Εκταφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ με την ευκαιρία της επικείμενης «αγιοποίησής» του – DESHUMAREA EREZIARHULUI IOAN PAUL AL II-LEA, „papă” al ROMEI, CU OCAZIA APROPIATEI LUI „BEATIFICĂRI” (VIDEO, GREEK). SĂ NU UITĂM: DUPĂ ÎNVĂŢĂTURA SFINŢILOR PĂRINŢI AI BISERICII ORTODOXE UNIVERSALE, CATOLICII NU NUMAI CĂ NU AU SFINŢI, DAR NICI MĂCAR NU SUNT BOTEZAŢI! DOAMNE AL SLAVEI, LUMINEAZĂ-I! SCOATE-I DIN ÎNTUNERICUL EREZIILOR ŞI MÂNTUIEŞTE-I CU LUMINA EVANGHELIEI DREPTĂŢII ŞI PRIN BAIA DUMNEZEIESCULUI BOTEZ!

Εκταφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ με την ευκαιρία της επικείμενης «αγιοποίησής» του.

 

Σήμερα 29/04/2011 έγινε η εκταφή του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ με την ευκαιρία της επικείμενης «αγιοποίησής» του. Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι το φέρετρο θα μεταφερθεί από την κρύπτη, στην βασιλική του Αγίου Πέτρου, μπροστά από την «Αγία Τράπεζα» όπου και θα αρχίσει η εβδομαδιαία διαδικασία «αγιοποίησης».

Source:aktines.blogspot.com