Επίσκοπος Κάλλιστος Ware – „Τί είναι προσευχή” / Episcopul Kallistos Ware – „Ce este rugăciunea” (VIDEO – ENGLISH, GREEK)

Επίσκοπος Κάλλιστος Ware „Τί είναι προσευχή”


Episcopul Kallistos Ware – „Ce este rugăciunea”

 

 

 

Sursa: e-theologia.blogspot.com/