη κληρικό του Πατριαρχείου Μόσχας, καθώς αυξανόσασταν στο ευλογημένο στάδιο των διμερών κα διορθοδόξων σχέσεων υπό την εποπτεία των έμπειρων καθοδηγητών, μετά ζήλου εκτελώντας αποστολές, τις οποίες ανέθεταν στο προσωπό Σας οι εκκλησιαστικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Είχαμε τιμή και χαρά να Σας συναντούμεθα ακόμα ως Αρχιμανδρίτη, Επίσκοπο, Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτη».

Σύμφωνα με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μάξιμο τον γέμισε «μεγάλη χαρά και ελπίδα για το μέλλον τόσο των δυο μας αδελφών Εκκλησιών όσο και της καθόλου Ορθοδοξίας» η ειδήση της εκλογής του Μητροπολίτη Σμολένσκ και Καλίννγκραντ Κυρίλλου ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας.

«Είμαστε βέβαιοι ότι κατά τα χρόνια της Πρωθιεραρχίας Σας θα εμβαθύνονται εισέτι οι διμερείς και διορθόδοξες σχέσεις και ιδιαίτερα οι κοινές μας ομοθυμαδόν προσπάθειες για τη σύγκληση και διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία αναμένει όλος ο Ορθόδοξος κόσμος και στην προετοιμασία της οποίας συνέβαλε τα μέγιστα το Πατριαρχείο Μόσχας», συνέχισε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.

«Σήμερα, στις αρχές της τρίτης χιλιετίας από της εν σαρκί φανερώσεως του Θεού Λόγου είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η σταθερή βάση των αδελφικών μας σχέσεων δεν αποτελεί απλή ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά εώς σήμερα είναι ζωντανή και εν ενεργεία εντολή, την οποία εμείς, ως κληρονόμοι του Αγίου Κυπριανού Μόσχας και πάντων των αξιομνημόνευτων Βουλγάρων και Ρώσων Ιεραρχών του μακρινού και πρόσφατου παρελθόντος, διατηρούμε πιστά και την οπαία ακολουθούμε στη ζωή και στις πράξεις μας, και ότι η αγάπη και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι οποίες πάντα ήταν η αυθεντική βάση των σχέσεών μας δεν στείρευσαν, αλλά αντίθετα αυξάνονται για τη δόξα του Θεού και για το καλό της Εκκλησίας Του και της Αγίας Ορθοδοξίας», υπογράμμισε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μάξιμος.

Από την πλευρά του ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ανέφερε:

«Αγιώτατε, πεφιλημένοι αδελφοί αρχιερείς, Χριστός Ανέστη! Είναι μεγάλη μου χαρά η απονομή στο πρόσωπό μου της ανώτατης τιμητικής διακρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, δηλαδή του παράσημου του Αγίου και Ισαποστόλου Τσάρου Βόριδος. Όταν ένας Προκαθήμενος τιμάται διά της διακρίσεως μιας άλλης τοπικής Εκκλησίας, αυτό δεν οφείλεται τόσο στην προσωπική του προσφορά, όσο στην απόδειξη της εν Χριστώ ενότητός μας. Η απονομή στο πρόσωπό μου του παράσημου του ιδρυτού της Βουλγαρικής Ορθόδοξίας μου υπενθυμίζει κυρίως τη στενότητα των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών μας.

Εκπληκτικά παρόμοιες είναι οι ιστορικές πορείες των Εκκλησιών Ρωσίας και Βουλγαρίας: όπως ο λαός της Βουλγαρίας έτσι και οι λαοί της Ρωσίας του Κιέβου εβαπτίσθησαν χάρη στη θέληση και τις προσπάθειες των συνετών ηγεμόνων τους, στις καρδιές των οποίων έλαμψε το φως της πίστεως του Χριστού.

Σύμφωνα με το λόγο του Θεού: Ὥσπερ ὁρμὴ ὕδατος, οὕτως καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ Θεοῦ· οὗ ἐὰν θέλων νεύσῃ, ἐκεῖ ἔκλινεν αὐτήν (Παροίμ. 21.1). Πλησίασε ο καιρός όπως αναβλέψει πνευματικά ο Άγιος τσάρος Βόρις, ο οποίος πιστεύσας στο Μόνο Αληθινό Θεό, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς(Πραξ. 14.15), οδήγησε στη Βάπτιση τον εμπιστευθέν σε αυτό από τη Θεία πρόνοια λαό.

Δι΄αυτής της μεγάλης ιστορικής πράξεως έδωσε πράδειγμα σε ηγεμόνες άλλων χωρών, οι οποίοι έθεσαν αρχή του εκχριστιανισμού των υποτελών τους. Αυτή η καλή αρχή είχε συνέχεια στα ρωσικά εδάφη.

Ο Άγιος Ισαπόστολος και Βαπτιστής των Ρως Πρίκγιπας Βλαδίμηρος άρχισε να αναζητήσει την αληθινή πίστη την εποχή εκείνη, κατά την οποία στη Βουλγαρία ήδη υπήρχε Αυτοκέφαλος Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία με επικεφαλής τον Πατριάρχη.

Γι΄αυτό το λόγο όταν αποφάσισε να προσχωρήσει στην Ανατολική Ορθόδοξη χριστιανική πίστη και αποτάθηκε επ΄αυτού στην Κωνσταντινούπολη η μεταγλωττισμένη στα Σλαβικά Ορθόδοξη θεία λατρεία και τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία ήταν σε χρήση στο Βασίλειο της Βουλγαράις χρησιμοποιήθηκαν για το χριστιανικό φωτισμό της Ρωσίας. Πόσοι μοναχοί, ιερείς και διδάσκαλοι έρχονταν στη Ρωσία του Κιέβου από τη Βουλγαρία για να εργασθούν στο χώρο του χριστιανικού φωτισμού των προγόνων μας! Αυτοί οι ενάρετοι άνθρωποι συνέχισαν την αποστολή των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου στα ρωσικά εδάφη και εμείς τους θυμόμαστε πάντα μετά βαθιάς ευγνωμοσύνης.

Η ιστορία είναι πλούσια σε λαμπρά παραδείγματα της πνευματικής μας συγγένειας.

Π. χ. μαθητής του διακεκριμένου Ιεράρχη και Πατριάρχη Τυρνάβου Ευθυμίου και φορέας της αγιορειτικής ησυχαστικής παραδόσεως ο Άγιος Κυπριανός δεν αναδείχθηκε απλά σε Μητροπολίτη Μόσχας, αλλά σε συνεργασία με τον Όσιο Σέργιο του Ραντονέζ και άλλους Ρώσους ασκητές κοπίασε για την εμπέδωση του Ορθόδοξου χριστιανισμού στη Ρωσία και για την προστασία αυτής από τους εχθρούς.

Συνεπώς, οι λαοί μας άπαξ και διά παντός συνδέθηκαν δι΄ισχυρών πνευματικών δεσμών. Και όταν άρχισε ο μεγάλος αγώνας για την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τον Οθωμανικό ζυγό η Ρώσοι στρατιώτες θεώρησαν αδελφικό τους καθήκον τὴν ψυχὴν αὐτῶν θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτῶν (Ιω.15.13).

Η σημερινή κοινωνία, από την οποία οι άθεες δυνάμεις διώχνουν πίστη στο Χριστό και Σωτήρα ημών και τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες, έχει έκτακτη ανάγκη από τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης για τις χριστιανικές καταβολές του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ως εκ τούτου, οι αδελφές Εκκλησίες μας έχουν υψηλή ευθύνη να κρατήσουν τους υπό διαποίμανση λαούς τους να μην υποκύψουν σε πειρασμούς του σύγχρονου κόσμου, αλλά να επιδιώκουν την ενότητα μεταξύ τους με βάση το σταθερό θεμέλιο της κοινής μας πίστεως.

Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε πρόθυμοι και στο εξής σε συνεργασία με την Αγιωτάτη Εκκλησία της Βουλγαρίας και άλλες κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της εντεταλμένης από το Θεό ενότητας των Ορθοδόξων χριστιανών, για την διεύρυνση της διμερούς μας συνεργασίας στους τομείς, που χαράξαμε σήμερα. Αγιώτατε, αγαπητέ Αδελφέ, και πάλι Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και την υψιλή τιμητική διάκριση.

Διά πρεσβειών του Αγίου και Ισαποστόλου Ευσεβούς Τσάρου Βόριδος να Σας επιδαψιλέψει ο Κύριος ειρήνη και ευλογημένη ενίσχυση των σωματικών και ψπνευματικών δυνάμεων, να στηρίξει την Αγιωτάτη Εκκλησία της Βουλγαρίας και να συσφίξει ακόμα περισσότερα τους ανέκαθεν αδελφικούς δεσμούς   μεταξύ των Εκκλησιών και των υπό διαποίμανσή μας λαών μας.

Χριστός Ανέστη!»

 Source: romfea.gr

Un comentariu la „PATRIARHUL MAXIM AL BULGARIEI CĂTRE PATRIARHUL KIRIL AL RUSIEI: "ALEGEREA VOASTRĂ ESTE O SPERANŢĂ PENTRU VIITORUL ORTODOXIEI!" (romanian&greek) – Βουλγαρίας σε Μόσχας: «Ελπίδα για το μέλλον της Ορθοδοξίας η εκλογή σας»”

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: