Η Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟN / PRIMA LITURGHIE A DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINŢITE ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (GREEK, PHOTO)

Η Α΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

 

[slideshow]

Τήν Καθαράν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου /9ην Μαρτίου 2011, ἐτελέσθη μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Ὡρῶν ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.Τήν Θ. Λειτουργίαν ταύτην παρηκολούθησαν οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μονάζουσαι τοῦ Πατριαρχείου καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων ἐτελέσθη ὡσαύτως καί ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί εἰς τήν ἐν τῇ χριστιανικῇ συνοικίᾳ Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐπί τῇ πρώτῃ καί δευτέρᾳ εὑρέσει τῆς Τιμίας Κάρας αὐτοῦ.

Τήν θ. Λειτουργίαν ταύτην ἐτέλεσεν ὁ ἐν Κατάρ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος, εἰς ταύτην δέ συμμετέσχον μονάζουσαι τοῦ Πατριαρχείου, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων καί τοῦ ἀραβοφώνου Ὀρθοδόξου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ὁ ἐκ Φχές τῆς Ἰορδανίας, Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος, ἐδεξιώθη τούς λειτουργούς καί τούς συνεορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 

Source:http://www.jp-newsgate.net